Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 183 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

8η Ετήσια Έρευνα Προαγωγών Διευθυντών 2015 μέρος Γ

Μέρος 3ο : Το υπηρεσιακό προφίλ των νικητών της κούρσας για τη θέση διευθυντή

Έρευνα – Παρουσίαση

Μιχάλης Α. Πόλης

Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Εισαγωγή

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της έρευνας είχαμε σκιαγραφήσει το υπηρεσιακό προφίλ των 41 διεκδικητών θέσης διευθυντή που κλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ και των 62 επιλαχόντων που δεν κλήθηκαν στη συνέντευξη αφού κρίθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) ως μη προτεινόμενοι. Σήμερα θα σκιαγραφήσουμε  τα χαρακτηριστικά των 13 νικητών της κούρσας . Μεταξύ άλλων θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:

Πώς  το φύλο, τα προσόντα, η κάρπωση ή όχι μονάδων στρατιωτικής θητείας και άλλα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά έκαναν τη διαφορά μεταξύ προαγωγής και στασιμότητας; Με βάση τα συμπεράσματα  θα διαπιστώσουμε ποιες ομάδες είχαν πλεονέκτημα στην υπό επισκόπηση διαδικασία και ποιες μειονεκτούσαν.

2015: Το υπηρεσιακό προφίλ των νέων διευθυντών

1. Ο μέσος χρόνος υπηρεσίας σε θέση β. διευθυντή, των προαχθέντων σε θέση διευθυντή από 1.9.2015 είναι τα  8,14 έτη¹. Στις προαγωγές του 2014 ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 7,08 έτη, το 2013 7,89 έτη και αντίστοιχα το 2012 7,36 έτη.

Η σταδιακή αύξηση της μέσης υπηρεσίας των προαχθέντων οφείλεται στη μείωση των θέσεων προαγωγής. Όπως θα δούμε όμως σε επόμενη παράγραφο ο χρόνος αναμονής είναι αντιστρόφως ανάλογος  των προσόντων των υποψηφίων.

2. Ο αριθμός των προαχθέντων μειώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Είχαμε 94 θέσεις διευθυντή το 2012, 41 το 2013,  15 το 2014 και 13 το 2015.

Οι ευκαιρίες ανέλιξης μειώθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια και θα παραμείνουν μειωμένες για πολλά χρόνια ακόμα, λόγω και της αύξησης της ηλικίας αφυπηρέτησης και της ύπαρξης ελαχίστων δασκάλων 51 – 60 ετών.

3. Το 61,54 %  των προαχθέντων ήταν γυναίκες, (8/13) ενώ οι άντρες πήραν  το 38,46% των θέσεων διευθυντών. (5/13). Παρατηρούμε μειωμένο ποσοστό των γυναικών στην πίτα των προαγωγών κατά 11,63%. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 73,17% των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη αρκέστηκαν όμως μόνο στο 61,54% των θέσεων.

Το φαινόμενο της υπό-αντιπροσώπευσης των γυναικών στη πίττα των προαγωγών είναι διαχρονικό. Το 2014 οι γυναίκες  αποτελούσαν το 72,13% των υποψηφίων διευθυντών αρκέστηκαν όμως στο 53,3% των θέσεων. Στις προαγωγές του 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά  ήταν: γυναίκες κληθέντες σε συνέντευξη: 76,98%, ποσοστό γυναικών που τελικά προήχθησαν:68,3%. Αντίστοιχα το 2012 είχαμε: γυναίκες κληθέντες σε συνέντευξη: 82,19%, ποσοστό γυναικών που τελικά προήχθησαν:72,43%.

Το συμπέρασμα προφανές. Η ΕΕΥ δίνει πάντοτε κατ’ αναλογία τη μερίδα του λέοντος στις προαγωγές σε άντρες υποψηφίους.

4. Η δεσπόζουσα θέση των αντρών, αναφορικά με τη διαδικασία προαγωγών του 2015 φαίνεται και από τα ακόλουθα δεδομένα:

- Οι άντρες αποτελούσαν το 22,33% (23/103) όσων έκαναν αίτηση για προαγωγή.

- Οι άντρες αποτελούσαν όμως το 26,83% (11/41) όσων κρίθηκαν ως προακτέοι από τη ΣΕ και κλήθηκαν τελικά για συνέντευξη.

