Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 174 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Επταπλασιάζει τη βαρύτητα των μαστερ το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

 

Το Προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΠΝΣΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) πολλαπλασιάζει τη βαρύτητα των προσόντων για σκοπούς προαγωγής  σε σχέση με το Υφιστάμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΥΣΑ)  και μειώνει την βαρύτητα της αξίας και της εμπειρίας  του εκπαιδευτικού, όπως αυτή αποτιμάται από τη δουλειά του μέσα στην τάξη.  Αυτό αποδεικνύεται  από τα αδιάψευστα δεδομένα που θα παρατεθούν πιο κάτω:

 

 1. Το ΥΣΑ ορίζει την αξία του εκπαιδευτικού ως το άθροισμα του μέσου όρου των βαθμολογιών του εκπαιδευτικού των 10 τελευταίων χρόνων συν το τετραπλάσιο του μέσου όρου των δύο τελευταίων βαθμολογιών του. Δεδομένου ότι η βαθμολογία θεωρητικά μπορεί να κυμαίνεται από το 1 έως το 40, είναι φανερό ότι η αποτίμηση της αξίας του εκπαιδευτικού με το ΥΣΑ μπορεί να φτάσει μέχρι  200 μονάδες.
 1. Το ΥΣΑ δίνει μέχρι 5 μονάδες για επιπρόσθετα προσόντα ( 2 μονάδες για δεύτερο πτυχίο, 3 μονάδες για master και 5 για δοκτοράτο ). Η αρχαιότητα αποτιμάται με μια μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας στη θέση και θεωρητικά κάποιος θα μπορούσε να πάρει μέχρι 38 μονάδες στο κριτήριο αυτό με βάση το ΥΣΑ.
 1. Προφανώς το ΥΣΑ δίνει την ακόλουθη βαρύτητα σε κάθε τομέα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής: Αξία: μέχρι 200 μονάδες (82,3%), προσόντα μέχρι 5 μονάδες (2,06%), αρχαιότητα μέχρι 38 μονάδες (15,64%)
 1. Το ΠΝΣΑ δίνει στα προσόντα βαρύτητα μέχρι 15%  έναντι 2,06% του ΥΣΑ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της βαρύτητας των προσόντων  εφτά φορές.
 1. Σήμερα ένα master αντισταθμίζεται με 3 χρόνια υπηρεσίας ενώ με το ΠΝΣΑ θα αντισταθμίζεται με 7 χρόνια υπηρεσίας. Το ΠΝΣΑ υπέρ-διπλάσιαζει την αξία των  τυπικών προσόντων και διχοτομεί την αξία της εκπαιδευτικής πείρας.
 1. Σήμερα ένα PhD αντισταθμίζεται με 5  χρόνια υπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής ενώ με το ΠΝΣΑ θα αντισταθμίζεται με 10 χρόνια υπηρεσίας. Και εδώ η πρόθεση υποβάθμισης της εκπαιδευτικής εμπειρίας είναι εμφανής.
 1. Το ΠΝΣΑ δεν δίδει μονάδες αρχαιότητας για υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών εισάγοντας δυσμενή διάκριση εις βάρος των παλαίμαχων εκπαιδευτικών. Έτσι ένας εκπαιδευτικός με 30 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει 20 μονάδες αρχαιότητας όσες και ένας εκπαιδευτικός με 20 χρόνια υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δίνονται  0,67 μονάδες κατ’ έτος. Στην περίπτωση του άτυχου αυτού συναδέλφου ένα master αντισταθμίζεται με 10,5 έτη υπηρεσίας και ένα δοκτοράτο με 15. Γίνεται έτσι εμφανής η τάση αποκλεισμού των παλαίμαχων εκπαιδευτικών από τις προαγωγές από το ΠΝΣΑ, προς όφελος αυτών που θα σπεύσουν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά έναντι αδρών τιμημάτων.
 1. Σήμερα οι τρεις μονάδες που παίρνει ένα master ισοδυναμούν με το 1,23% των μονάδων που θα μπορούσε θεωρητικά να αποκτήσει ένας υποψήφιος για προαγωγή. Με την νέα πρόταση η βαρύτητα του master φτάνει στο 7% δηλαδή υπέρ-πενταπλασιάζεται. Αντίστοιχα η βαρύτητα ενός δοκτοράτου αυξάνεται από το 2,05% (5/243) στο 10% . (Σχεδόν πενταπλασιάζεται)
 1. Το ΠΝΣΑ δίνει στην αξία βαρύτητα 65%,[ διευθυντής 20%, Α΄ αξιολογητής 20%, Β αξιολογητής 20%, αυτό-αξιολόγηση υποψηφίου 5% ] και στα προσόντα 15%.  έναντι 82% και 2% αντίστοιχα του ΥΣΑ. Η προτεινόμενη υποβάθμιση της αξίας και η αναβάθμιση της βαρύτητας των προσόντων είναι και πάλιν  εμφανής.

Για μια ακόμα φορά έχουμε αποδείξει ότι το ΠΝΣΑ ευνοεί τα συμφέροντα των πανεπιστημίων, αφού καθιστά ανέφικτη την προαγωγή χωρίς την επίκληση «Το master υμών το επιούσιον δος ημίν σήμερον»

Παράρτημα

Η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης στο ΠΝΣΑ Καδή

Κριτήριο

Βαρύτητα

Αποτίμηση

Προσόντα

15%

Ενδεικτική κατανομή:

 • Διδακτορικό: 10
 • Μάστερ: 7
 • Πτυχίο: 3
 • Άλλα: 2
 • Άριστα: 5
 • Λίαν Καλώς: 3
 • Καλώς: 1

Θα αποτιμώνται:

 • Τίτλοι σπουδών και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συναφή ως προς την ειδικότητα ή τη θέση (μέχρι 10%)
 • Η αξιολόγηση της Ακαδημίας Ηγετικών Στελεχών (μέχρι 5%)

Αξία[1]

20%

Αξιολόγηση από Διευθυντή/άμεσα προϊστάμενο

40%

Αξιολόγηση από 1ο και 2ο Αξιολογητή

5%

Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικών / Ατομικός Φάκελος Επιτευγμάτων

Έτη Υπηρεσίας

20%

1 μονάδα για κάθε έτος εκπαιδευτικής υπηρεσίας (μέχρι 20 μονάδες)

Σελ. 30[1] Θα κοινοποιείται μόνο μια, κοινή, ενιαία, τελική αξιολόγηση (διευθυντή και δύο αξιολογητών) και όχι αναλυτικά και ξεχωριστά του καθενός.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00