Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 270 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 154 (16/10/2008)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. Ενημέρωση από την ΠΟΕΔ

2. Δάσκαλοι καθηλωμένοι στις κλίμακες Α5-Α7

3. Διασφάλιση βιωσιμότητας Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)

4. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων από την ΠΟΕΔ

5. Λακωνικά...

 

 

1. Ενημέρωση από την ΠΟΕΔ

  • Συντονισμός Η/Υ

Το ΥΠΠ αρνήθηκε να δώσει ώρες για συντονισμό των Η/Υ στα σχολεία, παρά το ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Αντ’ αυτού μας δηλώθηκε ότι θα διοριστεί τεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες της υποστήριξης των Η/Υ. Η ΠΟΕΔ αξιολογώντας τα δεδομένα διαπίστωσε ότι στην ουσία το ΥΠΠ υπεκφεύγει της ευθύνης του και επιβαρύνεται ο δάσκαλος. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, μετά και από εισήγηση της Α.Κί.ΔΑ., αποφάσισε να καλέσει τους εκπαιδευτικούς να μην αναλαμβάνουν το συντονισμό της λειτουργίας των Η.Υ. στα σχολεία τους και για οποιοδήποτε πρόβλημα να ενημερώνουν το οικείο Επαρχιακό Γραφείο.

  • Ειδική Εκπαίδευση

Μετά το δύσκολο καλοκαίρι για την Ειδική εκπαίδευση, ξεκίνησε διάλογος για επανεξέταση των Σχεδίων Υπηρεσίας του Εκπαιδευτικό της Ειδικής Εκπαίδευσης. Μετά από έντονο προβληματισμό στα συλλογικά όργανα της Κίνησής μας και διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, καταλήξαμε σε θέση, η οποία καθόρισε και την απόφαση της ΠΟΕΔ, με την οποία θα προσέλθει στο διάλογο με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς εταίρους. Η θέση της ΠΟΕΔ συνίσταται κυρίως στα εξής:

v     Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να διορίζονται στην ΕΕ, αφού τα προσόντα τους, τούς καθιστούν ικανούς να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.

v     Όλοι οι απόφοιτοι μη ελληνόφωνων Πανεπιστημίων, να μπορούν να εγγράφονται στον Κατάλογο Διοριστέων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρώσουν το Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

v     Διορισμό στην ΕΕ να δικαιούνται μόνο οι πτυχιούχοι των κλάδων της ΕΕ. Μέχρι όμως την τροποποίηση αυτή, όσοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έτυχαν μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή έχουν ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΕ, θα έχουν το δικαίωμα να διοριστούν στην ΕΕ.

  • Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσα παιδιά

Παρά τις εξαγγελίες του ΥΠΠ, διαπιστώθηκε ότι έγιναν περικοπές σε διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές. Προσθετικά σημειώνουμε ότι η ΑΚίΔΑ διερεύνησε το όλο θέμα με παγκύπρια έρευνά της και κατάγραψε μείωση της παρεχόμενης βοήθειας στην ομάδα αυτή των μαθητών, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευσή τους αλλά και στην αρμονική λειτουργία της κοινωνίας των μαθητών.

Η ΠΟΕΔ ζήτησε από το ΥΠΠ διορθωτικά μέτρα και πήρε δέσμευση από το ΔΔΕ ότι θα καταμετρηθούν όλες οι ανάγκες εκ νέου το Δεκέμβριο και θα προχωρήσει σε διορισμούς προς ικανοποίησή τους.

  • Ενημέρωση ΠΟΕΔ προς συναδέλφους

Οι εκλελεγμένοι Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΠΟΕΔ μέσα από τα όργανα που συμμετέχουν κατάθεσαν στο σύνολό τους την ανάγκη, για πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου του κλάδου από την Οργάνωση. Το πρόβλημα επιβάλλεται να λυθεί, γιατί στα έγγραφα που αποστέλλει η ΠΟΕΔ στα σχολεία υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες που οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν. Την ευθύνη αυτή καλούνται καθηκόντως να αναλάβουν οι συνάδελφοι Γενικοί Αντιπρόσωποι και οι Τοπικοί Υπεύθυνοι ΠΟΕΔ, με το να δημιουργήσουν αρχείο ΠΟΕΔ στο σχολείο και να παρουσιάζουν τα έγγραφα της Οργάνωσης σε τακτικά διαστήματα στα πλαίσια συνεδρίας προσωπικού.

