Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 194 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Το προτεινόμενο ΝΣΑ φορτώνει την αξιολόγηση των δασκάλων στους ΒΔ

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ) Καδή επιδιώκει να επιβαρύνει τους  υφιστάμενους Βοηθούς Διευθυντές (ΒΔ) μετατρέποντας τους σε σύμβουλους, μέντορες, επιμορφωτές και επιθεωρητές των δασκάλων του σχολείου τους και επιπλέον  να παραμείνουν δάσκαλοι πλήρους απασχόλησης με τάξη και 23 περιόδους διδασκαλίας την εβδομάδα. Θέλουν να επιβαρύνουν το διοικητικό προσωπικό των σχολείων με τη διαμορφωτική αξιολόγηση και επιμόρφωση των δασκάλων διατηρώντας παράλληλα όλα τα υφιστάμενα  καθήκοντα τους. Η νέα πρόταση για την αξιολόγηση είναι χειρότερη ακόμα και από το σχέδιο της Κοινοπραξίας Αθηνά, το οποίο πρόσφερε μια μικρή μείωση στους ΒΔ που θα γίνονταν Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι,(ΠΣ) οι Διοικητικοί Βοηθοί Διευθυντές (ΔΒΔ) έναντι των πολλών επιπρόσθετων καθηκόντων που θα κληθούν να επωμιστούν. Σήμερα οι ΒΔ, έχουν το 92% των διδακτικών καθηκόντων απλού δασκάλου με 20+ έτη υπηρεσίας και επιπλέον εκτελούν διοικητικά καθήκοντα. Το ΝΣΑ Καδή, αν εφαρμοστεί, επιβαρύνει τους ΒΔ που θα μετατραπούν σε ΠΣ ή ΔΒΔ με τα ακόλουθα επιπρόσθετα καθήκοντα:

 1. Δημιουργεί τις θέσεις του Παιδαγωγικού Συμβούλου και του ανώτερου εκπαιδευτικού με ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων στο επίπεδο του βοηθού διευθυντή. Θέλουν έτσι να δημιουργήσουν νέες θέσεις με νέα καθήκοντα χωρίς όμως να διορίσουν  κανένα για να τις στελεχώσει.  (Σημ. 1)
 1. Μειώνει τον αριθμό των βοηθών διευθυντών που εκτελούν μόνο διοικητικά καθήκοντα στο ένα τρίτο του σημερινού αριθμού και έτσι με απλή λογική αναγωγή τριπλασιάζει τα διοικητικά καθήκοντα που θα κάνουν. Σήμερα έχουμε περίπου 600  ΒΔ που εκτελούν διοικητικά καθήκοντα. Με την εφαρμογή του ΝΣΑ Καδή πιθανώς θα μείνουν μόνο 200 ΔΒΔ για να εκτελούν τα καθήκοντα που σήμερα εκτελούν 600 ΒΔ.
 1. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα των υφιστάμενων ΒΔ θα γίνουν Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι (ΠΣ) και Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί. (Σημ. 2)
 1. Οι ΠΣ εκτός από διδάσκαλοι πλήρους απασχόλησης 23 περιόδων θα φορτωθούν το ρόλο του μέντορα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, του επιμορφωτή των  δασκάλων του σχολείου τους και του σχολικού επιθεωρητή που θα παρακολουθεί μέχρι 6 φορές μαθήματα το χρόνο τους απλούς δασκάλους του σχολείου τους (Σημ. 3, 4, 5 )
 1. Κάθε φορά που ο ΠΣ παρακολουθεί μάθημα απλού δασκάλου,  θα  κάνει έκθεση ανατροφοδότησης για τον εκπαιδευτικό. Αν ο αριθμός των ΠΣ παγκύπρια θα είναι 200, μια απόλυτα λογική πρόβλεψη, αυτό σημαίνει ότι  ο καθένας θα έχει 15+ απλούς δασκάλους στην επίβλεψη του, θα κάνει μέχρι 90 επιθεωρήσεις μαθημάτων τ ο χρόνο και θα γράφει ισάριθμες εκθέσεις την ίδια περίοδο. (Σημ.7)
 1. Ο ΠΣ θα χρησιμοποιεί τα έντυπα παρακολούθησης της κοινοπραξίας Αθηνά για καταγραφή των διδασκαλιών που παρακολούθησε. Τα έντυπα αυτά είναι γραφειοκρατικά και πολύπλοκα. Ένας ολόκληρος χαρτοπόλεμος θα ξεσπάσει στο σχολείο που θα κάνει τον επιθεωρητισμό που ζήσαμε τις περασμένες δεκαετίες να μοιάζει με παιδική χαρά. Το κλίμα στο σχολείο θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό και το άγχος θα αυξηθεί κατακόρυφα. (Σημ. 12)
 1. Ο ΠΣ θα διαμορφώνει πρόγραμμα στήριξης ανεπαρκών  εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διαδικασία μονιμοποίησης και θα υποβάλλει μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες έκθεση για μονιμοποίηση ή απόλυση τους. (Σημ. 8,9)
 1. Οι ΠΣ θα κάνουν δειγματικά μαθήματα και θα οργανώνουν συνδιδασκαλίες στους υπόλοιπους δασκάλους και ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε διαδικασία μονιμοποίησης. (Σημ. 10)
 1. Οι ΠΣ θα προσφέρουν στους δασκάλους τους παιδαγωγικό υλικό, θα τους εκπαιδεύουν στη διαχείριση κρίσεων, θα τους κάνουν δειγματικά μαθήματα, θα τους παρακολουθούν και θα τους στηρίζουν σε κάθε τους βήμα και δυσκολία. Το ΝΣΑ Καδή δεν λέει όμως πότε θα τα κάνουν όλα αυτά, αφού θα είναι ταυτόχρονα και δάσκαλοι πλήρους απασχόλησης. (Σημ.10)

