Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 219 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Τουλάχιστον σαραντά νέα καθήκοντα και επιβαρύνσεις εισάγει το ΠΝΣΑ ΚΑΔΗ

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Το Προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΠΝΣΑ) επιβαρύνει το υφιστάμενο προσωπικό με τουλάχιστον σαράντα επιπρόσθετα  καθήκοντα και επιβαρύνσεις  χωρίς να προνοείται καμιά ελάφρυνση σε διδακτικό χρόνο για τη διεκπεραίωση τους. Στα πλαίσια της διαβόητης αυτονόμησης των σχολικών μονάδων, η οποία είναι ένας ευφημισμός και προάγγελος  της ιδιωτικοποίησης, τα σχολεία θα μεταμορφωθούν σε επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου και το  προσωπικό θα πιεστεί στο έπακρο για παραγωγικότητα και αποτελέσματα.  Η διευθυντική ομάδα κάθε σχολείου θα επιθεωρεί συστηματικά το υπόλοιπο προσωπικό, καθιστώντας τους αυστηρώς υπόλογους για επίτευξη των τεθέντων στόχων. Οι ευκαιρίες για απόλυση εκτάκτων και επί δοκιμασία δασκάλων θα αυξηθούν, οι επιμορφώσεις με εξετάσεις και μελέτες σε μη εργάσιμο χρόνο θα γίνουν προϋπόθεση για μονιμοποίηση και διεκδίκηση προαγωγής.  Η υπηρεσία μετά το 20ο έτος δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς προαγωγής. Ο ατέλειωτος κατάλογος των επιβαρύνσεων θα κάνει το βίο μας αβίωτο, σε συνδυασμό με την εμμονή του Γενικού Ελεγκτή να αυξήσει το διδακτικό χρόνο των ηλικιωμένων δασκάλων και τις συνεχείς κρούσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για περεταίρω μειώσεις των δήθεν ψηλών μισθών των δασκάλων,   πιθανόν να έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία μας. Οι επιβαρύνσεις παρατίθενται  πιο κάτω.  Στο τέλος κάθε αναφοράς, εκτός αν κάτι προκύπτει από τα συμφραζόμενα,  δίδεται η σελίδα από το επίσημο κείμενο για να επιβεβαιώσει ο κάθε αναγνώστης την ακρίβεια των γραφομένων:

Νέα καθήκοντα που προκύπτουν από το ΠΝΣΑ:

 1. Θα Επιβληθεί σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας το οποίο θα διεκπεραιώνει η διευθυντική ομάδα του σχολείου. Σελ. 13-16
 1. Με πρόσχημα την αυτονόμηση των σχολικών μονάδων θα γίνει « αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς τη σχολική μονάδα, ώστε αυτή να αναλύει τις δυνατότητες και αδυναμίες της, να εντοπίζει τις ευκαιρίες βελτίωσης και τις ανάγκες της και να οργανώνει σχέδιο ποιοτικής αναβάθμισης.» σελ.14
 1. Εκτός των 40 επιθεωρητών που έχουμε σήμερα και θα βαφτιστούν σε ανώτερους συμβούλους ή αξιολογητές, θα έχουμε μερικές εκατοντάδες βοηθούς διευθυντές που θα μετεξελιχθούν σε  ενδοσχολικούς  επιθεωρητές με τον εύηχο τίτλο του παιδαγωγικού συμβούλου.
 1. Θα Επιβληθεί η συγγραφή συλλογικού προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πέραν των ατομικών εβδομαδιαίων  και ημερήσιων προγραμματισμών των δασκάλων. Σ. 15
 1. Η σχολική μονάδα θα αναπτύσσει λεπτομερές σχέδιο δράσης ως τις 10 Οκτωβρίου. Σελ.16
 1. Θα οριστούν  συντονιστές με σφικτά  χρονοδιαγράμματα υλοποίησης  για κάθε στόχο του σχεδίου δράσης. Σελ.16
 1. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολική μονάδα θα συντάσσει και μεταβιβάζει στο Οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σελ. 16
 1. Θα συντάσσονται δείκτες ποιότητας κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά τάξη για κάθε στόχο που αξιολογείται στο σχέδιο δράσης.
 1. Τα κλιμάκια εξωτερικής αξιολόγησης που θα επισκέπτονται τη σχολική μονάδα κάθε τρία χρόνια θα επιθεωρούν το σχολείο για 2 έως 4 συνεχόμενες μέρες αντί για μια μέρα που ισχύει σήμερα. Σελ. 17
 1. Το κλιμάκιο αξιολόγησης θα καλεί το Σύνδεσμο Γονέων να αξιολογήσει το  έργο της σχολικής μονάδας, δίνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης και ασφυκτική πίεση πάνω στο προσωπικό. Σελ. 17
 1. Οι μαθητές θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο . Σελ.17
 1. Οι βοηθοί διευθυντές που θα βαπτιστούν παιδαγωγικοί σύμβουλοι θα κάνουν τον μέντορα και τον επιμορφωτή των απλών δασκάλων. Σελ.20

