Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 158 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθολογική ισοπέδωση απλών δασκάλων

Ειδική έκδοση της Ανεξάρτητης Κίνησης Δασκάλων – Νηπιαγωγών

 Μισθολογική ισοπέδωση απλών δασκάλων που διορίστηκαν την περίοδο 1987-1997 και προαγωγές.

Υπάρχει μισθολογική ισοπέδωση των απλών δασκάλων που διορίστηκαν μεταξύ των ετών 1987 και 1997 , καθώς όλοι αυτοί οι συνάδελφοι έχουν μισθολογική διαφορά λιγότερη των 2 ετησίων προσαυξήσεων. Δέκα χρόνια μετά τον διορισμό τους, οι δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987, είχαν μισθολογική διαφορά μόλις 15–20 μηνών από τους δασκάλους που διορίστηκαν το 1997, δέκα χρόνια μετά.
 

Πώς όμως προέκυψε η πιο πάνω ανωμαλία; Το φαινόμενο εξηγείται ως εξής: Μέχρι το 1991, όλοι οι δάσκαλοι διορίζονταν στην κλίμακα Α5, ο αρχικός μισθός της οποίας είναι μόλις το 62% του αντίστοιχου πρώτου μισθού της κλίμακας Α8, στην οποία από το 1997, άρχισαν να διορίζονται απευθείας οι δάσκαλοι. Ενώ οι δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987 καρπώθηκαν την βάση της Α8 το πρώτο εξάμηνο του 1996, οι δάσκαλοι που πρωτοδιορίστηκαν το 1997 πήραν απευθείας τον ίδιο μισθό, που άλλοι συνάδελφοι τους έκαναν 8-9 χρόνια να καλύψουν.
 

Η ένταξη των συναδέλφων που διορίστηκαν από το 1997 μέχρι σήμερα απευθείας στην Α8, ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ΠΟΕΔ. Το όνειρο της ίσης μισθολογικής μεταχείρισης, έγινε πραγματικότητα για τους απλούς εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν μετά το χρονολογικό αυτό ορόσημο. Για τους παλαιότερους δασκάλους, όσους δηλαδή διορίστηκαν μέχρι το 1996, δεν έγινε πλήρης εξίσωση. Ναι μεν και αυτοί θα ανελίσσοντο στις κλίμακες των εκπαιδευτικών μέσης, αλλά με σημαντική χρονική καθυστέρηση, που συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό κόστος.
 

Την μισθολογική διαφορά σε σχέση με τους συναδέλφους της μέσης που διορίστηκαν τα ίδια χρόνια θα παρουσιάσει η μελέτη αυτή. Στα πλαίσια αυτά θα παρουσιαστεί η μισθοδοσία απλών εκπαιδευτικών που διορίστηκαν από το 1986 ως σήμερα. Περαιτέρω θα διερευνηθούν οι οικονομικές πτυχές της προαγωγής σε σχετικά μικρή ηλικία, φαινόμενο που όλοι είδαμε την τελευταία τριετία. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι αποκαλυπτικά:
 

Πινακας 1: Μισθοδοσία απλών εκπαιδευτικών

 

Συμπληρω-

μένα χρόνια

υπηρεσίας  την  1.9.2003

Ημερ. Πρώτ.

Διορισμού

          Δάσκαλοι

          Καθηγητές

Μηνιαία

Διαφορά

(Ποσό )

£

Μηνιαία

Διαφορά

(Ποσοστό)

%

Κλίμακα  βαθμίδα

(1/3/04)

Ακαθάρι-

στος

μηνιαίος

μισθός

(1/3/04) £

Κλίμακα βαθμίδα

Ακαθάριστος  μηνιαίος  μισθός

(1/3/04)

 £

  0 (1/9/2003) 

Α8(2272)

  932,89

Α8 (2272)

  932,89

0,00

0,00

  1 (1/9/2002)  

Α8(2383)

  978,47

Α8 (2383)

  978,47

0,00

0,00

  2 (1/9/2001)

Α8(2494)

1024,04

Α8 (2494)

1024,04

0,00

0,00

  3 (1/9/2000)

Α8(2605)

1069,62

Α8 (2605)

1069,62

0,00

0,00

  4 (1/9/1999)

Α8(2716)

1115,19

Α8 (2716)

1115,19

0,00

0,00

  5 (1/9/1998)

Α8(2827)

1160,77

Α8 (2827)

1160,77

0,00

0,00

  6 (1/9/1997)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (2938)

1206,34

0,00

0,00

  7 (1/9/1996)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (3049)

