Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 194 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Συμβασιούχοι
  1. Διορισμοί
  2. Άδειες
  3. Μισθοδοσία
  4. Επιθεώρηση

 

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους διορισμούς.

Α) Σειρά διορισμού

Η σειρά διορισμού διέπεται από σχετικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων.  Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών.  Μεταξύ των υποψηφίων του ιδίου έτους η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ι. Το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών

3 για ΑΡΙΣΤΑ

2 για ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

1 για ΚΑΛΩΣ (ή αν δεν αναγράφεται βαθμός)

ΙΙ. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα ή τα καθήκοντα της θέσης

3 για Διδακτορικό τίτλο

2 για Μεταπτυχιακό τίτλο

1 για μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης τουλάχιστο 1 έτους

ΙΙΙ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

½ μονάδα για κάθε 180 εργάσιμες ημέρες

ΙV. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

1 μονάδα

Σε περίπτωση που υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, τότε η σειρά καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:

- Ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών

- Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

- Ημερομηνία γέννησης

 

Β) Είδη διορισμού

1. Διορισμός με σύμβαση

Είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, αν και μετά το 2003 παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται με σύμβαση για περισσότερο από 4 χρόνια.  Διορισμοί με σύμβαση γίνονται όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες οργανικές θέσεις.  Όσοι διορίζονται με σύμβαση πρακτικά δε θα έχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

2. Διορισμός μόνιμος επί δοκιμασία

Είναι διάρκειας 2 ετών και αποσκοπεί στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού στα διδακτικά ή άλλα καθήκοντα της θέσης του. Στο διορισμό επί δοκιμασία ο δάσκαλος αξιολογείται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή.  Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων εξαμηνιαίων εκθέσεων ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός.

 

2. ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Το θέμα των αδειών είναι θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς, καθώς επηρεάζει το εργασιακό καθεστώς τους όσον αφορά στο χρόνο αξιολόγησής τους, το σύνολο των ετών υπηρεσίας τους και τα συντάξιμά τους χρόνια.  Οι άδειες που δικαιούνται οι διορισμένοι με σύμβαση εκπαιδευτικοί είναι μικρής διάρκειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, για ασθένεια και άδεια μητρότητας.

Άδειες απουσίας μικρής διάρκειας για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους

Σε έκτακτους εκπαιδευτικούς με ετήσια απασχόληση παραχωρείται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι 10 εργάσιμες μέρες, μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή.  Η άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού.  Ο διευθυντής του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια απουσίας μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες για κάθε σχολικό έτος.

Άδεια απουσίας με απολαβές παραχωρείται:

- Για συνοδεία μέλους της οικογένειας του εκπαιδευτικού για λόγους υγείας είτε στην Κύπρο είτε sτο εξωτερικό εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική ιατρική βεβαίωση.

- Για συνοδεία τέκνων στο εξωτερικό για σκοπούς σπουδών κατά την έναρξη των σπουδών τους.

- Μέχρι 3 ή 5 εργάσιμες μέρες (σε περιπτώσεις μακρινών χωρών) για να μπορέσει να παραστεί ο εκπαιδευτικός στην τελετή αποφοίτησης παιδιού του ή του ιδίου από το πανεπιστήμιο, τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

- Μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες για τέλεση γάμου, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο του γαμήλιου προσκλητηρίου.

- Για μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική ιατρική βεβαίωση ή αν τα ιατρικά πιστοποιητικά από το εξωτερικό προσκομιστούν κατά την επιστροφή.

- Μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες για συμμετοχή σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου.

- Για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια στην Κύπρο ή το εξωτερικό, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από σχετική σύσταση του αρμόδιου κυβερνητικού φορέα, π.χ. Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κ.Ο.Τ. κλπ.  Σε άλλες περιπτώσεις η αρμόδια αρχή αφού αξιολογήσει την ποιότητα του συνεδρίου/σεμιναρίου, μπορεί να παραχωρήσει στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό άδεια με απολαβές, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει με την επιστροφή του τους συναδέλφους του για τα πορίσματα του συνεδρίου που παρακολούθησε.

- Για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές, πνευματικές και άλλες εκδηλώσεις όταν είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή όταν πρόκειται για μεγάλης σημασίας εκδηλώσεις με συμμετοχή 4 τουλάχιστο χωρών.