- Τελικά οι άντρες κέρδισαν το 38,46% (5/13) το θέσεων προαγωγής στο επίπεδο του διευθυντή δημοτικού σχολείου το 2015.

5. Η προαξιμότητα² των υποψηφίων ήταν πολύ μεγαλύτερη στις πρώτες θέσεις του καταλόγου της ΣΕ. Στο ανώτερο 25% του καταλόγου, που περιλάμβανε τις θέσεις 1-10   είχαμε  7 προαγωγές, δηλαδή προαξιμότητα 70%. Το 2014 η προαξιμότητα στο πρώτο τέταρτο ήταν 73,33%, ενώ αντίστοιχα το 2013 ήταν 82,86% και το 2012 72,58.

Και φέτος η ΕΕΥ ακολούθησε σε μεγάλο λιγότερο τη σειρά του καταλόγου της ΣΕ όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

6. Στο δεύτερο τέταρτο του καταλόγου (θέσεις 11-21) υπάρχουν φέτος  6  προαγωγές δηλαδή είχαμε προαξιμότητα 54,55%. Το ποσοστό αυτό είναι  μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των ετών 2014, και 2013 που ήταν  25% και 34,29%. Το 2012 η προαξιμότητα στο δεύτερο τέταρτο ήταν 53,23%. Η σειρά του υποψήφιου στον κατάλογο προακτέων καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες προαγωγής του.

Φέτος η ΕΕΥ ακολούθησε τη σειρά του καταλόγου σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια.

7. Η προαξιμότητα στο 3ο τεταρτημόριο θέσεις (22 -31) είναι το 2015  0%, όπως και τα έτη 2014 και 2013 . Η τελευταία χρονιά που προήχθησαν άτομα πέραν της μέσης του καταλόγου ήταν το 2012, όταν η προαξιμότητα στο τρίτο τεταρτημόριο ήταν 24,59%.

Η συμμετοχή των υποψηφίων που βρίσκονται στο τελευταίο 50% του καταλόγου είναι διαχρονικά τυπική, αφού πολύ σπάνια παρατηρείται προαγωγή ατόμων από το «υπόγειο» του καταλόγου.(3ο και 4ο τεταρτημόριο )

8. Οι προαχθέντες διευθυντές με μεταπτυχιακά προσόντα επιπέδου master ή PhD προάγονται διαχρονικά με μικρότερη υπηρεσία, ενώ υποψήφιοι με βασικά προσόντα  παίρνουν την προαγωγή τους υπηρετώντας περισσότερα χρόνια σε θέση β. διευθυντή. Έτσι:

8.1 Οι προαχθέντες  με master έχουν την 01.09.2015 μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση β. δ/ντη  τα 8 έτη. Το 2014 το αντίστοιχο χρονικό ορόσημο ήταν τα 8,58 έτη, το 2013 τα  7,06  έτη και το 2012 6,45 έτη.

Η κάρπωση της προαγωγής γίνεται όλο και πιο δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση για τους κατόχους master λόγω της αύξησης του ποσοστού των υποψηφίων με διδακτορικό.

8.2 Οι προαχθέντες  με διδακτορικό έχουν την 01.09.2015 μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση β. δ/ντη  4 έτη, έναντι 3,68 ετών το 2014, 4,5 ετών το 2013 και 4 ετών το 2012.

Οι κάτοχοι διδακτορικού έχουν σταθερό πλεονέκτημα στην γρήγορη απόκτηση θέσης προαγωγής εκτοπίζοντας σταθερά υποψηφίους με λιγότερα προσόντα.

8.3  Η μέση υπηρεσία προαχθέντων με βασικά το 2015 σε θέση β. δ/ντη είναι 11,46 έτη, έναντι 11,08 το 2014, ενώ οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για τα έτη 2013 και 2012 ήταν αντίστοιχα 9,67 έτη και 8,93 έτη.

Λόγω της αύξησης του ποσοστού των υποψηφίων διευθυντών με μεταπτυχιακά, καθίσταται σταδιακά πολύ δύσκολη αλλά όχι αδύνατη  η διεκδίκηση θέσης διευθυντή για εκπαιδευτικούς χωρίς master ή PhD.

9. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προαχθέντων την  1η Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 8,14 έτη έναντι 8,68 έτη των μη προαχθέντων. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι το 2014 ήταν: Μέση υπηρεσία προαχθέντων 7,08 έτη και μη προαχθέντων 8,22 έτη.

Ο μύθος που διαδίδουν οι πανεπιστημιακοί, το ΥΠΠ και η Παγκόσμια Τράπεζα ότι η αρχαιότητα είναι ο μόνος παράγοντας για διεκδίκηση θέσης προαγωγής αποδεικνύεται λανθασμένος αφού όσοι έχουν ακαδημαϊκά προσόντα κατά τεκμήριο προάγονται πολύ ενωρίτερα από αυτούς που έχουν μόνο πρώτο πτυχίο.

10.  Η γενική ή μέση προαξιμότητα, δηλαδή ο λόγος προαχθέντων προς υποψηφίους πολλαπλασιαζόμενος επί 100, είναι το 2015 31,71%. [13:41Χ100]. Για κάθε θέση αντιστοιχούν φέτος 3,15 υποψήφιοι που κλήθηκαν για συνέντευξη. Αντίστοιχα  για τα προηγούμενα χρόνια έχουμε:

2014: Γενική προαξιμότητα  24,59%. [ 4,06 υποψήφιοι  σε συνέντευξη ανά θέση ].

2013: Γενική προαξιμότητα  29,5%. [ 3,39 υποψήφιοι σε συνέντευξη ανά θέση ].

2012: Γενική προαξιμότητα  38,06%. [ 2,62 υποψήφιοι σε συνέντευξη ανά θέση ].

2011: Γενική προαξιμότητα  37,5%. [ 2,67 υποψήφιοι σε συνέντευξη ανά θέση ].

Τα έτη 2011 και 2012 μπορούν να χαρακτηριστούν ως περίοδος «παχιών αγελάδων» ως προς τις ευκαιρίες ανέλιξης για δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης, αφού συνολικά τη διετία αυτή πληρώθηκε το 50% των θέσεων στη βαθμίδα του διευθυντή. (169 θέσεις) Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε τη διετία 2014-2015, η οποία  είναι περίοδος «ισχνών αγελάδων» αφού πληρώθηκαν συνολικά μόνο 28 θέσεις. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα είναι η ίδια ή ακόμα χειρότερη και θα οδηγήσει στην  υπηρεσιακή στασιμότητα τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.

11. Οι κάτοχοι των PhD αποτελούσαν φέτος  το 7,32% των υποψηφίων (3/41) και απέσπασαν το 23,08% των θέσεων προαγωγής.(3/13) To 2014 οι κάτοχοι διδακτορικού αποτελούσαν το 11,48% των υποψηφίων και απέσπασαν το 33,33% των θέσεων προαγωγής. Το 2013 οι δόκτορες αποτελούσαν το 2,87% των υποψηφίων και απέσπασαν το 4,88% των θέσεων προαγωγής. Όμοια το 2012 οι δόκτορες αποτελούσαν το 1,21 των υποψηφίων και απέσπασαν το 2,13% των θέσεων προαγωγής

Η ομάδα των διδακτορικών είναι η πλέον ευνοημένη. Η προαξιμότητα των PHDs είναι φέτος 100%, πέραν της τριπλάσιας της γενικής. Η σχετική προαξιμότητα (ΣΠ) τους είναι 3,15. Παρατηρείται αύξηση της ΣΠ των PHDs για τρίτη συνεχή χρονιά(ΣΠ:2,90 το 2014 και  1,69 το 2013 ). Η βασιλεία των masters τελείωσε και τη θέση τους πήραν οι δόκτορες! Ο πληθωρισμός των master και η σπανιότητα των θέσεων ανέλιξης, οδηγεί τους δασκάλους στη διεκδίκηση ακόμα πιο ψηλών προσόντων.