1251,92

45,58

3,78

  8 (1/9/1995)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (3160)

1297,49

91,15

7,56

  9 (1/9/1994)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (3271)

1343,08

136,74

11,34

10  (1/91993)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (3382)

1388,66

182,32

15,11

11  (1/91992)

Α8(2938)

1206,34

Α8 (3493)

1434,23

227,89

18,89

12 (1/9/1991)

Α8(2938)

1206,34

Α10 3636

1492,95

286,61

23,76

13 (1/9/1990)

Α8(3160)

1297,49

Α10 3788

1555,36

257,87

19,87

14 (1/9/1989)

Α8(3160)

1297,49

Α10 3940

1617,77

320,28

24,68

15 (1/9/1988)

Α8(3160)

1297,49

Α10 4092

1680,19

382,70

29,50

16 (1/9/1987)

Α8(3160)

1297,49

Α10 4244

1742,60

445,11

34,31

17 (1/9/1986)

Α8(3271)

1343,08

Α10 4396

1805,01

461,93

34,39

 

Συμπέρασμα:

Υπάρχει ίση μεταχείριση των απλών εκπαιδευτικών και των 2 βαθμίδων, που διορίστηκαν από το χρονικό ορόσημο του 1997 και μετά. Όσο προχωρούμε σε παλαιότερες σειρές τόσο αυξάνει η διαφορά. Για παράδειγμα απλοί δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987, αμείβονταν το πρώτο εξάμηνο του 2004 με £445,11 μηνιαίως λιγότερο από ένα απλό καθηγητή που διορίστηκε το ίδιο έτος. Το ποσό της ανισομισθίας εις βάρος των δασκάλων σε ετήσια βάση πλησιάζει τις £6000. Η ανισομισθία αυξάνεται με αριθμητική πρόοδο, όσο πηγαίνουμε σε παλαιότερες σειρές. Καμιά λύση δεν δόθηκε ποτέ στο ακανθώδες αυτό θέμα, ούτε η Π.Ο.Ε.Δ. το έθεσε ποτέ για επίλυση ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών.

 

Προαγωγές και δάσκαλοι 2 ταχυτήτων

Το πρόβλημα επιλύθηκε ή περιπλέχθηκε , εξαρτάται από τη σκοπιά που το βλέπει κανείς, όταν δάσκαλοι άρχισαν να προάγονται μαζικά από τα 15 χρόνια υπηρεσίας τους. Ενώ τη δεκαετία του 90 η μέση υπηρεσία δασκάλου για την προαναφερθείσα προαγωγή ήταν τα 25 χρόνια, την τριετία 2001-2004 η υπηρεσία αυτή έπεσε στα 15 χρόνια. Το συγκυριακό αυτό συμβάν είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο αριθμός των αποφοίτων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου την δεκαετία 1975-1985 ήταν ιδιαίτερα μικρός, με αποτέλεσμα να προαχθούν σε σύντομο διάστημα. Όσοι προήχθησαν την τριετία 2001-2004, κατάφεραν να καλύψουν σημαντικό μέρος της επίδρασης της μισθολογικής ισοπέδωσης. Αυτό γιατί με την προαγωγή έκαναν ένα σημαντικό άλμα από τη μέση της Α8 στη βάση της Α11. Όσο ενωρίτερα έπαιρναν την προαγωγή, τόσο μεγαλύτερο το άλμα. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε διχασμός αναστάτωση και ανταγωνισμός στον κλάδο. Έπαθλο: Μια γρήγορη προαγωγή, με μερικές εκατοντάδες λίρες αύξηση στον μηνιαίο μισθό. Συμπτώματα του ανταγωνισμού η βαθμοθηρία και το κυνήγι των μεταπτυχιακών τίτλων. Τα οικονομικά δεδομένα των προαγωγών κωδικοποιούνται στους πίνακες που ακολουθούν:
 

Πίνακας 2:Μισθολογικό όφελος προαγωγής σε θέση β. δ/ντη

 

Έτος 1ου

διορισμού

Έτος προαγωγής και ακαθάριστο μηνιαίο όφελος με τιμές 1ου εξαμήνου 2004

Σύνολο ετών υπηρεσίας

Μέχρι την κορυφή της Α11

2001

 

£

2002

 

£

2003

 

£

2004

 

£

2005

 

£

2006

 

£

2007

 

£

1986

337,10

291,53

245,95

200,37

154,80

109,22

50,50

23-29**

1987

382,68

337,10

291,53

245,95

200,37

154,80

109,22

22-28

1988

382,68

337,10

291,53

245,95

200,37

154,80

109,22

21-27

1989

▓▓▓

337,10

291,53

245,95

200,37

154,80

109,22

21-27

1990

▓▓▓

▓▓▓

291,53

245,95

200,37

154,80

109,22

21-27

 

* Τα καλυμμένα με ▓ τετράγωνα οριοθετούν τις χρονιές που δεν καλύπτονται τα 13 έτη υπηρεσίας, που είναι το ελάχιστο όριο για να δικαιούται κάποιος προαγωγή.

