Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 193 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Γενικές αυξήσεις μισθών ύψους 2% για το 2006

Στο τέλος του Απρίλη του 2006, τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές, το Γενικό Λογιστήριο ενσωμάτωσε την αύξηση του 2% στους μισθούς, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2006. Η αύξηση αποτελεί εκπλήρωση της συλλογικής σύμβασης κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων της τριετίας 2004-2006, η οποία προνοούσε μηδενικές αυξήσεις για τη διετία 2004-2005 και αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς για το 2006. Στους δασκάλους πληρώθηκε η μηνιαία αύξηση του Απριλίου δηλαδή £19,67 - £ 51,31 ακαθάριστα, ανάλογα με τη κλίμακα και τη βαθμίδα κάθε εκπαιδευτικού, συν τα αναδρομικά του πρώτου τριμήνου του 2006. ( Ακαθάριστο ποσό τριμηνίας £59,01 έως £153,93)

Σημειώνεται ότι η αύξηση δεν καλύπτει την μισθολογική απώλεια λόγω αφαίρεσης των καταναλωτικών φόρων από την ΑΤΑ που είναι 3% . Επίσης από το Γενάρη του 2004 μέχρι σήμερα, έχουμε μείωση μισθών περίπου 1%, οφειλόμενη στην μη αναπροσαρμογή των συντελεστών του φόρου εισοδήματος που φορολογούν μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων ονομαστικών μισθών. Έχουμε λοιπόν ουσιαστική μείωση μισθών την οποία η προαναφερθείσα αύξηση μόνο κατά το ήμισυ καλύπτει. Ελπίζουμε όπως οι συντεχνίες του δημόσιου τομέα διεκδικήσουν ουσιαστικά ψηλότερες αυξήσεις μισθών για την τριετία 2007-2009, για αντιστροφή του θλιβερού αυτού φαινομένου.

Τα πιο πάνω δεδομένα ποσοτικοποιούνται και αναλύονται στις εννέα στήλες του πίνακα που βλέπετε πιο κάτω. Τον πίνακα ακολουθούν επεξηγηματικές σημειώσεις.

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών και Γενικές Αυξήσεις μισθών 1ου εξαμήνου 2006

Στήλη 1

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός

ετήσιος

μισθός

£

Στήλη 4

Βασικός

μηνιαίος

μισθός

£

Στήλη 5

Αύξηση

βασικού

μισθού

£

Στήλη 6

Μηνιαίο

τιμαριθμικό

επίδομα

£

Στήλη 7

Ακαθά-ριστες

μηνιαίες απολαβές

£

 

Στήλη 8

Ακαθά-

ριστη

μηνιαία αύξηση

2%

 £

Α8 / 1η

Δ/λος

10503

  875,25

17,51

110,61

1003,37

19,67

Α8/ 2η

»

11016

  918,00

18,36

116,02

1052,38

20,63

Α8/ 3η

»

11529

  960,75

19,21

121,42

1101,38

21,60

Α8/ 4η

»

12042

1003,50

20,07

126,82

1150,39

22,56

Α8/ 5η

»

12555

1046,25

20,93

132,22

1199,40

23,52

Α8/ 6η

»

13068

1089,00

21,78

137,63

1248,41

24,48

Α8/ 7η

»

13581

1131,75

22,63

143,03

1297,41

25,44

Α8/ 8η

»

14094

1174,50

23,49

148,43

1346,42

26,40

Α8/ 9η

»

14607

1217,25

24,35

153,83

1395,43

27,36

Α8/ 10η

»

15120

1260,00

25,20

159,24

1444,44

28,32

Α8/ 11η

»

15633

1302,75

26,05

164,64

1493,44

29,28

Α8/ 12η

»

16146

1345,50

26,91

170,04

1542,45

30,24

 

Α10/ 4η

»

16805

1400,42

28,01

176,98

1605,41

31,48

A10/ 5η

»

17508

1459,00

29,18

184,39

1672,57

32,80

Α10/ 6η

»

18211

1517,58

30,35

191,79

1739,72

34,11

Α10/ 7η

»

18914

1576,17

31,52

199,19

1806,88

35,43

Α10/ 8η

»

19617

1634,75

32,69

206,60

1874,04

36,75

Α10/ 9η

»

20320

1693,33

33,87

214,00

1941,20

38,06

 

Α11/ 1η

β.δ.