10.  Ο Π.Σ. διαμορφώνει, ως σκληρός manager νεοφιλελεύθερης επιχείρησης, παιδαγωγικό συμβόλαιο με κάθε δάσκαλο που έχει υπό την επίβλεψη του με τους όρους συνεργασίας και συμβουλευτικής, τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία για τον τρόπο επίβλεψης, παρακολούθησης, συνεργασίας και το κοινοποιεί στο διευθυντή του σχολείου και τον επιθεωρητή. Προφανώς ο ΠΣ θα πρέπει να κάνει 15 μακροσκελή συμβόλαια για τους δασκάλους του. Οι λέξεις θα ευημερούν αλλά οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από το άγχος της επίτευξης ενός πρωτοφανούς όγκου δουλειάς, η οποία θα επιτελείται για ένα μισθό που θα γίνεται όλο και μικρότερος.(Σημ.11)

11.  Χωρίς την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου διάρκειας 30 ECTS από την Ακαδημία Εκπαιδευτικής Διοίκησης κανένας δεν θα μπορεί να διεκδικήσει θέση προαγωγής ΠΣ ή ΔΒΔ αν εφαρμοστεί το ΝΣΑ Καδή. Αυτή η πρόνοια υπήρχε και στο σχέδιο Αθηνά. Επειδή όμως κάθε πέρσι και καλύτερα, το ΝΣΑ Καδή προνοεί όπως το πρόγραμμα παρακολουθήσουν  όλοι οι υφιστάμενοι ΒΔ και Διευθυντές ανεξαρτήτως ηλικίας.  Το προαναφερθέν απαιτητικό πρόγραμμα των 30 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων περιλαμβάνει  δοκιμασίες επιπέδου master. Έτσι παράλληλα με τα πολλαπλά  καθήκοντα που θα μας φορτώσουν, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για εξετάσεις, μελέτες και άλλες συναφείς  υποχρεώσεις. Δεν φτάνει που μας μείωσαν τους μισθούς, θα μας επιβαρύνουν με πολλαπλά επιπρόσθετα καθήκοντα και υποχρεώσεις που δεν υπάρχουν στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας. Το ακόλουθο απειλητικό ερώτημα επικρέμαται: Τι θα γίνει αν κάποιος από τους υφιστάμενους βοηθούς διευθυντές 55-60 ετών αποτύχει να περάσει ή αρνηθεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα; Θα τον υποβιβάσουν σε απλό δάσκαλο; (Σημ. 13-14)

Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με αναφορές στο επίσημο έγγραφο του ΝΣΑ Καδή όπως το πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα Paideia News. Παραθέτουμε παρακάτω 14 αυτούσια αποσπάσματα από το κείμενο που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα που παραθέσαμε πιο πάνω:

Σημειώσεις.

Τα εκτενή αυτούσια αποσπάσματα που παραθέτουμε από το ΝΣΑ Καδή περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη σελίδα από το επίσημο έγγραφο, για να μπορέσει ο απαιτητικός αναγνώστης να ελέγξει την ακρίβεια των γραφομένων στο άρθρο.

