Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 209 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Ανδροκρατία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μιχάλης Α. Πόλης Εκπαιδευτικός

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΕΥ είναι σημαντική πηγή εγκύρων στατιστικών πληροφοριών για εκείνους που έχουν τη διάθεση να ενδιατρίψουν και να βγάλουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Στην Έκθεση της ΕΕΥ για το 2013, στη σελίδα 23 υπάρχει ο πίνακας Α6 με τίτλο Κατανομή του προσωπικού των σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση κατά φύλο τη σχολική χρονιά 2013-2014. Από τον πίνακα αυτό αντλήσαμε τις πληροφορίες που θα παραθέσουμε πιο κάτω και οι οποίες  τεκμηριώνουν  την πλεονεκτική θέση των αντρών στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση. Από τον πίνακα αποδελτιώνουμε τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

 1. Το 2013-2014 υπηρετούσαν στην ευρύτερη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση¹ 5564 άτομα από τα οποία το 15,94%   ήταν άντρες (887/5564) και το 84,06% γυναίκες (4677/5564). Θα ανέμενε κανείς ότι τα ίδια περίπου ποσοστά θα παρατηρούσε κάποιος και στα επίπεδα ιεραρχικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών. Όμως:
 1. Στο επίπεδο των απλών εκπαιδευτικών έχουμε 4549 άτομα. Οι άντρες αποτελούν το 14,27% των απλών εκπαιδευτικών (649/4549)   και οι γυναίκες το 85,73%.

( 3900/4549). Υπάρχουν αναλογικά περισσότερες γυναίκες στο κατώτατο επίπεδο της ιεραρχίας σε σχέση με το ποσοστό τους στο σύνολο του διδασκαλικού πληθυσμού.

 1. Όσο ανεβαίνουμε την ιεραρχία τόσο το ποσοστό των αντρών αυξάνεται ενώ το ποσοστό των γυναικών μειώνεται. Το ποσοστό των ανδρών που βρίσκεται σε θέση προαγωγής είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο του γενικού ποσοστού τους στο πληθυσμό της δημοτικής εκπαίδευσης. Οι αριθμοί που θα παραθέσουμε πιο κάτω τεκμηριώνουν το συμπέρασμα αυτό.
 1. Στο επίπεδο των βοηθών διευθυντών έχουμε το 2013-2014 623 άτομα. Από αυτά το   18,62% είναι άντρες (116/623) και το 81,38% γυναίκες (507/623). Κάθε 7 ½  άντρες δάσκαλοι ο ένας είναι βοηθός διευθυντής. Αντίστοιχα κάθε 9 δασκάλες μόνο η μια είναι βοηθός διευθύντρια.
 1. Στο επίπεδο των διευθυντών σχολείων έχουμε 350 άτομα από τα οποία το 28,86% είναι άντρες (101/350) και το 71,14% γυναίκες. (249/350). Υπάρχουν κατ’ αναλογία υπερδιπλάσιοι άντρες στο επίπεδο του διευθυντή αφού περίπου ένας στους εννιά άντρες είναι διευθυντής (887:101=8,78) ενώ μόλις μια στις 19 γυναίκες εκπαιδευτικούς είναι διευθύντρια. ( 4677: 249= 18,78)
 1. Στο επίπεδο των επιθεωρητών το ποσοστό των αντρών σχεδόν εξισώνεται με αυτό των γυναικών παρόλο που αυτοί είναι μια ισχνή μειοψηφία του εκπαιδευτικού πληθυσμού. Το 48,65% των επιθεωρητών είναι άντρες (18/37) ενώ έχουμε  51,35% γυναίκες επιθεωρήτριες (19/37).
 1. Η θέση του επιθεωρητή είναι γένους αρσενικού. Υπάρχουν κατ’ αναλογία πενταπλάσιοι άντρες στο επίπεδο του επιθεωρητή αφού  ένας στους σαράντα εννιά άντρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι επιθεωρητής (887:18=49,27) ενώ μόλις μια στις 246 γυναίκες εκπαιδευτικούς είναι επιθεωρήτρια. ( 4677: 19= 246,15)
 1. Στο επίπεδο των Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης (ΠΛΕ) έχουμε περισσότερους άντρες παρά γυναίκες. Σε ένα κλάδο με συντριπτική πλειοψηφία γυναικών έχουμε 60% άντρες ΠΛΕ (3/5) και 40% γυναίκες ΠΛΕ.(2/5)  Κάθε 296 άνδρες εκπαιδευτικοί ο ένας είναι ΠΛΕ. Από την άλλη έχουμε μια γυναίκα ΠΛΕ για κάθε 2338 γυναίκες εκπαιδευτικούς. Στο επίπεδο των ΠΛΕ έχουμε σχεδόν οκταπλάσιους άντρες κατ’ αναλογία!

