Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 134 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 122 (28/10/2007)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. Τελευταία νέα από την ΠΟΕΔ

2. Η επιβάρυνση της καθημερινότητάς μας μέσω εγκυκλίων-διαταγών!

3. Παγκύπρια Έρευνα Α.Κί.ΔΑ.: Ο λειτουργός της Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει φωνή! Καιρός να την ακούσουμε!

4. Διαπιστώσεις για συμπεριφορά επιθεωρητών

5. Ιστοσελίδα Α.Κί.ΔΑ: Βήμα διαλόγου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΥΠΠ – Πλούσιο Υλικό για όλα τα θέματα του Αναλυτικού

 

 

1. Τελευταία νέα από την ΠΟΕΔ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ

Σε συνεννόηση με την ΠΟΕΔ η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι έτοιμη ν’ αποστείλει στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία  εγκύκλιο σχετική με τις σχολικές γιορτές.

Η εγκύκλιος επικεντρώνεται στο χρονικό περιορισμό των γιορτών στη μία ώρα και στον καθορισμό του περιεχομένου τους ως απόρροια του αναλυτικού προγράμματος και της σχολικής ζωής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά από σχετική απόφαση η ΠΟΕΔ προσέρχεται στο διάλογο συζήτησης με το Υπουργείο Παιδείας του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την εκπαίδευση.  Στα πλαίσια  αυτά το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης θα εξετάσει συνολικά τα κεφάλαια του σχεδίου και τις βασικές αρχές ανάπτυξης του διαλόγου. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΕΔ έχει εξουσιοδοτήσει τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ, όπως ορίσει ποιες πρόνοιες και ποιες παράγραφοι του Καταστατικού, με την προοπτική αλλαγής τους, θα πρέπει να προωθηθούν είτε στην Π.Σ.Γ.Α. είτε σε καταστατικές συνελεύσεις των μελών.

 

Υπενθυμίζουμε μερικά σημαντικά θέματα της περασμένης εβδομάδας:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(α) Ο Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε εκ νέου να δώσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οριστική απάντηση για τις οργανικές θέσεις και τις πρόσθετες Διευθυντικές θέσεις.

(β) Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και των όποιων καινοτομιών δεν θα κινδυνεύσει κανένα από τα εργασιακά κεκτημένα των δασκάλων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Στη βάση του γεγονότος ότι δεν έχουν τηρηθεί από πλευράς των επιθεωρητών τα συμφωνημένα για τα τοπικά συνέδρια, το Δ.Σ. ΠΟΕΔ αποφάσισε να ζητήσει από τα σχολεία όπως:

(α) Στα συνέδρια να μην αποστέλλονται περισσότεροι του ενός συνάδελφοι τη μέρα.

(β) Η συμμετοχή συναδέλφων στα συνέδρια να αναστέλλεται, όταν ανατρέπεται από τις απουσίες το Σχολικό Πρόγραμμα και όταν εμπλέκονται ζητήματα ασφάλειας των παιδιών.

 

 

2. Η επιβάρυνση της καθημερινότητάς μας μέσω εγκυκλίων/διαταγών!

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αποστέλλει, σχεδόν καθημερινά, ένα τεράστιο όγκο εγκυκλίων και επιστολών. Με αυτές αναθέτει συνεχώς νέα καθήκοντα, στο ήδη βαρυφορτωμένο πρόγραμμα του δασκάλου.

