Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 183 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Εξετάσεις διορισίμων εκπαιδευτικών: Η λογική του παραλόγου

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Στις 30 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε η πολυαναμενόμενη ύλη για τις εξετάσεις για τον κατάλογο διορισίμων[1]. Αναπόφεκτα πλέον, η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη και χιλιάδες υποψήφιοι σιγά σιγά μπαίνουν σε ρυθμούς εξετάσεων. Εν πρώτοις, φαίνεται πως το όλο μεγαλεπίβολο εγχείρημα και η καθορισθείσα εξεταστέα ύλη, έγινε πρόχειρα, χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια και με μια εμφανή τάση να συνδυαστούν με τις λοιπές ημιτελείς «καινοτομίες» του Υπουργείου Παιδείας. Το μόνο σίγουρο, είναι πως η μέχρι τώρα αγωνία των εν δυνάμει υποψηφίων αντί να μετριαστεί, έχει διογκωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Όπως γνωρίζουμε, η εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο μέρος (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στον κλάδο/ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή, στο δεύτερο μέρος (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων και στο τρίτο μέρος (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας[2].

Πριν γίνει ανάλυση των παραδοξοτήτων στις επί μέρους εξετάσεις, ξεκάθαρα, επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί πως η οποιαδήποτε εξέταση δεν μπορεί να επιλέξει τους ικανότερους ή τους καταλληλότερους, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διέπουν τα παιδαγωγικά επαγγέλματα. Είναι σαφές πως ένας υποψήφιος που απομνημονεύει πληροφορίες ή αριστεύει στο να καταγράψει το γνωσιολογικό περιεχόμενο της εξέτασης, δεν σημαίνει πως είναι ο ικανότερος ή πως μπορεί να ανταποκριθεί στην έδρα. Η δε εξετασθείσα ύλη προκαλεί ερωτηματικά για τα κριτήρια καθορισμού της, για την επιστημονική τεκμηρίωσή της, το πόσο ξεκάθαρη είναι κλπ. Άγνωστο επίσης παραμένει το πώς θα γίνει η διόρθωση των δοκιμίων, ειδικά στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου και των δεξιοτήτων. Στις κοινωνικές επιστήμες, υπάρχουν τάσεις και ρεύματα που πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται ή αλλησυμπληρώνονται ή αμφισβητούνται. Φαντάζει λοιπόν απίθανο, να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου: με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το περιεχόμενο της ύλης προς εξέταση αλλά και τα κριτήρια επιλογής της.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση για παράδειγμα οι υποψήφιοι, καλούνται να μελετήσουν όλα τα εγχειρίδια Ελληνικών και Μαθηματικών και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας για αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Στο δημοτικό όμως, διδάσκονται μόνο τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά; Το ίδιο το Υπουργείο υποβαθμίζει όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Δημοτικής Εκπαίδευσης; Η ύλη στηρίζεται στην κατανόηση και εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας. Αρχικά αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη τους είναι ένα δαιδαλώδες εγχείρημα από τον κάθε υποψήφιο αφού μόνο οι ΔΕ & ΔΕ είναι καταγεγραμμένοι σε 700 περίπου σελίδες, με αφηρημένη κωδικοποίηση. Παρά το γεγονός πως το Υπουργείο αρνείται να το παραδεχθεί, οι ΔΕ & ΔΕ προκαλούν σύγχυση ακόμα και στο μόνιμο προσωπικό των σχολείων! Το μόνιμο προσωπικό των σχολείων δεν έχει τύχει επαρκούς επιμόρφωσης για τους Δείκτες και η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο στο οποίο υποτίθεται μέσα από ανατροφοδότηση θα έπρεπε να γίνεται η απαιτούμενη αναδόμηση και διορθώσεις. Ενώ δε, επισημάνθηκαν αρκετά προβλήματα από την ΠΟΕΔ αλλά και τους μάχιμους εκπαιδευτικούς δεν έγινε ποτέ σχετική διαβούλευση για βελτίωσή τους ή εις βάθος μελέτη τους. Με γνώμονα το ότι οι ΔΕ & ΔΕ καλά καλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ή εφαρμοστεί στα Δημόσια σχολεία είναι άξιο απορίας πως εν τη σοφία του το Υπουργείο έκρινε πως με βάση αυτούς, μπορεί να εξετάσει τους νέους υποψήφιους εκπαιδευτικούς!

