Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 206 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 157 (20/11/2008)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. Πρακτικά αποφάσεων τακτικής παγκύπριας συνδιάσκεψης γενικών αντιπροσώπων ΠΟΕΔ (21 Οκτωβρίου, 2008)

2. Ομιλία του Προέδρου της Α.Κί.ΔΑ. στην ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ στις 21 ΟΚΤ 2008 (Απόσπασμα)

3. www.akida.info: Η ιστοσελίδα για τον εκπαιδευτικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

 

1. Πρακτικά αποφάσεων τακτικής παγκύπριας συνδιάσκεψης γενικών αντιπροσώπων ΠΟΕΔ (21 Οκτωβρίου 2008) – ΜΕΡΟΣ Α’

Στη Συνδιάσκεψη έγινε κατάθεση των απόψεων των Παρατάξεων πάνω στον Προγραμματισμό της Δράσης της ΠΟΕΔ για την τριετία που ακολουθεί, όπως αυτός αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ομιλίας του Προέδρου της Οργάνωσης. Εγκρίθηκαν σχέδια απόφασης για αρκετά θέματα.

 Αναδιάρθρωση Διδακτικού Χρόνου

«Η ΠΟΕΔ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στο αίτημα της αναδιάρθρωσης του διδακτικού χρόνου όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αίτημα αυτό αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους της τριετίας. Ταυτόχρονα αποφασίζουμε την επιστημονική στήριξη του αιτήματος με βάση και προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Οργάνωσης, ώστε με την κατάλληλη τεκμηρίωση να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Για το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες δράσεις και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στους Γενικούς Αντιπροσώπους στην αμέσως επόμενη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη».

Για να μαθαίνετε όλη την αλήθεια

Το συγκεκριμένο θέμα της αναδιάρθρωσης του ωραρίου και των συνθηκών εργασίας τέθηκε κατά προτεραιότητα να συζητηθεί στην ΠΣΓΑ από την ομάδα της Α.Κί.ΔΑ., γιατί λόγω της προχωρημένης ώρας, δε θα συζητείτο. Την πρόταση της Α.Κί.ΔΑ. υπερψήφισε η ΠΑΔΕΔ, ενώ η ΔΗ.ΚΙ. και η Αγωνιστική Συνεργασία-Προοδευτική την καταψήφισαν, γιατί θεωρούν ότι το θέμα δεν θα πρέπει να τύχει προτεραιότητας!! Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και όχι τα όσα καταγράφονται στο έντυπο της ΠΑΔΕΔ «Εκπαιδευτική Άνοιξη» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα σχολεία, που προσπαθεί να οικειοποιηθεί πρωτοβουλίες και θέσεις της Α.Κί.ΔΑ. Μάλιστα η Α.Κί.ΔΑ. κατέθεσε και συγκεκριμένο έγγραφο για την αναδιάρθρωση του χρόνο για κάθε θέση.    

Προδημοτική Εκπαίδευση

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΠΟΕΔ τονίζει για ακόμη μια φορά τη σημασία της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, και γενικότερα των νηπιαγωγείων, στο όλο οικοδόμημα της παιδείας. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης και ως τέτοια πρέπει να αντικρίζεται από όλους τους φορείς. Ως εκ τούτου μια σειρά από μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, ώστε:

Α. Να διασφαλιστεί η καθολική και πραγματικά δωρεάν εκπαίδευση των παιδιών για δύο χρόνια πριν τη φοίτησή τους σε δημοτικό σχολείο,

Β. Να διασφαλιστούν οι κατάλληλες κτιριολογικές και άλλες συνθήκες απρόσκοπτης και υγιούς ενασχόλησης/μάθησης των παιδιών των ηλικιών αυτών, και

Γ. Να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο οι λειτουργοί των νηπιαγωγείων, για να μπορούν να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους χωρίς εξωγενή ή άλλα εμπόδια.

Προς τούτο, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Οργάνωσης να πάρει όλες εκείνες τις κατάλληλες αποφάσεις και μέτρα ώστε:

1.      Να θεσμοθετηθεί η καθολική και δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 3 χρόνων και 8 μηνών και άνω.

