Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 211 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Παραχώρηση προσαύξησης στους προαχθέντες 2014-15 για άρση στρεβλώσεων

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για παραχώρηση προσαύξησης στους προαχθέντες τα έτη  2014 και 2015 από  1ης Ιανουαρίου 2016 αντί  της 1ης Ιανουαρίου 2017 είναι θετική εξέλιξη και αποτελεί μερική άρση μιας μεγάλης αδικίας. Το όλο θέμα έχει ως εξής:

  1. Με τον Νόμο 192(Ι)/2011 [ Σημ. 1 ] καθορίστηκε όπως η περίοδος από 1ης Ιανουαρίου 2012 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας προσαύξησης των εργαζομένων στο δημόσιο. Μόνο  οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα προάγονταν τη διετία αυτή θα έπαιρναν μια και μοναδική προσαύξηση κατά  την ημερομηνία προαγωγής τους.
  1. Με το Νόμο  185(Ι)/2012 [ Σημ. 2 ] η Βουλή επέκτεινε την περίοδο μη παραχώρησης προσαυξήσεων που εισήγαγε ο Νόμος 192(Ι)/2011 από δύο σε πέντε χρόνια  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα  διατήρησε την  καταβολή της μίας προσαύξησης στους υπαλλήλους που θα προάγονταν την πενταετία 2012-2016.
  1. Συνολικά με τους Νόμους 192(Ι)/2011 και 185(Ι)/2012 οι υπάλληλοι που δεν βρίσκονται στη κορυφή της κλίμακας τους  χάνουν μέχρι πέντε ετήσιες προσαυξήσεις που ισοδυναμούν με μέση σωρευτική απώλεια 15% των εισοδημάτων τους. Η υστέρηση αυτή θα μεταφέρεται αλυσιδωτά και μετά το 2016.
  1. Όσοι υπάλληλοι προάγονται την  πενταετία 2012-2016  περιορίζουν την απώλεια τους σε  4 προσαυξήσεις,  λόγω της μιας προσαύξησης της προαγωγής.
  1. Με το Ν73(Ι)/2014 [ Σημ. 3 ]  η Βουλή των αντιπροσώπων αποφάσισε ότι ούτε όσοι προάγονταν θα έπαιρναν προσαύξηση, αλλά θα έμεναν μισθολογικά στάσιμοι στην προηγούμενη θέση και κλίμακα τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017. Όσοι θα έπαιρναν προαγωγή θα φορτώνονταν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της νέας τους θέσης χωρίς  σεντ επιπλέον. Με την προαγωγή ουσιαστικά παίρνουν  μόνο μια υπόσχεση αύξησης το μακρινό 2017. Από την νέα ρύθμιση επηρεάστηκαν αρνητικά όσοι προήχθησαν τη διετία 2014-2015 αφού, σε αντίθεση με όσους προήχθησαν την περίοδο 2011-2013  δεν πήραν  ούτε τη μια προσαύξηση για την προαγωγή που προέβλεπαν οι Ν192(Ι)/2011 και  Ν185(Ι)/2012.
  1. Ουσιαστικά ο Ν73(Ι)/2014 ήταν ένα επιπρόσθετο χαστούκι προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο που δεν προήλθε από την Τρόικα αλλά από την Κυβέρνηση και τη Βουλή που ήθελαν να δώσουν το μήνυμα ότι είναι πλέον νέο - φιλελεύθεροι ακόμα και από την Τρόικα.
  1. Η μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε προαχθέντες οδηγεί σε άνιση μεταχείριση όσων προάγονται αφού:

-          Όσοι προήχθησαν την τριετία 2011-2013 καρπώθηκαν μία και μοναδική προσαύξηση λόγω προαγωγής ενώ όσοι προήχθησαν τη διετία 2014-2015 καμία. Η ρύθμιση είναι έκδηλα αντισυνταγματική, αφού η επίκληση της οικονομικής δυσπραγίας  πρέπει να οδηγεί σε ισοδύναμες και όχι άνισες περικοπές σε ομοειδείς περιπτώσεις.