17372

1447,67

28,95

182,95

1659,57

32,54

Α11/ 2η

»

18075

1506,25

30,12

190,36

1726,73

33,86

Α11/ 3η

»

18778

1564,83

31,30

197,76

1793,89

35,17

Α11/ 4η

»

19481

1623,42

32,47

205,16

1861,05

36,49

Α11/ 5η

»

20184

1682,00

33,64

212,57

1928,21

37,81

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

20887

1740,58

34,81

219,97

1995,36

39,12

Α11/ 7η

»

21590

1799,17

35,98

227,38

2062,53

40,44

Α11/ 8η

»

22293

1857,75

37,15

234,78

2129,68

41,76

Α11/ 9η

»

22996

1916,33

38,33

242,18

2196,84

43,08

 

Α11+1πρ.

Β.δ

23699

1974,92

39,50

249,58

2264,00

44,39

Α11+2πρ.

»

24402

2033,50

40,67

256,99

2331,16

45,71

 

A12/ 1η

δ/ντης

19283

1606,91

32,14

203,08

1842,13

36,12

Α12/ 2η

»

20184

1682,00

33,64

212,57

1928,21

37,81

Α12/ 3η

»

21085

1757,08

35,14

222,06

2014,28

39,50

Α12/ 4η

»

21986

1832,17

36,64

231,55

2100,36

41,18

Α12/ 5η

»

22887

1907,25

38,15

241,03

2186,43

42,87

Α12/ 6η

»

23788

1982,33

39,65

250,52

2272,50

44,56

Α12/ 7η

»

24689

2057,42

41,15

260,01

2358,58

46,25

Α12/ 8η

»

25590

2132,50

42,65

269,50

2444,65

47,93

 

Α12+1πρ.

»

26491

2207,58

44,15

278,99

2530,72

49,62

Α12+2πρ.

»

27392

2282,67

45,65

288,48

2616,80

51,31

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1) Η στήλη 1 παρουσιάζει τις κλίμακες και τις βαθμίδες στις οποίες συναντούμε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτές είναι ολόκληρη η Α8 με τις 12 βαθμίδες της, οι 6 τελευταίες βαθμίδες της Α10, οι κλίμακες Α11 και Α12 στο σύνολο τους, καθώς και οι επεκτάσεις τους. Συνολικά υπάρχουν 39 διαφορετικές βαθμίδες, εντασσόμενες σε 4 κλίμακες και 2 επεκτάσεις κλιμάκων.

2) Η στήλη 2 μας πληροφορεί σε ποιες βαθμίδες ανελίσσονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη θέση τους. Οι απλοί δάσκαλοι ανελίσσονται στην Α8 την οποία εξαντλούν και ακολούθως εντάσσονται στην 4η βαθμίδα της Α10. Αφού φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας αυτής (9η βαθμίδα ) εντάσσονται στην 6η βαθμίδα της Α11 και ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της.
Η κλίμακα των β. δ/ντων είναι η Α11, προεκτεινόμενη προς τα πάνω κατά 2 προσαυξήσεις. Συνολικά έχουμε 11 προσαυξήσεις (9 κανονικές + 2 επέκταση) . Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι βαθμίδες 6 εώς 9 της Α11 είναι κοινές για δ/λους και βοηθούς δ/ντες. Οι δ/ντες ανελίσσονται στην Α12 και την επέκταση της, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 10 βαθμίδες. (8 κανονικές + 2 επέκταση)

3) Η 3η στήλη παρουσιάζει τους βασικούς μισθούς σε κάθε βαθμίδα, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων ( 44,447%) και του 220% του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2ο εξάμηνο του 2005. Η ετήσια βασική προσαύξηση κάθε κλίμακας, μετά τις ενσωματώσεις, διαμορφώθηκε ως εξής: Α8 : £ 513, Α10 – Α11: £703, Α12: £901

4) Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης δια 12. Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων .

5) Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 4ης στήλης επί 0,02. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών ως αποτέλεσμα της γενικής αύξησης του 2%.

6) Οι αριθμοί της 6ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης και 5ης στήλης επί 0,1239. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 39 βαθμίδες των κλιμάκων του πίνακα.

7) Οι αριθμοί της 7ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα. Αυτοί δίνονται από τον τύπο:

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μισθός + βασική αύξηση + τιμαριθμικό επίδομα.

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 7ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης , 5ης και 6ης στήλης.

8) Οι αριθμοί της 8ης στήλης παρουσιάζουν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση του 2%. Προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 7ης στήλης με το 51. { 1,02 : 51 = 0,02 = 2% }

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10