2.      Τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν σε κατάλληλα κτίρια, με τις αίθουσες ανάλογες του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σ’ αυτές, με επαρκείς χώρους ψυχαγωγίας, με παιχνίδια που να πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και με χώρους υγιεινής σύμφωνους με τα πρότυπα που καθορίζονται από τα αρμόδια σώματα.

3.      Ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα να ελαττωθεί στα 20 και να είναι διαφοροποιημένος σε τμήματα με μικτές ηλικίες (μέχρι 25 για παιδιά της ίδιας ηλικίας, μέχρι 22 για παιδιά δυο ηλικιών και μέχρι 20 για παιδιά τριών ηλικιών). Περαιτέρω μείωση μαθητών ανά τμήμα να δίνεται όπου χρειάζεται.

4.      Να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης αλλόγλωσσων μαθητών στα νηπιαγωγεία μας, αλλά και παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα και αντιμετώπιση.

5.      Να διασφαλίζονται, για τις νηπιαγωγούς, συνθήκες εργασίας ανάλογες με εκείνες που ισχύουν γενικά για τους δασκάλους και κάθε αλλαγή προς το καλύτερο, που εισάγεται στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, να ισχύει, αυτόματα, και για τις νηπιαγωγούς.

6.      Να δημιουργηθεί ομάδα νηπιαγωγών για σκοπούς αντικατάστασης. Με τον τρόπο αυτό θα αναπληρώνονται αμέσως νηπιαγωγοί που απουσιάζουν και δε θα μένουν εκτεθειμένα τα μικρά παιδιά, κάτι που συμβαίνει σήμερα. Το πρόβλημα είναι πολύ οξύ ιδιαίτερα στα διθέσια και μονοθέσια νηπιαγωγεία που είναι και η πλειοψηφία.

7.       Να υλοποιηθεί το αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος παιδονομίας νηπιαγωγών ως διδακτικός. Η μια από τις δυο ή και τρεις παιδονομίες που κάνουν οι νηπιαγωγοί την εβδομάδα μπορεί και πρέπει να πιστωθεί ως διδακτικός χρόνος.

8.      Να γίνει απόσπαση νηπιαγωγών για σκοπούς συντονιστικού-συμβουλευτικού έργου. ΄Οταν στη δημοτική και μέση εκπαίδευση  λειτουργεί ο θεσμός του συμβούλου για διάφορα μαθήματα (τέχνη, ελληνικά, μαθηματικά, σχεδιασμό, οικοκυρικά, γυμναστική, μουσική κλπ κλπ) τούτο είναι πολύ πιο αναγκαίο για τα νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα ο σύμβουλος αυτός είναι απαραίτητος και για να καλύπτει τις πρωτοδιοριζόμενες νηπιαγωγούς, αφού ο θεσμός του μέντορα, που από φέτος θα εφαρμόζεται στα δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια δεν μπορεί, για πρακτικούς λόγους, να εφαρμοστεί στα νηπιαγωγεία.

9.      Ο θεσμός του Γραμματειακού προσωπικού να επεκταθεί και στα νηπιαγωγεία.

10. Να πληρωθούν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι  διευθυντικές θέσεις νηπιαγωγών. Τα νηπιαγωγεία πρέπει να λειτουργούν με τη σωστή διευθυντική στελέχωση, κάτι που αναγνωρίζεται από όλους. Το Δ.Σ. να εργαστεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σχετικών που συμφωνήθηκαν για το θέμα αυτό τον περασμένο Ιανουάριο.

11. Η ειλημμένη απόφαση του ΥΠΠ για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων νηπιαγωγών να υλοποιηθεί χωρίς παρέκκλιση.

12. Να υπάρξει ουσιαστική μείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που έχουν υπό την ευθύνη τους και κοινοτικά τμήματα νηπιαγωγείων.

13. Να υπάρξει ουσιαστική μείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε διθέσια ή μονοθέσια σχολεία.

