Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 238 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 131 (21/1/2008)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. Ενημέρωση από την ΠΟΕΔ

2. Δάσκαλοι VS Καθηγητές

3. Αποτελέσματα Παγκύπριας Έρευνας Α.Κί.ΔΑ. για τα καθημερινά προβλήματα του εκπαιδευτικού:
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4. www.akida.info: Όλη η εκπαίδευση με ένα κλικ – Βήμα διαλόγου για τον Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό Για την Παιδεία

5. Εκδηλώσεις Α.Κί.ΔΑ.

 

 

1. Ενημέρωση από την ΠΟΕΔ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:    

Σε συνεδρία της ΜΙΤΕΠ (Μικτή Τεχνική Επιτροπή Προσωπικού) την περασμένη Τετάρτη, η Γενική Εισαγγελία διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα νομικό κώλυμα και καμιά ένσταση για τα Σχέδια εισδοχής της Ειδικής Εκπαίδευσης (12μηνης βάσης).

Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση της ΜΙΤΕΠ για τη διαδικασία του ζητήματος.  Τα σχέδια εισδοχής αναμένεται να περάσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις 10.02.2008 .

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΕΔ που συνήλθε την Πέμπτη 18.01.2008 εξέτασε τα ζητήματα που εγείρονται από τη διαδικασία απόκτησης σχολικής εμπειρίας των φοιτητών ιδιωτικών πανεπιστημίων στα Δημοτικά σχολεία.

Με κριτήρια την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προϋποθέσεις για τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η λειτουργία Παιδαγωγικών σχολών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΕΔ αφού μελέτησε την τελευταία έκδοση του στρατηγικού σχεδιασμού για την Παιδεία αποφάσισε:

(α) να συνεχίσει το διάλογο με την επίσημη πλευρά στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

(β) να εντοπίσει και να υποδείξει προς το Υπουργείο Παιδείας σειρά στοιχείων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που η υλοποίησή τους είναι δυνατόν να γίνει άμεσα.

(γ) να επαναλάβει την άμεση ανάγκη επίλυσης ζητημάτων που έθεσε η ΠΟΕΔ, τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

Από την Παρασκευή 19.01.2008 έχουν ξεκινήσει οι επισκέψεις κλιμακίων ΠΟΕΔ – ΥΠΠ στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία με σκοπό την παρατήρηση και αξιολόγηση από κοινού του θεσμού.

 

 

2. Δάσκαλοι VS Καθηγητές

«Ποιοι μπαίνουν περισσότερες ώρες στις τάξεις, στα πόσα χρόνια υπηρεσίας μειώνονται ο διδακτικός χρόνος των δασκάλων και των καθηγητών και ποιες απαλλαγές τυγχάνουν οι διδάσκοντες στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, δίνει μελέτη που ετοιμάστηκε από δασκάλους με θέμα το διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κίνησης ΑΚΙΔΑ...»

Το πιο πάνω κείμενο είναι απόσπασμα από ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του τόπου μας ασχολείται με αυτό το θέμα, που το εντόπισε στην ιστοσελίδα μας.

Παίρνοντας ως αφορμή το γεγονός αυτό σας υπενθυμίζουμε τα κυριότερα συμπεράσματα εκείνης της μελέτης μας:

²  Οι πρωτοδιόριστοι δάσκαλοι διδάσκουν 29 περιόδους την εβδομάδα που αναλογούν σε 1160 λεπτά και οι καθηγητές 24 περιόδους ή 1028 λεπτά. Προκύπτει λοιπόν, ότι οι πρώτοι διδάσκουν 132 λεπτά περισσότερα (ποσοστό 12,84%).

²  Για τους καθηγητές, ο χρόνος διδασκαλίας μειώνεται στις 22 περιόδους όταν συμπληρώσουν τα οκτώ έτη υπηρεσίας, ενώ για τους δασκάλους μειώνεται στις 27 όταν συμπληρώσουν τα 14 έτη. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά σε βάρος των δασκάλων, αυξάνεται.

²  Ο χρόνος των καθηγητών μειώνεται ακόμα περισσότερο - στις 20 περιόδους - όταν φτάσουν τα 16 χρόνια υπηρεσίας, ενώ όταν ξεπεράσουν τα 20 έτη διδάσκουν μόνο 18 ώρες την βδομάδα. Αντίθετα, για τους δασκάλους, οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σε μόλις 25 όταν συμπληρώσουν αισίως τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Έτσι, η ψαλίδα και πάλι μεγαλώνει: Ο δάσκαλος μετά από 20 χρόνια διδάσκει 1000 λεπτά, ενώ ο καθηγητής 771 ή ποσοστό 29,70%.

²  Ο πρωτοδιόριστος δάσκαλος πιστώνεται μια κενή περίοδο για κάθε πέντε περιόδους που διδάσκει. Ο καθηγητής από την άλλη, έχει μια κενή για κάθε δυο περιόδους διδασκαλίας.