12. Η ομάδα υποψηφίων με βασικά προσόντα φέτος τα πήγε κάπως καλύτερα σε σχέση με τον καταποντισμό του 2014 όμως δεν παύει να είναι είδος προς εξαφάνιση. Παμπάλαιες βοηθές διευθύντριες με συνολική υπηρεσία 30 περίπου χρόνια κτύπησαν τα ρέστα τους φέτος εξαργυρώνοντας, μετά από πολλές αποτυχίες την μεγάλη τους υπηρεσιακή αρχαιότητα. Η προαξιμότητα τους το 2015 είναι 33,33%, έναντι μόλις 4,76% το 2014. Οι υποψήφιοι διευθυντές χωρίς μεταπτυχιακό αποτελούν φέτος το 29,27% των υποψηφίων και πήραν  το 33,33% των θέσεων. Το 2014 οι κάτοχοι βασικών προσόντων αποτελούσαν το 34,43% των υποψηφίων και κατέλαβαν το 4,76% των θέσεων προαγωγής. Το 2013 τα βασικά προσόντα κάλυπταν το 41,73% των υποψηφίων, αρκέστηκαν όμως στο 31,7% των θέσεων προαγωγής. Το 2012  αποτελούσαν το 51,4% των υποψηφίων, αρκέστηκαν όμως στο 32,98% των θέσεων. Οι αντίστοιχοι δείκτες ΣΠ κατ’ έτος είναι: 2015: 1,05, 2014: 0,19, 2013: 0,76, 2012: 0,64.

Διαχρονικά  οι κάτοχοι βασικών προσόντων είναι οι χαμένοι της κούρσας των προαγωγών αφού  όσοι αποκτούν μεταπτυχιακό αυξάνουν τις πιθανότητες δικής τους προαγωγής και μειώνουν τις πιθανότητες αυτών που παραμένουν στο πρώτο πτυχίο.

13. Για την ομάδα των master το 2015 αποτελούσε τη χρονιά της αποτυχίας αφού ενώ αποτελούσε το 63,41% του συνόλου, (26/41)  πήραν μόνο το 46,15% των θέσεων. Η γενική προαξιμότητα της ομάδας είναι 23,07% και η σχετική (Σ.Π.)  0,73, κάτω από αυτή του συνόλου. Το 2014 οι masters είχαν προαξιμότητα 25% και ΣΠ 1,02. Το 2013 η ΣΠ των masters ήταν 1,16 και το 2012 1,34.

Ο πληθωρισμός των master οδηγεί στη μείωση της αξίας τους ως μέσο για απόκτηση προαγωγής. Η επιτυχία τους μειώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, αφενός γιατί ακόμα και η «κουτσή Μαρία» έχει master και αφετέρου γιατί οι πιο ανταγωνιστικοί «μαστεράδες» αποκτούν διδακτορικό και καταποντίζουν τους υπόλοιπους.

14. Οι άντρες υποψήφιοι υπερτερούν συντριπτικά και φέτος στην κάρπωση προαγωγής   έναντι των γυναικών. (Βλέπε και παραγράφους 3,4) Η προαξιμότητα των ανδρών το 2015 είναι  45,45% , έναντι  26,67% των γυναικών. Οι άντρες αποτελούσαν το 26,83% των υποψηφίων και πήραν το 38,46% των θέσεων προαγωγής. Οι γυναίκες αποτελούσαν αντίστοιχα το 73,17% των συνεντεύξεων, περιορίστηκαν όμως στο 61,54% των θέσεων. Οι αντίστοιχοι δείκτες ΣΠ κατά φύλο είναι: άντρες:  1,43 και  γυναίκες: 0,84. Η ανισότητα εις βάρος των γυναικών εμφανίζεται κάθε χρόνο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που ακολουθούν:

2014: Προαξιμότητα  ανδρών  41,18% έναντι 18,18% των γυναικών.

2013: Προαξιμότητα  ανδρών  40,63% έναντι 26,17% των γυναικών.

15. Οι υποψήφιοι με μονάδες στρατιωτικής θητείας αποτελούσαν το 19,51% του συνόλου (8/41) και καρπώθηκαν το 38,46% των θέσεων προαγωγής. Η προαξιμότητα της ομάδας ήταν 62,5% και η ΣΠ 1,97. Η ομάδα των στρατευσίμων είχε μεγαλύτερη επιτυχία στις προαγωγές από την ομάδα των ανδρών, της οποίας αποτελεί υποσύνολο. Το 2014 οι υποψήφιοι με μονάδες στρατιωτικής θητείας αποτελούσαν το 22,95% του συνόλου και κάλυψαν το 46,67% των θέσεων προαγωγής. Η προαξιμότητα της ομάδας ήταν 50% και η σχετική προαξιμότητα 2,03. Το 2013 οι υποψήφιοι με μονάδες στρατιωτικής θητείας αποτελούσαν το 17,27% του συνόλου και κάλυψαν το 29,27% των θέσεων προαγωγής. Η προαξιμότητα της ομάδας ήταν 50% και η σχετική προαξιμότητα 1,69 .

