Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 164 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές βοηθών διευθυντών 2014

7η ετήσια έρευνα: Προαγωγές Δημοτικής Εκπαίδευσης 2014

Μέρος Γ: Το υπηρεσιακό προφίλ των προαχθέντων σε θέση β. διευθυντή

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ

Εισαγωγή

Στις 6 Αυγούστου  2014 η ΕΕΥ ανακοίνωσε την προαγωγή 50 απλών δασκάλων σε βοηθούς διευθυντές, με έναρξη ισχύος των προαγωγών τους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014. Οι προαχθέντες είχαν επιλεγεί από ένα κατάλογο 153 υποψηφίων οι οποίοι κλήθηκαν σε συνέντευξη μεταξύ 30 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2012.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας μας παρουσιάσαμε το υπηρεσιακό προφίλ των 153 υποψηφίων. Στο τρίτο παρουσιάζουμε το υπηρεσιακό προφίλ των νικητών της ιδιότυπης αυτής κούρσας. Χαρακτηριστικά όπως το φύλο, τα προσόντα, η αρχαιότητα, η υπηρεσία στην ΕΦ κλπ μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να αναδειχθεί η ταυτότητα των νικητών.

Συμπεράσματα

1.Η μέση υπηρεσία των προαχθέντων σε θέση β. διευθυντή¹ είναι 21,25 έτη. Στις προαγωγές του 2012 η μέση υπηρεσία των προαχθέντων ήταν 19,64 έτη. Έχουμε αύξηση της αρχαιότητας των προαχθέντων κατά 1,61 έτη. Το 2011 η μέση υπηρεσία των προαχθέντων βοηθών διευθυντών ήταν 19,25 έτη, δηλαδή η διαφορά μεταξύ 2012 και 2011 ήταν μόνο 0,39 έτη. Η απότομη αύξηση οφείλεται στο πάγωμα των προαγωγών το 2013, αλλά και στο μικρό αριθμό των θέσεων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δάσκαλοι παίρνουν την πρώτη τους προαγωγή πολύ ενωρίτερα από τις νηπιαγωγούς. Στις προαγωγές νηπιαγωγών που είχαμε παρουσιάσει στο δεύτερο μέρος της έρευνας, η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των νηπιαγωγών που έγιναν β. διευθύντριες ήταν 30,79 έτη. Το 2014 οι δάσκαλοι πήραν την πρώτη τους προαγωγή σχεδόν 10 χρόνια ενωρίτερα από τις νηπιαγωγούς. [ Ακριβής διαφορά εις βάρος των νηπιαγωγών: 9,54 έτη ]

2. Η μέση αρχαιότητα των γυναικών που προάγονται την 1/9/2014 είναι 22,02 έτη, έναντι 19,76 ετών  των ανδρών. Οι άντρες  προάγονται φέτος με 2,26 έτη υπηρεσίας λιγότερα από τις γυναίκες. Ηλικιακά όμως άνδρες και γυναίκες προάγονται περίπου στην ίδια ηλικία, λόγω της διετούς καθυστέρησης διορισμού των στρατευσίμων εκπαιδευτικών.

Το 2012  είχε   παρατηρηθεί  διαφορά εις βάρος των γυναικών κατά 0,96 έτη. Το 2011  είχε επίσης  παρατηρηθεί  διαφορά εις βάρος των γυναικών κατά 0,95 έτη. Η κατάσταση όμως αντιστρέφεται αν συνυπολογίσουμε τη διετή καθυστέρηση διορισμού των αντρών λόγω στρατιωτικής θητείας.

3. Το 2014 παρατηρήθηκε αύξηση 1,98 έτη  της μέσης υπηρεσιακής αρχαιότητας των γυναικών που προήχθησαν σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς του 2012.  (2014: 22,02 έτη έναντι 20,04 το 2012). Από την άλλη παρατηρούμε αύξηση της μέσης αρχαιότητας των ανδρών που προήχθησαν κατά 0,68 έτη. [ 2012:   19,08 έτη  έναντι  19,76 έτη το 2014.]

