Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 218 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Αναλυτική μισθοδοσία δασκάλων 07/2011 [πριν τις αποκοπές]

Εισαγωγή

Παρουσιάζουμε κατωτέρω αναλυτικούς πίνακες μισθοδοσίας, αποκοπών και καθαρών μισθών του Ιουλίου του 2011. Οι πίνακες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την οδυνηρή σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2014. Οι πίνακες επεξηγούνται με σχετικές σημειώσεις.

Πίνακας 1: Αποκοπές και καθαρός μισθός απλών εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2011

Στήλη 1

Κλίμακα / Βαθμίδα

Στήλη 2

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου εξαμήνου

2011

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α8  1η

2041,49

70,43

138,82

15,31

10,21

89,11 

78,49

1856,43 

1813,97

»    2η

2141,25

73,87

145,61

16,06

10,71

108,12

96,99

1932,49 

1887,94

»    3η

2241,02

77,32

152,39

16,81

11,21

127,14

115,49

2008,54

1961,93

»    4η

2340,78

80,76

159,17

17,56

11,70

150,00

134,78

2080,76

2035,13

»    5η

2440,55

84,20

165,96

18,30

12,20

173,77

157,90

2152,08

2104,49

»    6η

2540,32

87,64

172,74

19,05

12,70

197,54

181,03

2223,39

2173,85

»    7η

2640,09

91,08

179,53

19,80

13,20

221,31

204,15

2294,70

2243,21

»    8η

2739,84

94,52

186,31

20,55

13,70

245,07

227,27

2366,00

2312,56

»    9η

2839,62

97,97

193,09

21,30

14,20

268,85

250,39

2437,30

2381,94

»    10η

2939,38

101,41

199,88

22,04

14,70

293,07

273,51

2508,16

2451,29

»    11η

3039,14

104,85

206,66

22,79

15,20

321,59

297,88

2574,71

2519,40

»    12η

3138,92

108,29

213,45

23,54

15,69

350,11

325,63

2641,29

2584,15

Α10  4η

3266,55

112,70

222,13

24,50

16,33

386,60

361,12

2726,42

2666,97

»    5η

3403,17

117,41

231,42

25,52

17,02

425,66

399,12

2817,56

2755,61

»    6η

3539,79

122,12

240,71

26,55

17,70

464,72

437,11

2908,70

2844,27

»    7η

3676,42

126,84

250,00

27,57

18,38

503,79

475,11

2999,84

2932,93

»    8η

3813,04

131,55

259,29

28,60

19,07

542,85

513,10

3090,97

3021,58

»    9η

3949,66

136,26

268,58

29,62

19,75

581,90

551,10

3182,13

3110,23

Α11  6η

4059,88

140,07

276,07

30,45

20,30

613,42

581,75

3255,64

3181,76

»    7η

4196,52

144,78

285,36

31,47

20,98

652,48

619,75

3346,81

3270,43

»    8η

4333,14

149,49

294,65

32,50

21,67

691,54

657,74

3437,94

3359,08

»    9η

4469,76

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

149,80

(4342Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

295,26

(4342Χ0,068)

34,80

22,35

731,54 

698,34

3531,27

3453,81


Πίνακας 2: Αποκοπές και καθαρός μισθός βοηθών διευθυντών 2ου εξαμήνου 2011

Στήλη 1

Κλίμακα / Βαθμίδα

Στήλη 2

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου εξαμήνου

2011

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινωνικές

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

Κοινωνικές

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήματος

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α11  1η

3376,78

116,50

229,62

25,33

16,88

418,12

391,78

2799,95

2738,50

»      2η

3513,40

121,21

238,91

26,35

17,57

457,18

429,77

2891,09

2827,15

»      3η

3650,02

125,93

248,20

27,38

18,25

496,24

467,77

2982,22

2915,80

»      4η

3786,65

130,64

257,49

28,40

18,93

535,30

505,76

3073,38

3004,47

»      5η

3923,27

135,35

266,78

29,42

19,62

574,36

543,76

3164,52

3093,11

»      6η

4059,88

140,07

276,07

30,45

20,30

613,42

581,75

3255,64

3181,76

»      7η

4196,52

144,78

285,36

31,47

20,98

652,48

619,75

3346,81

3270,43

»      8η

4333,14

149,49

294,65

32,50

21,67

691,54

657,74

3437,94

3359,08

»      9η

4469,76

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

149,80

(4342Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

295,26

(4342Χ0,068)

34,80

22,35

731,54 

698,34

3531,27

3453,81

Α11+1

4606,38

37,19

23,03

771,61

739,12

3624,75

3548,97

Α11+2

4743,00

39,58

23,72

811,67

779,90

3718,23

3644,12

Πίνακας 3: Αποκοπές  και καθαρός μισθός διευθυντών 2ου εξαμήνου 2011

Στήλη 1

Κλίμακα / Βαθμίδα

Στήλη 2

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου εξαμήνου

2011

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινωνικές.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

Κοινωνικ.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήματος

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπηρ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπηρ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α12  1η

3747,97

129,30

254,86

28,11

18,74

524,24

495,01

3047,58

2979,36

»      2η

3923,16

135,35

266,77

29,42

19,62

574,33

543,73

3164,44

3093,04

»      3η

4098,34

141,39

278,69

30,74

20,49

624,41

592,45

3281,31

3206,71

»      4η

4273,52

147,44

290,60

32,05

21,37

674,50

641,16

3398,16

3320,39

»      5η

4448,71

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

149,80

(4342Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

295,26 

(4342Χ0,068)

34,43

22,24

725,37

692,06

3516,87

3439,15

»      6η

4623,90

37,50

23,12

776,74

744,35

3636,74

3561,17

»      7η

4799,09

40,56

24,00

828,12

796,65

3756,61

3683,18

»      8η

4974,28

43,63

24,87

879,49

848,94

3876,49

3805,21

Α12+1

5149,46

46,70

25,75

930,86

901,23

3996,35

3927,22

Α12+2

5324,64

49,76

26,62

982,24

953,53

4116,22

4049,23

Σημειώσεις:

1. Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από την μελέτη με τίτλο “Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2011”,  του Μ. Πόλη.

