Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 222 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Σύγκριση διδακτικού χρόνου απλών δασκάλων και καθηγητών

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ

Με αφορμή την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή στον ΥΠΠ και με πρόθεση όχι να δημιουργήσουμε συγκρούσεις αλλά να ενημερώσουμε αντικειμενικά, παραθέτουμε την πιο κάτω συγκριτική μελέτη για το διδακτικό και εργάσιμο χρόνο απλών εκπαιδευτικών στη Δημοτική (ΔΕ) και τη Μέση Εκπαίδευση(ΜΕ).

 1. Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος καθηγητή με 1-8 έτη υπηρεσίας  είναι 24 περίοδοι, ενώ  δάσκαλος με την ίδια υπηρεσία διδάσκει 29 περιόδους . Ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος σε λεπτά δασκάλου με 1-8 έτη είναι  15,52% περισσότερος από τον αντίστοιχο διδακτικό χρόνο του καθηγητή με την ίδια υπηρεσία, ενώ οι περίοδοι διδασκαλίας των δασκάλων της ομάδας αυτής είναι 20,83% περισσότερες.
 1. Η μέση διάρκεια της περιόδου στη ΜΕ είναι 41,84* λεπτά έναντι 40 λεπτά στη ΔΕ.

*[ Βλέπε παράρτημα 1]

