Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 214 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

8η Ετήσια Έρευνα: Προαγωγές Διευθυντών 2015 μέρος Β

Μέρος Β: Το υπηρεσιακό προφίλ όσων δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη

  1. 1. Οι μονάδες όσων δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη κυμαινόταν από 200,33 (1ος επιλαχόντας ) έως 195,67  [ 62ος τελευταίος ] Η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο ήταν 4,66 μονάδες. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι κλήθηκαν είχαν σύνολο μονάδων 200,42 έως 201,67.
  1. 2. Ο μέσος όρος ετών  υπηρεσίας σε θέση β. διευθυντή, όσων δεν προτείνονται για προαγωγή είναι 5,61¹ έτη. Ο αντίστοιχος μέσος όρος όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη είναι 8,11. Η αρχαιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα αναφορικά με το αν θα κληθεί ή όχι κάποιος στη συνέντευξη.
  1. Συνολικά για τις 13 θέσεις διευθυντή έκαναν αίτηση 103 βοηθοί διευθυντές. [ 41 προτεινόμενοι και 62 μη προτεινόμενοι ]. Αντιστοιχούν σχεδόν 8 αιτητές για κάθε θέση. ( 7,92/1) Η αναλογία είναι αξιοσημείωτη αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει μισθολογικό όφελος από τις προαγωγές.
  1. Ο μέσος όρος ετών υπηρεσίας¹ των μη προτεινομένων για προαγωγή το 2015 διαφοροποιείται ανάλογα με τα προσόντα τους ως εξής:

4.1         Υποψήφιοι με βασικά προσόντα: 8,82 έτη. Αντίστοιχος μέσος όρος όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη με το ίδιο προσόν 10,77 έτη. Έλλειψη μεταπτυχιακών μεταφράζεται σε περισσότερα χρόνια στην αναμονή.

4.2         Μη υποψήφιοι με master:μέση αρχαιότητα  5,04 έτη, έναντι 7,52 έτη όσων κατόχων master κλήθηκαν σε συνέντευξη.

4.3         Μη Υποψήφιοι με PhD : 4,26 έτη, έναντι 3,67 έτη όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη με το ίδιο προσόν.

Το συμπέρασμα είναι ότι όσο περισσότερα μεταπτυχιακά έχει κάποιος τόσο ενωρίτερα μπαίνει στη διαδικασία  προαγωγής είτε ως επιλαχόν, είτε ως υποψήφιος που καλείται σε συνέντευξη.

5. Από τους  62 μη προτεινόμενους υποψηφίους διευθυντές,  οι 12 ήταν  άντρες και οι   50 γυναίκες. Το ποσοστό των ανδρών μη υποψηφίων ήταν  19,35%, ενώ των  γυναικών 80,65% . Για Τα αντίστοιχα ποσοστά ανδρών και γυναικών υποψηφίων διευθυντών που κλήθηκαν σε συνέντευξη το 2015 είναι  : Άνδρες 26,83%, και γυναίκες 73,17%. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που αποκλείστηκαν από τη συνέντευξη σε σχέση με το ποσοστό των γυναικών που τελικά έφτασαν ως την ΕΕΥ.

6.  Το 2015 η μέση υπηρεσία των μη υποψηφίων ανδρών σε θέση β. δ/ντη ¹ ήταν 4,67 έτη ενώ των αντίστοιχων γυναικών¹ τα  5,84 έτη. Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της έρευνας η μέση υπηρεσία σε σχέση με το φύλο όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη είναι: Άντρες: 6,27 έτη και γυναίκες 8,89 έτη.

Οι άντρες μπαίνουν ενωρίτερα από τις γυναίκες στη διαδικασία διεκδίκησης προαγωγής, αφού τόσο αυτοί που κλήθηκαν σε συνέντευξη, όσο και αυτοί που δεν κλήθηκαν έχουν λιγότερη υπηρεσία από τις αντίστοιχες γυναίκες εκπαιδευτικούς.

7. Τα ακαδημαϊκά προσόντα των μη υποψηφίων διευθυντών το 2015 είναι:

7.1 Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι κάτοχοι  master. Καλύπτει ποσοστό 64,52 % του συνόλου (  40 υποψήφιοι σε σύνολο 62 ). Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο, από το αντίστοιχο ποσοστό όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη. [63,41 % του συνόλου (  26 / 41 )]

7.2 Το ποσοστό των μη υποψηφίων διευθυντών με διδακτορικό  το 2015 είναι  16,13% (10/62) υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό PhD που κλήθηκαν σε συνέντευξη. [7,32% (3/41)] .

Τα άτομα που δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη έχουν, κατ’ αναλογία περισσότερα προσόντα από τα άτομα που κλήθηκαν. Όσο πιο νέοι είναι οι δάσκαλοι τόσο περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα έχουν.

7.3 Το ποσοστό των κατόχων  βασικών προσόντων που δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη είναι 17,74% (11/62) λίγο πιο πάνω από το μισό των κατόχων βασικών που κλήθηκαν σε συνέντευξη [ 29,27%  (12/41) 29,27%]

Οι δάσκαλοι με βασικά προσόντα είναι είδος προς εξαφάνιση, όσο προχωρούμε σε μικρότερες ηλικίες. Είναι αξιοσημείωτο το πόσα χρήματα ξοδεύουν οι δάσκαλοι σε μια επένδυση αμφίβολης απόδοσης όπως η επαγγελματική ανέλιξη στο δημόσιο, αφού στις μέρες μας η προαγωγή προσφέρει μόνο γόητρο και όχι χρήμα.

