Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 164 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές ΒΔ με το σταγονόμετρο το 2016

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Σε μόλις πέντε θα ανέλθουν  οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών (ΒΔ) που θα πληρωθούν  από την ΕΕΥ τον Ιούλιο του 2016¹. Αυτό αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο  τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής(ΣΕ) αποτελούμενης από ένα ΠΛΕ και δύο ΕΔΕ. Η ΣΕ συστήνεται κάθε φορά που υπάρχει διαδικασία πλήρωσης Θέσεων Προαγωγής και σειροθετεί τους υποψηφίους με βάση το άθροισμα της αριθμητικής αποτίμησης της αξίας, των προσόντων και της υπηρεσιακής τους αρχαιότητας. Το έγγραφο  ημερομηνίας 2/6/2016² με τίτλο «Πλήρωση 5 θέσεων Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης» αναφέρει ότι η αρχική προκήρυξη αναφερόταν σε έξι θέσεις, πλην όμως η αδυναμία πλήρωσης θέσης ΕΔΕ Μουσικής, αφού οι αιτητές δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, μείωσε τις συνακόλουθες θέσεις ΒΔ από έξι σε πέντε.

Ποιο κάτω θα κάνουμε στατιστική ανάλυση των υπηρεσιακών χαρακτηριστικών των υποψηφίων ΒΔ όπως προκύπτουν από το έγγραφο της Σ.Ε. Οι διεκδικητές χωρίζονται στις  ακόλουθες δύο κατηγορίες:

 1. Αυτοί που κρίνονται ως καταρχήν προάξιμοι και ως προτεινόμενοι για προαγωγή θα κληθούν σε συνέντευξη.
 1. Αυτοί που δεν θα κληθούν σε συνέντευξη (Μη προτεινόμενοι).

Προτεινόμενοι για προαγωγή

 1. Δεκαοκτώ  από τους 123 (Ποσοστό 14,63%) που έκαναν αίτηση θα κληθούν σε συνέντευξη την 7η Ιουλίου 2016. Οι υπόλοιποι 105 (Ποσοστό 85,67%) δεν προτείνονται για προαγωγή και πρέπει να περιμένουν τη ρεβανς στην επόμενη προκήρυξη.
 1. Από τους δεκαοκτώ διεκδικητές οι δύο είναι άντρες (11,11% ) και δεκαέξι  γυναίκες(88,89% )
 1. Οι δεκαοκτώ διεκδικητές είναι φορτωμένοι με προσόντα: Έχουμε ένα διδακτορικό, δεκαέξι master και μια διετή μετεκπαίδευση. Κανένας διεκδικητής με βασικά δεν θα περάσει το κατώφλι της ΕΕΥ στην παρούσα διαδικασία.
 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των δεκαοκτώ διεκδικητών είναι 22,87 έτη³. Από την άλλη η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των 105 μη προτεινομένων για προαγωγή είναι 20,5 έτη.
 1. Οι 18 προτεινόμενοι για προαγωγή είχαν τις δύο τελευταίες βαθμολογίες τους ίσες με 38.

Προτεινόμενοι  και μη για θέση ΒΔ

Με βάση το έγγραφο της Συμβουλευτικής Επιτροπής προκύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Για τις 5 θέσεις ΒΔ έκαναν αίτηση 123 άτομα δηλαδή κάθε θέση διεκδικούσαν 24,6 απλοί εκπαιδευτικοί.
 1. Ο αριθμός και το ποσοστό όσων έκαναν αίτηση σε σχέση με το φύλο είναι: Άντρες:19(15,45%)  γυναίκες: 104 (84,55%)
 1. Από τους 19 άντρες αιτητές οι 18 (94,73%) έχουν μονάδες θητείας.

