Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 156 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Στατιστικός πίνακας προαγωγών βοηθών διευθυντών 2014

Πίνακας 1

Αρχαιότητα, προσόντα , θέση καταλόγου και φύλο προαχθέντων  σε θέση βοηθού διευθυντή.

Η αρχαιότητα υπολογίζεται την  1/9/2014 ημέρα έναρξης ισχύος των προαγωγών

Μερικά αθροίσματα και κατανομές συχνοτήτων

Α/Α προαχθέντος

1

2

3

4

5

6

7

8

1-8

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

20

4

7

8

13

14

5

6

1ο :  8, 2ο :0

Αρχαιότητα

22,59

21

22,69

19

23

23

21

23

175,28

Φύλο (1)

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Γ

Α

Γ

Α:3 , Γ:5

Προσόντα(1)

Μ

Μ

Μ

Δ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ:7  , Δ:1

Μονάδες θητείας

-

2,17

-

2,17

-

-

2,17

-

Ναι: 3,  Όχι:5

Α/Α  προαχθέντος

9

10

11

12

13

14

15

16

9-16

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

31

10

3

27

18

29

32

9

1ο : 8 , 2ο :0

Αρχαιότητα

22

23

23,92

20,09

23

20

22

23

177,01

Φύλο (1)

Γ

Γ

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Γ

Α:2 , Γ: 6

Προσόντα(1)

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ: 8

Μονάδες θητείας

-

-

-

2,17

-

2,17

-

-

Ναι: 2,  Όχι: 6

Α/Α προαχθέντος

17

18

19

20

21

22

23

24

17-24

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

37

12

16

38

50

17

42

41

1ο :5  , 2ο :3

Αρχαιότητα

22

23

23

20

19,17

20,92

20,42

19,59

168,1

Φύλο (1)

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α

Α

Γ

Α:4 , Γ:4

Προσόντα(1)

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Π

Δ

Π: 1 ,  Μ: 6 , Δ:1

Μονάδες θητείας

-

-

-

2,17

2,17

2,17

2,17

-

Ναι: 4,  Όχι:4

Α/Α προαχθέντος

25

26

27

28

29

30

31

32

25-32

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

34

43

74

36

23

24

52

53

1ο : 4 , 2ο : 4

Αρχαιότητα

23

22

19,09

22,42

23,5

24

19,09

17

170,1

Φύλο (1)

Γ

Γ

Α

Γ

Γ

Γ

Α

Α

Α:3 , Γ: 5

Προσόντα(1)

Π

Μ

Μ

Μ

Π

C

Μ

Δ

C: 1, Π:2 ,  Μ:4  , Δ:1

Μονάδες θητείας

-

-

2,17

-

-

-

2,17

2,17

Ναι:3 ,  Όχι: 5

Α/Α προαχθέντος

33

34

35

36

37

38

39

40

33-40

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

40

57

55

59

58

66

67

69

2ο :8

Αρχαιότητα

22

19,09

19

21

21

21

21

21

165,09

Φύλο (1)

Γ

Α

Α

Γ

Γ

Γ

Γ

Γ

Α:2 , Γ:6

Προσόντα(1)

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ:8

Μονάδες θητείας

-

2,33

2,17

-

-

-

-

-

Ναι:2 ,  Όχι:6

Α/Α προαχθέντος

41

42

43

44

45

46

47

48

41-48

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

70

71

72

73

45

79

85

92

2ο :5  , 3ο :3

Αρχαιότητα

21

21

21

20,92

18,92

19

21

22

164,84

Φύλο (1)

Γ

Γ

Γ

Γ

Α

Γ

Γ

Γ

Α:1 , Γ:7

Προσόντα(1)

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Δ

Μ

Π

Π:1 ,  Μ:6  , Δ:1

Μονάδες θητείας

-

-

-

-

2,17

-

-

Ναι:1 ,  Όχι: 7

Α/Α προαχθέντος

49

50

49-50

Θέση κ. ΣΕ.. (2)

39

51

2ο :2

Αρχαιότητα

23

19,09

42,09

Φύλο (1)

Α

Α

Α:2 , Γ:0

Προσόντα(1)

Π

Μ

Π:1 ,  Μ:1

Μονάδες θητείας

-

2,17

Ναι:1 ,  Όχι:1

Μέσοι όροι, κατανομές, προαξιμότητα, ποσοστά και άλλα στατιστικά δεδομένα

Μέσος όρος υπηρεσιακής αρχαιότητας  προαχθέντων β. διευθυντών την 1/9/2014

21,25 έτη (1062,51/50)

Φύλο προαχθέντων

( κατανομή συχνότητας)

Άντρες: 34% (17/50)

Γυναίκες: 66% (33/50)

Προσόντα προαχθέντων

Βασικά

Μονοετής μετεκπαίδευση (C )

Δεύτερο πτυχίο ή διετής μετεκπαίδευση

Master

Διδακτορικό

 

0% (0/50)

2% (1/50)

10% (5/50)

80 % (40/50)

8% (4/50)

Προσόντα προαχθέντων κατά φύλο

Άντρες με master / σύνολο αντρών

Άντρες με PhD / σύνολο αντρών

Άντρες με master ή PhD / σύνολο αντρών

Άντρες με βασικά / σύνολο αντρών

Άντρες με master / σύνολο master

Άντρες με PhD / σύνολο PhD

Άντρες με βασικά/ σύνολο βασικών

Γυναίκες με master / σύνολο γυναικών

Γυναίκες με PhD / σύνολο γυναικών

Γυναίκες με master ή PhD / σύνολο γυναικών

Γυναίκες με βασικά / σύνολο γυναικών

Γυναίκες με master / σύνολο master

Γυναίκες με PhD / σύνολο PhD

Γυναίκες με βασικά / σύνολο βασικών

Προαχθέντες με μονάδες θητείας (ποσοστό)