8. Το συνολικό ποσοστό κατόχων δυνατών μεταπτυχιακών τίτλων , δηλαδή master ή διδακτορικού στον κατάλογο μη προτεινομένων είναι  80,65% .(50/62). Τέσσερις στους πέντε αιτητές που αποκλείστηκαν από τη συνέντευξη είχαν τουλάχιστον ένα master. Το αντίστοιχο ποσοστό όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη ήταν μικρότερο. [70,73% .(29/41) ]. Αυτό επιβεβαιώνει όσα λέχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα μεταπτυχιακά αποτελούν μια χρυσοφόρο επιχείρηση για τα πανεπιστήμια που τα προσφέρουν έναντι αδρών τιμημάτων ενώ οι προαγόμενοι μόνο ηθική ικανοποίηση αποκτούν λόγο της καθήλωσης των μισθών. Όταν σχεδόν όλοι έχουν μεταπτυχιακό τι πλεονέκτημα μπορεί να προσδώσει ο τίτλος αυτός στον κάτοχο του;

9. Από τους μη υποψήφιους διευθυντές οι οποίοι έχουν master ή PhD, το 24% είναι άντρες (12/50) και το 76% γυναίκες (38/50). Έχουμε, κατ’ αναλογία,  υπεροχή των αντρών στα «βαριά χαρτιά» αφού αυτοί αποτελούν  μόνο το 19,35% (12/62 ),  των μη υποψηφίων αλλά καλύπτουν το 24% των μεταπτυχιακών. Παρόλα αυτά βλέπουμε αύξηση του ποσοστού των γυναικών με «βαριά» προσόντα εφόσον στην ομάδα των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη οι γυναίκες με master ή PhD κάλυπταν το 68,97% (20/29) του συνόλου, ενώ στην ομάδα γυναικών που αποκλείστηκαν από τη συνέντευξη έχουμε ακόμα περισσότερα προσόντα. (76%)

10. Το 2015, το 100% (12/12) των αντρών μη υποψηφίων έχουν master ή PhD,  ενώ αντίστοιχα μόνο το 76% (38/50) των γυναικών έχουν τα ίδια προσόντα.

Διαχρονικά λοιπόν οι άνδρες πηγαίνουν στη διαδικασία με «περισσότερους άσους στο μανίκι» Μια πιθανή ερμηνεία του φαινομένου είναι ότι οι άντρες εκμεταλλεύονται την ετεροβαρή εις βάρος των γυναικών κατανομή των οικογενειακών βαρών για να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα σε μεγαλύτερη συχνότητα παρά οι γυναίκες. Η υπεροχή των ανδρών όμως μειώνεται σταδιακά όσο προχωρούμε σε νεότερες ηλικίες εφόσον οι νεότερες γυναίκες τείνουν να μπαίνουν στην οικογενειακή ζωή σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία.

11.  Από τα 10 PhD που εμφανίστηκαν το 2015 στον κατάλογο μη υποψηφίων διευθυντών τα εννιά ανήκουν σε γυναίκες και μόνο ένα σε άντρες. Αυτό επιβεβαιώνει όσα λέχθηκαν στην τελευταία πρόταση της προηγούμενης παραγράφου.

12. Το 2015 το 100% (11/11) των υποψηφίων χωρίς επιπρόσθετα προσόντα ήταν γυναίκες. (19/21). Το 22% (11/50) των γυναικών έχουν μόνο βασικά προσόντα, ενώ κανένας άντρας μη προτεινόμενος δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Η έλλειψη μετεκπαίδευσης είναι γένους θηλυκού και ηλικίας άνω των 45 ετών.

13. Το 98,39% των μη υποψηφίων διευθυντών το 2015 έχουν βαθμολογίες μόνο 38, (61/62) ενώ 37 εμφανίζει μόνο το 1,61% των υποψηφίων.(1/62)  Η ισοπέδωση των βαθμολογιών οδηγεί σε μεγιστοποίηση της σημασίας των προσόντων κατά πρώτο λόγο και δευτερευόντως της αρχαιότητας.

14. Το 2015 το 12,9% (8/62) των μη προτεινομένων υποψηφίων πιστώθηκαν με μονάδες θητείας. Το ποσοστό των ανδρών που πιστώθηκε με μονάδες θητείας είναι 66,67% (8/12).

Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν πιστώνονται όλοι οι άντρες με μονάδες θητείας είτε λόγω της φυγοστρατίας, είτε επειδή κάποιοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στον Ελληνικό Στρατό.

Σημειώσεις

1. Υπολογίστηκε στις 20.04.2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

2.  Μέχρι το 2011 η εξομοίωση έπαιρνε 0,5 μονάδες και θεωρείτο επιπρόσθετο προσόν. Από το 2012 η ΕΕΥ τη θεωρεί ως βασικό προσόν.

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

1. Κατάλογος μη προτεινομένων εκπαιδευτικών  για την πλήρωση 13 θέσεων Διευθυντών σχολείων 2015.

2. Πίνακας στατιστικών δεδομένων με τίτλο: Υπηρεσιακή αρχαιότητα, προσόντα, φύλο μη υποψηφίων διευθυντών .  ( Επισυνάπτεται )

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
01/10/2019 18:46