Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 219 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Παγκόσμια Τράπεζα: Πέντε επιθεωρήσεις το χρόνο ανά δάσκαλο ανά έτος είναι λίγες

Μιχάλης Α. Πόλης Υποψήφιος ΑΚΙΔΑ

Στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί με 13+ έτη υπηρεσίας έχουν επιθεώρηση και αριθμητική βαθμολογία κάθε δεύτερο χρόνο μεταξύ  13ου -25ου έτους  και κάθε τρίτο χρόνο μετά το 25ο έτος . Στο  χρόνο που ο δάσκαλος έχει αξιολόγηση, ο επιθεωρητής  τον  παρακολουθεί τρεις φορές  κατά μέσο όρο. Η Π.Τ. εισηγείται όπως οι εκπαιδευτικοί έχουν πέραν των πέντε επιθεωρήσεων κάθε χρόνο. Επιπλέον εισηγείται όπως οι αξιολογήσεις για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης αρχίζουν πριν το 10ο έτος υπηρεσίας. Τα ανωτέρω και οι προεκτάσεις τους τεκμηριώνονται στα αποσπάσματα της έκθεσης της Π.Τ. που θα παρατεθούν κατωτέρω:

There is a need for a systematic evaluation of teacher performance across classes year-on-year to better understand how teacher autonomy influences student results. (P. 40)

Μετάφραση

Υπάρχει ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης του δασκάλου κάθε σχολικό έτος, για να καταλάβουμε πως η δράση του  επιδρά στα αποτελέσματα των μαθητών (σ. 40)

Η σύνδεση της αξίας του δασκάλου με τα αποτελέσματα των μαθητών του είναι από μόνη της προβληματική, εφόσον παραβλέπονται άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των μαθητών και αυθαίρετα η όλη ευθύνη φορτώνεται μόνο στο δάσκαλο.

Πόσες φορές κάθε χρόνο πρέπει ο επιθεωρητής να βλέπει στην τάξη το δάσκαλο; Το ακόλουθο απόσπασμα της έκθεσης της Π. Τ. είναι κατατοπιστικό

The number and length of observations which inspectors conduct (i.e. less than five observations for 40 minutes each during a school year) are inadequate for making generalizations (Brennan, 1992); in fact, no research has ever been undertaken to determine how many observations need to be conducted to obtain reliable estimates of the quality of teachers’ work; (P.25)

Μετάφραση

Ο αριθμός και η διάρκεια των επιθεωρήσεων ( Λιγότερες από 5 σαραντάλεπτες επιθεωρήσεις κάθε σχολικό έτος ) είναι ανεπαρκής για να γίνουν γενικεύσεις. Στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει έρευνες για να καθοριστεί πόσες επιθεωρήσεις πρέπει να γίνουν για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για την ποιότητα της εργασίας του δασκάλου.

Οι επιθεωρητές παρακολουθούν μαθήματα λιγότερες από πέντε φορές το χρόνο και ο αριθμός αυτός είναι ανεπαρκής λέει η έκθεση, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι χρειάζονται έξι οι περισσότερες επιθεωρήσεις κατ’ έτος ανά δάσκαλο.

Οι εισηγήσεις θα αυξήσουν κατακόρυφα την πίεση όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και στον εποπτικό βραχίονα του Υπουργείου Παιδείας. Εκτός και αν οι επιθεωρητές βρουν τρόπο να βρίσκονται ταυτόχρονα σε δύο σχολεία, είναι μαθηματικά αδύνατο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Π.Τ., όπως θα αποδείξουμε κατωτέρω:

Κάθε επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων είναι υπεύθυνος, κατά μέσο όρο για διακόσιους εκπαιδευτικούς. Αν πρέπει να επιθεωρεί έξι φορές το χρόνο τον καθένα, πρέπει  να κάνει 1200 επιθεωρήσεις κάθε σχολικό έτος. (200Χ6) Οι μέρες διδασκαλίας μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαΐου κάθε σχολικού έτους δεν είναι περισσότερες από εκατό πενήντα (150). Προφανώς οι επιθεωρητές πρέπει να κάνουν οκτώ επιθεωρήσεις των 40 λεπτών ημερησίως για να καλύψουν αυτό το φοβερό όγκο δουλειάς,(1200: 150=8), πέραν των άλλων καθηκόντων που έχουν. Όμως αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο αφού κάθε μέρα τα σχολεία εργάζονται μόνο εφτά διδακτικές περιόδους. Δεδομένου ότι σκοπός του μνημονίου είναι η μείωση και όχι η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων σε κάθε επίπεδο, είναι εντυπωσιακή η προχειρότητα και η ανεπάρκεια των υπολογισμών που κάνουν. Εκτός και αν επεκτείνουν το σχολικό έτος και το καλοκαίρι για να υπάρχει χρόνος για τις επιθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν.

