Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 218 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δάσκαλοι: Μείωση των καθαρών μισθών μέχρι 800 ευρώ μέσα σε 30 μήνες

Μέχρι και € 800 το μήνα λιγότερα παίρνουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τον Ιανουάριο του 2014, σε σύγκριση με τον μισθό που έπαιρναν τον Ιούλιο του 2011. Οι μειώσεις ανά κατηγορία εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:

 1. Απλοί δάσκαλοι: Μείωση καθαρού μηνιαίου μισθού €238,18 έως €640,14
 1. Βοηθοί διευθυντές: Μείωση καθαρού μηνιαίου μισθού €435,17 έως €692,10
 1. Διευθυντές: Μείωση καθαρού μηνιαίου μισθού  €492,53 έως €798,97

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται η απώλεια από την μη καταβολή προσαυξήσεων, τιμαρίθμου, γενικών αυξήσεων και της μείωσης ή μη καταβολής οικογενειακών επιδομάτων..

Μείωση διάμεσων μισθών

Οι καθαροί διάμεσοι* μισθοί των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί ως εξής:

 1. Ο καθαρός διάμεσος μισθός απλού δασκάλου ήταν € 2608 τον Ιούλιο του 2011, ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι € 2213,59. Η διάμεση μείωση είναι € 394,41 ( 15,12%)
 1. Ο καθαρός διάμεσος μισθός βοηθού διευθυντή ήταν € 3255,64 τον Ιούλιο του 2011, ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι € 2706,27. Η διάμεση μείωση είναι € 549,37 ( 16,87%)
 1. Ο καθαρός διάμεσος μισθός διευθυντή ήταν € 3576,81 τον Ιούλιο του 2011, ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι € 2934,48. Η διάμεση μείωση είναι € 642,33 ( 17,96%)

Διακύμανση καθαρών μισθών μονίμων εκπαιδευτικών

 1. Τον Ιούλιο του 2011 ο καθαρός μισθός απλού δασκάλου κυμαινόταν μεταξύ €1856,43 έως €3531,27. Τον Ιανουάριο του 2014 οι ίδιοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ €1618,25 έως €2891,13
 1. Τον Ιούλιο του 2011 ο καθαρός μισθός βοηθού διευθυντή κυμαινόταν μεταξύ €2799,95 έως €3718,23. Τον Ιανουάριο του 2014 οι ίδιοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ €2364,78  και €3026,14.
 1. Τον Ιούλιο του 2011 ο καθαρός μισθός διευθυντή κυμαινόταν μεταξύ €3047,58 έως €4116,22. Τον Ιανουάριο του 2014 οι ίδιοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ €2555,05  και €3317,25.

Καθήλωση των καθαρών μισθών του 90% των διευθυντών κάτω των €3000

 1. Το 80% των υφιστάμενων διευθυντών δημοτικής προήχθησαν την τετραετία 2010-2013 λόγω των μαζικών αφυπηρετήσεων της περιόδου. Δεδομένης της μη παροχής προσαυξήσεων την πενταετία 2012-2016 είναι φανερό ότι τα άτομα αυτά είναι καθηλωμένα στις αρχικές βαθμίδες της κλίμακας τους και ο καθαρός μισθός τους είναι κάτω των €3000