- Για συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό παραχωρείται σε αθλητές, προπονητές, διαιτητές  και εφόρους, που συνοδεύουν ομάδες σε επίσημους διεθνείς αγώνες, εφόσον δε δέχονται αμοιβή από τους διοργανωτές. Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για παραχώρηση άδειας για ιδιωτική μερική απασχόληση ώστε να εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση.

Νοείται ότι

σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό άδεια απουσίας με απολαβές πέραν των 10 ημερών.

Σημειώνεται ότι

σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εξασφαλίσει άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, ο χρόνος της άδειας αφαιρείται από τη συνολική υπηρεσία του για σκοπούς σύνταξης ή ακόμα και για σκοπούς της πρώτης του αξιολόγησης, η οποία δίδεται στο τέλος του δωδέκατου χρόνου της υπηρεσίας του.

Επιπλέον,

για σκοπούς μισθοδοσίας, σε περίπτωση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, όταν στην άδεια που παραχωρείται μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο (π.χ. από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων) τότε αποκόπτεται μισθός τεσσάρων ημερών, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το Σαββατοκύριακο.

 

Άδεια μητρότητας

Με βάση τη σχετική νομοθεσία κάθε μέλλουσα μητέρα εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 18 εβδομάδων.  Θα πρέπει ωστόσο μετά τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της να ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον αναμενόμενο τοκετό, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση (ΥΠΠ25).

Οι 12 εβδομάδες από τις 18 λαμβάνονται υποχρεωτικά από τη Δευτέρα, δύο βδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και παραχωρούνται με πλήρεις απολαβές, νοουμένου ότι θα υποβληθεί εκ μέρους της εκπαιδευτικού η σχετική «Αίτηση για Επίδομα Μητρότητας», κατάλληλα συμπληρωμένη, οπωσδήποτε 3 βδομάδες πριν την έναρξη της υποχρεωτικής άδειας, στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε αυτή να προωθηθεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι υπόλοιπες 6 εβδομάδες που δικαιούται η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός είναι προαιρετικές.  Για τις προαιρετικές, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν από την εκπαιδευτικό, τότε δικαιούται επίδομα μητρότητας το οποίο καταβάλλεται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις το οποίο ισούται περίπου με το 75% του μισθού.  Να σημειωθεί ότι μπορεί να γίνει χρήση μέχρι τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής άδειας.

Στις περιπτώσεις που η εκπαιδευτικός υπηρετεί με ετήσια σύμβαση και για διάφορους λόγους έχει χρησιμοποιήσει όλες τις άδειες ασθενείας που δικαιούται, με απολαβές ή χωρίς απολαβές, και διακοπεί η μισθοδοσία της, αυτή ενεργοποιείται αμέσως μόλις αρχίσει η άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις ο χρόνος απουσίας μετρά για όλους τους σκοπούς, εκπαιδευτικούς, προαγωγής, σύνταξης κλπ.

 

Άδεια ασθενείας

Με βάση τη σχετική νομοθεσία κάθε συμβασιούχος εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 28 ημέρες σε κάθε σχολική χρονιά.  Εάν εξαντλήσει και τις 28 ημέρες και ωστόσο αδυνατεί να αναλάβει καθήκοντα, τότε παραπέμπεται σε Ιατροσυμβούλιο, το οποίο μπορεί να συστήσει παράταση της άδειας ασθένειας μέχρι και 42 ημέρες συνολικά (28+14), με πλήρεις απολαβές.

Εάν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται πέραν των 42 ημερών, τότε, μετά από σύσταση του Ιατροσυμβουλίου, μπορεί να πάρει επιπλέον μέχρι 42 ημέρες χωρίς απολαβές.  Μετά και από αυτή την παράταση και αν ακόμα ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα, τότε διακόπτεται η σύμβασή του.  Δε διακόπτεται η σύμβαση δασκάλας η οποία ασθενεί λόγω εγκυμοσύνης και η οποία κάλυψε όλες τις άδειες ασθένειας που δικαιούνταν.

 

 

3. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ηγεσία της ΠΟΕΔ και την επίτευξη της συμφωνίας για το μισθολόγιο των δασκάλων, οι δάσκαλοι εντάσσονται στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α10-Α11, οι Βοηθοί Διευθυντές στην Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις και οι διευθυντές στην Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις.