 1. Με τη συμπλήρωση 8 ετών υπηρεσίας ο διδακτικός χρόνος του καθηγητή μειώνεται από 24 σε 22 περιόδους. Αντίστοιχη μείωση δεν έχουν  οι δάσκαλοι στο ίδιο χρονικό ορόσημο, αφού ο χρόνος διδασκαλίας τους  παραμένει στις 29 περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση του 14ου έτους υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα η διαφορά εις βάρος των δασκάλων  στην κατηγορία των 9-14 ετών υπηρεσίας αυξάνεται  από15,55% σε 26,02%, [σε λεπτά]ενώ  σε περιόδους εξακοντίζεται από το 20,83% στο 31,82%.
 1. Μεταξύ 16-20 ετών υπηρεσίας έχουμε τον ακόλουθο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο: Καθηγητής 20 περιόδους διδασκαλίας και δάσκαλος 27. Η ποσοστιαία διαφορά εις βάρος του δασκάλου στο  κλιμάκιο αυτό σε λεπτά είναι 29,06% ενώ σε περιόδους 35%. Η διαφορά αυξάνει σταθερά με την αύξηση των ετών υπηρεσίας.
 1. Μετά τη συμπλήρωση 20 ετών οι καθηγητές διδάσκουν 18 περιόδους εβδομαδιαία και οι δάσκαλοι 25. Η διαφορά εις βάρος του παλαίμαχου δασκάλου  ισούται με 32,78% [σε λεπτά ] ενώ εκφρασμένη σε περιόδους είναι 38,89%.
 1. Οι απλοί δάσκαλοι αρχίζουν την υπηρεσία τους με 5 περιόδους περισσότερες από τους απλούς καθηγητές (29-24=5) και καταλήγουν στα 21+ έτη υπηρεσίας με 7 περιόδους επιπλέον. (25-18=7)
 1. Όσο αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας τόσο η ψαλίδα ανοίγει εις βάρος  του δασκάλου. Το γεγονός αυτό στερείται λογικής, αφού ακόμα και αν κάποιος  δεχτεί ότι  οι δάσκαλοι πρέπει να διδάσκουν περισσότερο, η ποσοστιαία διαφορά θα έπρεπε να παραμένει σταθερή.
 1. Οι καθηγητές έχουν τρία χρονικά ορόσημα μείωσης διδακτικού χρόνου μέχρι το 21ο πρώτο έτος υπηρεσίας (συμπλήρωση 8ου , 16ου και 20ου έτους ) ενώ οι δάσκαλοι ΔΕ έχουν μόνο δύο μειώσεις   διδακτικού χρόνου μέχρι το ίδιο χρονικό ορόσημο. (συμπλήρωση 14ου και 20ου έτους ).
 1. Οι μειώσεις μέχρι τη συμπλήρωση  είκοσι ετών υπηρεσίας  συμποσούνται σε έξι διδακτικές περιόδους στους καθηγητές,  ενώ στους δασκάλους  στον ίδιο χρονικό ορόσημο συμποσούνται σε μόνο τέσσερις περιόδους.
 1. Συνολικά οι μειώσεις των καθηγητών μέχρι το 21ο έτος υπηρεσίας καλύπτουν το 25%  του διδακτικού χρόνου που είχαν ως πρωτοδιόριστοι, αφού από τις 24 περιόδους πέφτουν στις 18 και μειώνονται κατά το ¼ . Αντίστοιχα, για τους δασκάλους οι μειώσεις μέχρι το 21 έτος υπηρεσίας καλύπτουν  μόνο 13,8%  του χρόνου του πρωτοδιόριστου δασκάλου αφού  από τις 29 περιόδους μειώνονται  στις 25. Εφόσον ο λόγος της μείωσης είναι η πτώση των ηλικιακών   αντοχών λόγω γήρανσης, φαίνεται ότι  το ΥΠΠ θεωρεί ότι, για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, οι καθηγητές γερνούν δύο φορές γρηγορότερα από τους δασκάλους.
 1. Ο πρωτοδιόριστος δάσκαλος έχει διδακτικό χρόνο 29 περιόδων και μη διδακτικό 6 περιόδων, δηλαδή πιστώνεται μια  περίοδο μη διδακτικού χρόνου για κάθε 4,83 περιόδους που διδάσκει. Ο πρωτοδιόριστος καθηγητής  στο γυμνάσιο έχει διδακτικό χρόνο 24 περιόδων και μη διδακτικό 14 περιόδους, δηλαδή πιστώνεται με μια κενή για κάθε 2,18 περιόδους διδασκαλίας. Κατ’ αναλογία ο καθηγητής έχει υπέρ-διπλάσια κενά.
 1. Ο πρωτοδιόριστος καθηγητής έχει 14 κενά την εβδομάδα ενώ ο πρωτοδιόριστος δάσκαλος μόνο 6. [ Κενά καθηγητή 1-8 έτη υπηρεσίας προς κενά δασκάλου με 1-8 έτη υπηρεσίας = 2,33 προς ένα ]
 1. Μετά τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας τα κενά του απλού καθηγητή γυμνασίου είναι περισσότερα από τις περιόδους που διδάσκει.  Για κάθε εννιά περιόδους διδασκαλίας ο παλαίμαχος καθηγητής καρπούται 10 κενά. Ο  καθηγητής των 20+ ετών υπηρεσίας διδάσκει στο γυμνάσιο 18 περιόδους και έχει 20 κενά.  Ο δάσκαλος με 20+ έτη υπηρεσίας διδάσκει 25 περιόδους και έχει μόνο 10 κενά.
 1. Ο  δάσκαλος με 21+ χρόνια υπηρεσίας εργάζεται 2,5 περιόδους διδασκαλίας για κάθε κενό, ενώ ο  καθηγητής με 21+ χρόνια υπηρεσίας 0,8 περιόδους διδασκαλίας για κάθε κενό. Κατ’ αναλογία οι παλαίμαχοι καθηγητές έχουν υπέρ-τριπλάσια κενά από τους παλαίμαχους δασκάλους.
 1. Η ΠΟΕΔ υποχρεώνει τα μέλη της να εργαστούν επιπλέον 15 λεπτά την εβδομάδα μέσα στην τάξη για το ταμιευτήριο, ενώ η ΟΕΛΜΕΚ δεν υποχρεώνει τα μέλη της να εισπράττουν ταμιευτήριο.
 1. Λόγω της πίστωσης διδακτικού χρόνου που δίδεται στη Μέση Εκπαίδευση για διάφορες μη διδακτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, ο πραγματικός διδακτικός χρόνος των καθηγητών είναι ακόμα πιο μικρός. Το θέμα αυτό όμως είναι αντικείμενο άλλης μελέτης.
 1. Συγκρίνοντας τα κενά δασκάλου και καθηγητή σε λεπτά βρίσκουμε ότι ο δεύτερος έχει, ανεξαρτήτως ηλικίας, υπερδιπλάσιες μη διδακτικές περιόδους για να προετοιμάζει τα μαθήματα του και να κάνει άλλες δουλειές που του αναθέτει ο διευθυντής. Για κάθε κενό που έχει ο δάσκαλος ο καθηγητής έχει 2 έως 2,33 κενά!
 1. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων αποκαλούνται καθηγητές αντί του δάσκαλου ΜΕ που θα ήταν το σωστό, παρόλο που ο τίτλος του καθηγητή απονέμεται σε όλες τις χώρες στους  ακαδημαϊκούς. Μια αξιοσημείωτη διάκριση στο επίπεδο της σημειολογίας.
 1. Είναι γεγονός ότι οι καθηγητές δίνουν βαθμολογίες δύο φορές το χρόνο στους μαθητές τους, ενώ οι δάσκαλοι όχι. Παρόλο που οι μαθητές στη ΔΕ δεν παίρνουν βαθμούς,  τυγχάνουν γραπτής αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας στην ίδια  συχνότητα με τα γυμνάσια.
 1. Oι μέρες διδασκαλίας στο Δημοτικό είναι περισσότερες αφού τα μαθήματα τελειώνουν στη ΜΕ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ενώ στη ΔΕ στις 15 – 21 Ιουνίου.
 1. Είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι οι καθηγητές υποφέρουν πολύ περισσότερο από τους δασκάλους λόγω παραβατικότητας εφόσον διδάσκουν σε εφήβους.
 1. Ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος καθηγητή είναι 6 ώρες και 5 λεπτά ( 7:30 έως 1:35 μμ) ενώ του δασκάλου 5 ώρες και 35 λεπτά. (7:30 πμ έως 1:05 μμ ) . Η χρονική διάρκεια της εργάσιμης μέρας είναι 8,95% περισσότερη  για τους καθηγητές σε σχέση με τους δασκάλους.
 1. Το σχολικό έτος είναι μεγαλύτερο στη ΜΕ παρά στη ΔΕ. Οι καθηγητές αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου και κλείνουν για διακοπές την 30η Ιουνίου. Οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη και η τελευταία εργάσιμη μέρα πριν τις διακοπές του καλοκαιριού είναι η προτελευταία Παρασκευή του Ιούνη  [ ΔΕ: Μέση ημερομηνία έναρξης 4η Σεπτεμβρίου και λήξης 20η Ιουνίου]
 1. Ο καθηγητής διδάσκει μόνο το μάθημα της ειδικότητας του αλλά σε ψηλότερο επίπεδο ενώ ο πολυδύναμος δάσκαλος όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σε χαμηλότερο επίπεδο.
 1. Οι δάσκαλοι έχουν δύο αργίες περισσότερες από τους καθηγητές. [ 23η Δεκεμβρίου, Αναλήψεως ]

