Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 175 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 144 (12/5/2008)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. Κατάθεση προτάσεων προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γ. Α. ΠΟΕΔ

2. Προτεινόμενη Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

3. www.akida.info: Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό για Συναισθηματική Αγωγή

4. «Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑ»

5. Εκδηλώσεις

6. European University Cyprus–Υποβολή αιτήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα

 

 

1. Κατάθεση προτάσεων προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γ. Α. ΠΟΕΔ

Το πιο κάτω κείμενο θα κατατεθεί στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γ.Α. της ΠΟΕΔ στις 15 Μαΐου 2008.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ζητούμε την έγκριση της συνδιάσκεψης για την προώθηση των πιο κάτω θεμάτων, που αφορούν παραβιάσεις υφιστάμενων νόμων και στέρηση αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των μελών της ΠΟΕΔ

1. Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και συνακόλουθη αναβάθμιση των  διευκολύνσεων για θηλάζουσες εκπαιδευτικούς στο ύψος που επιτάσσουν οι περί Προστασίας της μητρότητας νόμοι

Με βάση το άρθρο 5 των περί προστασίας της μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2007, η γυναίκα δικαιούται είτε να προσέρχεται μια ώρα αργότερα, είτε να αποχωρεί μια ώρα ενωρίτερα από την εργασία της για χρονικό διάστημα εννιά μηνών από τον τοκετό. Συνολικά ο χρόνος της διευκόλυνσης αυτής ισούται με πέντε ώρες την εβδομάδα, για εργαζόμενες που εργάζονται με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχετική εγκύκλιο του για το θέμα αυτό, ημερομηνίας 14/9/2007, (αρ. Φακ. 15.1.7 ) δηλώνει ότι παρέχει μόνο 40 λεπτά ημερήσια διευκόλυνση στις θηλάζουσες συναδέλφους για φροντίδα των βρεφών τους. Λέγουν επί λέξη οι παράγραφοι 2 α και 2β της εγκυκλίου:

2α Στις επηρεαζόμενες εκπαιδευτικούς παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 1 περίοδο την ημέρα μόνο

2β Οι 3 περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι άλλες από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο.

Η περίοδος διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία διαρκεί 40 λεπτά. Είναι φανερό ότι η παρεχόμενη διευκόλυνση είναι κάτω των χρονικών ορίων που επιτάσσει ο νόμος. Οι πέντε ώρες απουσίας την εβδομάδα που δικαιούται η θηλάζουσα δασκάλα, ισούνται με 7 ½ περιόδους και όχι με 5 περιόδους που δίνει το Υπουργείο.

Οι πρακτικές δυσκολίες που τυχόν θα προτάξει το Υπουργείο ως δικαιολογία για την μη εφαρμογή του νόμου αποτελούν « προφάσεις εν αμαρτίαις» Εύκολα αίρονται, αν το Υπουργείο παραχωρήσει δεύτερη περίοδο απουσίας στις θηλάζουσες, 2 φορές την εβδομάδα.

Ζητούμε από την ΠΟΕΔ όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για σωστή εφαρμογή του νόμου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα επηρεαζόμενα μέλη μας.

2. Καταμέτρηση μονάδων μεταθέσεων εκπαιδευτικών με ενιαία κριτήρια

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχει περιέλθει εις την αντίληψη μας ότι οι μονάδες μεταθέσεων, οι οποίες πιστώνονται σε εκπαιδευτικούς για υπηρεσία πριν τις 31/8/1997 είναι σημαντικά μειωμένες, σε σχέση με τις μονάδες που πιστώνονται για την ίδια υπηρεσία, μετά το χρονικό αυτό ορόσημο.

Δια της παρούσης ζητούμε από την ΠΟΕΔ όπως ενεργήσει προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με σκοπό την επανακαταμέτρηση των μονάδων μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης με ενιαία κριτήρια. Η άνιση μεταχείριση παραβιάζει τα άρθρα 6 και  28 του συντάγματος

Θεωρούμε ότι η παρούσα ρύθμιση είναι εξαιρετικά άδικη για τα μέλη μας. Αυτό γιατί δημιουργεί μονάδες μεταθέσεων 2 ταχυτήτων, κατ’ επέκταση δε μεταθέσεις δύο ταχυτήτων και εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων στο θέμα των μεταθέσεων.

Οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί είναι σε δυσμενέστερη θέση από τους νεώτερους γιατί η υπηρεσία τους αποδίδει λιγότερες μονάδες. Δημιουργούνται πικρίες και αντιζηλίες εκ της άνισης, παράνομης και παράλογης αυτής ρύθμισης.