 

 

2. Δάσκαλοι καθηλωμένοι στις κλίμακες Α5-Α7

Μέχρι το 1986 οι κλίμακες μισθοδοσίας των δασκάλων ήταν οι Α5-Α7-Α8 (Προσωπική  Α9 για όσους διορίστηκαν πριν το 1981). Κάποιοι από τους συναδέλφους μας αυτούς δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα επιμόρφωσης, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να θεωρηθούν πτυχιούχοι, για προσωπικούς ή για λόγους ανωτέρας βίας. Είναι λογικό οι άνθρωποι αυτοί να καθηλωθούν στην κλίμακα των αποφοίτων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Α5-Α7-Α8). Η μονομερής όμως απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να τους υποβαθμίσει μισθολογικά στις κλίμακες Α5-Α7 είναι μια πράξη απαράδεκτη. Υπέρ της αναβάθμισης των ανθρώπων αυτών στην κλίμακα Α8 συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι:

  • Η αναβάθμιση της κλίμακας των συναδέλφων μουσικών, οι οποίοι επίσης δεν είναι πτυχιούχοι, στην κλίμακα Α8.
  • Το γεγονός ότι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συναδέλφων αυτών δεν διαφοροποιούνται από τους άλλους συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και οι διευθυντές των σχολείων έχουν τις ίδιες απαιτήσεις είτε οι δάσκαλοι είναι καθηλωμένοι στην Α7 είτε στην Α11.

Οι συνάδελφοι που είναι καθηλωμένοι στην κλίμακα Α5-Α7 βαθμολογούνται κανονικά από τους επιθεωρητές, όμως δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για προαγωγή. Τι νόημα υπάρχει να τυγχάνουν αυτοί οι άνθρωποι συγκριτικής αξιολόγησης και αριθμητικής βαθμολογίας αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βαθμολογία τους για σκοπούς προαγωγής; Είτε θα πρέπει να σταματήσει η συγκριτική αξιολόγηση αυτών των ανθρώπων είτε να τους επιτραπεί να διεκδικήσουν θέσεις προαγωγής.

 

 

3. Διασφάλιση βιωσιμότητας Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)

Τα ακόλουθα θέματα πρέπει κατά την άποψη μου να διεκδικηθούν:

  • Εισφορές Αυτοτελώς εργαζομένων με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα

Είναι γεγονός ότι η προτεινόμενη ποσοστιαία αύξηση των εισφορών των αυτοτελώς εργαζομένων ισούται με αυτή των μισθωτών. Όμως τα εισοδήματα με βάση τα οποία υπολογίζονται οι εισφορές αυτές είναι χαμηλότερα των πραγματικών. Αυτό δεν το λέγω εγώ, αλλά αποτελεί παραδοχή σημαινόντων προσώπων. Παραθέτω δείγμα τέτοιων δηλώσεων που τεκμηριώνουν την άποψη ότι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι με τις μειωμένες εισφορές τους διακινδυνεύουν τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ και ροκανίζουν τις συντάξεις των μισθωτών.

«Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι επιχορηγούνται από τους μισθωτούς. Έλαβαν ωφελήματα ₤ 60 000 000  και πλήρωσαν εισφορές της τάξης των ₤ 30 000 000  . Οι μισθωτοί κατέβαλαν εισφορές πάνω σε εισόδημα ₤ 9000  ενώ οι αυτοτελώς εργαζόμενοι πάνω σε ένα εισόδημα ₤ 5 700» (Απόσπασμα συνέντευξης Άριστου Χρυσοστόμου στην Χαραυγή, ημερομηνίας 11.9.2005).

«Το ότι το ύψος των συντάξεων είναι κατά 8% μειωμένο, είναι τις πάσι γνωστόν ότι είναι αποτέλεσμα των μειωμένων εισφορών που καταβάλλουν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι» (Γ. Διευθυντής ΟΕΒ Μιχάλης Πήλικος, Σημερινή 27.2.2005).

«Η αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, ώστε να εισφέρουν σε εισοδήματα περισσότερο αντιπροσωπευτικά των πραγματικών εισοδημάτων τους, προβλέπεται μεσοπρόθεσμα να αυξήσει το ύψος των συντάξεων» (Απόσπασμα ομιλίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ασφαλίσεων Αντώνη Βασιλείου, Συνεδριακό Κέντρο 18/12/2007).

Επιβάλλεται, πριν οποιαδήποτε αποδοχή αύξησης εισφορών, να πιέσουμε για αναθεώρηση των εισφορών των αυτοεργοδοτουμένων με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα.

  • Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας Δημοσίων Υπαλλήλων για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης

Να δοθεί το δικαίωμα σε όσους δημόσιους υπαλλήλους το επιθυμούν να πληρώσουν εισφορές για την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας με αντάλλαγμα την αναγνώριση της θητείας ως υπηρεσίας για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης. Σημειώνω ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Η προτεινόμενη ρύθμιση, πέραν της άρσης μιας διαχρονικής αδικίας, θα αποτελέσει, βραχυπρόθεσμα, σημαντική οικονομική ένεση στο ΤΚΑ.