-          Όσοι υπάλληλοι προήχθησαν μέχρι το 2010 πήραν περισσότερες από μία προσαυξήσεις απλώς και μόνο γιατί φάνηκαν τυχεροί και προήχθησαν πριν την κρίση.  Έτσι όποιος πήρε προαγωγή  το 2010 πρόφτασε να καρπωθεί δύο προσαυξήσεις, όποιος πήρε προαγωγή  το 2009 τρεις προσαυξήσεις κοκ. Δημιουργήθηκαν έτσι προαγωγές και προαχθέντες πολλών δικαιωμάτων και ταχυτήτων.

-          Όσοι υπάλληλοι προήχθησαν την περίοδο 2014-2016 και αφυπηρετούν πριν την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν έχουν κανένα συνταξιοδοτικό όφελος  από την προαγωγής τους. Ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι να πάρουν σύνταξη της αμέσως κατώτερης θέσης και η προαγωγή τους για σκοπούς σύνταξης και φιλοδωρήματος  είναι σαν να μην έγινε ποτέ.

-          Η μη παραχώρηση προσαύξησης σε προαχθέντα οδηγεί στην πρωτοφανή στρέβλωση αυτός να παίρνει χαμηλότερο μισθό από υφιστάμενο του που ήταν συνυποψήφιος για την ίδια θέση και απέτυχε  να προαχθεί,  ήταν όμως υπηρεσιακά αρχαιότερος από τον προαχθέντα κατά το χρόνο διεκδίκησης της θέσης. Η στρέβλωση αυτή θα υπάρχει  και μετά το 2017 αν αρθεί το πάγωμα ταυτόχρονα για όλους, διότι η ταυτόχρονη παραχώρηση προσαυξήσεων σε όλους κρατά ουσιαστικά αμετάβλητες τις μισθολογικές διαφορές  προαχθέντων και μη.

-          Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που η προαγωγή συνοδεύεται συνήθως με μακρινή μετάθεση σε άλλη επαρχία, έχουμε την τρομακτική αδικία όχι μόνο οι προαχθέντες της διετίας 2014-2015 να μένουν μισθολογικά στάσιμοι, αλλά να υφίστανται ουσιαστική μείωση μισθού, αφού είναι υποχρεωμένοι να δαπανούν σημαντικό μέρος του μισθού τους για καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου τους  χωρίς να παίρνουν οδοιπορικά.

Καταλήγοντας χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα θέλουμε να σημειώσουμε την κάθετη διαφωνία μας με την ηγεσία του ΔΗΣΥ που είναι υπέρ της μη παραχώρησης της προσαύξησης της προαγωγής μέχρι το 2017. Αποδεικνύεται ότι η υποχωρητική στάση της φιλοκυβερνητικής κίνησης ΠΑΔΕΔ έναντι των θέσεων του  ΥΠΠ σε θέματα όπως το σύστημα διορισμών, η αλλαγή του αναλυτικού κλπ δεν είχε κανένα αντίκρισμα υπέρ των δασκάλων στη θέση του μητρικού κόμματος της ΠΑΔΕΔ το οποίο υποτίθεται ότι η κίνηση αυτή μπορεί να επηρεάζει θετικά σε σχέση με τα αιτήματα της ΠΟΕΔ.

Σημειώσεις και Παραπομπές σε Νόμους

  1. Ο Περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων  στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011. [Αριθμός 192(Ι)  ] Άρθρα 3 και 4.
  1. Νόμος που τροποποιεί τον Περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων  στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος, [Αριθμός 185(Ι) του 2012 ] Άρθρο 3
  1. Νόμος που τροποποιεί τους Περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων  στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 και 2012 [Αριθμός 73(Ι) του 2014 ] Άρθρα  4-(1)
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Πέμπτη,
09/01/2020 07:28