Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 163 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δεν αδικήθηκε κανείς;

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.Δα

 

"Δεν αδικήθηκε κανείς", ήταν το συμπέρασμα της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας στον κατάλογο διοριστέων. Με διαδικασίες "express" τροποποιήθηκε ο νόμος και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οποιεσδήποτε ανακατατάξεις στον κατάλογο. Ή έτσι νόμιζαν... Μετά και την ανάρτηση των νέων καταλόγων (για πρώτη φορά μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υπηρεσίας με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας από την ΕΕΥ), έχουν αδικηθεί εκατοντάδες άτομα. Άτομα τα οποία παρόλο που εργάζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, δεν τους έχει πιστωθεί καμία μονάδα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στον νέο κατάλογο ή έχουν μειωθεί οι συνολικές τους μονάδες.

 

Ποιοι όμως αδικούνται και πώς;

Κανονικά με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (ο οποίος ισχύει από τη δημιουργία τους καταλόγου μέχρι σήμερα), όταν κάποιος πρωτοδιοριζόταν για περισσότερο από οκτώ και μισό μήνες (δηλαδή διοριζόταν κατά την περίοδο από Σεπτέμβριο έως μέσα Δεκεμβρίου) με σύμβαση ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, έπαιρνε μισή μονάδα. Τη μισή μονάδα την πιστωνόταν στον κατάλογο της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή αν διοριζόταν στο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, έπαιρνε μισή μονάδα τον Φεβρουάριο του 2016.

Με το νέο τρόπο υπολογισμού (που αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ξαφνικά, λίγο καιρό πριν τις μονιμοποιήσεις), κάθε 12 μήνες υπηρεσίας, ένας συμβασιούχος ή έκτακτος λαμβάνει μισή μονάδα υπηρεσίας. Η υπηρεσία υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Επομένως, ένας συμβασιούχος ο οποίος έχει διοριστεί για πρώτη φορά Δεκέμβριο του 2014 με Αύγουστο του 2015 και επαναδιοριστεί Νοέμβριο και πάλι, ενώ με τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού μονάδων θα έπαιρνε τη μισή μονάδα (επειδή στον πρώτο διορισμό έπαιρνε τη μισή μονάδα στους 8μιση μήνες), με τον νέο τρόπο δεν θα έχει συμπληρώσει 12 μήνες (θα έχει 11) και δε θα πάρει τη μισή μονάδα. Με αυτή την τροποποίηση που έγινε, άτομα τα οποία καθυστερούν συνήθως να διοριστούν λίγους μήνες, έχουν χάσει μισή μονάδα. Από την άλλη, αντικαταστάτες οι οποίοι έχουν λιγότερη υπηρεσία, τους έχουν προσπεράσει.

Ας μελετήσουμε κάποια σενάρια:

-Αντικαταστάτης από τον Δεκέμβριο του 2010 ο οποίος εργάζεται κάθε χρόνο 6 μήνες. Τον Φεβρουάριο του 2016 θα έχει πιστωθεί 5x0,5=2,5 μονάδες προϋπηρεσίας (με συνολική υπηρεσία 31 μήνες).

-Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού: Συμβασιούχος ο οποίος διορίστηκε με σύμβαση τον Δεκέμβριο του 2010, επαναδιορίστηκε τον Νοέμβριο του 2011 (δούλεψε αντικαταστάσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) και μετά κάθε χρόνο διοριζόταν από τον Σεπτέμβριο, κανονικά θα έπαιρνε 5x0,5=2,5 (με συνολική υπηρεσία 61 μήνες).

-Με τον νέο τρόπο υπολογισμού: Συμβασιούχος ο οποίος διορίστηκε με σύμβαση τον Δεκέμβριο του 2010, επαναδιορίστηκε τον Νοέμβριο του 2011 (δούλεψε αντικαταστάσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) και μετά κάθε χρόνο διοριζόταν από τον Σεπτέμβριο, κανονικά θα πάρει 4x0,5=2 (Επειδή αν και θα έχει υπηρεσία 61 μήνες, με σύμβαση θα είναι οι 59. Κάθε 12 μήνες παίρνει μισή μονάδα!).

Συνοψίζοντας, άτομο το οποίο έχει 30 (!) μήνες περισσότερη υπηρεσία από κάποιον άλλο συνάδελφο, έχει πιστωθεί μισή μονάδα λιγότερη με τον νέο τρόπο υπολογισμού...

Ο λόγος που παρατηρείται αυτή η στρέβλωση είναι ο εξής: Οι αντικαταστάτες αν εργαστούν πλήρως, λόγω των διακοπών, μπορούν να πιστωθούν το μέγιστο 9 μήνες προϋπηρεσίας. Οι συμβασιούχοι 12 μήνες το μέγιστο. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, ένας αντικαταστάτης αν εργαστεί τα 2/3 του μέγιστου χρόνου σε ένα ημερολογιακό έτος, θα πάρει τη μισή μονάδα (6 μήνες). Ο συμβασιούχος όμως, πρέπει να εργαστεί τα 3/3 για να εργαστεί 12 μήνες. Αν υπολογιζόταν με παρόμοιο τρόπο και για τους συμβασιούχους (2/3) τότε θα έπρεπε να έπαιρναν μισή μονάδα για κάθε 8 μήνες. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού που έχει εφαρμόσει η ΕΕΥ, αυτή η στρέβλωση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, επηρεάζοντας αρνητικά ακόμη περισσότερα άτομα. Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των δύο αυτών ομάδων, σαφέστατα αποτελεί άνιση μεταχείριση και μπορούμε να αναμένουμε πως αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, θα υπάρξουν άτομα που θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πώς μπορεί να επιδιορθωθεί αυτή η στρέβλωση; Είτε θα πρέπει με μια νέα φόρμουλα να προστίθεται η υπηρεσία σε αντικατάσταση και σε σύμβαση έτσι ώστε οι μονάδες που πιστώνονται να αποτυπώνουν την πραγματική προϋπηρεσία του κάθε εκπαιδευτικού, είτε θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος έτσι ώστε να πιστώνεται μισή μονάδα για κάθε 8 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας για συμβασιούχους και έκτακτους (έτσι ώστε να τηρείται η ίδια αναλογία για συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες), χωρίς βέβαια να υπερβαίνουν οι μονάδες που πιστώνεται κάποιος το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται επί της μισής μονάδας.

Με αυτό τον τρόπο, αίρονται οι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί  για άλλη μια φορά στον κατάλογο διοριστέων, ιδίως αυτή την εποχή που η κάθε θέση μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στον διορισμό και την αντικατάσταση ή ανάμεσα στη μονιμοποιήση και τη ψυχοφθόρο διαδικασία των εξετάσεων...

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.Δα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10