  • Πιστώσεις Τακτικής Εκπαίδευσης

Θεωρώ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η αρμόδια Υπουργός δέχτηκε την αύξηση των πιστώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης για άτομα άνω των 16 ετών από 4 χρόνια σε 6, για να καλύπτεται το πρώτο πτυχίο. Σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια του πρώτου πτυχίου δεν καλύπτεται στην εξαετία, θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να παραταθεί μέχρι τα 8 χρόνια για πρώτα πτυχία εξαετούς διάρκειας.

  • Συμψηφισμός Επαγγελματικής και Αναλογικής Σύνταξης Δημοσίων Υπαλλήλων   

Με βάση την ισχύουσα ρύθμιση υπάρχει συμψηφισμός αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%  που πληρώνουμε τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας χάνουμε την αναλογική σύνταξη που θα θεμελιώναμε, αν πληρώναμε 6,3% όπως πληρώνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Η άρση του συμψηφισμού είναι συμφέρουσα για τους υπαλλήλους. Με βάση αναλογιστική μελέτη του υποφαινόμενου, η οποία είναι κατατεθειμένη στο www.akida.info, για κάθε €1 εισφορά που θα πληρώσουμε τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας θα πάρουμε σταδιακά πίσω € 8,11 αν επιβιώσουμε μέχρι το προσδόκιμο όριο ζωής που είναι σήμερα 79 χρόνια. Γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα  σε όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να συνεισφέρουν στο αναλογικό και να πάρουν αυξημένες συντάξεις γήρατος στα 63 τους χρόνια.

Υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός λόγος που συνηγορεί την ένταξη των εκπαιδευτικών στο αναλογικό σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων. Με την αύξηση της ηλικίας διορισμού των δασκάλων στα τελευταία χρόνια, δύσκολα αυτοί θα καλύπτουν 400 μήνες υπηρεσίας και η επαγγελματική τους σύνταξη θα είναι μειωμένη. Αυτό συμβαίνει ήδη με τους καθηγητές, αφού ένας απλός καθηγητής που διορίζεται στα 43 του χρόνια θα πάρει τη μισή σύνταξη στα 60, σε σχέση με άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας κλίμακας που διορίστηκε στα 26 του χρόνια. Η άρση του συμψηφισμού λοιπόν:

Ø   Επιτρέπει σε πληθώρα νέων εκπαιδευτικών που θα διοριστούν  με καθυστέρηση να αναπληρώσουν στα 63 τους χρόνια τη μειωμένη επαγγελματική σύνταξη που θα πάρουν στα 60.

Ø   Αυξάνει βραχυπρόθεσμα τη ρευστότητα του ΤΚΑ λόγω των άμεσων αυξημένων εισφορών που θα προκύψουν.

 

 

4. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων από την ΠΟΕΔ

Η ΠΟΕΔ οφείλει να ιεραρχήσει τους ρυθμούς και τα πλάνα εργασίας της: Τα μείζονα προβλήματα πρώτα και τα ελάσσονα κατόπιν. Η φωνή της βάσης όπως διαφάνηκε μέσα από την περσινή έρευνα της Α.Κί.ΔΑ ορίζει σε μεγάλο βαθμό  αυτές τις προτεραιότητες. Βέβαια αυτού του είδους οι δράσεις απαιτούν στοιχειώδη σύγκρουση με κατεστημένες αντιλήψεις και όχι κομματική συνοδοιπορία. Αν η ΠΟΕΔ δεν συγκρουστεί με την καθήλωση όλων των μεγάλων ζητημάτων που προτείνει για διάλογο τα τελευταία τρία χρόνια θα βρεθεί πολύ σύντομα σε μεγάλα αδιέξοδα και σε διεκδικητική ανυποληψία.

 

 

5. Λακωνικά...

Όταν ακούμε για μεταρρυθμίσεις και για μεγαλεπήβολες επιτροπές,  απλά επιλέγουμε το μικρό μας καλάθι για τους καρπούς, γιατί μέχρι σήμερα μάθαμε, ότι προβλήματα και δύσκολες πραγματικότητες πάνε κι έρχονται σε επιτροπές συνοδευμένα από γραπτά μνημόνια για δεκαετίες. Ουσιαστική αλλαγή εμφανίστηκε πουθενά; Το ένιωσε ο δάσκαλος της βάσης; Περιμένουμε!

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10