Ενώ οι προϊστάμενοί μας με τη μεγαλύτερη ευκολία δημιουργούν συνεχώς νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις για επέκταση του προσφερόμενου έργου της εκπαίδευσης, κανείς δεν αγγίζει τα πιο κάτω ερωτήματα:
Α) Πόσος είναι ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος που πρέπει ο δάσκαλος να αφιερώσει για να προλάβει τις συνεχώς νέες δουλειές που του φορτώνουν;
Β) Υπάρχει άραγε τέλος σε αυτόν τον καταιγισμό των εγκυκλίων και των άμεσων ή έμμεσων εντολών; Όταν η προϊστάμενη αρχή προσθέτει νέα καθήκοντα, αυτό σημαίνει ότι θεωρεί πως δεν εργαζόμαστε αρκετά; Διαφορετικά, αν θεωρούσε την προσφορά μας ικανοποιητική δεν θα μας φόρτωνε συνεχώς με νέες ευθύνες. Γιατί αυτός ο καταιγισμός εντολών μέσω των εγκυκλίων; Τι ποσότητα εργασίας θεωρεί το Υπουργείο ως ικανοποιητική για τους εκπαιδευτι-κούς; Υπάρχει κάποιο τέλος σε αυτή τη διαδικασία φορτώματος;

Απ’ την άλλη μεριά όμως υπάρχει και η εξής απορία: Μήπως τελικά, δημιουργούνται καθήκοντα και επιτροπές, χωρίς να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το ποιος ή πότε θα τα εκτελέσει;

Πάντως, το τμήμα Δημοτικής είχε υποσχεθεί πως θα περιόριζε τις εγκυκλίους! Μέχρι στιγμής αθετεί την υπόσχεση που έδωσε στην ΠΟΕΔ.

 

 

3. Παγκύπρια Έρευνα Α.Κί.ΔΑ.: Ο λειτουργός της Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει φωνή! Καιρός να την ακούσουμε!

Το πρόβλημα της συμβουλευτικής υποστήριξης του καθημερινού εκπαιδευτικού μας έργου σχολιάζει συναδέλφισσα με 6-10 χρόνια υπηρεσίας, που εργάζεται σε σχολείο της πόλης στη Λευκωσία:

«Θα ήταν χρήσιμο να ερχόμαστε πιο συχνά σε επαφή με τους σύμβουλους των διαφόρων μαθημάτων για να συζητούμε τα προβλήματα που συναντούμε. Καλό θα ήταν, αν άλλαζε ο ρόλος των επιθεωρητών. Θα ήταν καλύτερα να είχαν συμβουλευτικό ρόλο, ώστε να μας δίνουν εισηγήσεις για να βελτιώσουμε τον τρόπο διδασκαλίας μας».

 

 

4. Διαπιστώσεις για συμπεριφορά επιθεωρητών

Τα στελέχη της Α.Κί.ΔΑ., μέσα από την επαφή τους με τους δασκάλους και τις νηπιαγωγούς έχουν κάνει πολλές διαπιστώσεις που αφορούν σε ενέργειες επιθεωρητών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας των εκπαιδευτικών, που αντίκεινται τόσο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πνεύμα όσο και στο πνεύμα και το γράμμα του νόμου και των κανονισμών.

Σημειώνουμε ότι οι διαπιστώσεις αυτές αφορούν μερίδα επιθεωρητών και όχι το σύνολο αυτών. Δεν μπορούν όμως να περάσουν απαρατήρητες, γιατί προκαλούν σύγχυση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αχρείαστο κόπο και κυρίως πίεση.

Καταγράφουμε μερικές από τις διαπιστώσεις με ταυτόχρονη τοποθέτηση συγκεκριμένων ερωτημάτων προς την αρμόδια αρχή. Στόχος είναι η δημιουργία ήρεμου κλίματος στα σχολεία μας μέσω σωστής ενημέρωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών.

 

 

Ενέργεια επιθεωρητή

Τι προνοείται

Ενέργεια Α.Κί.ΔΑ.

1

Ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς να τηρούν τριμηνιαίο προγραμματισμό.

Επίσημη συμφωνία μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠ ότι δεν τηρείται τριμηνιαίος προγραμματισμός.

Το όλο θέμα θα τεθεί στην ΠΟΕΔ για να γίνει διάβημα στο ΥΠΠ.

2

Ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς της Α΄ τάξης να μη χρησιμοποιήσουν τα νέα βιβλία και να κάνουν άλλα.

