Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 135 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΙΔΑ_160514

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

 


Η ΑΚΙΔΑ παρακολουθεί και αξιολογεί καθημερινά από την πρώτη στιγμή, την ταυτόχρονη εξαγγελία και εφαρμογή των δεικτών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το Υπουργείο Παιδείας, για άλλη μία φορά, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την απαραίτητη προεργασία,  παρουσίασε ακόμη μια πτυχή της περιβόητης «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης».
Έχουμε έντονη άποψη πως η εφαρμογή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, έγινε βεβιασμένα και χωρίς σε βάθος και διάρκεια ενημέρωση και επιμόρφωση των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή των μάχιμων εκπαιδευτικών.
Θεωρούμε επίσης πως η  πραγματική εικόνα για το θέμα, απέχει κατά πολύ από την ωραιοποιημένη κατάσταση που παρουσιάζει η Επίσημη Πλευρά. Το όλο εγχείρημα χαρακτηρίζεται από σοβαρές παραλείψεις ή προβληματικές καταστάσεις. Ειδικότερα:
•    Η συγγραφή του συνόλου των δεικτών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
•    Τα εγχειρίδια που να συνάδουν με τους Δείκτες και να δρουν ως υποστηρικτικά εργαλεία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα, δεν έχουν παρουσιαστεί Δείκτες για μεγάλο αριθμό γνωστικών αντικειμένων.
•    Έχει παρατηρηθεί ελλιπής επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (επιθεωρητών, διευθυντών και εκπαιδευτικών λειτουργών).
•    Έχουν τεθεί ασφυκτικά χρονικά πλαίσια τόσο στην πιλοτική εφαρμογή όσο και στη γενική εφαρμογή των δεικτών με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να καθίσταται προβληματική.
•    Ασκείται σε αρκετές περιπτώσεις πίεση προς εκπαιδευτικούς για εφαρμογή τους και συμπερίληψή τους στους προγραμματισμούς τους η οποία σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση επιβαρύνει περεταίρω την καθημερινότητά τους

 

Την ίδια ώρα, έχουμε διαπιστώσει τις έντονες ανησυχίες των συναδέλφων για το όλο εγχείρημα και την προσπάθεια για άμεση εφαρμογή τους.  Ως Α.Κί.ΔΑ διοργανώσαμε δύο συνέδρια σε Λευκωσία και Λεμεσό για το θέμα, όπου ακούστηκαν έντονες ανησυχίες και προβληματισμοί των συναδέλφων. παράλληλα, προχωρήσαμε με τη διεξαγωγή έρευνας από την Κίνησή μας στην οποία περιλαμβάνονταν ερωτήματα σχετικά με το από πού πηγάζουν οι ανησυχίες των συναδέλφων και κατά πόσον οι συνάδελφοι νιώθουν έτοιμοι να εφαρμόσουν τους δείκτες.        Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 517 εκπαιδευτικοί δημοτικής, 39 νηπιαγωγοί και 28 εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης. Σχεδόν οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς δίδασκαν ως κύριο γνωστικό αντικείμενο τα Ελληνικά ή τα Μαθηματικά.
Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας κατέδειξαν πως:
    Περισσότεροι από τους μισούς συναδέλφους έχουν κατανοήσει λίγο ή καθόλου τι είναι οι δείκτες.
    Η συντριπτική πλειοψηφία (87%) των συναδέλφων δεν έχει τύχει ικανοποιητικής επιμόρφωσης για τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας από τους αρμόδιους φορείς ενώ 63% έχει ενημερωθεί λίγο ή καθόλου για τους δείκτες.
    Από τους συμμετέχοντες, τρεις στους τέσσερις είναι καθόλου, λίγο έτοιμοι ή δε γνωρίζουν αν μπορούν να εφαρμόσουν τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας την καινούργια σχολική χρονιά και επιζητούν περαιτέρω επιμόρφωση.
    Ο καθένας ερμηνεύει το κείμενο των δεικτών προσωπικά και δεν υπάρχει ενιαία πολιτική εφαρμογής των δεικτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει έντονη πίεση προς τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τους Δείκτες (τόσο από επιθεωρητές όσο και από διευθυντές) για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα επισήμως αποπερατωθεί πλήρως!
    Υπάρχει σύγχυση και αγωνία στη βάση του κλάδου.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις ανησυχίες των συναδέλφων θεωρούμε ως απαραίτητες τις πιο κάτω προϋποθέσεις για μελλοντική εφαρμογή των δεικτών:
-    Την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος.
-    Την επαναφορά και θεσμοθέτηση της ενισχυτικής διδασκαλίας.
-    Την επιμόρφωση όλων των συναδέλφων για τους Δείκτες, σε εργάσιμο χρόνο.
-    Πρέπει να υπάρξει σε κάθε αντικείμενο ξεκάθαρη αντιστοίχιση των στόχων του κάθε μαθήματος που βρίσκονται στο βιβλίο του δασκάλου με τους δείκτες.
-    Να επικαιροποιηθούν τα βιβλία του δασκάλου έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τους δείκτες.
-    Να αποσταλούν σε όλες τις σχολικές μονάδες βιβλία δασκάλου για όλα τα αντικείμενα.

Επαναλαμβάνουμε πως ως Α.Κί.ΔΑ είχαμε τονίσει τους ενδοιασμούς και τις ενστάσεις μας εξαρχής για  την επιμονή του Υπουργείου για άμεση εφαρμογή τους. Είχαμε διαφωνήσει επίσης με την πιλοτική εφαρμογή τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά, επισημαίνοντας τις αδυναμίες και την ανετοιμότητα της Επίσημης Πλευράς να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς. Παραμένει επίσης η ανησυχία μας για μια πιθανή μελλοντική διασύνδεσή τους, με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των σχολικών μονάδων. Είναι για εμάς δε σαφές και ξεκάθαρο πως οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας είναι αδύνατο να εφαρμοστούν καθολικά την επόμενη σχολική χρονιά.
Για τον λόγο αυτό καλούμε την ΠΟΕΔ να αντιδράσει στην όποια απόφαση της Επίσημης Πλευράς για καθολική εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας από την νέα σχολική χρονιά και παράλληλα να μην επιτρέψει την όποια διασύνδεση τους με την αξιολόγηση οποιουδήποτε συναδέλφου.
Σημειώνουμε δε τη θέση μας η οποία και έχει κατατεθεί προς το ΔΣ της ΠΟΕΔ, πως η  διακοπή της εισαγωγής των δεικτών επιτυχίας θα πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει η Οργάνωσή μας, σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθήσει να αρνείται να υλοποιήσει τα δικαία εκπαιδευτικά αιτήματα που έχει θέσει από καιρό η ΠΟΕΔ.

Α.Κί.ΔΑ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10