Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 160 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μια στις δύο αφυπηρετήσεις ήταν πρόωρες το 2015

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Στην  Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΥ¹ για το 2015, καταγράφεται η   αφυπηρέτηση εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευτικών από τη Δημόσια Εκπαίδευση. Από αυτούς οι τριάντα οκτώ (38) αφυπηρέτησαν πρόωρα.  Στην Δημοτική εκπαίδευση οι αφυπηρετήσεις το 2015 ήταν 13 από τις οποίες οι 8  πρόωρες. Αντίστοιχα στη Μέση Εκπαίδευση είχαμε 62 αφυπηρετήσεις, από τις οποίες 32 λόγω ορίου ηλικίας και οι 30  πρόωρες. Το ποσοστό των πρόωρων αφυπηρετήσεων στη Δημοτική Εκπαίδευση ήταν  61,5%, ενώ στη Μέση εκπαίδευση 48,4%. Το γεγονός ότι πέραν του ενός  στους δύο εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων  αφυπηρέτησαν πρόωρα είναι εκπληκτικό, αν συνυπολογίσει κανείς τις ποινές που επέβαλαν για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις οι  Νόμοι του  Μνημονίου². Είναι φανερό ότι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης κατά δύο χρόνια είναι πράξη ανωφελής τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Κανένας από τους  56  βουλευτές που ενέκριναν  ελαφρά τη καρδία τους  Νόμους του Μνημονίου² δεν υπηρέτησε ποτέ ως δάσκαλος ούτε γνώριζε τη δυσκολία του διδασκαλικού επαγγέλματος.

Οι προαναφερθέντες Νόμοι², όχι μόνο επέβαλαν μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων  για  υπηρεσία κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, αλλά έκαναν τον υπολογισμό τους τόσο περίπλοκο, που χρειάζεται αναλογιστής για να τα υπολογίσεις. Η αδυναμία υπολογισμού φοβίζει και αποθαρρύνει αρκετούς δασκάλους από το να αφυπηρετήσουν πρόωρα.

Από την άλλη ο τρόπος υπολογισμού των κλειδωμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ως την 31 Δεκεμβρίου 2012³ είναι απλός, ακόμα και για ένα καλό μαθητή της έκτης δημοτικού. Αν οι νομοθέτες ήθελαν απλώς να μειώσουν τις συντάξεις, θα μπορούσαν  να αυξήσουν τους μήνες υπηρεσίας που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη από 400 σε 440 αλλάζοντας το μηνιαίο συντελεστή θεμελίωσης από 1/800 σε 1/880. Αντί τούτου δημιούργησαν ένα πολύπλοκο, αδιαφανή Νόμο που χρειάζεται το λογισμικό πρόγραμμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους σχετικούς υπολογισμούς.

Δεν γνωρίζω, με εξαίρεση τον υποφαινόμενο, κανένα εκπαιδευτικό που κρατεί  μισθολογικά στοιχεία όλης της καριέρας του, για να υπολογίσει το μέσο όρο απολαβών όλης  της υπηρεσίας του. Ακόμα όμως και να το κάνεις αυτό, η αναπροσαρμογή του μέσου όρου στην «εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική μονάδα των κοινωνικών ασφαλίσεων» είναι ένας γρίφος, αφού ακόμα  να βρεις την τιμή της ασφαλιστικής μονάδας στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας⁴, δεν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος αναπροσαρμογής. Επιπλέον οι πίνακες με τους  συντελεστές μείωσης σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης και η φορολόγηση του εφάπαξ  περιπλέκουν περεταίρω τους υπολογισμούς.

Αναμένουμε από την ΠΟΕΔ όπως αιτηθεί από το Γενικό Λογιστήριο την άμεση πρόσβαση από κάθε δάσκαλο των ακριβών ποσών και ημερομηνιών καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ. Όπως κάθε εκπαιδευτικός μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει μέσω του υπολογιστή του τις μηνιαίες καταστάσεις μισθού, πρέπει η ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή να περιλαμβάνει και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η πιο πάνω γνώση είναι δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού που πλησιάζει την αφυπηρέτηση, για να μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις με βάση έγκυρα στοιχεία. Η γνωστοποίηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θα   αυξήσει τον αριθμό των πρόωρων αφυπηρετήσεων, θα ανανεώσει το δυναμικό της εκπαίδευσης και συνακόλουθα θα αυξήσει τους διορισμούς νέων εκπαιδευτικών.

Πηγές Πληροφοριών

1.       Η Ετήσια Έκθεση της ΕΕΥ για το 2015 σελ. 53-54

2.       Ν 216(Ι)/2012, Ν52(Ι)/2015, Ν183(Ι)/2015

3.       Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται για Εκπαιδευτική υπηρεσία σε δημόσια σχολεία ως τις 31/12/2012

Σύνταξη = Μήνες υπηρεσίας ως τις 31/12/2012 επί Τελευταίο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό πριν την αφυπηρέτηση δια οκτακόσια (800)

Εφάπαξ Φιλοδώρημα για υπηρεσία ως τις 31/12/2012 = Μηνιαία σύνταξη όπως υπολογίστηκε πιο πάνω επί πενήντα έξι (56)

4.       www.mlsi.gov.cy

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00