Η επίσημη θέση του ΥΠΠ είναι ότι τα νέα βιβλία τηρούνται κατά γράμμα.

Καταγγέλλει δημόσια το αυθαίρετο της άποψης, την επιβολή και ζητά από την ΠΟΕΔ να θέσει το θέμα στο ΔΔΕ.

3

Επιβλήθηκε σε εκπαιδευτικούς να μη βάζουν ΚΑΘΟΛΟΥ κατ’ οίκον εργασία. 

Κατ’ οίκον εργασία να μπαίνει, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και αυτή να είναι πάνω σε ό, τι έχει διδαχθεί το παιδί, με σεβασμό στον ελεύθερο του χρόνο.

Η Α.Κί.ΔΑ. ρωτά το ΥΠΠ ποια είναι τελικά η θέση του σε αυτές τις επιβολές από πλευράς επιθεωρητών;

4

Ζητείται από δασκάλους να παραδίνουν ημερήσιο προγραμματισμό, όταν επιθεωρητής βρίσκεται στην τάξη τους. 

Ο ημερήσιος προγραμματισμός είναι προσωπική υπόθεση του εκπαιδευτικού και τον τηρεί όπως ο ίδιος θέλει. Δεν τον παρουσιάζει στον επιθεωρητή.

Γιατί άραγε το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές από επιθεωρητές; Άραγε δεν έχει εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς του; Μήπως επιθυμεί να γυρίσουμε το ρολόι στη δεκαετία του ’60 ή της Αγγλοκρατίας;

Το θέμα θα τεθεί στην ΠΟΕΔ με απαίτηση να εγερθεί θέμα στο ΥΠΠ.

5

Ζητείται στο δεκαπενθήμερο να γράφονται θέμα, στόχοι, δραστηριότητες, αξιολόγηση, θεραπευτική εργασία κτλ.

Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να ετοιμάζει εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο προγραμματισμό, ο οποίος είναι στη διάθεση του δ/ντή και του επιθεωρητή. Πουθενά δε γράφει ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιβαρύνεται με όλη αυτή τη λεπτομερή καταγραφή στοιχείων.

Το όλο θέμα θα τεθεί στην ΠΟΕΔ για να γίνει διάβημα στο ΥΠΠ. Θέση μας είναι ότι πρέπει να τύχει σεβασμού ο επαγγελματισμός και η αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού.

 

Όλα αυτά εξευτελίζουν και μειώνουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του δασκάλου και... δυστυχισμένοι, αγχωμένοι δάσκαλοι δεν μπορούν να αποδώσουν.

  • Η ΠΟΕΔ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο ριζικά και αποφασιστικά. Ήδη η Α.Κί.ΔΑ. έχει εγγράψει θέμα στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, Κατέχει συγκεκριμένα στοιχεία και θα διεκδικήσει με αποφασιστικότητα αυτό που δικαιούνται οι συνάδελφοι.
  • Οι επιθεωρητές οφείλουν να δείξουν εμπιστοσύνη και να αφήσουν τους εκπαιδευτικούς να δράσουν με ελευθερία. Είναι σίγουρο ότι θα το ανταποδώσουν στο πολλαπλάσιο.

 

 

5. Ιστοσελίδα Α.Κί.ΔΑ: Βήμα διαλόγου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΥΠΠ – Πλούσιο Υλικό για όλα τα θέματα του Αναλυτικού

Ø

Στην ιστοσελίδα μας στο www.akida.info θα βρείτε πλούσιο επετειακό υλικό καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για πολλά από τα μαθήματα όλων των τάξεων.  Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνάδελφους, που παραχώρησαν το υλικό τους. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν το υλικό που έχουν με όλους τους συνάδελφους, μπορούν να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Στο  Βήμα Διαλόγου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Παιδεία οποιοσδήποτε μπορεί να εκφράσει άποψη. Απλά στείλτε τη στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα δημοσιευτεί.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Από την Α.Κί.Δα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
12/07/2019 10:28