Στην Προδημοτική Εκπαίδευση, έχει αναρτηθεί ως ύλη το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του 2016. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω αναλυτικό επίσημα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πριν ένα μήνα[3]. Εννοείται πως ακόμα και το μόνιμο προσωπικό της Προδημοτικής Εκπαίδευσης δεν έχει εξοικειωθεί με το νέο Αναλυτικό και ακόμα δεν έχουν γίνει καν σχετικές επιμορφώσεις. Πρακτικά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στη σχολική πράξη αλλά κρίνεται σωστό να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στο ΝΣΔΕ!

Όσον αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, η ύλη που έχει αναρτηθεί, περιλαμβάνει απλά τίτλους και υπότιτλους του τι αναμένεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, χωρίς σαφήνεια και με γενικολογίες.

Εξέταση Δεξιοτήτων: η συγκεκριμένη εξέταση στοχεύει, κατά το Υπουργείο, στην αξιολόγηση του βαθμού επάρκειας των υποψηφίων, σε σχέση με δεξιότητες που συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της μάθησης όλων των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας. Στις σχετικές πληροφορίες που παραθέτει το Υπουργείο, λίγο πολύ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, συγκριτικής αξιολόγησης, εκπαιδευτικής διοίκησης, διδακτικής, ψυχολογίας κ.ά. Με λίγα λόγια οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε φάσματα του πτυχίου που απέκτησαν μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών και αφού αξιολογήθηκαν για το κάθε ένα με διάφορα εργαλεία αξιολόγησης! Κατά το Υπουργείο, μια εξέταση είναι ικανή να αξιολογήσει τέσσερα χρόνια σπουδών!

Εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας: Το εξεταστικό δοκίμιο θα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών και θα αποτελείται από τα ακόλουθα Μέρη: Α. Κατανόηση, ερμηνεία, κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ποικίλων κειμενικών ειδών, στα οποία θα συλλειτουργούν περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία, οδηγίες κ.ά. Β. Παραγωγή γραπτού λόγου, εντεταγμένου σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, με λόγο σαφή, ορθογραφημένο και αποτελεσματικά δομημένο, και ύφος ανάλογο προς τον δέκτη, στη βάση ενός διευρυμένου όσο και ποικίλου φάσματος γενικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών θεμάτων, μέσω διαφόρων κειμενικών ειδών. Γ. Ειδικές δοκιμασίες σχετικές με γραμματικές, συντακτικές, λεξιλογικές και σημασιολογικές δομές της γλώσσας[4]. Με λίγα λόγια, οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε μια εξέταση για να διαπιστωθεί αν κατέχουν την Ελληνική γλώσσα, αφού αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο μετά από 4 χρόνια σπουδών και μερικοί, αφού απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο και χρόνια υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία.

Ο προβληματισμός που προκύπτει αβίαστα είναι ο εξής: Δεν μπορούσε αυτή η εξέταση να διεξάγεται ΠΡΙΝ την αποδοχή κάποιου μαθητή σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο; Στο κάτω κάτω οι εισαγωγικές εξετάσεις των τελειόφοιτων του λυκειακού κύκλου δεν καταδεικνύουν αν κάποιος κατέχει ή όχι τη γλώσσα; Γιατί να επιτρέπεται στα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια να δέχονται φοιτητές μη επιθυμητού επιπέδου και μετά το κράτος να πρέπει να ελέγξει ποιοι κατέχουν τη γλώσσα και ποιοι όχι; Στα πλείστα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου, η κατώτατη βαθμολογία για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στα παιδαγωγικά το 2007 ήταν 18 με 19. Το 2016 η αντίστοιχη βαθμολογία σε κάποια πανεπιστήμια ήταν 10! Για τα ιδιωτικά δε, μπορούμε μόνο να φασταστούμε με ποιες βαθμολογίες γίνονται δεκτοί οι μελλοντικοί δάσκαλοι των παιδιών μας.