 

3. Αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας εκπαιδευτικών για σκοπούς προσαυξήσεων, προαγωγών, συντάξεων και ωφελημάτων υπηρεσίας

Με βάση τους νόμους για ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ αντρών και γυναικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει υποχρέωση, ως εργοδότης μας, «να παρέχει σε άντρες και γυναίκες εργοδοτούμενους ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτούμενου» (άρθρο 5 (1) . Ο νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε έμμεση διάκριση λόγω φύλου. Η έμμεση διάκριση ορίζεται από το νόμο ( άρθρο 2 ) ως:

Έμμεση διάκριση λόγω φύλου υπάρχει όταν μια διάταξη, μια πρακτική ένας όρος ή ένα κριτήριο εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων ενός φύλου, εκτός εάν η διάταξη αυτή ή η πρακτική μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς παράγοντες ανεξάρτητους από το φύλο.

Παρόλο που τα σχέδια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, οι άντρες στρατεύσιμοι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν δυσμενών διακρίσεων σε σχέση με τις συνήλικες γυναίκες αναφορικά με τον μισθό, τις ευκαιρίες ανέλιξης και τη σύνταξη, λόγω μη αναγνώρισης της περιόδου της θητείας ως υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Ζητούμε από την ΠΟΕΔ όπως ενεργήσει προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό να προβεί την αναγνώριση της περιόδου της στρατιωτικής υπηρεσίας των μελών μας για σκοπούς μισθοδοσίας, υπηρεσιακής αρχαιότητας και λοιπών ωφελημάτων. Σημειώνουμε επιπλέον ότι:

Α) Στην Ελλάδα, η στρατιωτική θητεία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως περίοδο υπηρεσίας για  σκοπούς θεμελίωσης συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωμάτων με βάση κάποιες προϋποθέσεις 

Β) Κρατικοί φορείς που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Αρχή Ισότητας που υπάγεται στον Επίτροπο Διοίκησης και ο Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναγνωρίζουν την άνιση μεταχείριση που διαχρονικά έχουν υποστεί οι άνδρες εκπαιδευτικοί και εισηγούνται τροποποίηση της νομοθεσίας για εξάλειψή τους.

4. Επαναφορά του επιδόματος οδοιπορικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέχρι το 2001 λειτουργούσε σχέδιο οδοιπορικών και  ενοικίου για δασκάλους της υπαίθρου. Το έτος εκείνο καταργήθηκε, στα πλαίσια της εφαρμογής της συμφωνίας για μισθολογική αναβάθμιση του κλάδου. Εφτά χρόνια αργότερα τα δεδομένα αναφορικά με το κόστος μετάβασης στην εργασία μας και τα ενοίκια έχουν διαφοροποιηθεί ως εξής:

1. Η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 7 χρόνια.

2. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί κατά 350% μέσα σε 7 χρόνια, λόγω αυξήσεων και εναρμόνισης της φορολογίας των καυσίμων με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

3. Η συνεχής αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρεάζει τους δασκάλους περισσότερο από τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί οι τόποι εργασίας μας είναι κατανεμημένοι σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.

4. Οι τιμές των ενοικίων και της στέγης έχουν επίσης αυξηθεί κατακόρυφα.

5. Ο αριθμός των δασκάλων που ταξιδεύουν σε μακρινούς προορισμούς, ή αναγκάζονται να ενοικιάζουν δωμάτια κοντά στο τόπο εργασίας τους έχει επίσης αυξηθεί.

Επειδή τα έξοδα παραστάσεως που έχουν οι δάσκαλοι ( καύσιμα, φθορές αυτοκινήτων, ενοίκια ) έχουν αυξηθεί δραματικά και καλύπτουν σημαντικό μέρος του μισθού των επηρεαζόμενων δασκάλων ζητούμε από την ΠΟΕΔ να διεκδικήσει επαναφορά του επιδόματος με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Πεγειώτης                                                                       Αντρέας Θεοδώρου

 

 

2. Προτεινόμενη Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

Το πιο κάτω κείμενο θα κατατεθεί στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γ.Α. της ΠΟΕΔ στις 15 Μαΐου 2008.

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού                                           Παγκύπρια Οργάνωση

                                                                                                   Ελλήνων Δασκάλων

Θέμα: Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας στρατεύσιμων εκπαιδευτικών

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Η μη αναγνώριση της περιόδου της στρατιωτικής θητείας των αρρένων εκπαιδευτικών για σκοπούς υπηρεσιακής αρχαιότητας, προσαυξήσεων, συντάξεων και όρων υπηρεσίας δημιουργεί βαρύτατες δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος τους σε σύγκριση με τις συνήλικες γυναίκες καθώς και με σημαντικό αριθμό ανδρών εκπαιδευτικών που δεν υπηρέτησαν θητεία.

