Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 185 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης μετατρέπει τους Β. δ/ντες σε επιθεωρητές

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Στο ΝΣΑ που προτείνει το ΥΠΠ η διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προσδιορίζεται ως ευθύνη της σχολικής μονάδας¹ και «φορτώνεται» στους Βοηθούς Διευθυντές² (ΒΔ).  Οι ΒΔ βαφτίζονται  Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι (ΠΣ/ΒΔ). Στα πλαίσια του ΝΣΑ ο  ΠΣ/ΒΔ εκτελεί τα ακόλουθα επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στα σχέδια υπηρεσίας, γραφειοκρατικά καθήκοντα:

1.        Ο ΠΣ/ΒΔ επιθεωρεί στην τάξη αντικαταστάτες που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο πέραν των 30 εργάσιμων ημερών³ με συχνότητα μια επιθεώρηση κάθε 15 εργάσιμες ημέρες⁴.

2.       Ο ΠΣ/ΒΔ παρακολουθεί στην τάξη συμβασιούχους εκπαιδευτικούς με συχνότητα τρεις επιθεωρήσεις το χρόνο⁵. Οι συμβασιούχοι θα έχουν διαμορφωτική αξιολόγηση κάθε δεύτερη χρονιά, ενώ τη χρονιά που δεν θα έχουν διαμορφωτική αξιολόγηση θα έχουν αριθμητική αξιολόγηση με πέντε επιθεωρήσεις το χρόνο⁶. Για το θέμα αυτό όμως θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο.

3.       Ο ΠΣ/ΒΔ επιθεωρεί στη τάξη μόνιμους εκπαιδευτικούς δύο φορές το χρόνο.  Οι μόνιμοι θα έχουν διαμορφωτική αξιολόγηση κάθε δεύτερη χρονιά⁷, ενώ τη χρονιά που δεν θα έχουν διαμορφωτική αξιολόγηση θα έχουν αριθμητική αξιολόγηση από δύο επιθεωρητές και τον διευθυντή του σχολείου με πέντε (5)τουλάχιστον επιθεωρήσεις το χρόνο.

4.       Για κάθε επιθεώρηση που θα διεκπεραιώνει ο ΠΣ/ΒΔ θα συμπληρώνει το Έντυπο Παρακολούθησης / Αξιολόγησης Διδασκαλίας⁸. Το έντυπο είναι πολυσέλιδο, περιλαμβάνει 50 ερωτήματα και επιπλέον χώρο για γραπτές παρατηρήσεις.

5.       Ο ΠΣ/ΒΔ κάνει έκθεση ανατροφοδότησης⁹ για κάθε επιθεωρούμενο που περιλαμβάνει: Α) το Έντυπο Παρακολούθησης / Αξιολόγησης Διδασκαλίας. Β) Την παρακολούθηση της γενικότερης δράσης του αξιολογούμενου στο σχολείο. Γ) Τον ατομικό φάκελο επιτευγμάτων Δ) Τα λεχθέντα στη διάρκεια της αναστοχαστικής συζήτησης μετά την επιθεώρηση. Για όλα αυτά τα επιπρόσθετα καθήκοντα δεν δίνεται επιπλέον διοικητικός χρόνος στους βοηθούς διευθυντές που έχουν το 92% των διδακτικών καθηκόντων απλού δασκάλου με 20+ έτη υπηρεσίας.

6.       Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης ο ΠΣ/ΒΔ διαμορφώνει, σε συνεννόηση με τον αξιολογούμενο, προσωπικό επιμορφωτικό πρόγραμμα σε τομείς που χρειάζεται βελτίωση.

7.       Υπεύθυνος για την οργάνωση και διεκπεραίωση δράσεων επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού μιας σχολικής μονάδας θα είναι στην Δημοτική Εκπαίδευση ένας Βοηθός Διευθυντής¹⁰.

Έναντι όλης αυτής της επιπρόσθετης εργασίας ο ΠΣ/ΒΔ δεν παίρνει καμιά ελάφρυνση σε διδακτικό χρόνο. Το πότε θα κάνει όλη αυτή την επιπρόσθετη εργασία, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει τον δάσκαλο τάξης με πλήρη διδακτικά καθήκοντα 23 περιόδων είναι κάτι που το ΝΣΑ δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει. Αντί τούτου στο κεφάλαιο του ΝΣΑ «Οικονομική Μελέτη» αναφέρει ότι μετά την κατάληξη στην τελική μορφή του ΝΣΑ θα εκπονηθεί οικονομική μελέτη στην οποία θα προσδιοριστεί ο διοικητικός χρόνος που πρέπει να δοθεί στα στελέχη της εκπαίδευσης που θα αναλάβουν το επιπρόσθετο έργο¹¹.

Πηγή πληροφοριών

Το άρθρο τεκμηριώνεται με αναφορές στο πρωτότυπο κείμενο ΝΣΑ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paideia-news.com στις 30 Δεκεμβρίου 2016. Ακολουθούν παραπομπές στο κείμενο του ΝΣΑ που επαληθεύουν τα επιχειρήματα μας.

Παραπομπές στο πρωτότυπο κείμενο του ΝΣΑ

1. Την ευθύνη για υλοποίηση της διαδικασίας για διαμορφωτική αξιολόγηση/στήριξη και  επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών  σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει  η ίδια η σχολική μονάδα στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Αυτονόμησης. ΝΣΑ Σελ. 17/137

2. Υπεύθυνος για την οργάνωση και διεκπεραίωση δράσεων επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού μιας σχολικής μονάδας θα είναι στην Δημοτική Εκπαίδευση ένας Βοηθός Διευθυντής. ΝΣΑ Σελ. 17/137

3. Η στήριξη θα επαναλαμβάνεται σε κάθε σχολική μονάδα στην οποία θα υπηρετεί για περίοδο τουλάχιστον 30 εργασίμων ημερών. ΝