Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 191 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μεικτές απολαβές, αποκοπές και καθαροί μισθοί 2014

Εισαγωγή

 Παρουσιάζουμε κατωτέρω τους μεικτούς μισθούς, τις αποκοπές και τους καθαρούς μισθούς των εκπαιδευτικών το 2014. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι οι υψηλότερα φορολογούμενοι γιατί η ίδια αρχή που τους πληρώνει, η ίδια και τους φορολογεί. Οι πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται από λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις.

Πίνακας 1: Μεικτές απολαβές, αποκοπές και καθαρός μισθός εν υπηρεσία δασκάλων  το 2014

Κλίμακα

βαθμίδα

Μεικτός

Μισθός

Αποκοπές  €

Καθαρός Μισθός

Ταμείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

3,95%

Αποκοπές

Σταθερού

ποσοστού

7%

(σημ.1)

Έκτακτη

Αφορ.

Εισφορά

2,5%-3,5%

Μείωση

απολα-βών

3,8%-17,5%

Φόρος Εισοδή-ματος

Σύνολο

αποκοπών

Α8  1η

2041,49

80,64

142,90

13,54

156,60

29,56

423,24

1618,25

»    2η

2141,25

84,58

149,89

16,03

170,07

44,14

464,71

1676,54

»    3η

2241,02

88,52

156,87

18,52

183,54

58,71

506,16

1734,86

»    4η

2340,78

92,46

163,85

21,02

197,01

73,29

547,63

1793,15

»    5η

2440,55

96,40

170,84

23,51

210,47

87,87

589,09

1851,46

»    6η

2540,32

100,34

177,82

26,21

223,94

102,40

630,71

1909,61

»    7η

2640,09

104,28

184,81

29,20

237,41

116,88

672,58

1967,51

»    8η

2739,84

108,22

191,79

32,20

250,88

131,50

714,59

2025,25

»    9η

2839,62

112,16

198,77

35,19

264,35

149,60

760,07

2079,55

»    10η

2939,38

116,11

205,76

38,18

277,82

167,74

805,61

2133,77

»    11η

3039,14

120,05

212,74

41,17

292,26

185,54

851,76

2187,38

»    12η

3138,92

123,99

219,72

44,17

308,23

203,01

899,12

2239,80

Α8 κορυφή

κλίμακας

Μουσικών

3138,92

123,99

219,72

52,36

308,23

200,96

905,26

2233,66

Ολικά μέσοι όροι και ποσοστά κλίμακας Α8 (απλοί δάσκαλοι + μουσικοί )

Ολικά €

34221,32

1351,74

2395,48

391,30

3080,81

1551,20

8770,53

25450,79

Μέσοι όροι €

2632,41

103,98

184,27

30,10

236,99

119,32

674,66

1957,75

Ποσοστά

%

100

3,95

7

1,14

9

4,53

25,62

74,38

Α10  4η

3266,55

129,03

228,66

48,00

328,65

225,36

959,70

2306,85

»    5η

3403,17

134,43

238,22

52,10

350,51

249,29

1024,55

2378,62

»    6η

3539,79

139,82

247,79

56,39

372,37

273,16

1089,53

2450,26

»    7η

3676,42

145,22

257,35

61,17

394,23

298,23

1156,20

2520,22

»    8η

3813,04

150,62

266,91

65,96

416,09

326,74

1226,32

2586,72

»    9η

3949,66

156,01

276,48

70,74

437,95

355,24

1296,42

2653,24

Ολικά μέσοι όροι και ποσοστά κλίμακας Α10 (4η – 9η βαθμίδα )

Ολικά €

21648,63

855,13

1515,41

354,36

2299,80

1728,02

6752,72

14895,91

Μέσοι όροι €

3608,11

142,52

252,57

59,06

383,30

288,00

1125,45

2482,65

Ποσοστά

%

100

3,95

7

1,64

10,62

7,98

31,19

68,81

Α11  6η

4059,88

160,37

284,19

74,60

456,48

377,97

1353,61

2706,27

»    7η

4196,52

165,76

293,76

79,38

480,39

405,87

1425,16

2771,36

»    8η

4333,14

171,16

303,32

84,16

504,30

433,76

1496,70

2836,44

»    9η

Κορυφή απλού

δασκάλου

4469,76

176,56

312,88

103,79

Αύξηση

0,5% στα

Κλιμάκια εισφοράς

528,21

457,19

1578,63

2891,13

Ολικά μέσοι όροι και ποσοστά κλίμακας Α11 (6η – 9η βαθμίδα )

Ολικά €

17059,30

673,85

1194,15

341,93

1969,38

1674,79

5854,10

11205,20

Μέσοι όροι €

4264,83

168,46

298,54

85,48

492,35

418,70

1463,53

2801,30

Ποσοστά

%

100

3,95

7

2

11,55

9,82

34,32

65,68

Ολικά απλών δασκάλων Α8-Α10-Α11 και μουσικών Α8

Ολικά €

72929,25

2880,72

5105,04

1087,59

7349,99

4954,01

21377,35

51551,90

Μέσοι όροι €

3170,83

125,25

221,96

47,29

319,56

215,39

929,45

2241,39

Ποσοστά

%

100

3,95

7

1,49

10,08

6,79

29,31

70,69

Πίνακας 2: Μεικτές απολαβές, αποκοπές και καθαρός μισθός β. διευθυντών  2014

Κλίμακα

βαθμίδα

Μεικτός

Μισθός

Αποκοπές  €

Καθαρός Μισθός

Ταμείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

3,95%

Αποκοπές

Σταθερού

ποσοστού

7%

(σημ.1)

Έκτακτη

Αφορ.

Εισφορά

2,5%-3,5%

Μείωση

απολα-βών

3,8%-17,5%

Φόρος Εισοδή-ματος

Σύνολο

αποκοπών

Α11/ 1η

3376,78

133,38

236,37

51,30

346,28

244,67

1012,00

2364,78

Α11/ 2η

3513,40

138,78

245,94

55,47

368,14

268,58

1076,91

2436,49

Α11/ 3η

3650,02

144,18

255,50

60,25

390,00

292,72

1142,65

2507,37

Α11/ 4η

3786,65

149,57

265,07

65,03

411,86

321,23

1212,76

2573,89

Α11/ 5η

3923,27

154,97

274,63

69,81

433,72

349,74

1282,87

2640,40

Α11/ 6η

4059,88

160,37

284,19

74,60

456,48

377,97

1353,61

2706,27

Α11/ 7η

4196,52

165,76

293,76

79,38

480,39

405,87

1425,16

2771,36

Α11/ 8η

4333,14

171,16

303,32

84,16

504,30

433,76

1496,70

2836,44

Α11/ 9η

4469,76

176,56

312,88

88,94

528,21

461,65

1568,24

2901,52

Α11 (Ι)

4606,38

179,05

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4533Χ3,95%)

322,45

93,72

552,12

490,41

1637,75

2968,63

Α11 (ΙΙ)

Κορυφή

Βοηθού

διευθυντή

4743,00

332,01

114,72

Αύξηση

0,5% στα

κλιμάκια

εισφοράς

576,03

515,05

1716,86

3026,14

Ολικά €

44658,80

1752,83

3126,12

837,38

5047,53

4161,65

14925,51

29733,29

Μέσοι όροι €

4059,89

159,35

284,19

76,13

458,87

378,33

1356,86

2703,02

Ποσοστά

%

100

3,92

7

1,88

11,3

9,32

33,42

66,58

Πίνακας 3: Μεικτές απολαβές, αποκοπές και καθαρός διευθυντών  2014

Κλίμακα

βαθμίδα

Μεικτός

Μισθός

Αποκοπές  €

Καθαρός Μισθός

Ταμείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

3,95%

Αποκοπές

Σταθερού

ποσοστού

7%

(σημ.1)

Έκτακτη

Αφορ.