Η υπηρεσία στο στρατό αποτελεί ένα σημαντικό ατού που βοηθά τον κάτοχο του να φτάσει στην προαγωγή.

16. Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα των προηγουμένων παραγράφων παρατηρούμε ότι οι τέσσερις πιο ευνοημένες ομάδες για το έπαθλο της θέσης του διευθυντή δημοτικού σχολείου το 2015  ήταν: (αρχίζοντας από την πιο ευνοημένη ομάδα )

1.  Οι κάτοχοι διδακτορικού ( Σ. Π. 3,15 )

2. Υποψήφιοι που βρίσκονταν στο 1ο τεταρτημόριο του καταλόγου. (Σ.Π. 2,21 )

3. Όσοι πιστώθηκαν με μονάδες θητείας στην ΕΦ ( Σ. Π 1,97 )

4. Οι άντρες υποψήφιοι. (Σ.Π. 1,43 )

Αντίστοιχα οι τέσσερις πιο αποτυχημένες ομάδες ήταν: (αρχίζοντας με την  ομάδα που βρίσκεται πιο χαμηλά)

1. Υποψήφιοι που βρίσκονταν στο  δεύτερο μισό του καταλόγου. (Σ.Π. 0 )

2. Οι κάτοχοι master. (Σ.Π. 0,73 )

3. Οι γυναίκες υποψήφιοι. (Σ.Π. 0,84)

4. Οι κάτοχοι βασικών προσόντων. (Σ.Π. 1,05 )

Στρατεύσιμος, άντρας με διδακτορικό με θέση στο ρετιρέ του καταλόγου αποτελούσε τον συνδυασμό της επιτυχίας στις προαγωγές διευθυντών το 2015. Η αντίστοιχη συνταγή για αποτυχία ήταν: γυναίκα με βασικά προσόντα ή master στο υπόγειο του καταλόγου.

Το μονοπώλιο  των ανδρών σε διδακτορικά σε συνδυασμό με την εφάπαξ αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως υπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής έδωσε το πλεονέκτημα στο ισχυρό φύλο στην υπό επισκόπηση διαδικασία προαγωγών.

Σημειώσεις

1. Η υπηρεσία υπολογίστηκε την 01.09.2015, ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι προαγωγές.

2. Ο στατιστικός δείκτης της προαξιμότητας ομάδας δίνεται από τον τύπο:

Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας / Αριθμός υποψηφίων ομάδας ) Χ 100

3. Η εξομοίωση από το 2012 θεωρείται από την ΕΕΥ ως βασικό προσόν.

4. Ο στατιστικός δείκτης της σχετικής προαξιμότητας ομάδας δίνεται από τον τύπο: ΣΠ = Προαξιμότητα Ομάδας/Προαξιμότητα Συνόλου. Αν η Σχετική Προαξιμότητα (ΣΠ) μιας ομάδας είναι μεγαλύτερη της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα αυτή ευνοήθηκε στις συγκεκριμένες προαγωγές. Αν είναι μικρότερη σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα υστέρησε.

5. Οι στατιστικοί δείκτες που περιγράφονται στην έρευνα είναι :

5.1 Μέσοι όροι

5.2 Κατανομές συχνοτήτων

5.3 Προαξιμότητα

5.4 Σχετική προαξιμότητα

Πηγές Πληροφοριών

1. Κατάλογος προτεινομένων εκπαιδευτικών  για την πλήρωση 13 θέσεων Διευθυντών σχολείων.

2.Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων διευθυντών δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στις 25.05.2015.

3. Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ανακοίνωση ΕΕΥ 4/6/2015

4. 7η ετήσια έρευνα προαγωγές δημοτικής εκπαίδευσης 2014.

5. 6η ετήσια έρευνα προαγωγές δημοτικής εκπαίδευσης 2013.

6. 5η ετήσια έρευνα προαγωγές δημοτικής εκπαίδευσης 2012.

7. Πίνακας στατιστικών δεδομένων με τίτλο: Προαγωγές διευθυντών 2015. Προαχθέντες και προαξιμότητα.  ( Επισυνάπτεται )

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00