Παράρτημα 1.

Στα γυμνάσια ο εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος των παιδιών αποτελείται από 38 διδακτικές περιόδους. Τρείς μέρες της εβδομάδας εργάζονται οκτώ περιόδους των 40 λεπτών και τις υπόλοιπες δύο εφτά περιόδους των 45 λεπτών.  Για της σκοπούς της μελέτης αυτής λοιπόν, η μέση διάρκεια της περιόδου στο γυμνάσιο είναι

Περίοδος στο γυμνάσιο: [ (14Χ45) + ( 24Χ40) ] : 38 = 41,84 λεπτά κατά προσέγγιση.

Παράρτημα 2

Συγκριτικός Πίνακας Διδακτικού Χρόνου στο Επίπεδο των απλών εκπαιδευτικών

Δάσκαλοι – νηπιαγωγοί

καθηγητές γυμνασίων

Διαφορά εις βάρος των δ/λων

Συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας

Περίοδοι/ εβδομάδα

Λεπτά/ εβδομάδα

Συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας

Περίοδοι/ εβδομάδα

Λεπτά/ εβδομάδα

(λεπτά/ εβδομάδα)

Περίοδοι/ εβδομάδα

0 - 14

29

1160

0-7,75

24

≈ 1004

≈156

5

7,83-15,75

22

≈ 920

≈240

7

15 -20

27

1080

15,83 -19,75

20

≈ 837

≈243

7

20+

25

1000

19,83+

18

≈753

≈247

7

Σημείωση: Οι δάσκαλοι εργάζονται 25 περιόδους, μετά τη συμπλήρωση του 50ου έτους ηλικίας τους, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας τους.

Παράρτημα 3

Συγκριτικός Πίνακας Εργάσιμου μη διδακτικού χρόνου απλών εκπαιδευτικών

Δάσκαλοι – νηπιαγωγοί

«καθηγητές» γυμνασίων

Διαφορά εις βάρος των δ/λων

Συμπληρωμέ-να έτη υπηρεσίας

Κενά/ εβδομά-δα

περίοδοι διδασκαλίας/  Κενά

Συμπληρωμέ-να έτη υπηρεσίας

Κενά/ εβδομάδα

περίοδοι διδασκαλίας / Κενά

(Κενά καθηγητών/ κενά δασκάλων)

Περίοδοι/ εβδομάδα

0 - 14

6

4,83 προς 1

0-7,9

14

1,71 προς 1

2,33 προς 1

5

8-15,9

16

1,38 προς 1

2,66 προς 1

7

15 -20

8

3,38 προς 1

16 -19,9

18

1,11 προς 1

2,25 προς 1

7

20+

10

2,5 προς 1

20+

20

0,9 προς 1

2 προς 1

7

Ο διδακτικός χρόνος των απλών εκπαιδευτικών διαφοροποιείται προς τα κάτω με την πάροδο των ετών υπηρεσίας. Τα χρονικά ορόσημα που γίνεται αυτή η μείωση αποτελούν, για τους σκοπούς της μελέτης αυτής, σταθμούς ανέλιξης και είναι μια μορφή άτυπης, αυτόματης προαγωγής.

Ο μη διδακτικός εργάσιμος χρόνος των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τις διδακτικές περιόδους στις οποίες ο εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός τάξης, κάνοντας την προετοιμασία, αξιολόγηση των μαθητών κλπ. Στη διάλεκτο των εκπαιδευτικών οι περίοδοι αυτοί ονομάζονται κενά.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00