Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 155 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Αποτελεσματικά σχολεία

 Κατέβασμα αρχείου:icon Αποτελεσματικά σχολεία (42.5 kB) 

Στη δεκαετία του ‘80 το ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των σχολείων υπήρξε μεγάλο.  Αξιοποιήθηκαν οι θεωρητικές και οι ερευνητικές αναλύσεις που έγιναν για τα αποτελεσματικά σχολεία και έγινε μια πιο συστηματική περιγραφή του αποτελεσματικού σχολείου.  Οι επτά σημαντικότεροι παράγοντες αποτελεσματικότητας για ένα σχολείο είναι:

1.  Εκπαιδευτική ηγεσία. 

2.  Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 

3.  Έμφαση στη διδασκαλία. 

4.  Σχολικό κλίμα. 

5.  Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης. 

6.  Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου. 

7.  Παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο. 

1. Εκπαιδευτική ηγεσία.

 • Πρόσωπο κλειδί είναι ο διευθυντής του σχολείου.
 • Με τη συμπεριφορά του μεταδίδει με ένα δυναμικό τρόπο την αποστολή του σχολείου,  στην οποία παρουσιάζεται το όραμα για το πώς θα ήθελε το σχολείο να είναι.
 • Ο διευθυντής προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις διαθέσιμες πηγές του σχολείου,  γνωρίζοντας την προσωπικότητα,  την κλίση και τις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτει κάθε μέλος του διδακτικού του προσωπικού.
 • Αναμένεται ότι με τη δική του συμπεριφορά και δράση, με σωστή επικοινωνία και συνεργασία,  θα δημιουργήσει τέτοιο εργασιακό κλίμα που από τη μια θα ευνοεί την προώθηση των στόχων της σχολικής μονάδας και από την άλλη θα παρωθεί τους συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους.

2. Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού.

 • Το προσωπικό πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν κι έτσι προσπαθεί να βοηθήσει όλους εξίσου.
 • Επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών.
 • Τα μαθήματα που οργανώνονται είναι παιδοκεντρικά αντί υλοκεντρικά και η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς.
 • Δίνεται συνεχής έμφαση στην επίτευξη στόχων ανωτέρου επιπέδου (ανάλυση,  σύνθεση,  καλλιέργεια κριτικής σκέψης και λύση προβλήματος),  ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε μαθητή.
 • Οι εκπαιδευτικοί έχουν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την πεποίθηση ότι όλοι οι  μαθητές θα αποφοιτήσουν από το σχολείο έχοντας αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις.

3. Έμφαση στη διδασκαλία.

 • Δίνεται τέτοια έμφαση στη διδασκαλία ώστε η σχολική επίδοση όλων των παιδιών να βελτιώνεται.
 • Η ποιότητα της δικής τους διδασκαλίας θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο έργο των εκπαιδευτικών.  Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι της άποψης ότι η σχολική αποτυχία ή η επιτυχία των μαθητών τους είναι συνυφασμένη και με τη δική τους διδασκαλία,  γι’ αυτό και την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους τη θεωρούν τη δική τους προσωπική υπόθεση.
 • Η διδασκαλία είναι περισσότερο μαθητοκεντρική παρέα υλοκεντρική.
 • Το πρόγραμμα διδασκαλίας δημιουργείται για να ικανοποίησει τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών και όχι των διδασκόντων.
 • Αποφεύγει η απώλεια χρόνου.
 • Χρησιμοποιούν μια ποικιλία από υλικά,  διδακτικές μεθοδολογίες και βιβλία για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.
 • Υπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

4. Σχολικό κλίμα.

 • Το σχολικό κλίμα αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτήν.
 • Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.
 • Η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα εξαρτάται κυρίως από τον διευθυντή της.  Επιδιώκει να αναπτύξει το θετικό κλίμα,  όπου ο παράγοντας της επικοινωνίας,  της συνεργασίας και της οργάνωσης του σχολείου είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν.
 • Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ τους,  τη συλλογική προσπάθεια για την πρόοδο των μαθητών τους και την υπακοή στους κοινούς κανόνες συμπεριφοράς.
 • Επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ του προσωπικού και του διευθυντή.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικές μεθόδους.

5. Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης.

 • Η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται και ελέγχεται με διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης (διαγωνίσματα, προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες, έντυπα παρατήρησης).
 • Δεν χρησιμοποιούν μόνο μια μέθοδο αξιολόγησης,  αλλά συνδυασμό πολλών τέτοιων μεθόδων.
 • Αποτελέσματα των αξιολογήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών και το πρόγραμμα διδασκαλίας,  καθώς επίσης και η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο σχολείο.

6. Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου.

 • Τα αποτελεσματικά σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που τέθηκαν,  τις προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά τους και την πρόοδό τους στους διάφορους τομείς του αναλυτικού προγράμματος.

7. Παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο.

 • Μέσα από το χωριστό προϋπολογισμό που παρέχεται σε κάθε σχολική μονάδα,  επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και δίνεται περισσότερη ευελιξία στη σχολική μονάδα να δώσει έμφαση στις δικές της πραγματικές ανάγκες τις οποίες είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Βιβλιογραφία

Πασιαρδής, Π. & Πασιαρδή, Γ. (2000). Αποτελεσματικά σχολεία: Πραγματικότητα ή ουτοπία. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδάνος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10