13. Οι Βοηθοί διευθυντές – Σύμβουλοι θα διαμορφώνουν Συμβόλαιο συνεργασίας με τους δασκάλους που θα έχουν υπό την επίβλεψη τους το οποίο θα στέλνουν στον διευθυντή και τον επιθεωρητή. (Ανώτερο Σύμβουλο) σελ.20

14. Κάθε απλός δάσκαλος θα επιθεωρείται μέχρι 6 φορές το χρόνο από το βοηθό διευθυντή (παιδ. σύμβουλο) και τον επιθεωρητή (ανώτερο παιδ. Σύμβουλο ) για να γίνει καλύτερος δάσκαλος, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας που έχει. σελ.20

 1. Κάθε φορά που ο βοηθός διευθυντής  (σύμβουλος) θα επιθεωρεί ένα απλό δάσκαλο θα του κάνει έκθεση. (Μέχρι 60 εκθέσεις το χρόνο ανά β. δ/ντη που θα γίνει σύμβουλος) σελ. 20-21
 1. Οι δάσκαλοι θα τηρούν υποχρεωτικά κάθε χρόνο φάκελο επιτευγμάτων. (portfolio) Σελ,22
 1. Οι μαθητές γίνονται  μέρος της διαμορφωτικής αξιολόγησης του δασκάλου αφού οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιούν, για προσωπική τους χρήση, τους μαθητές τους ως πηγή πληροφόρησης της απόδοσής τους.. Σ.21
 1. Οι βοηθοί διευθυντές - σύμβουλοι θα γίνουν μέντορες των πρωτοδιόριστων δασκάλων. Σ.22
 1. Οι βοηθοί διευθυντές – σύμβουλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν δειγματικά μαθήματα για τους πρωτοδιόριστους δασκάλους. Σ. 22
 1. Οι βοηθοί διευθυντές  (παιδ. Σύμβουλοι) θα συν διαμορφώνουν πρόγραμμα στήριξης για εκπαιδευτικούς τους οποίους η υπηρεσιακή επάρκεια βρίσκεται υπό εξέταση. Σελ. 31
 1. Οι βοηθοί διευθυντές – σύμβουλοι θα κάνουν έκθεση για να περιγράψουν τη βελτίωση ή μη βελτίωση του εκπαιδευτικού του οποίου η υπηρεσιακή επάρκεια και κατά συνέπεια η δουλεία  θα διακυβεύεται. Σελ.31
 1. Το πρόγραμμα βελτίωσης  και η έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, από τα οποία  θα κρίνεται η μοίρα του με το ερώτημα της υπηρεσιακής επάρκειας, θα γίνονται και από το διευθυντή. Σελ.31
 1. Ο διευθυντής αναβαθμίζεται ως προς τη βαρύτητα της έκθεσης του με τους δύο επιθεωρητές (Αξιολογητές θα ονομάζονται τώρα) που θα αξιολογούν δασκάλους υποψήφιους για μονιμοποίηση.
 1. Οι μόνιμοι επί δοκιμασία δάσκαλοι θα αξιολογούνται έξι φορές το χρόνο για σκοπούς μονιμοποίησης. ( 2 φορές Χ 3 Αξιολογητές)
 1. Οι μόνιμοι επί δοκιμασία θα περνούν από υποχρεωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σελ. 22
 1. Θα διαμορφωθεί  Σύστημα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών με λεπτομερείς ρόλους των εμπλεκομένων και  διαδικασίες υλοποίησης του. Σελ.21
 1. Οι αξιολογητές θα συμπληρώνουν ειδικά γραφειοκρατικά  έντυπα. Σελ.23-24
 1. Εκπαιδευτικός επί δοκιμασία  που απέτυχε να μονιμοποιηθεί έχει μόνο ακόμα μια ευκαιρία. Σε τρία χρόνια ο επί δοκιμασία εκπαιδευτικός πρέπει ή να μονιμοποιείται ή να απολύεται. Σελ.23
 1. Απόλυση λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας θα μπορεί να επιβληθεί όχι μόνο στους μόνιμους επί δοκιμασία, αλλά και στους έκτακτους (συμβασιούχους) εκπαιδευτικούς, που σε τέτοια περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Σελ.30
 1. Προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας για προαγωγή είναι η επιτυχής παρακολούθηση ετήσιου προγράμματος σπουδών με εξετάσεις και βαθμολογία στην Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας διάρκειας 30 ECTS. (Μισό μάστερ) σελ.24

31.  Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και οι υφιστάμενοι βοηθοί διευθυντές και διευθυντές ανεξάρτητα από την ηλικία τους και παρά το ότι εξαπατήθηκαν, αφού κανένας δεν τους είπε όταν διεκδικούσαν θέση ανέλιξης ότι έπρεπε εκ των υστέρων να υποστούν τέτοια ταλαιπωρία.. Σελ.27