Μπορούν οι αρμόδιοι να μας διαβεβαιώσουν πως με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου διορισίμων την 1η Σεπτεμβρίου 2018 (ημέρα που θα ενεργοποιηθεί ο κατάλογος και θα αρχίσουν οι διορισμοί) οι άριστοι των αρίστων; Φυσικά και όχι!

Τι γίνεται σε άλλες χώρες για να διασφαλιστεί πως τα άτομα που επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι οι άριστοι των αρίστων; Τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα επιτυγχάνουν να προσλαμβάνουν τους καλύτερους εκπαιδευτικούς, με τον έλεγχο ή τον περιορισμό των θέσεων που προσφέρονται στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε η προσφορά να ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Στη Σιγκαπούρη, οι αιτούντες στα Πανεπιστήμια ελέγχονται και δοκιμάζονται πριν γίνουν δεκτοί. Έπειτα, εργοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους. Έτσι, δεν επιλέγουν το επάγγελμα μόνο αυτοί που δεν έχουν άλλες επιλογές, αλλά οι καλύτεροι. Επιπρόσθετα, ο μειωμένος αριθμός φοιτητών, επιτρέπει στη Σιγκαπούρη να ξοδεύει περισσότερα στην εκπαίδευση του κάθε φοιτητή. Η Φινλανδία, περιορίζει τον αριθμό των φοιτητών, υποβάλλοντας όλους τους υποψηφίους σε εθνικές εξετάσεις και προσφέροντας περιορισμένο αριθμό θέσεων στα Πανεπιστήμια, έτσι ώστε η προσφορά να ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Νότιος Κορέα. Για να γίνει κάποιος δάσκαλος στη Νότιο Κορέα, πρέπει να παρακολουθήσει ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών. Η είσοδος σε όλα τα προγράμματα σπουδών επιτυγχάνεται μέσα από εθνικές εξετάσεις. Για την επιλογή των δασκάλων, απαιτείται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο πρώτο 5% της χρονιάς τους. Έτσι, μόνο οι καλύτεροι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο και είναι το πιο πιθανό να προσληφθούν άμεσα. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να σπουδάσουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε από τα 350 περίπου πανεπιστήμια. Λόγω της υπερπροσφοράς, η Νότιος Κορέα παράγει 5 φορές περισσότερους αποφοίτους κάθε χρόνο σε σχέση με την προσφορά, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, το κύρος και η ελκυστικότητα του επαγγέλματος του καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ κατώτερα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθιστώντας το μη ελκυστικό για τους καλύτερους μαθητές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Έκθεση Ευρυδίκη (2013)[5], σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει μέτρα παρακολούθησης της ισορροπίας στην προσφορά και στη ζήτηση εκπαιδευτικών, με στόχο να προεξοφλούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πρόσληψης εκπαιδευτικών. Εξαίρεση αποτελούν η Γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, η Δανία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Κροατία (Σχήμα Β1).

Στην Κύπρο επειδή είμαστε ειδικοί σε όλα, αποφασίσαμε να επιτρέπουμε ελεύθερα σε όποιο θέλει να σπουδάζει δάσκαλος σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά να τους υποβάλλουμε σε εξετάσεις για να φιλτράρουμε ποιοι είναι ακατάλληλοι. Το ότι προκύπτουν χιλιάδες άνεργοι κάθε χρόνο και πως το επάγγελμα πλέον το επιλέγει η πλειοψηφία των μαθητών που δεν έχει άλλες επιλογές, δε φαίνεται να ενοχλεί κανένα!

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ[5] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2013. Αριθμοί Κλειδιά για Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές

Σχολείων στην Ευρώπη. Έκδοση 2013. Έκθεση Ευρυδίκη. Λουξεμβούργο: Γραφείο Δημοσιεύσεων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10