 

76,47% (13/17)

11,76% (2/17)

88,23% (15/17)

0%  (0/17)

32,5% (13/40)

50 % (2/4)

(0/0)

81,82% (27/33)

6,06% (2/33)

87,88% (29/33)

0% (0/33)

67,5% (27/40),

50% (2/4)

(0/0)

32% (16/50)

Υπηρεσιακή αρχαιότητα και φύλο

Μέση αρχαιότητα προαχθέντων γυναικών

Μέση αρχαιότητα προαχθέντων ανδρών

Μέση αρχαιότητα γυναικών με master

Μέση αρχαιότητα γυναικών με 2ο πτυχίο

Μέση αρχαιότητα γυναικών με PhD

Μέση αρχαιότητα γυναικών με μον. μετεκ

Μέση αρχαιότητα ανδρών με master

Μέση αρχαιότητα ανδρών με PhD

Μέση αρχαιότητα ανδρών με 2ο πτυχίο

Μέση αρχαιότητα ανδρών με μονάδες θητείας

 

22,02 έτη (726,63/33 )

19,76  έτη  (335,88/17)

22,06 έτη  (595,54/27 )

22,83 έτη        (68,5/3)

19,3  έτη (38,59/2)

24  έτη (24/1)

19,73 έτη   (256,46/13)

18 έτη  (36/2)

21,71 έτη  (43,42/2)

19,56 έτη  (312,88/16)

Προσόντα προαχθέντων αντρών

Βασικά

Μονοετής μετεκπαίδευση

2ο πτυχίο

Μάστερ

Διδακτορικό

Προσόντα προαχθέντων γυναικών

Βασικά

Μονοετής μετεκπαίδευση

2ο πτυχίο

Μάστερ

Διδακτορικό

 

0 % (0/17)

0 %         (0/17)

11,76%  (2/17)

76,48%  (13/17)

11,76% (2/17)

 

0 % (0/33)

3,03% (1/33)

9,09% (3/33)

81,82% (27/33)

6,06% (2/33)

Μέση υπηρεσία προαχθέντων με master:

Μέση υπηρεσία  προαχθέντων με διδακτορικό

Μέση υπηρεσία  προαχθέντων με 2ο πτυχίο

Μέση υπηρεσία προαχθέντων με certificate

21,3  έτη (852/40)

18,65  έτη (74,59/4)

22,38 έτη  (111,92/5)

24  έτη  (24/1)

Προαξιμότητα  %

Γενική (συνόλου υποψηφίων)

Ανδρών

Γυναικών

Με βασικά προσόντα

Κατόχων πιστοποιητικού μονοετούς μετ.

Κατόχων 2ου πτυχίου

Κατόχων master

Κατόχων PhD

Κατόχων master ή PhD

Πρώτου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Δεύτερου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Τρίτου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Τέταρτου τεταρτημορίου καταλόγου  ΣΕ

Προαχθέντων με μονάδες θητείας

( προαχθέντες /υποψήφιοι Χ100)

32,68%        (50/153)Χ100

43,59%        (17/39)Χ100

28,95%              (33/114)Χ100

0 %        (0/38)Χ100

33,3 %        (1/3)Χ100

45,45%           (5/11)X100

43,02%       (40/93)Χ100

50%           (4/8 )Χ100

43,56%      (44/101)Χ100)

65,79%     (25/38)Χ100

57,89%       (22/38)Χ100

7,89%       (3/38)Χ100

0 %   (0/39)Χ100

44,44 %   (16/36)Χ100

Σχετική Προαξιμότητα

( Προαξιμότητα ομάδας / γενική προαξ. )

Κατόχων διδακτορικού

Κατόχων master

Κατόχων master ή PhD

Κατόχων βασικών προσόντων

Κατόχων 2ου πτυχίου

Γυναικών

Αντρών

Πρώτου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Δεύτερου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Τρίτου τεταρτημορίου καταλόγου ΣΕ

Τέταρτου τεταρτημορίου καταλόγου  ΣΕ

Προαχθέντων με μονάδες θητείας

 

 

1,53  ↑          (50/32,68)

1,32  ↑           (43,02/32,68)

1,33   ↑         (43,56/32,68)

0  ↓         (0/32,68)

1,39 ↑          (45,45/32,68)

0, 89  ↓      (28,95/32,68)

1,33  ↑         (43,59/32,68)

2,01  ↑        (65,79/32,68)

1,77  ↑      (57,89/32,68)

0,24  ↓       (7,89/32,68)

0      ↓    (0/32,68)

1,36  ↑        (44,44/32,68)

Σημειώσεις

1. Συντομογραφίες φύλου και προσόντων: Α: Άντρες, Γ: γυναίκες, Β: Βασικά προσόντα, Μ: Μάστερ Δ: Διδακτορικό, Π: Δεύτερο Πτυχίο, C: Μονοετής Μετεκπαίδευση.

2. Θέση κ. ΣΕ : Θέση του υποψηφίου στον κατάλογο της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 1ο = πρώτο τέταρτο καταλόγου, 2ο = δεύτερο τέταρτο καταλόγου κοκ

3. ↑ : Δηλώνει ομάδα με πλεονέκτημα στον διαμοιρασμό των θέσεων προαγωγής.

4. ↓ : Δηλώνει ομάδα με μειονέκτημα στον διαμοιρασμό των θέσεων προαγωγής.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00