32.  Το υποχρεωτικό ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης της Ακαδημίας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, θα γίνεται  σε μη εργάσιμο χρόνο μέσω διαδικτύου.  Σελ.25

33.  Όσοι θα διεκδικούν προαγωγή θα έχουν, πέραν της διαμορφωτικής, αριθμητική αξιολόγηση μετά τη συμπλήρωση του 8ου έτους υπηρεσίας τους αντί στο 12ο που ισχύει σήμερα. Σελ.27-28

34.  Εύλογα προκύπτει ότι εφόσον τα δύο τρίτα  των υφισταμένων εκπαιδευτικών θα γίνουν παιδαγωγικοί σύμβουλοι ή ανώτεροι εκπαιδευτικοί, Οι βοηθοί διευθυντές που θα παραμείνουν ως διοικητικοί θα έχουν τριπλάσια διοικητική εργασία, εφόσον ο αριθμός τους θα μειωθεί στο ένα τρίτο.

35.  Πέραν των αυξημένων διοικητικών τους καθηκόντων, οι διοικητικοί βοηθοί διευθυντές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μέντορα ή Παιδαγωγικού Συμβούλου, σε μικρά σχολεία που δεν υπάρχει βοηθός διευθυντής Παιδαγωγικός Σύμβουλος. Σελ.5

36.  Παρόλο που υποτίθεται ότι η θέση του ανώτερου εκπαιδευτικού δημιουργείται για την ανέλιξη όσων δασκάλων θέλουν να παραμείνουν στην τάξη χωρίς διοικητικά ή συμβουλευτικά καθήκοντα, ρητά δηλώνεται ότι αυτοί θα έχουν παρόμοια καθήκοντα με τους Παιδαγωγικούς Σύμβουλους αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτάσσουν. Σελ.20

 1. Η υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση του 20ου έτους δεν θα αναγνωρίζεται ως υπηρεσιακή αρχαιότητα και δεν θα πιστώνεται με μονάδες  για σκοπούς προαγωγής. Σελ.29
 1. Η προαγωγή  εκπαιδευτικών με μόλις 10 χρόνια υπηρεσίας, λόγω πλήρους  απαξίωσης της αρχαιότητας , σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης, αφού λιγότεροι θα κρατούν τις θέσεις προαγωγής για πολλά χρόνια.   Σελ.7
 1. Το δικαίωμα  του εκπαιδευτικού να ζητεί μετάθεση μετά από δυσμενή τοποθέτηση  θα υπονομευτεί, αφού για να υπάρχει σταθερότητα προσωπικού κάποιοι θα πρέπει να μείνουν στο ίδιο σχολείο για 3 τουλάχιστον χρόνια. Σελ. 5
 1. Η μεταβατική περίοδος για επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού και υλοποίηση των δομών του νέου συστήματος είναι μόνο τρία χρόνια γεγονός που θα φέρει αφόρητη πίεση στο υφιστάμενο προσωπικό κατά τη μεταβατική περίοδο. Σελ.34

Υστερόγραφο

Ενώ όλες αυτές οι κατακλυσμιαίες αλλαγές επίκεινται η ΠΟΕΔ συνεχίζει το βαθύ της ύπνο και την ένοχη σιωπή της. Ποια είναι η θέση της συντεχνίας για το ΠΝΣΑ; Γιατί οι αξιωματούχοι της ΠΟΕΔ οι οποίοι δεν έχουν διδακτικό χρόνο δεν ενημερώνουν με άρθρα και συγκεντρώσεις τους συναδέλφους για τις επιδιώξεις του Υπουργείου; Έχει διαβάσει η Γραμματεία και το ΔΣ ΠΟΕΔ το ΠΝΣΑ; Πώς σχολιάζουν και τι θέση παίρνουν για όσα αποκαλύπτω; Είναι δουλειά μιας συντεχνίας να κάνει μόνο εκπαιδευτικά συνέδρια και χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της;  Περιμένω τις αντιδράσεις σας και τις αντιδράσεις τους. Τους προκαλώ να διαψεύσουν όσα τεκμηριωμένα αναφέρω να πουν αν συμφωνούν ή σε αντίθετη περίπτωση να μας πουν τι σκοπεύουν να κάνουν για να υπερασπίσουν τα μέλη της συντεχνίας.

Αν η ΠΟΕΔ δεν είναι διατεθειμένη να επιτελέσει το ρόλο της ως υπερασπιστή των συμφερόντων των μελών της δεν έχει λόγο ύπαρξης, ούτε εμείς θα πρέπει να πληρώνουμε ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για συνδρομές. [ 5000 δάσκαλοι επί 200 ευρώ ο καθένας το χρόνο ] Ακόμα να μας πει η ΠΟΕΔ τι ανταλλάγματα πήρε από τη συνεργατική κεντρική τράπεζα για να μας φορτώσει και πάλι το ταμιευτήριο;

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00