²  Οι καθηγητές υπερτερούν και σε ό,τι αφορά στις απαλλαγές που παίρνουν για εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Π.χ. απαλλάσσονται από δυο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα αν τηρούν τα πρακτικά του καθηγητικού συλλόγου, πράγμα που δεν ισχύει για τους δασκάλους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάρκεια ενός έτους, η Μέση Εκπαίδευση πιστώθηκε με 7.434 διδακτικές περιόδους για εξωδιδακτικές δραστηριότητες ενώ η Δημοτική μόνο με 4.872.

²  Στα Γυμνάσια υπάρχουν δυο θέσεις βοηθών διευθυντών, του απλού βοηθού διευθυντή και του βοηθού διευθυντή Α', ενώ στα Δημοτικά μόνο μια.

²  Προαγωγή ενός δασκάλου με 20 και άνω χρόνια υπηρεσίας σημαίνει μείωση διδακτικού χρόνου κατά δυο περιόδους την εβδομάδα. Αντίστοιχα, καθηγητής με τα ίδια χρόνια προαγόμενος σε βοηθό διευθυντή, απαλλάσσεται από τέσσερις περιόδους.

²  Ο βοηθός διευθυντής Δημοτικού εργάζεται περισσότερες περιόδους από απλό καθηγητή.

²  Οι βοηθοί διευθυντές Γυμνασίου όταν προάγονται σε βοηθούς διευθυντές Α' τυγχάνουν περαιτέρω μείωσης διδακτικού χρόνου κατά τέσσερις περιόδους. Δεν υπάρχει αντίστοιχη προαγωγή ή μείωση χρόνου στα Δημοτικά.

 

 

3. Αποτελέσματα Παγκύπριας Έρευνας Α.Κί.ΔΑ. για τα καθημερινά προβλήματα του εκπαιδευτικού:
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

²  Χρειάζεται να οργανωθεί με νέα δομή: Επιβάλλεται η ίδρυση νέου τύπου μονάδων, η ομαδοποίηση των παιδιών με κριτήριο τα μαθησιακά προφίλ και τα ενδιαφέροντα τους, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες ηλικιακές αποκλίσεις που προκαλούν σωρεία προβλημάτων.

²  Ίδρυση νέων οργανικών θέσεων – Ψήφιση των Νέων Σχεδίων Υπηρεσίας και εφαρμογή τους, για να μονιμοποιηθούν συνάδελφοι, που αποδεδειγμένα η Υπηρεσία τους χρειάζεται, και για πολλά χρόνια είναι έκτακτοι.

²  Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και υλικοτεχνική υποδομή. Συνεπώς χρειάζεται αύξηση των κονδυλίων.

²  Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά, έξω από τα χρονοβόρα πλαίσια της υφιστάμενης γραφειοκρατικής διαδικασίας, ιδίως όταν προκύπτει θέμα ασφάλειας των υπόλοιπων παιδιών.

²  Ετοιμασία εκπαιδευτικού υποστηριχτικού υλικού που θα βοηθά τους συνάδελφους στην προετοιμασία τους, που να στηρίζεται σε συγκεκριμένο ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα.

 

 

4. www.akida.info: Όλη η εκπαίδευση με ένα κλικ – Βήμα διαλόγου για τον Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό Για την Παιδεία

Κάνοντας ένα κλικ στο www.akida.info βρίσκεται ό,τι εκπαιδευτικό-υπηρεσιακό θέμα σας ενδιαφέρει: εκπαιδευτικό υλικό για πολλά από τα μαθήματα όλων των τάξεων, επετειακό υλικό, ενημερωτικό υλικό για συνδικαλιστικά θέματα για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Μπορείτε να μπείτε σε πληθώρα εκπαιδευτικών σελίδων, περιλαμβανομένων των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας και της ΕΕΥ.  

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν το υλικό που έχουν με όλους τους συνάδελφους, μπορούν να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Επιπλέον στο Βήμα διαλόγου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Παιδεία έχουμε δύο κείμενα του συνάδελφου Μιχάλη Πόλη σχετικά με τις πρόνοιες του Αναθεωρημένου Σχεδιασμού για το σύστημα μεταθέσεων και για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Τα κείμενα είναι:

α) Ο Αναθεωρημένος Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία και η αχρήστευση του συστήματος μεταθέσεων

β) Ο Αναθεωρημένος Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία (ΑΣΣΠ) και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών

γ) Ο Αναθεωρημένος Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΑΣΣΠ) και οι προαγωγές των εκπαιδευτικών - Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (ΝΕΟ)

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να μελετήσουν την έκδοση μπορούν να το κάνουν μέσω της σύνδεσης  http://www.moec.gov.cy/stratigikoi_sxediasmoi/index.html

 

 

5. Εκδηλώσεις Α.Κί.ΔΑ.

Επαρχιακή Επιτροπή Α.Κί.ΔΑ. Λεμεσού

Ø

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΖΑΚΑΚΙΟΥ, Η ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ, Ο ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,

 Ο ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ , Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

  • ΣΟΛΩΝ ΠΟΙΗΤΑΡΙΔΗΣ, ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Ε.Ο.Κ.Α., ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
  • ΦΡΙΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ Ε.Ο.Κ.Α., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ.

 ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΡΩΑ.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10