14. Να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος των νηπιαγωγών μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου αιτήματος για μείωση του διδακτικού χρόνου.

15. Να ενισχυθούν τα νηπιαγωγεία μας με σύγχρονα μέσα, όπως: διαδίχτυο, σύγχρονα εποπτικά μέσα, κατάλληλα εγχειρίδια στήριξης του έργου των νηπιαγωγών μας.

16. Να διασφαλιστεί η επιστημονική και καλά οργανωμένη επιμόρφωση των λειτουργών των νηπιαγωγείων μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συζητήθηκε στα πλαίσια του διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

17. Να ενισχυθεί το «Ταμείο Διευθυντή» μέσα στα πλαίσια της μεγαλύτερης δυνατής αυτονόμησης των σχολείων μας».

18. Η ανέγερση επαρκών σχολικών αιθουσών για νηπιαγωγεία, σε κάθε νέο σχολικό κτίριο που ανεγείρεται, να αποτελεί διαρκή μέριμνα της Οργάνωσης. Η δημιουργία διθέσιων νηπιαγωγείων, ως πρακτική που συνδυάζεται με την ανέγερση περιορισμένων αιθουσών σε νέα δημοτικά σχολεία, να αποφεύγεται.

19. Να διευκρινιστούν τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών στα νηπιαγωγεία και να ρυθμιστούν θέματα που σχετίζονται με τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις τους. Να προβλεφτεί σχολική βοηθός για κάθε ένα τμήμα νηπιαγωγείου.

20. Το προαιρετικό Ολοήμερο νηπιαγωγείο να τύχει της απαιτούμενης ενίσχυσης ώστε να λειτουργήσει ικανοποιητικά και ν’ αποτελέσει θεσμό στο χώρο της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

21. Να επανεξεταστεί η διαδικασία ένταξης παιδιών με ειδικά προβλήματα στα νηπιαγωγεία, ώστε αυτή να πάψει να είναι χρονοβόρα. Ο αριθμός μαθητών σε τμήματα που περιλαμβάνουν παιδιά Ε.Ε. να μειώνεται ανάλογα.

22. Να θεσμοθετηθούν κανονισμοί για τη διοίκηση των δημόσιων νηπιαγωγείων που συστεγάζονται με κοινοτικό/ά τμήμα/τα (παραχώρηση χρόνου, αρμοδιότητες διευθύνουσας, παιδονομία κλπ.)».

Οργανικές Θέσεις

Να καθοριστούν κριτήρια για τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. Τέτοια κριτήρια είναι τα έτη υπηρεσίας, ο αριθμός των αδειών, κ.ά.

Οδοιπορικά

α.    Επαναφορά του δικαιώματος οδοιπορικών για μετάβαση στο χώρο εργασίας.

β.    Η Οργάνωση θέτει θέμα για παραχώρηση οδοιπορικών, όταν διακινούνται για υπηρεσιακούς σκοπούς, όπως συνέδρια και υπηρεσιακές συναντήσεις.

Ειδική Εκπαίδευση

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Οργάνωσης να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε:

1.      Να προωθηθούν και να εγκριθούν από τη Βουλή:

α) Η δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους διοριστέων απόφοιτων ξενόγλωσσων πανεπιστημίων χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

β)   Στους καταλόγους διοριστέων να συμπεριληφθούν απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. στις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν απόφοιτοι πανεπιστημίων.

γ)   Στην Ειδική Εκπαίδευση θα μπορούν να διορίζονται μόνο πτυχιούχοι των κλάδων που προνοοούνται στα Σχέδια Υπηρεσίας. Δικαίωμα διορισμού έχουν επίσης δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ε.Ε. ή που βρίσκονται στη διαδικασία μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης των Σχεδίων Υπηρεσίας.

δ)   Οι διάφορες θεραπευτικές ειδικότητες να αναλαμβάνουν καθήκοντα και στις Ειδικές Μονάδες.