Εκτός από τις έξι επιθεωρήσεις που θα έχει το χρόνο από τον επιθεωρητή του, ο δάσκαλος θα επιθεωρείται από το διευθυντή και θα έχει αξιολογήσεις και από άλλους φορείς. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα της έκθεσης που ακολουθεί:

Ensure that teacher evaluation is multi-faceted and not just based on assessments by inspectors and school principals. Evaluate teachers earlier in their career. (p.41)

Μετάφραση:

Διασφαλίστε ότι η αξιολόγηση του δασκάλου είναι πολύπλευρη και να μην βασίζεται μόνο στις αξιολογήσεις του επιθεωρητή και του διευθυντή. Αξιολογήστε τους δασκάλους ενωρίτερα στη σταδιοδρομία τους. (Σ.41)

Ποια θα είναι η επίδραση αυτής της τρομακτικής έντασης εργασίας, επίβλεψης και  άγχους που θα φορτώσουν στον εκπαιδευτικό;  Έξι επιθεωρήσεις το χρόνο από τον επιθεωρητή. Αδιευκρίνιστος αριθμός επιθεωρήσεων από το διευθυντή του. Αξιολόγηση του δασκάλου και από άλλους φορείς. (Από τους μαθητές, τους γονιούς, την κοινότητα, την..κουτσή Μαρία άμα λάχει) . Ο εκπαιδευτικός στο στόχαστρο. Πέραν από την καταπόνηση του ψυχοφθόρου αυτού επαγγέλματος, την παραβατικότητα των μαθητών, τους διαγωνισμούς, τα προγράμματα κλπ, ένας τεράστιος χαρτοπόλεμος αξιολόγησης θα προκύψει με μόνιμο εξιλαστήριο θύμα, ποιον άλλο τον ..κακομοίρη το δάσκαλο. Που θα καταλήξει αυτή η ιστορία; Ας αφήσουμε την ίδια την Π.Τ. να μας υποδείξει έμμεσα τι μέλλον θα έχουν οι εκπαιδευτικοί με τις εισηγήσεις της.

ensure that effective teachers remain motivated; and manage the allocation of teaching talent. These policies may affect the attractiveness of the teaching profession, the decision to remain in the teaching profession, the profile of those who decide to remain as teachers, and the performance of those teachers.  ( P. 10)

Μετάφραση:

Διασφαλίστε ότι οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι έχουν συνεχώς κίνητρο για να παραμείνουν αποτελεσματικοί . Οι πολιτικές που εισηγούμαστε μπορεί να κάνουν λιγότερο ελκυστικό το διδασκαλικό επάγγελμα, την απόφαση κάθε δασκάλου να παραμείνει ή όχι στο επάγγελμα, την προσωπικότητα και την αποτελεσματικότητα όσων θα μείνουν στο επάγγελμα. (Σελ. 10)

Επίσης:

In the case of Cyprus, the high salaries likely contribute to the very low rate of exit from the teaching profession; as noted earlier, most teachers stay in the system until retirement.  (P 13)

Μετάφραση

Στην περίπτωση της Κύπρου οι υψηλοί μισθοί συνεισφέρουν στο πολύ χαμηλό ποσοστό πρόωρης εξόδου από το διδασκαλικό επάγγελμα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι περισσότεροι δάσκαλοι στην Κύπρο μένουν στο επάγγελμα ως τη συνταξιοδότηση. (Σ.13)

Η Π.Τ. μένει έκπληκτη από το γεγονός ότι στην Κύπρο οι δάσκαλοι μένουν στο επάγγελμα μέχρι την αφυπηρέτηση και κυνικά δηλώνει ότι αυτό θα αλλάξει με την εφαρμογή των εισηγήσεων της. Ήδη οι ψηλοί μισθοί είναι παρελθόν όμως αυτό ξέχασαν να το αναφέρουν. Όσοι θα μπαίνουν στο επάγγελμα θα ξεζουμίζονται κανονικά για 10-15 χρόνια με το δίλημμα « Φέρτε αποτελέσματα ή απολύεστε» . Πολλοί, μη αντέχοντας την τρομερή πίεση απ’ όλες τις πλευρές θα αλλάζουν επάγγελμα εφόσον η εργοδότηση τους θα εξαρτάται από τα αβέβαια αποτελέσματα των μαθητών τους και όχι από τη δική τους προσπάθεια. Όσοι θα πηγαίνουν σε υπανάπτυκτες εκπαιδευτικά περιοχές θα χάνουν τη δουλειά τους ενωρίτερα και η οργή του κόσμου θα εκτονώνεται πάνω τους. (Είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων να φορτώνουν τις δικές τους αμαρτίες στους άλλους και ο πελάτης-γονιός έχει πάντα δίκαιο όπως λέει και η γνωστή ρήση της «ελεύθερης» αγοράς).

Φυσικά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα έχει πρόβλημα υποστελέχωσης αφού τα πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες ανέργους για να παίρνουν τη θέση όσων αποχωρούν. Δημιουργείται ένα εργασιακό Auschwitz με χαμηλούς μισθούς και υπερένταση εργασίας. Όπως στην είσοδο του Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau μια τεράστια πινακίδα έγραφε "ARBEIT MACHT FREI", δηλαδή «η εργασία ελευθερώνει»  υπονοώντας ότι οι περισσότεροι θα πέθαιναν από τη πολλή δουλειά και  έτσι θα ελευθερώνονταν  από τα βάσανα τους, έτσι και η μακροχρόνια επιβίωση σε ένα τέτοιο καταπιεστικό σύστημα εκπαίδευσης καθίσταται αμφίβολη.

Υστερόγραφο

Αντί η ΠΟΕΔ να περιμένει ενημέρωση από επίσημους φορείς για το περιεχόμενο της Έκθεσης της Π.Τ. ας κάνουν τον κόπο να διαβάσουν όσα αποκαλυπτικά αναφέρω στα σχετικά άρθρα, τα οποία τεκμηριώνονται πλήρως με μεταφρασμένα αποσπάσματα. Αν τα έχουν διαβάσει τι λένε επ’ αυτού; Μπροστά στο βάραθρο που χάσκει κάτω από τα πόδια μας έχουμε δικαίωμα να σιωπούμε; Η τακτική του στρουθοκάμηλου και η σιωπή των αμνών*, είναι καταστροφική. Ως τώρα μόνο η ΑΚΙΔΑ πήρε καθαρή θέση στο θέμα αυτό. Τι λένε οι άλλες κινήσεις;

*ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00