 1. Συγκεκριμένα, προτείνεται η καθιέρωση των ακόλουθων βαθμίδων ανέλιξης των εκπαιδευτικών: (α) Ανώτερος Εκπαιδευτικός (β) Παιδαγωγικός Σύμβουλος (γ) Διοικητικός Βοηθός Διευθυντής (δ) Διευθυντής (ε) Ανώτερος Παιδαγωγικός Σύμβουλος ή Αξιολογητής και (στ) Επαρχιακός Πρώτος Λειτουργός. Οι θέσεις ανέλιξης θα δημιουργηθούν με ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Σελ. 26-27

 1. Για τις ανάγκες αυτού του συστήματος δημιουργείται η θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου στις σχολικές μονάδες. Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι θα επιτελούν ρόλο μέντορα και επιμορφωτή για τον εκπαιδευτικό, θα παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, θα αποτελούν τους ουσιαστικούς καθοδηγητές, πηγή προβληματισμού επί ποικίλων εκπαιδευτικών θεμάτων, της βελτίωσης και της αλλαγής των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Σ. 5
 1. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα στηρίζονται από τους Παιδαγωγικούς Συμβούλους Σ. 22
 1. Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι, απαλλαγμένοι από τα διοικητικά καθήκοντα που ασκούν σήμερα, θα επιτελούν ρόλο μέντορα και επιμορφωτή για τους εκπαιδευτικούς Σ. 19
 1. Έτσι, ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος ή/και Ανώτερος Παιδαγωγικός Σύμβουλος, θα διεκπεραιώνουν, συνολικά, τουλάχιστον 4-6 παρακολουθήσεις ανά σχολικό έτος για εκπαιδευτικούς των οποίων έχουν την ευθύνη. Σ. 20
 1. Στο πλαίσιο της στήριξης των εκπαιδευτικών, ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος ή/και ο Ανώτερος Παιδαγωγικός Σύμβουλος θα επισκέπτονται, κατόπιν συνεννόησης, τον εκπαιδευτικό λειτουργό στην τάξη και θα παρακολουθούν το μάθημά του. Σ. 20
 1. Με το τέλος της κάθε παρακολούθησης, ο υπεύθυνος για διαμορφωτική αξιολόγηση ετοιμάζει Έκθεση Ανατροφοδότησης του Εκπαιδευτικού, την οποία κοινοποιεί και συζητά μόνο με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Σ. 20-21
 1. Διαμορφώνεται πρόγραμμα στήριξης του εκπαιδευτικού από τον υπεύθυνο Παιδαγωγικό Σύμβουλο, τον οικείο Ανώτερο Παιδαγωγικό Σύμβουλο και τον Διευθυντή του σχολείου. Η διάρκεια του προγράμματος στήριξης θα εξαρτηθεί από την αρχική διάγνωση. Σ. 31

 1. Μετά το πέρας του προγράμματος στήριξης, υποβάλλεται έκθεση από τον υπεύθυνο Παιδαγωγικό Σύμβουλο, τον οικείο Ανώτερο Παιδαγωγικό Σύμβουλο και τον Διευθυντή του σχολείου στο Γενικό Αξιολογητή για τυχόν βελτίωση ή μη του εκπαιδευτικού. Σ. 31

 1. 10. θα συμβάλλουν στη βελτίωση και την αλλαγή των ιδίων των εκπαιδευτικών και των σχολείων, προσφέροντάς τους, μεταξύ άλλων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό (π.χ. σχέδια μαθήματος, δείγματα διαγωνισμάτων, τρόπους διαχείρισης κρίσεων) και παρουσιάζοντάς  τους δειγματικά μαθήματα. Σ. 19

 1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος διαμορφώνει στην αρχή, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνει, ένα Παιδαγωγικό Συμβόλαιο με τους όρους συνεργασίας και συμβουλευτικής, τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία κ.ά. Σε αυτό το Παιδαγωγικό Συμβόλαιο, το οποίο θα κοινοποιείται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και στον οικείο Ανώτερο Παιδαγωγικό Σύμβουλο, συμφωνούνται οι όροι προγραμματισμού της συνεργασίας, διαδικασίες (π.χ. προγραμματισμός, παρατηρήσεις διδασκαλίας, συνδιδασκαλίες, δειγματικές διδασκαλίες, χρόνος, μεθοδολογία, πρακτικά ζητήματα, υλικό και ανατροφοδότηση), ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Σ.19
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00