Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 164 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

“Οι αντικαταστατοσυμβασιούχοι”

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Φέτος, για πρώτη χρονιά στη Δημοτική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας έχει καθιερώσει ένα νέο είδος εκπαιδευτικού. Για πρώτη φορά εργάζονται στα σχολεία μας αντικαταστάτες οι οποίοι ουσιαστικά αντικαθιστούν ... τον εαυτό τους! Η κυβέρνηση προφασιζόμενη τον προϋπολογισμό του έτους, ο οποίος δεν μπορούσε να τροποποιηθεί για να προσληφθούν περισσότεροι συμβασιούχοι, προχώρησε στην πρόσληψη αντικαταστατών στις θέσεις αυτές, με την υπόσχεση πως οι αντικαταστάσεις τους θα μετατραπούν σε συμβάσεις αναδρομικά.

 

Η υπόσχεση αυτή είχε δοθεί στους επηρεαζόμενους τηλεφωνικά από την ίδια την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αλλά είχε δει και το φως της δημοσιότητας[1]. Στην ειδησεογραφία εκείνης της περιόδου αναφερόταν πως: «οι θέσεις, οι οποίες θα καταλάβουν οι αντικαταστάτες,  έχουν ήδη εγκριθεί τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών,  όσο και από  τη Βουλή. Αυτό που αναμένεται είναι να εγκριθεί ο επιπρόσθετος προϋπολογισμός από τη Βουλή και να κατατεθεί σύντομα. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι αντικαταστάτες δεν έχουν σχέση με κενά που δημιουργούν απουσίες άλλων εκπαιδευτικών, αλλά είναι κενές που πρέπει να πληρωθούν για την άρτια στελέχωση». Λίγους μήνες μετά έρχονται να ανακαλέσουν αυτές τις υποσχέσεις επικαλούμενοι διάφορα νομικά κωλύματα παρατείνοντας την αγωνία των συναδέλφων αφήνοντάς τους ουσιαστικά στο κενό.

 

Παρόμοια κατάσταση είχαν βιώσει συνάδελφοι αντικαταστάτες στην Ιταλία, οι οποίοι και αυτοί πληρούσαν σταθερές και πάγιες ανάγκες. Στην περίπτωσή τους μάλιστα, κινήθηκαν νομικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο και κέρδισαν την υπόθεση. Το δε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε πως η εργοδότηση εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι καταχρηστική και ουσιαστικά παράνομη εφόσον υπάρχουν πάγιες και σταθερές ανάγκες. Συγκεκριμένα,  το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ήταν πως «η ανανέωση συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν είναι στην πραγματικότητα προσωρινές, αλλά πάγιες και διαρκείς, δεν δικαιολογείται βάσει της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο α΄, της συμφωνίας-πλαισίου. Ειδικότερα, μια τέτοια χρήση των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου θα ήταν ευθέως αντίθετη προς την παραδοχή επί της οποίας βασίζεται η συμφωνία-πλαίσιο για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ότι δηλαδή οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου συνιστούν τη γενική μορφή των σχέσεων εργασίας, έστω και αν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της απασχολήσεως σε ορισμένους τομείς ή για ορισμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες (απόφαση Kücük, EU:C:2012:39, σκέψεις 36 και 37 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία)».

Είναι πασιφανές πως η περίπτωση των Ιταλών συναδέλφων είναι πανομοιότυπη με την περίπτωση των δεκάδων συναδέλφων μας που εδώ και μερικούς μήνες εργάζονται υπό το καθεστώς του αντικαταστάτη ενώ έπρεπε να είναι συμβασιούχοι. Το κράτος πρέπει να βρει ένα τρόπο να διορίσει με σύμβαση αυτούς τους συναδέλφους αναδρομικά, έτσι ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερθείσα απόφαση σταθμό της Ιταλίας.  Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια ώστε αυτοί οι συνάδελφοι να μην απολέσουν κανένα δικαίωμά τους. Αν ανατρέξουμε σε παλαιότερους διορισμούς της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μπορούμε με ευκολία να εντοπίσουμε δεκάδες διορισμούς, οι οποίοι έχουν  αναδρομική ισχύ. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα διορισμών με σύμβαση, οι οποίοι ανακοινώθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου με ισχύ από τις 14 Σεπτεμβρίου[2] και άρα είχαν αναδρομική ισχύ. Παρά δε τις αναφορές πως δεν είναι νόμιμο οι διορισμοί να ισχύσουν αναδρομικά, απλά αξίζει να αναφερθεί πως ήδη στο Δημόσιο ισχύει κάτι τέτοιο για τις προαγωγές: «Όταν εκπαιδευτικός λειτουργός προαχθεί σε θέση στην οποία υπηρετούσε αναπληρωτικά, η προαγωγή του μπορεί να γίνει από την ημερομηνία που κενώθηκε η θέση ή από την ημερομηνία που διορίστηκε να υπηρετεί αναπληρωτικά, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη (Ν65/87, 35-3)» και «Η προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού σε συνδυα­σμένη θέση θα γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία που ο εκπαιδευτικός λειτουργός καλύπτει τις απαιτήσεις των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης (Ν65/87, 35Ε-3)[3]».

Σε περίπτωση που δε γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα αυτών των "αντικαταστατοσυμβασιούχων", η ΠΟΕΔ οφείλει να αντιδράσει δυναμικά και να κινηθεί και νομικά έτσι ώστε να κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους. Άραγε αυτή τη φορά θα το πράξει ή θα συμπεριληφθεί και αυτό στη λίστα με τις … μελλοντικές, γενικά και αόριστα, διεκδικήσεις;

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Γ.Α. ΠΟΕΔ, Γεν. Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Συμβασιούχος Δάσκαλος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ, Γεν. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑΟ περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1987_1_065.pdf

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10