ε)   Να ξεκαθαριστούν τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ειδικών δασκάλων και των λοιπών ειδικοτήτων που απασχολούνται στην ειδική εκπαίδευση.

2.      Να ξεκινήσει σε συστηματική βάση ο διάλογος και οι διεργασίες για ξεχωριστή πυραμίδα προαγωγών στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

3.      Να επανεξεταστεί το ζήτημα της τοποθέτησης των λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε μεγάλο αριθμό σχολείων και το καθεστώς διακίνησης τους στα σχολεία αυτά, καθώς και την ετοιμασία κανονισμών για τις μετακινήσεις.

4.      Να εξεταστεί το θέμα του διδακτικού και άλλου υλικού υποστήριξης της Ειδικής Εκπαίδευσης (βιβλία, υλικά και μέσα) καθώς επίσης και το συνολικό ωράριο απασχόλησης των ειδικών δασκάλων.

5.      Να μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισης περιπτώσεων βίαιων και επικίνδυνων συμπεριφορών από παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εγείρεται θέμα ασφάλειας των Ειδικών δασκάλων.

Ολοήμερο Σχολείο

Η Π.Σ.Γ.Α., αφού ενημερώθηκε για τη δίχρονη μέχρι τώρα πορεία του θεσμού της πιλοτικής εφαρμογής του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου και τις δύο πρώτες εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και για τις ενέργειες του Δ.Σ. και της Γραμματείας στο χρονικό αυτό διάστημα :

1.      Επαναλαμβάνει την προ διετίας απόφασή της για αποδοχή και στήριξή της στην καινοτομία του πιλοτικού ενιαίου ολοήμερου σχολείου.

2.      Επιδοκιμάζει όλες τις ενέργειες, προσπάθειες και επαφές που έγιναν από την ΠΟΕΔ το διάστημα αυτό σχετικά με το θέμα και θεωρεί ότι αυτές έχουν βοηθήσει ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τόσο προς όφελος των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.

3.      Θεωρεί τις πρώτες δύο εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης του θεσμού χρήσιμες και προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλεί το Δ.Σ. όπως μελετήσει διεξοδικά τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που παρατίθενται.

4.      Διαπιστώνει ότι αρκετά από τα προβλήματα και αδυναμίες που η ΠΟΕΔ έχει ήδη εντοπίσει και αναφέρει κατά καιρούς συνεχίζουν να υφίστανται. (Α.Π., κατ’ οίκον εργασία, μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, μείωση των φροντιστηρίων, ανισότητες στην Εκπαίδευση, φιλοσοφία του σχολείου, στελέχωση των σχολείων, υποδομή και κτίρια, επιμόρφωση των δασκάλων, ωράριο, σίτιση, ξεκούραση παιδιών κ.ά.  Γι αυτό η Συνδιάσκεψη εξουσιοδοτεί την ηγεσία της Οργάνωσης, μέσα από τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της με το ΥΠΠ., να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε οι επιφυλάξεις και τα αιτήματα  της να ικανοποιηθούν. Κύριος στόχος παραμένει, από τη μια η πλήρης διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος του δασκάλου και, από την άλλη, η πιλοτική εφαρμογή να οδηγήσει στη δημιουργία του δημοκρατικού, σύγχρονου σχολείου, η λειτουργία του οποίου να βασίζεται σε σωστές παιδαγωγικές αρχές.

5.      Καλεί το Υ.Π.Π. όπως, μέχρι το Γενάρη του 2009, να προχωρήσει σε εντατικές διαβουλεύσεις με την ΠΟΕΔ, με στόχο έγκαιρα να διαφανούν οι δυνατότητες επέκτασης του θεσμού. Αναμένουμε στο διάστημα αυτό οι αρμόδιοι φορείς να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους για τυχόν αλλαγές που θα εισηγηθούν στη λειτουργία του θεσμού, στη βάση βέβαια των συμπερασμάτων της Έκθεσης και των απόψεων που θα υποβάλει και η ΠΟΕΔ και να προτείνουν γραπτά την τελική διαμόρφωση του νέου Ολοήμερου σχολείου.

