Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 161 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Σύγκριση βοηθών διευθυντών μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Μισθοδοσία

 1. Στα γυμνάσια υπάρχουν δύο βαθμίδες ανέλιξης στο επίπεδο του ΒΔ ενώ στα δημοτικά μόνο μία  [ Γυμνάσια: Βοηθός Διευθυντής  και Βοηθός Διευθυντής Α, Δημοτικά:   Βοηθός Διευθυντής ]
 1. Η μισθοδοσία και στα δύο επίπεδα ΒΔ Μέσης Εκπαίδευσης είναι ανώτερη από τη μισθοδοσία ΒΔ Δημοτικής.

Έχουμε: Μέση Εκπαίδευση: ΒΔ  κλίμακα Α12 και ΒΔΑ΄   κλίμακα Α12(ii)

Δημοτική Εκπαίδευση: ΒΔ κλίμακα Α11(ii).

 1. Η αρχική μισθοδοσία των θέσεων ΒΔ στη Μέση Εκπαίδευση (ΜΕ) είναι 11% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αρχική μισθοδοσία των θέσεων ΒΔ στη Δημοτική Εκπαίδευση.
 1. Αντίστοιχα η κορυφές των κλιμάκων  Α12 και Α12(ii) στις  οποίες ανελίσσονται οι ΒΔ και ΒΔΑ στη ΜΕ αποδίδουν   4,9% και 12,3% περισσότερη μισθοδοσία αντίστοιχα.

Σύγκριση διδακτικού χρόνου Βοηθών Διευθυντών Δημοτικού(ΒΔΔ) και Βοηθών Διευθυντών Γυμνασίου (ΒΔΓ)

 1. Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος ΒΔΓ με 1-5 έτη υπηρεσίας στη θέση ισούται με 14 περιόδους μέσης διάρκειας 41,84 λεπτά έκαστη, δηλαδή 586 λεπτά. [14 Χ41,84]. Ο ΒΔΔ εργάζεται 23 περιόδους εβδομαδιαίως, δηλαδή  920 λεπτά [23Χ40]. Οι ΒΔΔ με 1 – 5 έτη υπηρεσίας έχουν  57% περισσότερο διδακτικό χρόνο [σε λεπτά] σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους της γυμνασιακής εκπαίδευσης. Σε περιόδους η διαφορά εις βάρος των ΒΔΔ είναι 64,29%. [9:14Χ100]
 1. Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος ΒΔΓ με 6 – 10 έτη υπηρεσίας στη θέση είναι 12 περίοδοι δηλαδή 502 λεπτά [12Χ41,84]. Καμιά αντίστοιχη μείωση δεν έχουν οι ΒΔΔ στο ίδιο χρονικό ορόσημο υπηρεσίας και παραμένουν στις 23 περιόδους.  [920 λεπτά]. Οι ΒΔΔ με 6 – 10 έτη υπηρεσίας στη θέση έχουν    83,24% περισσότερο διδακτικό χρόνο σε λεπτά σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους της γυμνασιακής εκπαίδευσης. Σε περιόδους η διαφορά ανέρχεται στο 91,67%. [ 11:12Χ100]
 1. Με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών  στη θέση ΒΔ, ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος του ΒΔΓ μειώνεται περεταίρω στις 10 περιόδους  [ 10Χ41,84 ≈ 418,4 λεπτά] Αντίστοιχη μείωση δεν υπάρχει στο   χρονικό ορόσημο συμπλήρωσης δεκαετίας για τον ΒΔΔ. Ως αποτέλεσμα η ποσοστιαία διαφορά  σε λεπτά εις βάρος των ΒΔΔ αυξάνεται στο τριψήφιο ποσοστό του 119,89%. Σε περιόδους η διαφορά είναι 130% [ 13:10Χ100 ]
 1. Οι ΒΔΑ΄ Γυμνασίου  εργάζονται δέκα (10) περιόδους εβδομαδιαίως έναντι 23 περιόδων των ΒΔΔ. Η διαφορά εις βάρος των ΒΔΔ  στο επίπεδο αυτό είναι 119,88% σε λεπτά και 130% σε περιόδους.
 1. Με τη συμπλήρωση 6 ετών στη θέση, ο διδακτικός χρόνος του ΒΔΑ΄ μειώνεται από τις 10 στις 8 περιόδους την εβδομάδα, ενώ στη Δημοτική Εκπαίδευση οι ΒΔ διδάσκουν στο ίδιο χρονικό ορόσημο σχεδόν τριπλάσιες περιόδους. [ 23 έναντι 8 ]. Η διαφορά σε λεπτά εις βάρος των ΒΔΔ στο επίπεδο αυτό είναι 174,86%, ενώ σε περιόδους 187,5%.
 1. Οι νεοπροαχθέντες ΒΔΓ και ΒΔΑ΄ Μέσης Εκπαίδευσης έχουν μείωση διδακτικού χρόνου 3 περιόδων την εβδομάδα για να παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης τη χρονιά που ακολουθεί την προαγωγή. Κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα δεν παρακολουθούν οι ΒΔΔ. Καμιά αντίστοιχη μείωση περιόδων δεν δίνεται στους νεοπροαχθέντες διευθυντές δημοτικού που εξαναγκάζονται να εκτελούν τα πλήρη διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα σε τέσσερις ημέρες και να παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα τη πέμπτη ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Υπάρχει σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης που κακίζει το θέμα.
 1. Ο ΒΔΔ  έχει διδακτικό χρόνο 920 λεπτών την εβδομάδα, τον ίδιο με νέο  «καθηγητή» με 8-16 χρόνια υπηρεσίας .
 1. Ο ΒΔΔ εργάζεται πέντε περιόδους επιπλέον του απλού καθηγητή με 21 χρόνια υπηρεσίας [ ΒΔΔ: 23 έναντι 18 ο απλός «παλαίμαχος καθηγητής» ]
 1. Οι περίοδοι διδασκαλίας ΒΔΔ υπολείπονται  μιας μόνο περιόδου του πρωτοδιόριστου συμβασιούχου καθηγητή. [ 23 ο ΒΔΔ και 24 ο Συμβασιούχος καθηγητής ]