Τα δεδομένα εις βάρος των γυναικών γίνονται χειρότερα αν από τους πιο πάνω αριθμούς αφαιρεθούν οι νηπιαγωγοί που είναι αμιγώς γυναικείος κλάδος. Τα δεδομένα αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία ως γενικοί εκπαιδευτικοί είναι τα ακόλουθα:

 1. Στα δημοτικά μας σχολεία υπηρετούσαν τη παρούσα χρονιά 4220 εκπαιδευτικοί από τους οποίους το 18,77% είναι άντρες  (792/4220) και το 81,23% είναι γυναίκες. (3428/4220)
 1. Το 2013-2014 υπηρετούσαν στα Δημοτικά Σχολεία 3360 απλοί εκπαιδευτικοί. Από αυτούς το 17,26% ήταν άντρες (580/3360) και το 82,74% γυναίκες (2780/3360). Το ποσοστό των γυναικών στην κατώτερη βαθμίδα της ιεραρχίας είναι ψηλότερο από το γενικό ποσοστό τους στον διδασκαλικό πληθυσμό.
 1. Στο επίπεδο των βοηθών διευθυντών δημοτικών σχολείων είχαμε τα ακόλουθα ποσοστά: Άντρες 20,14% (113/561) και γυναίκες 79,86% (448/561). Ένας στους εφτά άντρες δάσκαλους ήταν βοηθός διευθυντής. Αντίστοιχα στις γυναίκες η αναλογία ήταν 7,65 προς μία.
 1. Στο επίπεδο των  διευθυντών δημοτικών σχολείων το 2013-2014 είχαμε τα ακόλουθα ποσοστά: Άντρες 33,11% (99/299) και γυναίκες 66,89% (200/299). Ενώ οι άντρες καλύπτουν λιγότερο από το ένα πέμπτο των υπηρετούντων στα δημοτικά, κατέχουν όμως το ένα τρίτο των διευθυντικών θέσεων. Ένας στους οκτώ άνδρες δάσκαλους είναι διευθυντής ενώ μόλις μια στις 17 γυναίκες δασκάλες είναι διευθύντρια.

Ο πίνακας της ΕΕΥ δεν διαχωρίζει το εποπτικό προσωπικό ανάλογα με τη βαθμίδα από την  οποία προέρχεται γι’ αυτό η ανάλυση μας σταματά στο επίπεδο του διευθυντή.

Ανδροκρατία και στην ΠΟΕΔ

 1. Η ηγεσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δασκάλων επίσης ανδροκρατείται. Ενώ περίπου έξι στους εφτά που υπηρετούν στην ευρύτερη δημοτική εκπαίδευση είναι γυναίκες,  στη νέα γραμματεία της ΠΟΕΔ της τριετίας 2014-2017 έχουμε το αντίστροφο φαινόμενο αφού έξι από τα  εφτά μέλη της είναι άντρες!
 1. Οι 866 άντρες εκπαιδευτικοί αντιπροσωπεύονται στη γραμματεία της ΠΟΕΔ της περιόδου 2014-2017 από έξι άτομα. Κάθε 144 άντρες δάσκαλοι ο ένας είναι μέλος της γραμματείας της ΠΟΕΔ (866:6=144,3) με πλήρη απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων.  Αντίστοιχα μια γυναίκα αντιπροσωπεύει στη γραμματεία της ΠΟΕΔ τις 4656 γυναίκες μέλη της οργάνωσης. Έχουμε δηλαδή κατ’ αναλογία 32 φορές περισσότερους άντρες στην κορυφή της ιεραρχίας της οργάνωσης παρά γυναίκες!

Επίλογος

Θα ήταν ενδιαφέρον αν είχαμε έγκυρα στοιχεία για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να τα ανακαλύψω. Η αίσθηση που έχω όμως είναι ότι και η απόσπαση είναι γένους αρσενικού. Από την εμπειρία μου  γνωρίζω επίσης ότι οι πλείστοι που διδάσκουν γυμναστική ή Σχεδιασμό είναι άντρες, ενώ οι γυναίκες είναι κυρίως υπεύθυνοι τμήματος. Παρόλο που είμαι άνδρας όλη μου τη ζωή είμαι μάχιμος εκπαιδευτικός τάξης και μάλιστα στα πιο δύσκολα σχολεία. Για το λόγο αυτό, όταν κάποιος με ρωτούσε τι δουλειά κάνω απαντούσα: Είμαι μια γριά αρσενική δασκάλα..

Σημειώσεις

 1. Η ευρύτερη δημοτική εκπαίδευση περιελάμβανε τους ακόλουθους υποτομείς. Τη δημοτική εκπαίδευση με 4220 υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, τη προδημοτική εκπαίδευση με 736 νηπιαγωγούς από τους οποίους μόνο δύο ήταν άντρες και την ειδική εκπαίδευση με 566 εκπαιδευτικούς από τους οποίους οι 72 είναι άντρες και οι 494 γυναίκες.  Ο εποπτικός βραχίονας της ευρύτερης δημοτικής εκπαίδευσης περιελάμβανε 42 άτομα από τα οποία 37 ήταν επιθεωρητές και 5 ΠΛΕ.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00