Συμπίεση μισθολογικών διαφορών στην κορυφή της κλίμακας

 1. Η καθαρή μισθολογική διαφορά στην κορυφή της κλίμακας μεταξύ δασκάλου και βοηθού διευθυντή ήταν τον Ιούλιο του 2011 € 186,96 ( 5,29%), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι €135,01 δηλαδή ποσοστό διαφοράς μόνο (4,66%). Η προαγωγή συνοδεύεται συνήθως από δυσμενή μετάθεση με αυξημένο κόστος οδοιπορικών. Είναι φανερό ότι προαγωγή στην παρούσα χρονική συγκυρία σημαίνει κάθετη μείωση μισθών.
 1. 2. Η καθαρή μισθολογική διαφορά στην κορυφή της κλίμακας  βοηθού διευθυντή και διευθυντή ήταν τον Ιούλιο του 2011 € 397,99 ( 10,7%), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι 291,11 δηλαδή ποσοστό διαφοράς  (9,62%). Εξάλλου λόγω του παγώματος των προσαυξήσεων οι πραγματικές διαφορές είναι πολύ μικρότερες.
 1. 3. Οι κλιμακωτές αποκοπές έπληξαν περισσότερο τα στελέχη της εκπαίδευσης από τους απλούς εκπαιδευτικούς. Όσοι αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις πρέπει να ξέρουν ότι αναλαμβάνουν νομικές και πειθαρχικές ευθύνες δυσανάλογα μεγαλύτερες της μικρής έως ανύπαρκτης μισθολογικής αύξησης που τους δίνεται.
 1. Η καθαρή μισθολογική διαφορά στην κορυφή της κλίμακας μεταξύ δασκάλου και  διευθυντή ήταν τον Ιούλιο του 2011 € 584,95 ( 16,56%), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 είναι €426,12 δηλαδή ποσοστό διαφοράς 14,74 (4,66%).
 1. Ο ανώτατος καθαρός μισθός που παίρνει ο διευθυντής το 2014 είναι μικρότερος από τον ανώτατο καθαρό μισθό απλού δασκάλου τον Ιούλιο του 2011.
 • Διάμεσος μιας ομάδας δεδομένων λέγεται το σημείο της κλίμακας μετρήσεως που χωρίζει την ομάδα σε δύο ίσα μέρη έτσι ώστε οι μισές τιμές της ομάδας  να είναι μεγαλύτερες της διαμέσου και οι άλλες μισές μικρότερες. Αν ο  αριθμός της ομάδας είναι άρτιος τότε η διάμεσος είναι το μέσο των δύο μεσαίων τιμών

Χαρακτηριστικά παραδείγματα μείωσης μισθών με αναφορά στις αποκοπές.

Α. Απλοί δάσκαλοι [Μόνιμοι με 1 έως 400 μήνες υπηρεσίας Α8-Α10-Α11 ]

1. Αρχική βαθμίδα Α8:

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €2041,49.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €70,43 ( 3,45%), Ταμείο Χηρών €15,31( 0,75%), ΠΟΕΔ €10,21 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 89,11 (4,36% ) Σύνολο αποκοπών: € 185,06 (9,06%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 1856,43 

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €2041,49.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €80,64 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών €40,83( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης €61,24 ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €30,62 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά €13,54 (0,66%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού €156,60 (7,67%) ΠΟΕΔ €10,21 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 29,56 (1,45% ) Σύνολο αποκοπών: € 423,24 (20,73%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 1618,25

Καθαρή μείωση μισθού: 238,18 (12,83%)

2. Κορυφή Α8:

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €3138,92.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €108,29 ( 3,45%), Ταμείο Χηρών €23,54 ( 0,75%), ΠΟΕΔ €15,69 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 350,11 (11,15% ) Σύνολο αποκοπών: € 497,63 (15,85%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 2641,29

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €3138,92.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €123,99 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών € 62,78 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης € 94,17 ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €47,08 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά €44,17 (1,41%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού €308,23 (9,82%) ΠΟΕΔ €15,69 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 203,01 (6,47% ) Σύνολο αποκοπών: € 899,12 (28,64%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 2239,80

Καθαρή μείωση μισθού: 401,49 (15,2%)

3. Κορυφή Α10

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €3949,66.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €136,26 ( 3,45%), Ταμείο Χηρών €29,62 ( 0,75%), ΠΟΕΔ € 19,75 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 581,90 (14,73% ) Σύνολο αποκοπών: € 767,53 (19,43%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 3182,13

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €3949,66.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €156,01 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών € 78,99 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης €118,49  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €59,24 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 70,74 (1,79%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού €437,95 (11,09%) ΠΟΕΔ €19,75 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 355,24 (8,99% ) Σύνολο αποκοπών: € 1296,41 (32,82%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 2653,24

Καθαρή μείωση μισθού: 528,89 (16,62%)