2. Οι μηνιαίες εισφορές των μονίμων εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας στο ΤΚΑ το 2011 ισούνται με το 3,45% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές το έτος 2011 τα €52104. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι €4342 {52104:12}.

3. Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΚΑ μόνιμων εκπαιδευτικών με 400+ μήνες υπηρεσίας, ή συμβασιούχων, ισούνται  το 2011 με το 6,8% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. ( σημείωση 2)

4. Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο θα πληρωθούν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2011   είναι λιγότερο από €52104, τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού. Αν για παράδειγμα έχετε εισόδημα €4042,31 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου ( 3η βαθμίδα Α12) , θα γίνει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα €3596,28 του 13ου μισθού. [(€4042,31Χ12) +€3596,28= €52104 ]

5. Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας να πληρώνετε 6,8% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή. Σημειώνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το Γενικό Λογιστήριο, διαμέσου του ΔΔΕ, ο οποίος θα  πιστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας με βάση τον προσωπικό μας φάκελο.

 6. Για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,45%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο

7.  Οι μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΣΧ ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς μέχρι τα €4342 που είναι το μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2011   και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό . Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές. Με βάση την εγκύκλιο Αρ. 1642, ημερομηνίας 02.01.2009, αν η συμπλήρωση των 400 μηνιαίων εισφορών στο ΤΣΧ δεν συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 400 μηνών υπηρεσίας, τότε για την περίοδο μετά τους 400 μήνες, και μέχρι τη συμπλήρωση των 400 εισφορών, αποκόπτεται ποσοστό 1,75% επί του συνόλου των απολαβών για το ΤΣΧ.

8. Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

9. Το μέγιστο ποσό ΦΕ το 2011 υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2011, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, το ΤΣΧ, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας προ-αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

-Ομοίως τα επόμενα €638,46 φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 30%.

Παράδειγμα:

Β. δ/ντης βρίσκεται στην 5η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα 2, στήλη 2, βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι €3869,62. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που δεν φορολογούνται: Αφορολόγητο ποσό: €1500 , Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €133,50  , Συντάξεις Χηρών:  € 29,02 ,  εισφορά στην ΠΟΕΔ: €19,34. Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι  €2187,76. Από το ποσό αυτό :

-Τα πρώτα €653,85 φορολογούνται με συντελεστή 20% και αποφέρουν στο κράτος  ΦΕ €130,77. {653,85 Χ0,2=  130,77}

Τα επόμενα  €638,46 φορολογούνται με συντελεστή 25% και αποφέρουν στο κράτος ΦΕ €159,62. {638,46Χ0,25= 159,62} 

Τα τελευταία  €895,45 φορολογούνται με συντελεστή 30% και αποφέρουν στο κράτος ΦΕ  €268,64.  {€895,45Χ0,3= 268,64. }

Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το μηνιαίο ποσό ΦΕ που αποκόπτεται από το ΓΛ, το οποίο είναι €559,03.

10. Το ποσό του ΦΕ του 2011 θα μπορούσε να μειωθεί  όταν συντρέχουν οι πιο κάτω ειδικοί λόγοι:

Α) Αν ο φορολογούμενος είχε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που απαλλάσσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο ΤΚΑ και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Για παράδειγμα αν ο β. δ/ντης του παραδείγματος της σημείωσης 9 πλήρωνε €100 μηνιαίως σε ασφάλιστρα ζωής, το ποσό αυτό θα τύγχανε απαλλαγής από το ΦΕ, με αποτέλεσμα το μηνιαίο ποσό Φ.Ε. που θα πλήρωνε να μειωνόταν από €559,03σε € 529,03. {[ 559,03 – (100Χ0,3) ] = 529,03}

Β) Αν ο φορολογούμενος είχε καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλαγή του 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που επωφελείται της μείωσης  το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

Γ) Αν ο φορολογούμενος είχει κάνει δωρεές, μπορεί να απαλλάξει το ισόποσο τους από τη φορολογία, δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις. Μικρά ποσά δωρεών, μέχρι €150 ετησίως, άτυπα μπορεί να γίνουν δεκτά και χωρίς αποδείξεις.

11. Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με έντονη (Bold) γραμματοσειρά δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

12. Ο καθαρός μισθός του 2011 των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η ,έντονη σειρά ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  την 1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

13 Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας  προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας, προϋποθέτουμε ότι  έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο ΤΣΧ, γι’ αυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8  το 1,225% του ποσού της στήλης 2*. Με την πράξη αυτή θα υπολογίσετε τους καθαρούς μισθούς σας.

* (Το 70% του 1, 75% του ακαθάριστου μισθού)

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

Δ/ντης, Β. δ/ντης = διευθυντής ή βοηθός διευθυντής αντίστοιχα

ΔΔΕ = Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00