** Με κάθε έτος καθυστέρηση αυξάνεται ανάλογα ο χρόνος για ανέλιξη στην κορυφή της Α11.
 

 

Πίνακας 3: Μείωση διδακτικού χρόνου με την προαγωγή σε θέση β. δ/ντη

 

Έτος 1ου

διορισμού

Έτος προαγωγής και εβδομαδιαία μείωση διδακτικού χρόνου σε διδακτικές περιόδους

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1986

4

4

4

4

4

4

2

1987

6

4

4

4

4

4

4

1988

6

6

4

4

4

4

4

1989

▓▓▓

6

6

4

4

4

4

1990

▓▓▓

▓▓▓

6

6

4

4

4

 

 

 Οί προαγωγές χώρισαν τους δασκάλους , που διορίστηκαν την περίοδο 1986-1990 σε 2 κατηγορίες.Τα Χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας είναι:

Α ΄ Κατηγορία ( Προαχθέντες )

Ένταξη στην κλίμακα Α11, απευθείας από την Α8. Σημαντικό μισθολογικό όφελος, αντιστρόφως ανάλογο των ετών υπηρεσίας του δασκάλου κατά την ημερομηνία προαγωγής. (Όσο πιο γρήγορα προάγεται κάποιος, τόσο πιο μεγάλο άλμα κάνει από την Α8 στην Α11) . Το άλμα αυτό προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το βασικό μισθό της πρώτης βαθμίδας της Α11 (£3759) το βασικό μισθό του προαγόμενου, αμέσως πριν την προαγωγή. Σύντμηση της περιόδου ανέλιξης στην κορυφή της κλίμακας του απλού δασκάλου, κατά 4-6 χρόνια. Ωφέλεια μεγαλύτερων προσαυξήσεων, αφού η ετήσια προσαύξηση της Α11 είναι κατά 36,93% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Α8. Μείωση διδακτικού χρόνου κατά 4-6 περιόδους εβδομαδιαίως. Περαιτέρω, προαγωγή σε νεαρή ηλικία σημαίνει σημαντικό χρονολογικό περιθώριο για περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη. Ένα άτομο που γίνεται βοηθός δ/ντής σε ηλικία 35-40 ετών έχει ένα περιθώριο 20-25 χρόνων για περαιτέρω ανέλιξη. Ακόμα και να μην έχει μεταπτυχιακά προσόντα, θα αφυπηρετήσει σίγουρα σε θέση δ/ντή, ενώ με ύπαρξη τέτοιων προσόντων έχει μεγάλη πιθανότητα για ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.

Β) Κατηγορία ( Μη προαχθέντες)

Καθήλωση στην Α8 μέχρι και το 20ο έτος υπηρεσίας και πιθανή προαγωγή σε μερικά χρόνια με μικρό ή ανύπαρκτο οικονομικό όφελος. (Όσο πιο αργά προαχθεί κάποιος τόσο πιο μικρό θα είναι το μισθολογικό όφελος όπως δείχνει και ο πίνακας 2). Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για περαιτέρω επαγγελματική άνοδο, εφόσον στο μέλλον ο αριθμός των θέσεων προαγωγής θα μειωθεί. Διεύρυνση του χρόνου ανέλιξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Δάσκαλος που διορίστηκε το 1987 χρειάζεται 30 χρόνια για να καρπωθεί την κορυφή του απλού δασκάλου αν δεν πάρει προαγωγή. Αυτό παρόλο που ο αντίστοιχος χρόνος για δασκάλους που διορίστηκαν απευθείας στην Α8, ομοίως χωρίς προαγωγή, είναι μόλις 21 χρόνια.

 

Συμπεράσματα:

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε μόνο κακό μπορεί να προξενήσει στον κλάδο και την εκπαίδευση γενικότερα. Αποτελέσματα της είναι η δημιουργία αντιζηλίας μεταξύ των συναδέλφων, αίσθημα αδικίας, πιθανή πτώση της απόδοσης όσων δεν πήραν προαγωγή, αφού βλέπουν ότι οι κόποι τόσων χρόνων αγνοήθηκαν από τους προϊσταμένους. Ακόμα ανασφάλεια, αίσθηση ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι χρεοκοπημένο και ότι επαγγελματική μας ανέλιξη κρέμεται από την υποκειμενική άποψη του επιθεωρητή - αξιολογητή του οποίου την εύνοια πάση θυσία πρέπει να επιδιώκουμε. Το αίσθημα αδικίας μεγεθύνεται όταν αναλογιστεί κανείς ότι κάποιοι από τους καθηλωθέντες όχι μόνο δεν πήραν προαγωγή, αλλά βρίσκονται μισθολογικά σε θέση πρωτοδιόριστου λόγω του φαινομένου της μισθολογικής ισοπέδωσης των ετών 1987-1997 που έχουμε ήδη περιγράψει.
Μεταξύ της 1/9/2003 και της 1/9/2004 πέραν των 200 ατόμων, θα προαχθούν σε θέση β. δ/ντή. Ο αριθμός αυτός ισούται σχεδόν με το 30% του συνόλου των θέσεων β. δ/ντή . Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι οι μαζικές προαγωγές των τελευταίων χρόνων, θα οδηγήσουν σε σημαντική πτώση του αριθμού των προακτέων σε λίγα χρόνια. Αυτό γιατί οι νέοι κάτοχοι των θέσεων θα τις κρατούν για 20-25 χρόνια και όχι για 5-10 που τις κρατούσαν όσοι προήχθησαν την περασμένη δεκαετία. Πιθανή αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης θα οξύνει περισσότερο το πρόβλημα για ευνόητους λόγους. Οι συνάδελφοι που διορίστηκαν τη δεκαετία του 1990 θα αργήσουν να πάρουν προαγωγή, εκτός αν επισυμβούν τα ακόλουθα:
Α) Αύξηση των θέσεων προαγωγής. Δημιουργία του θεσμού της αυτόματης, μισθολογικής προαγωγής σε θέση β. δ/ντή.
Β) Αλλαγή του συστήματος Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Γ) Αύξηση του αριθμού των συναδέλφων που αφυπηρετούν πρόωρα λόγω κόπωσης και επαγγελματικών ασθενειών.
Παρόλα αυτά, μετρά προς όφελος των νεοτέρων συναδέλφων το γεγονός ότι διορίστηκαν απευθείας στην Α8. Ένας δάσκαλος που διορίστηκε το 1997 , ακόμα και να μην πάρει προαγωγή στα 15 χρόνια υπηρεσίας, θα παίρνει σε σταθερές τιμές μεγαλύτερο μισθό από τον συνάδελφο του που διορίστηκε το 1987 , ακόμα και αν ο δεύτερος πήρε προαγωγή με την συμπλήρωση 15ετίας στην εκπαίδευση. Οι πιο αδικημένοι απ’ όλους όμως θα είναι οι συνάδελφοι που ενώ διορίστηκαν την περίοδο 1985-90, απέτυχαν να πάρουν προαγωγή. Αυτή η μικρή μειοψηφία συναδέλφων συνθλίβονται από το συνδυασμό μισθολογικής ισοπέδωσης και στασιμότητας. Μακάρι η Π.Ο.Ε.Δ. να δει με συμπάθεια τους παρίες αυτούς της εκπαίδευσης.

 

Επίλογος

Η επιτυχία της Π.Ο.Ε.Δ. να κερδίσει νέες θέσεις προαγωγής το σχολικό έτος 2003-2004 είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και σίγουρα θα απαμβλύνει το πρόβλημα. Παρόλα αυτά η Οργάνωση οφείλει να σκύψει με στοργή στα θύματα της μισθολογικής ισοπέδωσης, στους είλωτες της Α5 και να δώσει με τον ένα ή άλλο τρόπο διέξοδο στο πρόβλημα τους. Η παροχή προσθέτων προσαυξήσεων ή η θέσπιση του θεσμού της αυτόματης μισθολογικής προαγωγής σε θέση β. δ/ντή, όπως ήδη έχουμε προτείνει, θα ήταν μια καλή διέξοδος. Η ύπαρξη υπαλλήλων με δέκα χρόνια διαφορά στην υπηρεσία, αλλά με τον ίδιο μισθό, είναι ένα πρωτοφανές πρόβλημα που πρέπει επιτέλους να βρει μια λύση.

 

 

Μιχάλης Α. Πόλης
&Ομάδα Συνδικαλιστικής Τεκμηρίωσης Α.Κί.ΔΑ.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10