Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 221 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1980

Μιχάλης Α. Πόλης Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Στην κατ έτος επαναλαμβανόμενη εγκύκλιο με τίτλο Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων Σχολική Χρονιά 2015-2016¹ στο κεφάλαιο Διδακτικός Χρόνος Προσωπικού δίδεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο ακόλουθος πίνακας για  το διδακτικό χρόνο κάθε διευθυντή, σε συνάρτηση με το προσωπικό του δημοτικού σχολείου που διοικεί:

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή σε σχέση με τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού² του σχολείου που διοικεί

Τύπος Σχολείου

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή (περίοδοι)

Τύπος Σχολείου

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή

Με 3 εκπαιδευτικούς

21

Με 6 εκπαιδευτικούς

15

Με 4 εκπαιδευτικούς

19

Με 7 - 9 εκπαιδευτικούς

13

Με 5 εκπαιδευτικούς

17

Με 10+ εκπαιδευτικούς

11

Η φιλοσοφία πίσω από τον πιο πάνω πίνακα είναι ότι:

Το ΥΠΠ αναγνωρίζει ως βασική αρχή ότι ο διδακτικός χρόνος  διευθυντή πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των δασκάλων του σχολείου του. Όσο μεγαλύτερο είναι το σχολείο τόσο μεγαλύτερο το διοικητικό έργο του διευθυντή και συνακόλουθα τόσο μικρότερος ο διδακτικός του χρόνος. Παραδόξως όμως η λογική αυτή διευθέτηση ισχύει μόνο για προσωπικό μέχρι 10 δασκάλους.

Για σχολεία με διδακτικό προσωπικό μεγαλύτερο από 10 δασκάλους δεν υπάρχει αντίστοιχη μείωση διδακτικού χρόνου για το διευθυντή που επωμίζεται τον επιπλέον φόρτο εργασίας. Αυτό  αποτελεί αντίφαση σε σχέση με τη λογική παραδοχή της παραγράφου 1, ότι δηλαδή ο διδακτικός χρόνος  διευθυντή πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των δασκάλων του σχολείου του.

Αφού το ΥΠΠ αναγνωρίζει για τα σχολεία με μονοψήφιο προσωπικό ότι το διοικητικό έργο κάθε διευθυντή είναι  ανάλογο με το μέγεθος του σχολείου που διοικεί, γιατί δεν αναγνωρίζει και εφαρμόζει κατ’ αναλογία την ίδια αρχή για μεγαλύτερα σχολεία; Γιατί δηλαδή ένας διευθυντής με 30 δασκάλους στο σχολείο του και ένας δεύτερος με 10 δασκάλους έχουν τον ίδιο διδακτικό χρόνο; Μόνο οι 20 επιπλέον εκθέσεις αξιολόγησης που έχει να κάνει ο διευθυντής του μεγάλου σχολείου απαιτούν τουλάχιστον μια εβδομάδα επιπλέον εργασίας, χώρια όλα τα άλλα καθήκοντα που έχουν προστεθεί σωρηδόν την τελευταία δεκαετία.

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η ακόλουθη: Το ΥΠΠ ενώ επαγγέλλεται τον εκσυγχρονισμό σε ένα σωρό θέματα, έχει μείνει στη δεκαετία του 1980 αναφορικά με το διδακτικό χρόνο του διευθυντή.

Πώς τεκμηριώνεται ότι το ΥΠΠ έχει μείνει στη δεκαετία του 1980 αναφορικά με το διδακτικό χρόνο του διευθυντή; Πώς αποδεικνύεται η ανάγκη ουσιαστικής αύξησης του διοικητικού χρόνου του επικεφαλής του σχολείου; Τα ακόλουθα αντικειμενικά δεδομένα δίνουν την απάντηση.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980  ο ανώτατος αριθμός μαθητών κατά τμήμα ήταν 35 παιδιά, ενώ σήμερα είναι 25. Προφανώς  με τον ίδιο αριθμό μαθητών λειτουργούσαν τότε πολύ λιγότερα τμήματα.

Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος των δασκάλων τη δεκαετία του 1980 ήταν 34 διδακτικές περίοδοι, ενώ σήμερα είναι 24-28 περίοδοι για τους υπεύθυνους τμήματος και 25-29 για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Σήμερα απαιτούνται περισσότεροι δάσκαλοι ανά τμήμα και συνολικά αν συνυπολογίσουμε όσα λέχθηκαν στις παραγράφους 1 και 2,  σήμερα υπηρετεί διπλάσιο εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολεία ίσου μεγέθους σε σχέση με τη δεκαετία του 1980.

Σήμερα υπάρχει ο κλάδος της Ειδικής Εκπαίδευσης, του οποίου ο διδακτικός χρόνος είναι παράλληλος και επιπλέον του κανονικού προγράμματος του σχολείου. Τη δεκαετία του 1980 η Ειδική Εκπαίδευση ως κλάδος ήταν ανύπαρκτος. Αυτό οδηγεί σε επιπλέον αύξηση του διδακτικού προσωπικού που εποπτεύει ο διευθυντής του σχολείου.

Τότε δεν υπήρχαν τόσοι αλλόγλωσσοι, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανάγκες σε διδακτικό χρόνο, ούτε μειώσεις για θηλασμό και συνακόλουθες ανάγκες για επιπλέον προσωπικό. Ούτε υπήρχαν σχολεία ΖΕΠ, ΕΟΣ που με τις ειδικές ρυθμίσεις τους οδηγούν σε επιπλέον διδακτικό προσωπικό.

