Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 184 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Στα 50% του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι απολαβές στα ΠΟΣ

Μιχάλης Α. Πόλης Εκπαιδευτικός

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ) θα λειτουργήσει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2014 και της Παρασκευής 29 του Μάη 2015. [σημ. 1] Αν αφαιρέσουμε τις αργίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών ημερομηνιών το ολοήμερο θα εργαστεί για 113 εργάσιμες ημέρες κατά το σχολικό έτος 2014-2015.[σημ. 2] Κάθε άνεργος εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα εργάζεται μέχρι 8 περιόδους την εβδομάδα. [σημ. 3] Δεδομένου ότι τα ΠΟΣ εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα αυτό αντιστοιχεί με μέση απασχόληση δύο περιόδων για κάθε εργάσιμη μέρα. Συνολικά λοιπόν κάθε άνεργος εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί στο ΠΟΣ θα εργαστεί μάξιμουμ 226 περιόδους όλο το χρόνο.

Με βάση τους όρους της προκήρυξης κάθε περίοδος διδασκαλίας αμείβεται με € 20,52  ακαθάριστα. [σημ. 4] Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα ενός εκπαιδευτικού στα ΠΟΣ είναι € 4637,52 για οκτώ εργάσιμους μήνες ή €579,69 για κάθε εργάσιμο μήνα ακαθάριστα. Οι εργαζόμενοι στα ΠΟΣ θεωρούνται αυτοεργοδοτούμενοι και όχι μισθωτοί. Αυτό δημιουργεί τα ακόλουθα δεινά γι’ αυτούς.

 1. 1. Πληρώνουν μόνοι τους τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις. [σημ. 5] Αυτό σημαίνει διπλάσια εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους μισθωτούς. Ενώ οι μισθωτοί πληρώνουν το 7,8% των απολαβών τους για στο ΤΚΑ οι αυτοεργοδοτούμενοι πληρώνουν 14,6%.[σημ. 6]  Αυτό σημαίνει μέση μηνιαία εισφορά στο ΤΚΑ για κάθε ένα από τους οκτώ μήνες της σύμβασης  €84,63. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός μετά την πληρωμή του ΤΚΑ μειώνεται έτσι σε € 495,06 για οκτώ μήνες.
  1. 2. Ως αυτοεργοδοτούμενοι οι εργαζόμενοι στα ΠΟΣ δεν δικαιούνται επιδόματος ανεργίας για το τετράμηνο Ιουνί ου  – Αύγουστου 2015 παρόλο που θα πληρώσουν € 677 εισφορές στο ΤΚΑ για την περίοδο που θα εργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες καθαρές μηνιαίες απολαβές τους για όλο το χρόνο είναι  € 330,04 [ Σημ. 7 ]
  1. 3. Ούτε λόγος φυσικά για 13ο μισθό [ σημ. 8 ], ούτε άδεια ασθενείας, ούτε άδεια ανάπαυσης ούτε οδοιπορικά, [ σημ. 9] ούτε αναγνώριση προϋπηρεσίας. Αν προκύψει καμιά έκτακτη δημόσια αργία λόγω θανάτου πρώην Προέδρου τότε οι εργαζόμενοι στα ΠΟΣ θα χάσουν τα ημερομίσθια της ημέρας αυτής. Το τελευταίο συνέβηκε στο σχολικό έτος 2013-2014.

  Στις 10 Ιουλίου του 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. (ΕΕΕ). Ένα άνεργο άτομο που έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του με καταθέσεις κάτω των € 5000 και κατοικία μέχρι 150 τμ δικαιούται  €480 μηνιαίως  + ενοίκιο ή τόκους οικιστικού δανείου + δημοτικά τέλη + τέλη αποκομιδής σκυβάλων + τέλη αποχετευτικού. Προφανώς συνολικά το ΕΕΕ δεν είναι μικρότερο των € 600 για μονήρες άτομο, ενώ το ίδιο άτομο αν εργάζεται στο ΠΟΣ θα βγάζει καθαρά € 330 το μήνα και θα πληρώνει επιπλέον τα οδοιπορικά για να πηγαινοέρχεται στο σχολείο.

  Είναι προφανές, ακόμα και με τα νεοφιλελεύθερα κριτήρια της κυβέρνησης, ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων στα ΠΟΣ είναι εξευτελιστική αφού καλύπτει μόνο  το 50% του ελάχιστου ορίου επιβίωσης. Οι συνάδελφοι των ΠΟΣ καλούνται να διερευνήσουν την πιθανότητα συμπλήρωσης του πενιχρού εισοδήματος τους με το ΕΕΕ.

  Σημειώσεις

  1. 1. Διαγωνισμός για : ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤIΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΟΣ)Αρ. Προσφοράς: ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ-ΔΕ 10/14 [Σελ. 1]

  ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 8 (οκτώ) μηνών, από τη Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2014, μέχρι και την Παρασκευή, 29 Μαϊου 2015. Νοείται ότι, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της να διαφοροποιήσει τη διάρκεια της σύμβασης [ σελ. 15-16, Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]

  1. 2. Βλέπε επισυναπτόμενο ημερολόγιο ΠΟΣ 2014-2015 σε ξεχωριστό έγγραφο
  1. 3. Ο μέγιστος αριθμός περιόδων διδασκαλίας που θα προσφέρεται ανά δικαιούχο θα είναι οκτώ(8) για τους αδιόριστους και τέσσερις(4) για τους διορισμένους περίοδοι ανά εβδομάδα. [ Σελ. 7-8 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]
  1. 4. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, ορίζεται ως ακολούθως: Για την περίοδο σίτισης 40 λεπτών €18,25 . Για την περίοδο διδασκαλίας 40 λεπτών €20,52. Για τη διοίκηση 40 λεπτών €20,52 Για την ευθύνη διεύθυνσης για κάθε περίοδο 40 ́ λεπτών (για 16 περιόδους εβδομαδιαίως) € 4,56  [ σελ.17 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]
  1. 5. Οι Ανάδοχοι καλούνται να πληρώνουν οι ίδιοι τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία. [ Σελ. 6 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]
  1. 6. Ν. 193(Ι)/2012, άρθρο 5.
  1. 7. (€ 495,06 Χ 8 ) : 12 = €330,04
  1. 8. Δεν υπάρχει πρόνοια για 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. [Σελ. 6 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]

  9.  Δεν θα καταβάλλονται οδοιπορικά. [Σελ. 6 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το ΠΟΣ, ΔΕ. 10/14, 20/6/2014 ]

   

  Εκπαιδευτικό Υλικό

   

  facebook Twitter YouTube
  Τελευταία Ενημέρωση:
  Τρίτη,
  05/11/2019 20:00