Διοικητικός χρόνος Βοηθού Διευθυντή Δημοτικού(ΒΔΔ)

 1. Ο ΒΔΔ  έχει 12 κενά την εβδομάδα για διοικητικό έργο έναντι 24-28 κενών του ΒΔΓ και 28-30 κενών του ΒΔΑ΄.
 1. Για κάθε περίοδο που διδάσκει ο ΒΔΔ έχει μισή περίοδο [ κατ’ ακρίβεια 0,52 περιόδους] διοικητικού χρόνου. Οι ΒΔ και ΒΔΑ΄ Γυμνασίου έχουν τρείς έως εφτά φορές περισσότερο διοικητικό χρόνο, αφού για κάθε περίοδο διδασκαλίας τους παρέχονται αντίστοιχα 1,71 – έως 3,75 περίοδοι διοικητικού έργου.
 1. Ο διδακτικός χρόνος του ΒΔΔ είναι ίσος με το 92% [ 23/25] του διδακτικού χρόνου απλού δασκάλου με 20+ έτη υπηρεσίας. Από την άλλη ο διδακτικός χρόνος του ΒΔΓ με 1-5 έτη είναι ίσος με το 77,8% του διδακτικού χρόνου απλού καθηγητή με 20+ έτη υπηρεσίας. [ 14/18]   Δίνεται δηλαδή, συγκριτικά, σχεδόν τριπλάσια μείωση διδακτικού χρόνου σε καθηγητές με την πρώτη προαγωγή τους, σε σύγκριση με τους δασκάλους.[22,2% για το ΒΔΓ και μόλις 8% για τον ΒΔΔ] Οι ΒΔΔ καλούνται να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα, χωρίς να διαφοροποιείται ουσιαστικά ο διδακτικός τους χρόνος σε σχέση με τους απλούς δασκάλους.
 1. Προαγωγή  δασκάλου με 20+ χρόνια υπηρεσίας σε θέση βοηθού διευθυντή σημαίνει μείωση διδακτικού χρόνου κατά δύο περιόδους την εβδομάδα. Το ΥΠΠ δίνει στον νέο ΒΔΔ 16 λεπτά την ημέρα και έχει απαίτηση να αναλάβει τομείς διοικητικού έργου. Αντίστοιχα καθηγητής με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας προαγόμενος  σε β. δ/ντη καρπούται έως πενταπλάσια μείωση δηλαδή 4 – 10 περιόδους.
 1. Ο ΒΔΑ΄ Γυμνασίου  με 6+ έτη υπηρεσίας έχει διδακτικό χρόνο ίσο με το 33,33% [8/24]του χρόνου του πρωτοδιόριστου καθηγητή. Ο ΒΔΔ έχει διδακτικό χρόνο ίσο με το 79,31% [23/29] του πρωτοδιόριστου δασκάλου. Ως αποτέλεσμα η νοσηρότητα είναι πολύ μεγαλύτερη στη Δημοτική Εκπαίδευση, αφού κάθε φορά που προάγεται ο δάσκαλος κρατεί τα καθήκοντα της προηγούμενης θέσης του και φορτώνεται στα καθήκοντα της νέας θέσης του.
 1. Οι ΒΔΓ όταν γίνουν ΒΔΑ΄ έχουν περαιτέρω μείωση διδακτικού χρόνου κατά 2 - 4 περιόδους. Δεν υπάρχει αντίστοιχη προαγωγή ή μείωση διδακτικού χρόνου στους ΒΔΔ.
 1. Όταν ένας δάσκαλος παίρνει προαγωγή από διδακτική σε διοικητική θέση πέραν των γραφειακών καθηκόντων της νέας του θέσης εξακολουθεί να εκτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτικών καθηκόντων της προηγούμενης. Έτσι ο ΒΔΔ εκτελεί το 92% των διδακτικών περιόδων δασκάλου με 20+ έτη υπηρεσίας,[23/25] ενώ ο διευθυντής αναλαμβάνει από 47,8% έως  91,3% των περιόδων διδασκαλίας του ΒΔΔ [ 11/23 έως 21/23]. Από την άλλη οι καθηγητές απαλλάσσονται πλήρως από διδακτικά καθήκοντα μέχρι τη θέση του διευθυντή.

