Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 139 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Οργάνωση και αξιοποίηση του χρόνου του διευθυντή

Κατέβασμα αρχείου: icon Οργάνωση και αξιοποίηση του χρόνου του διευθυντή (45 kB)

Η αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου είναι μια πολύπλοκη, απαιτητική διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις. Σε μια εργασιακή κατάσταση όπως τη σχολική εργασία, που τα πάντα λειτουργούν κάτω από την πίεση συγκεκριμένου χρόνου, η ανάγκη για ορθή αξιοποίηση του παράγοντα αυτού είναι πολύ μεγάλη. Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνου (2005) ο χρόνος ούτε αναπληρώνεται ούτε αγοράζεται ούτε αποθηκεύεται. Ο χρόνος μόνο οργανώνεται και αξιοποιείται.

 

Οι Persell και Cookson (1982) υποστηρίζουν πως η σωστή διαχείριση του χρόνου από μέρους του διευθυντή αυξάνει τόσο την αποδοτικότητα όσο και την αποτελεσματικότητά του, με θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα.

 

Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια σωστή διαχείριση του χρόνου είναι οι ξεκάθαροι στόχοι, ο προσεκτικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και δράσεων και η ικανότητα για επιτυχημένη αποκέντρωση και ανάθεση υπευθυνοτήτων (Mullins, 1996). Με τις προϋποθέσεις αυτές συμφωνεί και ο Heaney (2001, σ.202) που δίνει τις πιο κάτω συμβουλές:

  • Σχεδίαζε μπροστά. Προσπάθησε να προβλέψεις τι θα γίνει ή τι πρέπει να γίνει. Φτιάξε ένα σχέδιο δράσης το οποίο να μπορείς να συμβουλεύεσαι, στο οποίο να σημειώνεις τι έχει γίνει και από το οποίο να ενημερώνεται το προσωπικό.
  • Κράτα σημειωματάριο. Οι λίστες με πράγματα που πρέπει να γίνουν και πράγματα που έγιναν μπορεί να φανούν χρήσιμες.
  • Βάλε κατά μέρος «κομμάτια χρόνου» για να κάνεις κάποια πράγματα. Μπορείς έτσι να εστιάσεις στην τρέχουσα δραστηριότητα.
  • Επιμερίστε την εργασία όταν ενδείκνυται. Αφαιρεί από το φόρτο εργασίας του διευθυντή, δίνοντάς του χρόνο να ασχοληθεί με κάτι άλλο και εμπλέκει περισσότερα πρόσωπα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ικανότητες και την πραγματογνωμοσύνη τους.

 

Στόχος μας δεν πρέπει να είναι η χαλιναγώγηση του χρόνου αλλά η σωστή διαχείριση του «εαυτού» μας (Beardsley, 1998), δηλαδή η εύρεση ενός τρόπου οργάνωσης και ιεράρχησης των δραστηριοτήτων και ευθυνών τις οποίες καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε μέσα στα δεδομένα και περιοριστικά χρονικά πλαίσια που έχουμε.

 

Ο Knight (1990) παρατήρησε στην έρευνά του ότι οι διευθυντές γενικά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στη διοίκηση και στα καθημερινά περιστατικά και πολύ λιγότερο σε θέματα στρατηγικής διοίκησης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και οργάνωσης στην ομαδική εργασία και στην αξιολόγηση. Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι η εργασία των διευθυντών χαρακτηρίζεται από συντομία, ποικιλία και τεμαχισμό και ότι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στον προγραμματισμό και έχουν λιγότερο έλεγχο στην εργασίας τους από ότι φαίνεται (Rosenblatt & Somech, 1998).

 

Ο ίδιος ο διευθυντής, μέσα στο νομικό πλαίσιο της εργασίας του, έχει ελευθερία ως προς το πώς θα αξιοποιήσει το χρόνο του και δεν υπάρχουν συνταγές. Η κατανομή του χρόνου θα ήταν καλύτερη αν οι διευθυντές διέθεταν το εξειδικευμένο γνωσιολογικό υπόβαθρο. Για να μην εναπόκειται στην προσωπικότητα ή στις ικανότητες του κάθε διευθυντή το πώς θα αξιοποιηθεί μια τόσο σημαντική μεταβλητή, θα ήταν καλό να υπάρχει επιμόρφωση όσων έχουν ή πρόκειται να έχουν διευθυντικές θέσεις.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Beardsley, D. (1998) Don't manage time, manage yourself. Fast Company, April/May

Heaney, F. L. (2001) A question of management: conflict, pressure and time. The International Journal of Educational Management, 15 (4), 197-203

Knight, B. (1990). Managing school time. Harlow: Longman.

Κωνσταντίνου, Α. (2005). Πώς θα διευθύνεις αποτελεσματικά το σχολείο σου. Λευκωσία: Καντζηλάρης

Mullins, L. (1996). Management and organizational behavour (4th ed). London: Pitman Publishing.

Persell, C.H., & Cookson, P.W (1982). The effective principal: A research summary. Reston: NASSP.

Rosenblatt, Z. & Somech, A.  (1998). The work behavior of Israeli elementary school principals: Expectations versus reality. Educational Administration Quarterly, 34 (4), 505-532.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
12/07/2019 10:28