Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 119 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

"Διαίρει και Βασίλευε" Ο Ιερόθεος Κυκκώτης Νουθετεί

Του Γιάννη Πεγειώτη

Εκπαιδευτικού

Ο Ιερόθεος Κυκκώτης κομίζει μια σειρά μηνυμάτων στους Κυπριώτες του σήμερα, στους Έλληνες αυτού του νησιού. Επίκαιρος ο λόγος του, οι επισημάνσεις και τα συμπεράσματα του.

Ου πρακτικές και οι στρατηγικές του 1950 έχουν πολλά να μας διδάξουν για τους εμπλεκόμενους στα σενάρια λύσης του κυπριακού προβλήματος σήμερα.

Από του 1950 και εντεύθεν ο Κυπριακός Αγών άρχισε να γίνεται διμέτωπος. Οι Τούρκοι ήρχισαν να προβάλλουν. Ολίγον προ του πολέμου και μετά τον πόλεμον οι Τουρκοί της Κύπρου και κυρίως ο λαός δεν είχαν ούτε λαϊκήν αρχηγίαν ούτε καθόλου ανθελληνικά αισθήματα. Οι αγρόται και οι εργάται ήσαν επίσης θύματα του τοκιστού και του απατεώνος, εις δεν την Αγγλίαν Έλληνες και Τούρκοι συνειργάζοντο και αλληλοβοηθούντο. Όταν η Κυπριακή Αποικιακή Κυβέρνησις ήρχισε να αντιλαμβάνεται, μετά τον πόλεμον κυρίως, ότι οργανούται η Ελληνοκυπριακή προπαγάνδα και γίνεται διεθνής, εσκέφθη ότι η Τουρκοκυπριακή κοινότης θα της ήτο σανίς σωτηρίας. Είναι τότε που δια πρώτην φοράν αντελήφθηκα ότι εις το Λονδίνο ήρχισαν να οργανώνουν μερικά μέλη της Τουρκικής Παροικίας εναντίων των Ελλήνω αξιώσεων.

Ο Ιερόθεος Κυκκώτης συνεχίζει με σαφήνεια και διορατικότητα « Τα πράγματα ήρχισαν να δυσκολεύονται. Πολλοί της Επιτροπής και άλλοι Κύπριοι και εδώ και εις την Κύπρον, δεν επήραν καθόλου σοβαρά το νέον αυτόν παράγοντα δια την κυπριακήν υπόθεσην.

Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω και τότε και αργότερα ετόνισα εις όλους ότι οι πράκτορες των Βρεττανών είναι ικάνοι να εφεύρουν και να οπλίσουν Τούρκους με τέτοια επιχειρήματα και να τους προπαρασκευάσουν δια να τους έχουν εταίρους να χρησιμοποιηθούν όταν παραστεί η ανάγκη. Και η προπαρασκευή, και εδώ και εις την Κύπρον, έγινε πολύ προσεκτικά.

Εκ των υστέρων το θεωρώ παράδοξον, ακόμη και απίστευτον, ότι εις την Κύπρον ανθρώποι με τόσην πείρα και γνώσιν δεν ημπόρεσαν να δουν απ’ αρχής τον κίνδυνο της Τουρκικής πλευράς...

Αυτές είναι σοφές νουθεσίες του Αρχιμανδρίτη Ιερόθεου Κυκκώτη μεγάλου αγωνιστή, κληρικού, κοινωνικού και πνευματικού εργάτη. Εξόριστο της δικτατορίας Μεταξά. Δυναμικός στην αντίσταση ενάντια στη Χούντα. Κυρίως όμως θερμός αγωνιστής της ελευθερίας. Δημοκράτης και βαθύς γνώστης των αποικιοκρατικών τακτικών και μεθοδεύσεων μας προτείνει μια σωστική οπτική αξιολόγησης σωτήρων και κομιστών λύσης.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10