Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 221 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Πρωτοχρονιάτικος Μποναμάς λόγω κατάργησης έκτακτης εισφορας

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Αυξήσεις στους μισθούς μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια θα δουν με τη νέα χρονιά οι εκπαιδευτικοί. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σταματά η αποκοπή της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του δημοσίου με το  Ν.184(Ι)/2012¹. Ως αποτέλεσμα με την πληρωμή του μισθού του Ιανουαρίου του 2017 οι εκπαιδευτικοί θα διαπιστώσουν τις ακόλουθες αυξήσεις στον μηνιαίο τους μισθό:

1.       Νεοεισερχόμενοι: [Βάση Α8 μείον 10%] : Μεικτή αύξηση €8,43. Καθαρή μηνιαία αύξηση² €6,74.

2.       Απλοί δάσκαλοι κλίμακας Α8: Μεικτή αύξηση €13,54 έως €44,17. Καθαρή μηνιαία αύξηση³ €10,83 έως €30,92.

3.       Απλοί δάσκαλοι κλίμακας Α10 ( 4η έως 9η βαθμίδα της Α10): Μεικτή αύξηση €48,00 έως €70,74. Καθαρή μηνιαία αύξηση⁴ €33,60 έως €49,52.

4.       Απλοί δάσκαλοι κλίμακας Α11 (6η έως 9η βαθμίδα της Α11) : Μεικτή αύξηση €74,60 έως €103,79. Καθαρή μηνιαία αύξηση⁵ €52,22 έως €72,65.

5.       Βοηθοί διευθυντές [ Κλίμακα Α11(ii)] Μεικτή αύξηση €51,30 έως €114,72. Καθαρή μηνιαία αύξηση⁶ €35,91 έως €80,30.

6.       Διευθυντές [ Κλίμακα Α12(ii)] Μεικτή αύξηση €63,68, έως €137,99. Καθαρή μηνιαία αύξηση⁷ €44,58 έως €89,69.

Επαναφορά των ετήσιων προσαυξήσεων

Από το 2017 αρχίζει ξανά η καταβολή των ετήσιων προσαυξήσεων. Κάθε εκπαιδευτικός που δεν είναι στην κορυφή της κλίμακας του θα πάρει την ετήσια προσαύξηση τον μήνα που αναγράφεται στην κατάσταση μισθοδοσίας, την οποία το Γενικό Λογιστήριο παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://payroll.treasury.gov.cy/payroll/Authentication/Login.aspx . Ως γνωστό η καταβολή των ετήσιων προσαυξήσεων σταμάτησε την πενταετία 2012 – 2016 λόγω των προνοιών  των N.192(I)/2011, και Ν. 185(Ι)/2012⁸.  Το ύψος της μεικτής μηνιαίας προσαύξησης, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα είναι:

1.       Κλίμακα Α8: Μεικτή μηνιαία προσαύξηση: €99,75.

2.       Κλίμακα Α10: Μεικτή μηνιαία προσαύξηση: €136,62.

3.       Κλίμακες Α11 και Α11(ii): Μεικτή μηνιαία προσαύξηση: €136, 62.

4.       Κλίμακα Α12(ii): Μεικτή μηνιαία προσαύξηση: €175,19.

Από το μεικτό ποσό της προσαύξησης θα παρακρατηθούν  από το σύστημα μισθοδοσίας οι ακόλουθες αποκοπές:

1.       Φόρος εισοδήματος 20% έως 35% επί του φορολογητέου μέρους της προσαύξησης, ανάλογα με το ύψος της μισθοδοσίας.

2.       Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Μόνιμοι 1-400 μήνες υπηρεσίας, 3,95% ως το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών⁹ . Έκτακτοι, νεοδιοριζόμενοι και μόνιμοι με 400+ μήνες υπηρεσίας: 7,8% ως το  ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών .

3.       Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης 3%

4.       Περιοδικές Εισφορές στο Ταμείο Χηρών 2%

5.       Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία 1,5%

6.       Μόνιμη κλιμακωτή μείωση απολαβών¹⁰ 3,8% έως 17,5% αναλόγως του ύψους του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παρακρατήσεων, το καθαρό ποσό της προσαύξησης που θα καρπωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυμαίνεται από 50% έως 70% των μεικτών ποσών που αναφέραμε πιο πάνω. Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες παρακρατήσεις θα υποστούν οι υψηλόμισθοι εκπαιδευτικοί.

Σημειώσεις:

1.       Νόμος 184(Ι)/2012: Νόμος που τροποποιεί τον περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο.

2.       Υπολογίστηκε με συντελεστή Φόρου Εισοδήματος 20%.

3.       Υπολογίστηκε με συντελεστή Φόρου Εισοδήματος 20% στη Βάση της κλίμακας και 30% στην κορυφή της κλίμακας.

4.       Υπολογίστηκε με συντελεστή Φόρου Εισοδήματος 30%.

5.       Ομοίως με τη σημείωση 4.

6.       Ομοίως με τις σημειώσεις 4-5.

7.       Υπολογίστηκε με συντελεστή Φόρου Εισοδήματος 30% στη Βάση της κλίμακας και 35% στην κορυφή της κλίμακας.

8.       Νόμος 192(Ι)/2011: Ο Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011.

Νόμος 185(Ι)/2012: Νόμος που Τροποποιεί τον  Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους μισθούς των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011.

9.       Το 2016 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ήταν €4533 μηνιαίως. [ Ετήσιο €4533 Χ 12 ]

10.    Η μόνιμη κλιμακωτή αποκοπή, σε αντίθεση με την έκτακτη εισφορά, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο γίνονται οι  ακόλουθες αποκοπές. Το ποσό της κλιμακωτής αποκοπής απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Μισθολογικό κλιμάκιο €1 - €1000:  αποκοπή 3,8% . Σύνολο αποκοπής για ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €1000:   €38

Μισθολογικό κλιμάκιο €1001 - €1500:  αποκοπή 10,3% . Σύνολο αποκοπής για ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €1500:   €89,50

Μισθολογικό κλιμάκιο €2001 - €3000:  αποκοπή 13,5% . Σύνολο αποκοπής για ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €3000:   €286

Μισθολογικό κλιμάκιο €3001 - €4000:  αποκοπή 16% . Σύνολο αποκοπής για ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €4000:   €446

Μισθολογικό κλιμάκιο €4001+ :  αποκοπή 17,5% . Σύνολο αποκοπής για ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €5000:   €621

Παράρτημα 1

Ποσοστό Έκτακτη εισφοράς την τριετία 2014 – 2016 [ Ν. 184(Ι)/2012 άρθρο 2]

Α. Υπάλληλοι που δεν βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους

- 0% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €1 - €1500.

- 2,5% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €1501 - €2500.

- 3% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €2501 - €3500.

- 3,5% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που υπερβαίνει €3500.

Ποσοστό Έκτακτη εισφοράς την τριετία 2014 – 2016

Β. Υπάλληλοι που βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους

- 0% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €1 - €1500.

- 3% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €1501 - €2500.

- 3,5% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που βρίσκεται στο κλιμάκιο €2501 - €3500.

- 4% έκτακτη εισφορά στο μέρος του μεικτού μηνιαίου μισθού που υπερβαίνει €3500.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00