Παρατηρείται συνεχής αύξηση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται μέχρι την πρώτη προαγωγή. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες παρά τους άνδρες. Η αύξηση αυτή θα είναι δραματική τα επόμενα χρόνια, όταν ο αριθμός των προαγωγών θα μειωθεί στο ελάχιστο.

4. Το 66% των προαχθέντων ήταν γυναίκες, ενώ οι άντρες πήραν  το 34% των θέσεων προαγωγής. Οι άνδρες αποτελούν φέτος το 25,49% των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη και καταλαμβάνουν επιπλέον 8,51% των θέσεων προαγωγής που αναλογούν στο ποσοστό τους στον πληθυσμό των υποψηφίων. Οι γυναίκες ήταν το 74,51%, των προτεινομένων υποψηφίων αρκέστηκαν όμως στο 66% των θέσεων.

Το 2012 οι άντρες ήταν το 26,47% των υποψηφίων και κατέλαβαν το 41,96% των θέσεων. Οι γυναίκες την ίδια χρονιά ήταν το 73,53% των κληθέντων σε συνέντευξη, όμως τελικά κέρδισαν το 58,04% των θέσεων. Τα τελευταία δύο υπό επισκόπηση έτη [ 2012, 2014 ] οι άντρες παίρνουν τη μερίδα του λέοντος στις προαγωγές β. διευθυντών.

5. Οι β. διευθυντές με διδακτορικό προάγονται [2014 ] ενωρίτερα από τους συναδέλφους τους με master ή δεύτερο πτυχίο, ενώ όσοι δεν είχαν επιπλέον προσόντα για πρώτη φορά αποκλείστηκαν τελείως από τις προαγωγές.

5.1 Προήχθησαν  4 υποψήφιοι με PhD με μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα 18,65 έτη. Το 2012 ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν τα 17,1 έτη.

5.2 Προήχθησαν  40 υποψήφιοι με master με μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα τα 21,3 έτη. Το 2012 η μέση αρχαιότητα της ομάδας αυτής ήταν τα 19,28 έτη

5.3 Δεν πήρε προαγωγή  κανένας υποψήφιος  με βασικά προσόντα. Το 2012 η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των κατόχων βασικών προσόντων ήταν τα 21,7 έτη και αποτελούσαν το 15,18% των προαχθέντων.

5.4 Προήχθησαν  5 υποψήφιοι με 2ο πτυχίο ή διετή μετεκπαίδευση, με μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα τα 22,38 έτη. Το 2012 η μέση αρχαιότητα της ομάδας αυτής ήταν τα 20,11 έτη.

5.5 Προήχθησαν  μόνο ένας υποψήφιος  με μονοετή μετεκπαίδευση, με 24 έτη. Το 2012 ή μέση αρχαιότητα των υποψηφίων με το προσόν αυτό ήταν τα 21 έτη.

Είναι και πάλι αξιοσημείωτο ότι ενώ το 80% των δασκάλων που προήχθησαν σε βοηθούς διευθυντές είχαν master μόνο το 12,2% των νηπιαγωγών που έγιναν βοηθοί διευθύντριες λίγες μέρες ενωρίτερα είχαν το ίδιο προσόν.

6. Οι προαχθέντες με διδακτορικό είχαν καθυστέρηση 1,55 έτη σε σχέση με τους δόκτορες που προήχθησαν το 2012. Η προαγωγή για τους κάτοχους master ήρθε το 2014 με καθυστέρηση 2,02 έτη σε σχέση με το 2012. Αντίστοιχα οι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου είχαν καθυστέρηση 2,27 έτη, οι κάτοχοι μονοετούς μετεκπαίδευσης τρία έτη και οι κάτοχοι βασικών προσόντων εξοβελίστηκαν από τις προαγωγές.

Παρόλο που η προαγωγή γίνεται όλο και πιο χρονοβόρα υπόθεση για τους δασκάλους, όσο περισσότερα προσόντα έχουν, τόσο μικρότερη είναι η αύξηση στην αργοπορία για την πρώτη τους προαγωγή.

7. Η προαξιμότητα² των υποψηφίων ήταν πολύ μεγαλύτερη στις πρώτες θέσεις του καταλόγου της ΣΕ. Στο πρώτο ¼ του καταλόγου, που περιλάμβανε τις θέσεις 1- 38,  είχαμε 25 προαγωγές, δηλαδή  προαξιμότητα 65,79%. Το 2012, στο ρετιρέ του καταλόγου είχαμε προαξιμότητα 83,53% και το 2011 69,86%.

Είναι φανερό ότι και φέτος η ΕΕΥ ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τη σειρά του καταλόγου, όμως λιγότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

8. Στο δεύτερο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 39-76) υπάρχουν  22 προαγωγές, δηλαδή έχουμε προαξιμότητα 57,89%. Στο τρίτο τέταρτο έχουμε  3 προαγωγές με την προαξιμότητα να αγγίζει το 7,89%. Στο υπόγειο του καταλόγου (θέσεις 115-153 ) δεν έχουμε προαγωγές. Η θέση του υποψηφίου στον κατάλογο καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες προαγωγής του, παρόλη την αναμφισβήτητη εξουσία της ΕΕΥ να δώσει προαγωγή, ή να αφήσει στάσιμο ένα υποψήφιο.

Το 2012 υπήρξε προαξιμότητα 32,59% στο δεύτερο τεταρτημόριο, 10,59% στο τρίτο και 2,35% στο τέταρτο. Φέτος λοιπόν υπήρξε αύξηση της προαξιμότητας στο δεύτερο και πτώση στο πρώτο, τρίτο και τέταρτο τεταρτημόριο.

9. Πώς συσχετίζεται το φύλο σε σχέση με τα προσόντα των προαχθέντων;

9.1 Οι γυναίκες με διδακτορικό προήχθησαν με μέση υπηρεσία  19,03 έτη, έναντι μέσης υπηρεσίας 22,06 ετών των διδασκαλισσών  που προήχθησαν με master και 22,83 έτη για τις γυναίκες με δεύτερο πτυχίο.  Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι υπηρεσίας για τους άντρες  είναι: κάτοχος διδακτορικού: 18 έτη, κάτοχος  master 19,73 έτη και άντρας με δεύτερο πτυχίο  21,71  έτη.

Ανεξάρτητα από το φύλο, όσο πιο υψηλά μεταπτυχιακά προσόντα έχουν οι υποψήφιοι τόσο πιο γρήγορα προάγονται. Οι άντρες προάγονται με λιγότερη υπηρεσία και αυτό δείχνει ένα φαινομενικό πλεονέκτημα. Λέμε φαινομενικό, διότι οι άντρες μπαίνουν στην εκπαίδευση σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της υπηρεσίας τους στην Ε.Φ.

9.2 Δύο γυναίκες με PhD προήχθησαν φέτος με μέση υπηρεσία  19,03 έτη, ενώ το 2012 προήχθησαν τέσσερις γυναίκες  με το ίδιο προσόν μέσης υπηρεσίας 17,15 ετών. Αντίστοιχα στους άντρες έχουμε φέτος δύο προαχθέντες με μέση υπηρεσία 18 έτη, ενώ το 2012 οι δύο άντρες με PhD είχαν μέση υπηρεσία 17 έτη.

Η υπηρεσιακή αρχαιότητα αυτών που προάγονται αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου ανεξάρτητα από τα προσόντα ή το φύλο τους.  Γενικά όμως οι προαχθέντες με «ισχυρές περγαμηνές» , ανεξαρτήτως του φύλου τους, είχαν ουσιαστικό διαχρονικό προβάδισμα σε σχέση με τους προαχθέντες με μικρότερα προσόντα.

10. Σχεδόν ένας στους τρεις προαχθέντες (16/50 ή ποσοστό 32%) είχαν μονάδες στρατιωτικής θητείας, ενώ οι προαχθέντες χωρίς μονάδες θητείας ήταν 34 δηλαδή ποσοστό 68%. Η προαξιμότητα² των ανδρών με μονάδες θητείας ήταν 44,44% , έναντι προαξιμότητας 29,06% των υπολοίπων υποψηφίων, ανδρών και γυναικών, που δεν είχαν μονάδες θητείας. Το 2012 η προαξιμότητα των κατόχων μονάδων θητείας ήταν 53,85% ενώ όσων δεν υπηρέτησαν ήταν 26,72%.