Συνδυασμένες κλίμακες σημαίνει ότι μετά την εξάντληση όλων των βαθμίδων της πρώτης κλίμακας, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι (βαθμίδα) της επόμενης κλίμακας.  Οι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α8 (€17946). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι την 1/9/1997 ήταν η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία οι πρωτοδιόριστοι συνάδελφοι εντάχθηκαν κανονικά στην κλίμακα Α8.  Μετά την παρέλευση 12 μηνών θα μεταπηδήσει στην επόμενη βαθμίδα της Α8 (€18823).  Η κλίμακα Α8 εξαντλείται σε 12 έτη (12 βαθμίδες).  Μετά τα 12 χρόνια υπηρεσίας (έναρξη 13ου χρόνου υπηρεσίας) ο εκπαιδευτικός θα μεταπηδήσει στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι της δεύτερης κλίμακας (Α10) που είναι η βαθμίδα €28715.  Με την εξάντληση της Α10 (€34720) ο συνάδελφος θα ενταχθεί στην κλίμακα Α11 (βαθμίδα €35689).  Παρακάτω παρουσιάζονται οι μισθολογικές κλίμακες και οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των δασκάλων για την περίοδο μετά την 1/1/2009.  Στην παρένθεση παρουσιάζονται οι βασικές ετήσιες προσαυξήσεις σε ευρώ.  Στην κλίμακα Α11 παρουσιάζονται οι 2 προσαυξήσεις των Βοηθών Διευθυντών και στην κλίμακα Α12 οι 2 προσαυξήσεις των Διευθυντών.

Α8

(€877)

Α10

(€1201)

Α11

(€1201)

Α12

(€1540)

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

Βασικός ετήσιος μισθός

σε €

Μηνιαίες

ακαθάριστες

απολαβές

σε €

17946

1971,63

18823

2067,98

19700

2164,33

20577

2260,68

21454

2357,04

22331

2453,39

23208

2549,74

24085

2646,09

24962

2742,44

25112

2758,92

25839

2838,79

26313

2890,87

26716

2935,14

27514

3022,81

27593

3031,49

28715

3154,76

29684

3261,22

29916

3286,71

30885

3393,17

31117

3418,66

32086

3525,11

32318

3550,60

33287

3657,06

32947

3619,71

33519

3682,55

34488

3789,01

34487

3788,90

34720

3814,50

35689

3920,96

36027

3958,09

36890

4052,90

37567

4127,28

38091

4184,85

39107

4296,47

39292

4316,80

40647

4465,67

40493

4448,75

42187

4634,86

41694

4580,69

43727

4804,05

45267

4973,24

46807

5142,43

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές (Gross Earnings) της κάθε βαθμίδας υπολογίζονται με τον εξής τρόπο:

Μηνιαίες Ακαθάριστες Απολαβές = Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 + Ποσό Αύξησης + Ποσό      Τιμαρίθμου

Ποσό Αύξησης = Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 Χ Ποσοστό Αυξήσεων

Ποσό Τιμαρίθμου = (Ετήσιος Βασικός Μισθός/12 + Ποσό Αύξησης) Χ Ποσοστό Τιμαρίθμου

Το ποσοστό των αυξήσεων (Γενικές Αυξήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων) και το ποσοστό τιμαρίθμου δεν είναι σταθερά. Το ποσοστό του τιμαρίθμου (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) αναπροσαρμόζεται δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο.  Αυτή τη στιγμή το ποσοστό των αυξήσεων ανέρχεται στο 6,656% και το ποσοστό τιμαρίθμου από την 1/1/2009 ανέρχεται στο 23,61%.

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί δεν τυγχάνουν αξιολόγησης από επιθεωρητή.  Σύμφωνα με την τελευταία οδηγία που δόθηκε από Υπουργείο Παιδείας μετά από τις έντονες προσπάθειες της ΠΟΕΔ, οι επιθεωρητές κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία δε θα παρακολουθούν το μάθημα συμβασιούχων εκπαιδευτικών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. ( Η παραπάνω ρύθμιση είναι προσωρινή μέχρι την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών).  Ωστόσο οι επιθεωρητές θα συνεχίσουν να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να στηρίζουν τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς.  Για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς ο διευθυντής συντάσσει έκθεση που κατατίθεται στον Ατομικό

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15