Εισφορά

2,5%-3,5%

Μείωση

απολα-βών

3,8%-17,5%

Φόρος Εισοδή-ματος

Σύνολο

αποκοπών

A12/ 1η

3747,97

148,04

262,36

63,68

405,68

313,16

1192,92

2555,05

Α12/ 2η

3923,16

154,96

274,62

69,81

433,71

349,72

1282,82

2640,34

Α12/ 3η

4098,34

161,88

286,88

75,94

463,21

385,83

1373,74

2724,60

Α12/ 4η

4273,52

168,80

299,15

82,07

493,87

421,59

1465,48

2808,04

Α12/ 5η

4448,71

175,72

311,41

88,20

524,52

457,36

1557,21

2891,50

Α12/ 6η

4623,90

179,05

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4533Χ3,95%)

323,67

94,34

555,18

494,20

1646,44

2977,46

Α12/ 7η

4799,09

335,94

100,47

585,84

532,03

1733,33

3065,76

Α12/ 8η

4974,28

348,20

106,60

616,50

569,88

1820,23

3154,05

Α12 (Ι)

5149,46

360,46

112,73

647,16

607,72

1907,12

3242,34

Α12 (ΙΙ) Κορυφή

διευθυντή

5324,64

372,72

137,99

(Αύξηση

0,5% στα

κλιμάκια

εισφοράς)

677,81

639,82

2007,39

3317,25

Ολικά €

45363,07

1704,65

3175,41

931,83

5403,48

4771,31

15986,68

29376,39

Μέσοι όροι €

4536,31

170,47

317,54

93,18

540,35

477,13

1598,67

2937,64

Ποσοστά

%

100

3,76

7

2,05

11,91

10,52

35,24

64,76

Πίνακας 4: Μισθοδοσία εκπαιδευτικών με 400+ μήνες υπηρεσίας το  2014

Κλίμακα

βαθμίδα

Μεικτός

Μισθός

Αποκοπές  €

Καθαρός Μισθός

Ταμείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

7,8%

Ταμείο

Χηρών

0%

Αποκοπές

Σταθερού

ποσοστού

5%

(σημ. 1)

Έκτακτη

Εισφορά

2,5%-3,5%

Μείωση

απολα-βών

3,8%-17,5%

Φόρος Εισοδή-ματος

Α11  9η

Κορυφή απλού

δασκάλου

4469,76

350,75

223,49

103,79

Αύξηση

0,5% στα

κλιμάκια

εισφοράς)

528,21

431,75

2831,77

Α11 (Ι)

4606,38

353,54

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4533Χ7,8%)

230,32

93,72

552,12

465,70

2910,98

Α11 (ΙΙ)

Κορυφή

Βοηθού

Διευθυντή

4743,00

237,15

114,72

Αύξηση

0,5% στα

κλιμάκια

εισφοράς

576,03

491,17

2970,39

Α12/ 7η

4799,09

239,95

100,47

585,84

508,48

3010,81

Α12/ 8η

4974,28

248,71

106,60

616,50

547,38

3101,55

Α12 (Ι)

5149,46

257,47

112,73

647,16

586,27

3192,29

Α12 (ΙΙ) Κορυφή

διευθυντή

5324,64

266,23

137,99

(Αύξηση

0,5% στα

κλιμάκια

εισφοράς)

677,81

619,42

3269,65

Ολικά €

34066,61

2471,99

-

1703,32

770,02

4183,67

3650,17

21287,44

Μέσοι όροι €

4866,66

353,14

-

243,33

110,00

597,67

521,45

3041,06

Ποσοστά

%

100

7,26

-

5

2,26

12,28

10,71

62,49

Πίνακας 5: Μισθοδοσία νεοεισερχομένων στην Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία  από την 1η Ιανουαρίου 2012 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Θέση

Απολαβές

Αποκοπές

Καθα-ρός

μισθός

Ετήσιος

Βασι-κός

Μηνι-αίος

βασικός

 

Αύξη-ση

6,656%

Τιμά-ριθμος

27,99%

Μεικτές

Απο-λαβές

Αποκοπές

σταθερού

ποσοστού

12,8%

Μείωση

Απολα-

βων

Έκτακτη

Αφορ.

εισφορά

Φόρος

Εισοδήμ.