Η κατοχή μονάδων θητείας, ήταν και φέτος ένα ισχυρό ατού στην κούρσα των προαγωγών. Η επίδραση του όμως ήταν  μικρότερη το 2014 από το 2012. Σημειώνεται ότι δεν έχουν όλοι οι άντρες το προσόν αυτό και όσοι προήχθησαν με αυτό δεν δικαιούνται να το χρησιμοποιήσουν στην επόμενη προαγωγή τους.

11. Η γενική ή μέση προαξιμότητα, δηλαδή ο λόγος προαχθέντων προς υποψηφίους πολλαπλασιαζόμενος επί 100, είναι φέτος 32,68%. Είχαμε 3,06 υποψήφιους για κάθε διεκδικούμενη θέση. Ο δείκτης της γενικής προαξιμότητας είναι χρήσιμος εφόσον θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε ομάδες υποψηφίων που ευνοήθηκαν από τα αποτελέσματα των προαγωγών και άλλες που υστέρησαν.

Θα θεωρήσουμε ως ευνοημένες ομάδες των οποίων η προαξιμότητα υπερβαίνει τη γενική, ή η σχετική προαξιμότητα³ υπερβαίνει το 1. Το αντίθετο θα ισχύει με ομάδες με προαξιμότητα μικρότερη της γενικής, ή σχετική προαξιμότητα μικρότερη της μονάδας.

Ποιες ομάδες ευνοήθηκαν και ποιες υστέρησαν στην κούρσα των προαγωγών;

12  Η ομάδα των master ήταν μια  εξαιρετικά ευνοημένη ομάδα. Η προαξιμότητα τους ήταν 43,02%, δηλαδή πέραν των 10 εκατοστιαίων μονάδων πάνω από τη γενική. Η σχετική προαξιμότητα των κατόχων master ήταν  1,32. Οι «masters» ήταν φέτος το 60,78% του συνόλου των υποψηφίων και κατέλαβαν  το 80% των θέσεων προαγωγής, αποσπώντας ποσοστό 19,22% από άλλες λιγότερο προνομιούχες ομάδες. Το 2012 η προαξιμότητα των master ήταν 55,71%. Αποτελούσαν το 41,17% του συνόλου των υποψηφίων και κατέλαβαν  το 69,64% των θέσεων προαγωγής.

Όσο αυξάνεται το ποσοστό των δασκάλων που κατέχουν μάστερ, τόσο μειώνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα που αυτό αποδίδει στους κατόχους του.

13. Οι κάτοχοι των PhD αποτελούσαν το 5,23% των υποψηφίων, απέσπασαν όμως το 8% των θέσεων προαγωγής. Η γενική προαξιμότητα της ομάδας ήταν 50%, ενώ η σχετική 1,53. Το 2012 οι κάτοχοι των PhD αποτελούσαν το 3,24 % των υποψηφίων και απέσπασαν το 5,36% των θέσεων προαγωγής.

Οι δόκτορες αποτελούν μια μικρή προνομιούχα ομάδα με σταθερό πλεονέκτημα στη νομή θέσεων προαγωγής. Μετά τον επερχόμενο κορεσμό των master τα δοκτοράτα αποτελούν το νέο «grand advantage» στην κούρσα των προαγωγών.

14. Η  ομάδα των κατόχων δευτέρου πτυχίου έχει φέτος προαξιμότητα 45,45% έναντι προαξιμότητας 47,06%, το 2012. Αποτελούν μια μικρή ομάδα με καλό ποσοστό επιτυχίας.

15. Οι μεγάλοι χαμένοι της φετινής κούρσας ήταν οι κάτοχοι βασικών προσόντων. Η προαξιμότητα τους ήταν φέτος μηδενική. Παρόλο που αποτελούν σχεδόν το ένα τέταρτο των υποψηφίων (38/153) αποκλείστηκαν πλήρως από την επαγγελματική καταξίωση. Το 2012 είχαν  προαξιμότητα 10,56% ενώ το 2011 11,85%.

Η μείωση των θέσεων προαγωγής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δασκάλων έχει μεταπτυχιακά, καθιστά αδύνατη την προαγωγή με μόνο το πρώτο πτυχίο του πανεπιστημίου.

