Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 167 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Πρόταση για τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματος διορισμών

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Το προτεινόμενο από το ΥΠΠ ΝΣΔΕ είναι απαράδεκτο γιατί δεν κατοχυρώνει τους συμβασιούχους και τους αντικαταστάτες και εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μετά από σκέψη υποβάλλω ως εισήγηση τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σχέδιο διορισμό με σκοπό τη διάσωση των θέσεων εργασίας των εκτάκτων και την παροχή ευκαιριών στους νέους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση δεν είναι ευαγγέλιο, είναι απλώς τροφή για συζήτηση, σκέψη και προβληματισμό για εύρεση της χρυσής  τομής.

 

Το υπάρχον σύστημα διορισμού να τροποποιηθεί ως εξής:

Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως: 

(1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από την τριετία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων. 

(2) Ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, μεταξύ των υποψηφίων που κατάθεσαν το πτυχίο τους την ίδια τριετία, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

(3) (α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση: 

(i) 4 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό
(ii) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό 
(iii) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 

(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την  εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης: 

(i) 2 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου 
(ii) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
(iii) 0,5 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 
Nοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη. 

(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένο σχολικό έτος. 

(δ) Ένα δωδέκατο της μονάδας  για κάθε μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά. 

(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την  αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.

(5) Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.

(6) Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορούν να μείνουν στον κατάλογο για εφτά τριετείς περιόδους δηλαδή συνολικά 21 χρόνια.

(7) Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών από την εγγραφή κάποιου στον κατάλογο διοριστέων, ή μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον κατάλογο, εκτός αν κατά την ημερομηνία διαγραφής υπηρετεί ήδη με ετήσια σύμβαση.

(8) Κανένας πτυχιούχος δεν δικαιούται να εγγραφεί στον κατάλογο, αν είναι άνω των 45 ετών.

(9) Από τις πρόνοιες των άρθρων (6) έως (8) να εξαιρεθούν μόνο όσοι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 45 ετών υπηρετούσαν με ετήσια σύμβαση τη σχολική χρονιά 2014-2015 . Τα άτομα αυτά να ενταχθούν στην πρώτη, κατά σειρά προτεραιότητας διορισμού, τριετία.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00