Το συμπέρασμα των ανωτέρω είναι ότι τη δεκαετία του 1980 κανένας διευθυντής δεν διοικούσε πέραν των 12 δασκάλων αφού κάθε δάσκαλος κρατούσε σχεδόν εξ ολοκλήρου την τάξη του.

Το συμπέρασμα της παραγράφου 6 συγκεκριμενοποιείται με το εξής παράδειγμα: Ένα δημοτικό σχολείο μαμούθ της δεκαετίας του 1980 με 420 παιδιά, δηλαδή 6 τάξεις των 70 παιδιών, είχε 12 τμήματα των 35 μαθητών και προφανώς μάξιμουμ 13 δασκάλους προσωπικό.

Είναι φανερό ο συντάκτης του πίνακα «διδακτικός χρόνος διευθυντή»  δεν θεώρησε αναγκαίο να δημιουργήσει επιπλέον κατηγορίες σχολείων για σκοπούς υπολογισμού του διδακτικού χρόνου του διευθυντή, γιατί τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν δημοτικά με διδακτικό προσωπικό πέραν των 13 ατόμων.

Πόσο διδακτικό προσωπικό όμως έχει σήμερα ένα δημοτικό σχολείο με 420 μαθητές; (Έξι τάξεις επί 70 παιδιά ανά τάξη) Σήμερα τα 420 παιδιά του παραδείγματος της παραγράφου 7 αντιστοιχούν σε  18 τμήματα των 23-24 παιδιών. Τα τμήματα των τάξεων Α – Δ εργάζονται 35 περιόδους ενώ κάθε τμήμα των τάξεων Ε-Στ 37 περιόδους. Προφανώς η μέση ανάγκη σε διδακτικές περιόδους ανά τμήμα είναι 35,7 [214/6] .Αν θέσουμε ως μέσο όρο εβδομαδιαίου διδακτικού χρόνου ανά εκπαιδευτικό τις 25,5 περιόδους³  τότε το σχολείο αυτό έχει σήμερα 25 δασκάλους πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον ένα σχολείο τέτοιου μεγέθους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο δασκάλους Ειδικής Εκπαίδευσης και ένα δάσκαλο για διδασκαλία αλλόγλωσσων σύνολο δηλαδή 28 εκπαιδευτικούς, υπέρ-διπλάσιους από τους 13 εκπαιδευτικούς πού είχε ένα  σχολείο  ίδιου μεγέθους πριν 30 χρόνια.

Με βάση το γεγονός ότι το ίδιο το ΥΠΠ υπολογίζει ότι ο διευθυντής για κάθε τρεις επιπλέον δασκάλους που διοικεί ο διδακτικός του χρόνος του  μειώνεται κατά δύο περιόδους, ο πίνακας της Εγκυκλίου Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων Σχολική Χρονιά 2015-2016 θα έπρεπε να αναδιαμορφωθεί ως εξής:

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή σε σχέση με τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού² του σχολείου που διοικεί

Τύπος Σχολείου

Εβδομαδιαίος

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή (περίοδοι)

Τύπος Σχολείου

Εβδομαδιαίος

Διδακτικός Χρόνος διευθυντή (περίοδοι)

Με 3 -5 εκπαιδευτικούς

15

Με15 - 17 εκπαιδευτικούς

7

Με 6-8 εκπαιδευτικούς

13

Με 18-20 εκπαιδευτικούς

5

Με 9 - 11 εκπαιδευτικούς

11

Με 21-23 εκπαιδευτικούς

3

Με 12-14  εκπαιδευτικούς

9

Με 24+ εκπαιδευτικούς

1

Σημειώνουμε ότι για την υιοθέτηση του πιο πάνω πίνακα συνηγορεί και η δραματική αύξηση των διοικητικών καθηκόντων  της τελευταίας δεκαετίας. Για το θέμα αυτό όμως θα αναφερθούμε εκτενώς σε κάποιο άλλο άρθρο.

Σημειώσεις

  1. 1.   Αρ. Εγκυκλίου ypp 2648, ημερ. 06. 08. 2015 αρ. φακ. 7.11.09/14 σελ. 13
  1. 2.   Εκπαιδευτικοί με έδρα το σχολείο.
  1. 3.    Οι 25,5 περίοδοι είναι η διάμεση τιμή μεταξύ του διδακτικού χρόνου ενός βοηθού διευθυντή που είναι 22 περίοδοι αν είναι υπεύθυνος τμήματος και 23 περίοδοι αν δεν έχει τάξη και του διδακτικού χρόνου ενός απλού δασκάλου με 1-14 χρόνια υπηρεσίας που είναι 28 έως 29 περίοδοι αναλόγως του αν είναι ή όχι υπεύθυνος τμήματος.
  1. 4.   Ο διδακτικός χρόνος του βοηθού διευθυντή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 17 περιόδους την εβδομάδα. Σήμερα δίνονται στους βοηθούς διευθυντές 16 λεπτά την ημέρα για διοικητικά καθήκοντα και με αυτή την «πλουσιοπάροχη» μείωση ζητείται ουσιαστική συμμετοχή τους στο διοικητικό έργο.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00