6.      Καλεί το Δ.Σ. και τη Γραμματεία, αν κρίνουν αναγκαίο,  να εξασφαλίσουν εισηγήσεις και προτάσεις από το προσωπικό των 15 σχολείων.

7.      Με την κατάληξη της πιο πάνω διαδικασίας, η Γραμματεία να συγκαλέσει νέα Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, σε χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο, αμέσως μετά το Γενάρη του 2009, στην οποία να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και η γραπτή διαμόρφωση του Ολοήμερου σχολείου που θα υποβληθεί από την Επίσημη Πλευρά και να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία και τη θεσμοθετημένη, πλέον, ρύθμιση του θέματος.

8.      Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να μελετήσει τη δυνατότητα έναρξης πιλοτικής εφαρμογής ενιαίου ολοήμερου νηπιαγωγείου, αρχίζοντας κύκλο επαφών με το Υ.Π.Π. για διάγνωση προθέσεων. Παράλληλα να γίνουν επαφές με  Νηπιαγωγεία μας που λειτουργούν ως προαιρετικά ολοήμερα και να ζητηθούν απόψεις για την προοπτική αυτή. Τα όποια αποτελέσματα να παρουσιαστούν στην επόμενη Συνδιάσκεψη.

9.      Η Συνδιάσκεψη επαναβεβαιώνει την απόφαση της 15ης Ιουνίου 2006, ότι η τελική απόφαση για επέκταση του θεσμού θα ληφθεί από τη βάση των δασκάλων.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών Α.Κί.ΔΑ. υπενθυμίζει στους συναδέλφους μας ότι διοργανώνει Παγκύπρια Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Κύπρου, περιοχή HILTON.

Από το καλοκαίρι, με την ανακήρυξη του φετινού σχολικού έτους σε Έτος Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, ξεκίνησε έντονος δημόσιος διάλογος για το όλο ζήτημα. Ιδιαίτερα απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινωνία ο  στόχος υπό έμφαση που αφορά στην καλλιέργεια κουλτούρας συμφιλίωσης και ειρηνικής συμβίωσης ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να δώσει την ευκαιρία στο μαχόμενο εκπαιδευτικό να συζητήσει διά ζώσης τους προβληματισμούς του και τις ανησυχίες του με τον καθ’ ύλη αρμόδιο για το θέμα, τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Παράλληλα η πολύτιμη εμπειρία του Γεράσιμου Αρσένη, πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας της Ελλάδας, θα συμβάλει ουσιαστικά στο να διασαφηνιστούν οι αρχές πάνω στις οποίες επιβάλλεται να εδράζεται μια τέτοια προσπάθεια. Η επιστημονική παρουσίαση ζητουμένων που αφορούν στα Αναλυτικά Προγράμματα και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από τις ακαδημαϊκούς Μαίρη Κουτσελίνη και Στέλλα Πριόβολου, θα δώσουν σε μας τους εκπαιδευτικούς απαντήσεις σε ζωτικά ερωτήματα για το τι αναμένεται να γίνει μέσα στην τάξη.

Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι ο πρώτιστος παράγοντας επίτευξης των στόχων της Ημερίδας, ενώ ταυτόχρονα οι απόψεις τους θα συμβάλουν σημαντικά στο δημόσιο διάλογο και θα έχουν εξαιρετική σημασία για τους εκπροσώπους μας στην ΠΟΕΔ στη διεργασία διαμόρφωσης θέσεων.

