Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 106 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μαθηματικά Ε΄

Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip

 

icon Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB)

icon·Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 1 (231 kB)

icon·Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB)

icon Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 3 (204 kB)

icon Applets (4.69 MB)

 

Ενότητα 1:

icon Ποικιλία ασκήσεων

icon Αριθμοί (581.01 kB)

icon Πράξεις-προβλήματα (31.76 kB)

icon Γεωμετρία (20.15 kB)

icon Κλάσματα (1.1 MB)

icon Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (103.22 kB)

 

Ενότητα 2:

icon Γεωμετρία (20.15 kB)

icon Επαναληπτικά φυλλάδια

icon Αρχαία συστήματα αρίθμησης

icon Δεκαδικό σύστημα

icon Προβλήματα τιμοκατάλογου

icon Προσεταιριστική και επιμεριστική ιδιότητα

icon Το τρίγωνο του Πασκάλ (12.5 kB)

icon Τρίγωνο του πασκάλ (955.5 kB)

icon Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (47.22 kB)

 

Ενότητα 3:

icon Το εκατομμύριο

icon Το εκατομμύριο-αποκόμματα

icon Χρόνος

icon Μετρήσεις

icon Γραφικές παραστάσεις

icon Λύση προβλημάτων1

icon Λύση προβλημάτων2

icon Προβλήματα διαδικασίας

icon Προβλήματα τιμοκαταλόγου

icon Σχολικά είδη

icon Ποσοστά - Σχέδιο μαθήματος

icon Ποσοστά σ20

icon Προβλήματα με ποσοστά

icon Δεκαδικοί - Ασκήσεις

icon Δεκαδικοί 1

icon Δεκαδικοί 2

icon Αξιολόγηση

icon Αξιολόγηση αδυνάτων

icon Επανάληψη

icon Τελική αξιολόγηση

 

Ενότητα 4:

icon Διαιρετότητα1

icon Κριτήρια διαιρετότητας

icon Πρώτοι αριθμοί

icon Το κόσκινο του Ερατοσθένη

icon Αμβλεία γωνία

icon Οξεία γωνία

icon Παραπληρωματικές γωνίες

icon Συμπληρωματικές γωνίες

icon Γωνίες παρουσίαση (2.21 MB)

icon Γωνιές Σχ μαθήματος

icon Μέτρηση γωνιών

icon Απλοποίηση κλασμάτων

icon Αξιολόγηση κλασμάτων

icon Δεκαδικοί - Ποσοστά

icon Ισοδύναμα κλάσματα

icon Κλάσματα σ118

icon Κλάσματα - δεκαδικοί - ποσοστά 1

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά2

icon Κλάσματα - δεκαδικοί - ποσοστά 3

icon Ποσοστά

icon Ποσοστά σ90

icon Αξιολόγηση ενότ4

icon Διαγνωστική άσκηση

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επαναληπτικές ασκήσεις3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις4

icon Κύκλος


Ενότητα 5:

icon Μικτοί σελ 46

icon Μικτοί-Καταχρηστικοί

icon Μονάδα-Εκατοστά

icon Μικτοί-προβλήματα

icon Πρόσθεση-Αφαίρεση μικτών

icon Πιθανότητες

icon Ποσοστά - ΦΠΑ

icon Ποσοστά 1

icon Ποσοστά 2

icon Ποσοστα 3

icon Πολλαπλασιασμός ακεραίων

icon Αξιολόγηση 1

icon Αξιολόγηση 2

icon Αξιολόγηση 3α

icon Αξιολόγηση 3β

icon Επαναληπτικές ασκήσεις 1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 1

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 2

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 3

icon Επανάληψη-Αξιολόγηση

icon Λύση προβλήματος

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 1

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 2

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 3

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών-Ποσοστά

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Γραφικά


Ενότητα 6:

icon Πιθανότητες

icon Εμβαδό παραλληλογράμμου

icon Επίλυση προβλημάτων

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί1

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί2 

 

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων1

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων2

icon Αξιολόγηση1

icon Αξιολόγηση2

icon Αξιολόγηση3

icon Αξιολόγηση4

icon Αξιολόγηση5

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

 

Ενότητα 7:

icon Διατεταγμένα ζεύγη

icon Διατεταγμένα ζεύγη2

icon Γραφική Παράσταση

icon Δοκίμιο αξιολόγησης

 

Ενότητα 8:

icon Διαίρεση κλασμάτων

icon Επίλυση προβλημάτων

icon Πολλαπλασιασμός μικτών
 


 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15