Πίνακας 1

Συγκριτικός Πίνακας Διδακτικού Χρόνου στο Επίπεδο των Βοηθών Διευθυντών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Α

Έτη Υπηρεσίας στη θέση

Βοηθός Διευθυντής Δημοτικού

(περίοδοι/

εβδομάδα)

Διδακτικός χρόνος λεπτά/εβδομάδα

Βοηθός Διευθυντής Γυμνασίου

(περίοδοι/

εβδομάδα)

Διδακτικός χρόνος

(λεπτά ανά

εβδομάδα)

Βοηθός Διευθυντής Α Γυμνασίου

(περίοδοι/

εβδομάδα)

Βοηθός Διευθυντής Α Γυμνασίου

(λεπτά ανά

εβδομάδα)

0-4,75

23

920

14

≈ 586

10

≈ 418,4

4,76 – 9,75

12

≈ 502

8

≈ 334,7

9,76+

10

≈ 418

Πίνακας 2

Σύγκριση Εργάσιμου Μη Διδακτικού Χρόνου ΒΔΔ και ΒΔΓ

Μη Διδακτικός Χρόνος ΒΔΔ

Μη Διδακτικός Χρόνος ΒΔΓ

Διαφορά εις βάρος ΒΔΔ

Περίοδοι την εβδομά-δα (κενές)

Λεπτά την εβδομά-δα για διοικητι-κό έργο

Κενά προς περιόδους διδασκαλί-ας

Χρόνια υπηρεσίας στη θέση

Κενές περίοδοι την εβδομά-δα

Λεπτά την εβδομά-δα για διοικητικό έργο

Κενά προς περιό-δους διδασκαλί-ας

(Κενά ΒΔΓ προς κενά ΒΔΔ

Περισσότε-ρα κενά ΒΔ Γ/εβδομάδα

12

480

0,52 προς 1

0-4,75

24

≈ 1004

1,71 προς 1

2 προς 1

+12

4,76-9,75

26

≈ 1088

2,17 προς 1

2,17 προς 1

+14

9,76+

28

≈ 1172

2,8 προς 1

2,33 προς 1

+16

Πίνακας 3

Σύγκριση Εργάσιμου Μη Διδακτικού Χρόνου ΒΔΔ και ΒΔΑ΄ Γυμνασίου

Μη Διδακτικός Χρόνος ΒΔΔ

Μη Διδακτικός Χρόνος ΒΔΑ΄ Γυμνασίων

Διαφορά εις βάρος ΒΔΔ

Περίοδοι την εβδομά-δα

Λεπτά την εβδομά-δα για διοικητικό έργο

Κενά προς περιόδους διδασκαλίας

Χρόνια υπηρεσί-ας στη θέση

Κενές περίοδοι την εβδομά-δα

Λεπτά την εβδομά-δα για διοικη-τικό έργο

Κενά προς περιό-δους διδασκαλί-ας

(Κενά ΒΔΑ΄ Γυμνασί-ου προς κενά ΒΔΔ

Περισσότε-ρα κενά ΒΔΑ΄ Γυμνασίου/ εβδομάδα

12

480

0,52 προς 1

0-6

28

≈ 1172

2,8 προς 1

2,33προς 1

+16

6+

30

≈ 1255

3,75 προς 1

2,5 προς 1

+18

Πίνακας 4

Στα γυμνάσια ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος των παιδιών αποτελείται από 38 διδακτικές περιόδους. Τρείς μέρες της εβδομάδας εργάζονται οκτώ περιόδους των 40 λεπτών και τις υπόλοιπες δύο εφτά περιόδους των 45 λεπτών.  Για της σκοπούς της μελέτης αυτής λοιπόν, η μέση διάρκεια της περιόδου στο γυμνάσιο είναι

Περίοδος στο γυμνάσιο: [ (14Χ45) + ( 24Χ40) ] : 38 = 41,84 λεπτά κατά προσέγγιση.

Παρατηρήσεις- Οι βοηθοί διευθυντές Α’ διδάσκουν

10 περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στη θέση.

8 περιόδους μετά τα έξι χρόνια υπηρεσίας

- Οι βοηθοί διευθυντές διδάσκουν

14 περιόδους από 0 μέχρι 4 και 9/12 χρόνια υπηρεσίας

12 περιόδους από 4 και 9/12 μέχρι 9 και 9/12 χρόνια υπηρεσίας

10 περιόδους από 9 και 9/12 χρόνια υπηρεσίας και άνω

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00