16. Οι άντρες υποψήφιοι υπερτερούν σημαντικά έναντι των γυναικών. Η προαξιμότητα των αντρών είναι 43,59%, ενώ των γυναικών 28,95%. Οι αντίστοιχοι δείκτες σχετικής προαξιμότητας είναι: Άντρες: 1,33 , γυναίκες: 0,89. Οι άντρες αποτελούν το 2014 περίπου το ένα τέταρτο των υποψηφίων όμως νέμονται πέραν του ενός τρίτου των θέσεων προαγωγής. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο. Το 2012 η προαξιμότητα των αντρών ήταν 52,22% ενώ των γυναικών μόλις 26%, δηλαδή η μισή.

17. Συνοπτικά, με βάση τις πιο πάνω παραγράφους, οι  πλέον ευνοημένες ομάδες στην κούρσα για την απόκτηση της  θέσης β. διευθυντή δημοτικού σχολείου το 2014 είναι:

17.1 Όσοι βρίσκονται στο πρώτο 25% του καταλόγου της ΣΕ. ( Σ. Π. 2,01 )

17.2 Όσοι βρίσκονται στο δεύτερο 25% του καταλόγου της ΣΕ. ( Σ. Π. 1,77 )

17.3 Οι κάτοχοι διδακτορικού. ( Σ. Π. 1,53 )

17.4 Οι κάτοχοι 2ου πτυχίου . ( Σ. Π. 1,39 )

17.5 Οι προαχθέντες με μονάδες θητείας στην ΕΦ (Σ. Π. 1,36 )

17.6 Οι άντρες υποψήφιοι . ( Σ. Π. 1,33 )

17.7 Οι κάτοχοι master . ( Σ. Π. 1,32 )

18. Στον πάτο, αρχίζοντας από τους πλέον αποτυχημένους, έχουμε τις ακόλουθες ομάδες:

18.1 Όσοι βρίσκονται στο τελευταίο 25% του καταλόγου της ΣΕ. ( Σ. Π. 0)

18.2 Οι κάτοχοι βασικών προσόντων. ( Σ. Π. 0 )

18.3 Όσοι βρίσκονται στο τρίτο τεταρτημόριο του καταλόγου της ΣΕ. (Σ.Π. 0,24)

18.4 Οι γυναίκες ( Σ. Π. 0,89 )

18.5 Όσοι δεν έχουν μονάδες θητείας. ( Σ. Π. 0,89 )

18.6 Οι κάτοχοι προσόντος που αποδίδει μια μονάδα ( Σ. Π. 1.02 )

Σημειώσεις

1. Υπολογίστηκε την 1.9.2014, ημερομηνία στην οποία τίθενται σε ισχύ οι προαγωγές τους.

2. Ο δείκτης της προαξιμότητας δίνεται από τον τύπο

Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας / Αριθμός υποψηφίων ομάδας ) Χ 100

3. Ο δείκτης της σχετικής προαξιμότητας δίνεται από τον τύπο

Σχετική προαξιμότητα ομάδας = γενική προαξιμότητα ομάδας/ γενική προαξιμότητα συνόλου υποψηφίων

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

1. Κατάλογος προτεινομένων εκπαιδευτικών  για την πλήρωση 47 θέσεων Βοηθών Διευθυντών σχολείων ΔΕ. ( ΥΠΠ, ΣΕ αρ. Φακ. 15.21.21.2/5, ημερ. 29.03.2013 )

2. Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων βοηθών διευθυντών δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ, ημερομηνίας 23.07.2014.

3. Ανακοίνωση ημερομηνίας 6/8/2014 στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ του καταλόγου των 50 προαχθέντων.

 4. Ανάλογες έρευνες που έγιναν από τον υποφαινόμενο για τις προαγωγές των ετών 2012 και 2011.

5. Πίνακας στατιστικών δεδομένων με τίτλο: Αρχαιότητα, προσόντα , θέση καταλόγου, φύλο και μονάδες  ΕΦ προαχθέντων  σε θέση βοηθού διευθυντή ( Επισυνάπτεται )

Συντομογραφίες

1.ΣΕ = Συμβουλευτική Επιτροπή

2.Σ.Π. = Σχετική Προαξιμότητα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00