4. Κορυφή Α11

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €4469,76.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €149,80 ( 3,35%), Ταμείο Χηρών €34,80 ( 0,78%), ΠΟΕΔ € 22,35 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 731,54 (16,37% ) Σύνολο αποκοπών: € 938,49 (21%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 3531,27

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €4469,76.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €176,56 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών € 89,40 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης €134,09  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €67,05 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 103,79 (2,32%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού € 528,21 (11,82%) ΠΟΕΔ €22,35 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 457,19 (10,23% ) Σύνολο αποκοπών: € 1578,64 (35,32%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 2891,13

Καθαρή μείωση μισθού: 640,14 (18,13%)

Β. Βοηθοί διευθυντές [ έως 400 μήνες υπηρεσίας Α11(ii) ]

1. Αρχική βαθμίδα Α11(ii)

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €3376,78.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €116,50 ( 3,45%), Ταμείο Χηρών €25,33 ( 0,75%), ΠΟΕΔ € 16,88 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 418,12 (12,38% ) Σύνολο αποκοπών: € 574,83 (17,02%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 2799,95

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €3376,78.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €133,38 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών € 67,54 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης € 101,30  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €50,65 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 51,30 (1,52%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού € 346,28 (10,25%) ΠΟΕΔ €16,88 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 244,67 (7,25% ) Σύνολο αποκοπών: € 1012 (29,97%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 2364,78

Καθαρή μείωση μισθού: 435,17 (15,54%)

2. Κορυφαία βαθμίδα Α11(ii)

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €4743.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €149,80 ( 3,16%), Ταμείο Χηρών €39,58 ( 0,83%), ΠΟΕΔ € 23,72 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 811,67 (17,11% ) Σύνολο αποκοπών: € 1024,77 (21,61%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 3718,23

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €4743.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €179,05 ( 3,78%), Ταμείο Χηρών € 94,86 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης € 142,29  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €71,15 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 114,72 (2,42%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού € 576,03 (12,14%) ΠΟΕΔ €23,72 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 515,05 (10,86% ) Σύνολο αποκοπών: € 1716,87 (36,2%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 3026,13

Καθαρή μείωση μισθού: 692,10 (18,61%)

Γ. Διευθυντές [ έως 400 μήνες υπηρεσίας Α12(ii) ]

1. Αρχική βαθμίδα Α12(ii)

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €3747,97.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €129,30 ( 3,45%), Ταμείο Χηρών €28,11 ( 0,75%), ΠΟΕΔ € 18,74 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 524,24 (13,99% ) Σύνολο αποκοπών: € 700,39 (18,69%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 3047,58

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €3747,97.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €148,04 ( 3,95%), Ταμείο Χηρών € 74,96 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης € 112,44  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €56,22 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 63,68 (1,7%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού € 405,68 (10,82%) ΠΟΕΔ €18,74 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 313,16 (8,36% ) Σύνολο αποκοπών: € 1192,92 (31,83%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 2555,05

Καθαρή μείωση μισθού: 492,53 (16,16%)

2. Κορυφαία βαθμίδα Α12(ii)

Μεικτές απολαβές Ιουλίου 2011: €5324,64.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €149,80 ( 2,81%), Ταμείο Χηρών €49,76 ( 0,93%), ΠΟΕΔ € 26,62 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 982,24 (18,45% ) Σύνολο αποκοπών: € 1208,42 (21,61%)

Καθαρός μισθός Ιουλίου 2011: 4116,22

Μεικτές απολαβές Ιανουαρίου 2014: €5324,64.

Αποκοπές: Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €179,05 ( 3,36%), Ταμείο Χηρών € 106,49 ( 2%), Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης € 159,74  ( 3%), Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €79,87 (1,5%), Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά € 137,99 (2,59%), Κλιμακωτή μόνιμη μείωση μισθού € 677,81 (12,73%) ΠΟΕΔ €26,62 (0,5%), Φόρος Εισοδήματος € 639,82 (12,02% ) Σύνολο αποκοπών: € 2007,39 (37,7%)

Καθαρός μισθός Ιανουαρίου 2014: 3317,25

Καθαρή μείωση μισθού: 798,97 (19,41%)

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΑΚΙΔΑ     31/01/2014

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00