Αντικα-ταστάτης

Ή συμβα-σιούχος

16151

1345,92

89,58

401,80

1837,30

235,17

130,98

8,43

-

1462,72

Σημείωση: Ο μισθός όσων εκπαιδευτικών θα υπηρετήσουν για πρώτη φορά την εκπαίδευση θα μείνει αναλλοίωτος για 24 μήνες. Μετά την διετή αυτή περίοδο θα ενταχθούν στην πρώτη βαθμίδα της Α8

Σημειώσεις:

  Α. Μεικτός Μισθός

  1. Είναι ο μισθός που παίρνει ο εκπαιδευτικός πριν να γίνουν οι αποκοπές. Λέγεται και ακάθαρτος μισθός . Ο μεικτός μισθός παρουσιάζεται συνήθως από τα ΜΜΕ όταν θέλουν να δημιουργήσουν στον κόσμο τη ψευδαίσθηση ότι οι μισθοί στο δημόσιο είναι πολύ ψηλοί.
  1. Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από την μελέτη με τίτλο “Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2011”,  του Μ. Πόλη. Αποδίδουν το ύψος των ακαθάριστων μισθών πριν την αφαίρεση φόρων και εισφορών σε συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Β. Αποκοπές

  1. Οι αποκοπές σταθερού ποσοστού μονίμων εκπαιδευτικών με 1 έως 400 μήνες υπηρεσίας, που συμποσούνται σε 7%, είναι οι ακόλουθες:

Α. Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: 3% [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

Β. Εισφορά Σύνταξης Χηρών: 2% [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

Γ. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: 1,5% [ Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013, 30/4/2013 ]

Δ. Εισφορά στην ΠΟΕΔ: 0,5%Σύνολο Εισφορών Σταθερού Ποσοστού: 7%Οι αποκοπές σταθερού ποσοστού μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας,  συμποσούνται σε 5%, είναι οι ακόλουθες:

Α. Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: 3%[Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

Β. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: 1,5% [ Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013, 30/4/2013 ]

Γ. Εισφορά στην ΠΟΕΔ: 0,5%

Σύνολο Εισφορών Σταθερού Ποσοστού: 5%

Σε περίπτωση που δάσκαλος με 400+ μήνες υπηρεσίας δεν έχει 400 εισφορές ύψους 2% στο Ταμείο Χηρών, συνεχίζεται η  αποκοπή αυτή μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος αριθμού εισφορών.

2. Εισφορά μισθωτών του δημοσίου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι μηνιαίες εισφορές στο ΤΚΑ  μονίμων εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας, ισούνται το 2014 με το 3,95% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, με ανώτατο όριο μηνιαίων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές το έτος αυτό τα  € 4533 μηνιαίως . [ Ν 193(Ι)/2012 ]

Οι  ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών πληρώνουν ψηλότερη εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 7,8% μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

1.1 Μόνιμοι εκπαιδευτικοί με περισσότερους από 400+ μήνες υπηρεσίας. [ Ν 193(Ι)/2012 ]

1.2 Εκπαιδευτικοί που θα μονιμοποιηθούν μετά την 1η Οκτωβρίου 2011. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν εντάσσονται στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων των υπαλλήλων που ήταν στην Υπηρεσία πριν την 1η Οκτωβρίου του 2011. Το Επαγγελματικό Σχέδιο καταργείται για όσους θα διοριστούν  το 2012 και μετά.

1.3 Οι συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί.

2. Αποκοπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 13ο μισθό.

Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο θα πληρωθούν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2014   είναι λιγότερο από € 54396 (12 Χ 4533)τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού.

Παράδειγμα

Υπάλληλος με μεικτό μισθό  €4300 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου  θα πληρώσει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα € 2796 του 13ου μισθού. Η εισφορά αυτή είναι €110,44

Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας

Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας να πληρώνετε 7,8% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 65 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή. Σημειώνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το Γενικό Λογιστήριο, διαμέσου του ΔΔΕ, ο οποίος θα  πιστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας με βάση τον προσωπικό μας φάκελο.

 Συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης για εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς Για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,95%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο.

Τα προαναφερθέντα ισχύουν για εκπαιδευτικούς που ήταν στην υπηρεσία πριν την 1η Οκτωβρίου 2011. Εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δικαιούνται μόνο τη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων. ( Βασική + αναλογική )

 3. Περιοδικές αποκοπές στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών (ΤΣΧ)

Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΣΧ των εκπαιδευτικών που καλύπτονται από το επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, ισούνται με ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου μισθού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2011.  Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2011 το ποσοστό εισφοράς ήταν 0,75% μέχρι το όριο των ασφαλιστέων αποδοχών  και 1,75% πέραν του ορίου αυτού. [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

3.1 Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό.