Έχει ήδη σταλεί Έντυπο για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα σχολεία, το οποίο μπορεί να σταλεί στα ΦΑΞ 22721248 / 22817599. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα της ΑΚίΔΑ μέσα από την οποία υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Πληροφορίες: Α. Αποστολίδης: 99744808 / Γ. Σιαμπής: 99529625

 

 

2. Ομιλία του Προέδρου της Α.Κί.ΔΑ. στην ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ στις 21 ΟΚΤ 2008 (Απόσπασμα)

«Στην προηγούμενη συνδιάσκεψη  καταθέσαμε τη συνολική μας πρόταση για την τριετία. Σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε και είναι μια ευκαιρία καθοριστική για την ΠΟΕΔ, τη Δημοτική, την Προδημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση. Σήμερα με μια δυναμική και ιεραρχημένη στοχοθεσία, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε στο ΥΠΠ πως έχει λήξει η περίοδος συγκαλυμμένου εμπαιγμού:

- Τέλος η αναβολή επίλυσης προβλημάτων υπό το πρόσχημα ενός κειμένου Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

- Τέλος στα υπομνήματα υπεργολάβων για έναρξη ατελέσφορου διαλόγου, ενώ τα προβλήματα και τα αιτήματα παραμένουν στο ράφι, που κατ’ ευφημισμό ονομάζεται «Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης».

- Τέλος στις επιθέσεις επιβάρυνσης του σχολικού προγράμματος και της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού.

- Τέλος στην απουσία πρακτικών λύσεων σε προβλήματα των σχολικών μονάδων και των επαρχιών.

- Τέλος στην αστυνόμευση σιωπής σε βάρος των μελών μας, στο κρύψιμο των αναγκών, στις μεθοδευμένες μειώσεις διορισμών.

- Τέλος σε όλα που βασανίζουν τον εκπαιδευτικό λειτουργό και οπισθοδρομούν την παιδεία μας.

Από το βήμα αυτό προσπαθήσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια να αποτρέψουμε μια σειρά ατοπημάτων, να προλάβουμε τη βύθιση της οργάνωσης σε ένα καλοσχεδιασμένο υπηρεσιακό τυφώνα αφλογιστίας, στη ρουφήχτρα των εγγράφων και των παραεγγράφων. Θα μπορούσαμε να παρελθοντολογήσουμε για να δικαιωθούμε. Προτιμούμε όμως, να επιμείνουμε στο παρόν και το μέλλον. Στην ανάγκη για διεκδικητικό εκπαιδευτικό συνδικαλισμό. Ένα συνδικαλισμό αγώνα και πίεσης για την κατάκτηση μιας νέας πνοής στη βυθισμένη σε πολυάριθμα προβλήματα Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός συνδικαλιστικός αγώνας μπορεί και πρέπει να προβάλει την ύπαρξη μιας δύσκολης νέας γενιάς προβλημάτων, προτεραιοτήτων και αιτημάτων πλάι στα χρονίζοντα, ήδη εγγεγραμμένα, «παγωμένα» σε χρονοντούλαπα, παλαιά αιτήματά μας».

 

 

3. www.akida.info: Η ιστοσελίδα για τον εκπαιδευτικό της Δημοτικής Εκπαίδευσης

Με νέα εμφάνιση και πλουσιότατο υλικό η ιστοσελίδα μας www.akida.info  είναι ο ιστοχώρος, που μπορεί να σας προσφέρει ότι χρειάζεστε για την εργασία σας:

εκπαιδευτικό υλικό: για ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ όλων των τάξεων

επίκαιρο υλικό για όλες τις σχολικές εκδηλώσεις: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ενημερωτικό υλικό για πληθώρα συνδικαλιστικών θεμάτων για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, τις κυριότερες εγκυκλίους της ΠΟΕΔ και του ΥΠΠ και ενημέρωση για εκδηλώσεις

το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό μας δελτίο με τα τελευταία νέα και απόψεις της Α.Κί.ΔΑ.,

έρευνες – μελέτες - άρθρα για βελτίωση του καθημερινού εκπαιδευτικού μας έργου,

σύνδεση με πληθώρα εκπαιδευτικών σελίδων, περιλαμβανομένων των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,

σύνδεση με τις σπουδαιότερες κυπριακές και ελλαδικές εφημερίδες,

επιμόρφωση (νέα θεματική στήλη) με πλούσιο υλικό από περιοδικά και οργανισμούς, που μπορεί να βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή του δουλειά.

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν το υλικό που έχουν με όλους τους συνάδελφους, μπορούν να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνσή μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
12/07/2019 10:28