Η ύπαρξη της δυσμενούς αυτής διάκρισης τεκμηριώνεται από σχετική έκθεση της Αρχής Ισότητας, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτρόπου Διοικήσεως.  Η έκθεση, η οποία απαντούσε σε σχετικό παράπονο της ΑΚΙΔΑ καθώς και άλλων συνάδελφων, λέγει επί λέξη:

«Συμφωνώ με την άποψη σας ότι οι άνδρες υποψήφιοι για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις γυναίκες, λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας, τόσο σε σχέση με την πρόσβαση τους σε απασχόληση, όσο και σε σχέση με τους όρους και συνθήκες απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ανελίξεως και των αμοιβών...» [ Αρ. Φακ. : Α.Κ.Ι. 5/2008, 23/01/2008 ]

Δια της παρούσης επιστολής ζητούμε όπως προωθήσετε προς το Υπουργικό Συμβούλιο τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε η στρατιωτική θητεία των εν υπηρεσία δασκάλων αναγνωριστεί ως υπηρεσία για σκοπούς προσαυξήσεων, συντάξεων και προαγωγών. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί κατά την γνώμη μας ηθική υποχρέωση του κράτους. Μια πολιτεία που απαξιώνει τους υπερασπιστές της καθιστώντας τους εργαζόμενους Β κατηγορίας, υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της.

Σημειώνουμε ακόμα ότι οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις θα λύσουν ένα πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Επισημαίνουμε προς τούτο τη σχετική πρωτοβουλία του Υπουργού Άμυνας της προηγούμενης κυβέρνησης  κ. Μαυρονικόλα (2003) για νομοθετική ρύθμιση της αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας των δημοσίων υπαλλήλων. Η πρόταση του τότε Υπουργού Άμυνας τορπιλίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επικαλέστηκε την ανάγκη σύγκλισης της κυπριακής με την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στην σημερινή συγκυρία, μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή ένωση και την εισαγωγή του ευρώ, πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η ώρα για επίλυση του ζητήματος

Προσβλέποντας στην θετική αντίδραση σας, παρακαλούμε όπως έχουμε την τοποθέτηση σας επί του αιτήματος μας το συντομότερο.

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

 

 

3. www.akida.info: Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό για Συναισθηματική Αγωγή

Ø

Κάνοντας ένα κλικ στο www.akida.info βρίσκεστε σε ένα ιστοχώρο, που μπορεί να σας προσφέρει ότι χρειάζεστε για την εργασία σας:

εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται, ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 40 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ’, Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΤΑΞΕΙΣ! ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΕΛΦΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΝΤΟΥΡΗ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ.

επίκαιρο υλικό για όλες τις σχολικές εκδηλώσεις, ενημερωτικό υλικό για πληθώρα συνδικαλιστικών θεμάτων για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό μας δελτίο με τα τελευταία νέα και απόψεις της Α.Κί.ΔΑ., έρευνες – μελέτες - άρθρα για βελτίωση του καθημερινού εκπαιδευτικού μας έργου,σύνδεση με πληθώρα εκπαιδευτικών σελίδων, περιλαμβανομένων των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,σύνδεση με τις σπουδαιότερες κυπριακές και ελλαδικές εφημερίδες.

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να μοιραστούν το υλικό που έχουν με όλους τους συνάδελφους, μπορούν να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνσή μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δύο νέα εικονίδια με τα «Θέματα που σας ενδιαφέρουν» και το «Η γνώμη σας μετρά», όπου ζητούμε την άποψή σας για καίρια θέματα της καθημερινότητάς μας.

 

 

4. «Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑ»Πέστε μας την άποψή σας για το θέμα αυτής της βδομάδας, σχετικά με το σύστημα μεταθέσεων. Πατήστε εδώ: http://www.akida.info/poll.htm

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Κ.Ε.Σ.Ε.Α.-Τ.Π.Ε.( Κυπριακός Επιστημονικός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:

«Η λαϊκή παράδοση ως στοιχείο διατήρησης

της ταυτότητας του τόπου και του λαού μας»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ζωή και το έργο

του Κύπριου καλλιτέχνη Χαμπή Τσαγγάρη

Χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Σούλα Ζαβού

(Μέλος ΕΕΥ, Επίτιμη Πρόεδρος Κ.Ε.Σ.Ε.Α.-Τ.Π.Ε.)

Το έργο του Χαμπή Τσαγγάρη θα παρουσιάσει

ο κ. Κωστής Κολώτας (φιλόλογος, συγγραφέας)

Θα ακολουθήσει σύντομο μουσικό πρόγραμμα με τους

Γιώργο Ονησίλου και Φίλιππο Κωνσταντινίδη

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει

έκθεση έργων τέχνης του τιμώμενου

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008,7:00μ.μ.- 8:15μ.μ.

Ξενοδοχείο Curium Palace,Λεμεσός

Είσοδος ελεύθερη

Για δηλώσεις συμμετοχής:

Φώφη Φιλίππου 99533945

Μαρίνα Μελανθίου 99439269

 

 

6. European University Cyprus–Υποβολή αιτήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Συγκλήτου και του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, η επόμενη εισδοχή φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση θα γίνει το φθινοπωρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2008 (Σεπτέμβρης 2008).

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για τη σειρά αυτή έχει οριστεί η 16η Μαΐου 2008. Σημειώνεται ότι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση μετά τον Ιανουάριο 2008 δε χρειάζεται να επαναϋποβάλουν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

European University Cyprus - Διογένους 6, Έγκωμη T.K. 22006,

1516 Λευκωσία, Τηλ.: 22713000/1, Φαξ: 22662051, www.euc.ac.cy

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10