3.2 Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.

3.3 Η εισφορά στο ΤΣΧ φοροαπαλλάσσεται για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος.

4. Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης (ΑΣΣ)

Οι εκπαιδευτικοί που ήταν μόνιμοι την 1η Οκτωβρίου 2011 πληρώνουν 3% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2011.

4.1 Η ΑΣΣ τερματίζεται με την αφυπηρέτηση του εκπαιδευτικού.

4.2. Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί πληρώνουν την ΑΣΣ, όμως δεν δικαιούνται την επαγγελματική σύνταξη, που καλύπτει μόνο όσους ήταν μόνιμοι πριν ή κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία.

4.3 Η ΑΣΣ δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού.

5. Έκτακτη Αφορολόγητη Εισφορά

Η έκτακτη εισφορά θα αποκόπτεται μέχρι το  Δεκέμβριο του 2016. Τη περίοδο 2014-2016 τα ποσοστά αποκοπής της έκτακτης εισφοράς θα είναι: [ Ν184 (Ι)/2012 άρθρο 3.(β)]

0% για κάθε € 1 που εμπίπτει στο μισθολογικό κλιμάκιο € 1 - €1500

2,5% για κάθε € 1 που εμπίπτει στο μισθολογικό κλιμάκιο € 1501 - €2500

3% για κάθε € 1 που εμπίπτει στο μισθολογικό κλιμάκιο € 2501 - €3500

3,5% για κάθε € 1 πέραν των  €3500

Όσοι υπάλληλοι ευρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους πληρώνουν επιπλέον ποσοστό 0,5% επί του μέρους του μισθού τους που υπερβαίνει τα € 1500. Η πρόνοια αυτή επηρεάζει τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

Μουσικοί ( Κορυφή Α8 ) :  Επιπλέον μεικτή μηνιαία εισφορά € 8,19

Απλοί δάσκαλοι  ( Κορυφή Α11 ) : Επιπλέον μεικτή μηνιαία εισφορά  € 14,85

Βοηθοί  Διευθυντές [ Κορυφή Α11 (ΙΙ) ] : Επιπλέον μεικτή μηνιαία εισφορά  € 16,22

Διευθυντές  [ Κορυφή Α12 (ΙΙ) ]  : Επιπλέον μεικτή μηνιαία εισφορά  € 19,12

6. Μείωση μισθού

 Το μνημόνιο επέβαλε τις ακόλουθες κλίμακες μείωσης μισθών:

α) Μισθοί μέχρι 1000 ευρώ: Αποκοπή 3,8%. Μείωση €38  για υπάλληλο με μεικτές απολαβές €1000.

β) Μείωση 10,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1001-1500 ευρώ. Υπάλληλος με ακαθάριστο  μισθό €1500 θα έχει συνολική μείωση €89,50 .

γ) Μείωση 12,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1501-2000 ευρώ. Ακαθάριστος μισθός €2000  έχει  μείωση  €151 .

δ)Μείωση 13,5% στο μισθολογικό κλιμάκιο 2001-3000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €3000  έχει  σωρευτική αποκοπή €286.

ε) Μείωση 16% στο μισθολογικό κλιμάκιο 3001-4000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €4000  έχει  σωρευτική αποκοπή €446.

Στ) Για κάθε ευρώ άνω των 4000 η μηνιαία αποκοπή θα είναι τώρα 17,5%. Υπάλληλος με μεικτό μισθό €5000  έχει συνολική απώλεια €621.

7. Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ)

Το ποσό ΦΕ υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα σας :

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2014, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, στο ΤΣΧ, την Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης, την έκτακτη εισφορά, την εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την συνδρομή στην ΠΟΕΔ.

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας προ-αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

φορολογούνται προς 30%. (€ 23700 φορολογούμενα @ 30%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 35%.

8. Συνδρομή στην ΠΟΕΔ

Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η εισφορά  δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

ΑΣΣ = Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης

Δ/ντης, Β. δ/ντης = διευθυντής ή βοηθός διευθυντής αντίστοιχα

ΔΔΕ = Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00