-          14 άρρενες αιτητές υπηρέτησαν 26 μήνες στην ΕΦ και πιστώθηκαν 2,17 μονάδες

-          3 άρρενες αιτητές υπηρέτησαν 13 μήνες και πιστώθηκαν 1,08 μονάδες

-          1 άρρενας αιτητής υπηρέτησαν 9 μήνες και πιστώθηκε 0,75 μονάδες

 1. Οι 123 επίδοξοι ΒΔ πήγαν στο κυνήγι της προαγωγής φορτωμένοι προσόντα. Έχουμε:

-          Σχεδόν 4 στους 5 έχουν master ή PhD. (96/123 ή ποσοστό 78,05%)

-          11 δοκτοράτα (ποσοστό 8,94%)

-          Σχεδόν 7 στους 10 έχουν μόνο μάστερ. (85 μάστερ ή ποσοστό  69,11% )

-          3 άτομα με μονοετή ή διετή μετεκπαίδευση.  (ποσοστό 2,44%)

 1. Λιγότεροι από  ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς που έκαναν αίτηση είχαν μόνο βασικά προσόντα. [24 άτομα ή ποσοστό 19,51%]
 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των 123 αιτητών είναι 20,85 έτη. (σημ. 1)
 1. Οι δύο τελευταίες βαθμολογίες των 123 αιτητών, προτεινομένων και μη ήταν οι ακόλουθες:

-          109    αιτητές, ή ποσοστό 88,62% είχαν τελευταίες βαθμολογίες 38 – 38.

-          Έντεκα αιτητές ή ποσοστό 8,94% είχαν τελευταίες βαθμολογίες 37 – 38.

-          Τρεις αιτητές ή ποσοστό 2,44% είχαν ακόμα μικρότερες τελικές

 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των 123 αιτητών διαφοροποιείται κατά ομάδα ως εξής:

-          Άντρες 19,78 έτη

-          Γυναίκες: 21,04 έτη

-          Δοκτοράτο: 18,99 έτη

-          Master: 20,74 έτη

-          Βασικά προσόντα: 22,07

 1. Η κατανομή κατά υπηρεσιακή αρχαιότητα είναι:

-23,01 – 26:00 έτη υπηρεσίας: 13 υποψήφιοι

-20,01 – 23:00 έτη υπηρεσίας: 71 υποψήφιοι

-17,01 – 20:00 έτη υπηρεσίας: 30 υποψήφιοι

-13,01 – 15:00 έτη υπηρεσίας: 1 υποψήφιος

Η μάζα των υποψηφίων φτάνει στην προαγωγή μεταξύ 20-23 έτη υπηρεσία. Το ορόσημο αυτό όμως θα αυξηθεί περεταίρω στο μέλλον αφού οι θέσεις ανέλιξης τα επόμενα 5-8 χρόνια είναι πολύ λίγες λόγω των ελαχίστων αφυπηρετήσεων.

Συμπέρασμα

Οι θέσεις ανέλιξης την περίοδο αυτή είναι ελάχιστες. Οι εκπαιδευτικοί φτάνουν στην πρώτη προαγωγή μεταξύ  του 20ου – 25ους έτους υπηρεσίας. Ο οξύς ανταγωνισμός οδηγεί τους δασκάλους να δαπανήσουν κόπο και χρήμα για απόκτηση master. Τελευταία, εφόσον όλοι σχεδόν έχουν master άρχισαν να πληθαίνουν και τα δοκτοράτα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ανταγωνισμός και η ζήτηση της προαγωγής παραμένει στα ύψη, παρόλο το πάγωμα των μισθών και τη δυσμενή μετάθεση που ακολουθεί την προαγωγή. Το κίνητρο του μέσου δασκάλου για τη διεκδίκηση της ανέλιξης φαίνεται να είναι κυρίως η επαγγελματική καταξίωση και το καλό όνομα ανάμεσα στους συναδέλφους και όχι η ούτως ή άλλως μικρή μισθολογική ανέλιξη.

Βιβλιογραφία – Πηγές Πληροφοριών

 1. Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 13.6.2016 με θέμα: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
 1. Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πλήρωση 5 Θέσεων Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης. [ Αρ. Φακ. : 15.21.21.2/6, ημερομηνία: 2/6/2016 ]
 1. Προκήρυξη θέσεων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, Ανακοίνωση ημερομηνίας 19/4/2016 δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Με βάση την προκήρυξη οι αιτήσεις έγιναν μεταξύ 22/4/2016 και 9/5/2016 και άρα η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήφθηκε ως το χρονικό ορόσημο υπολογισμού της υπηρεσιακής αρχαιότητας των υποψηφίων.
 1. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 22/4/2016 αρ. 4933, γνωστοποίηση 235.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00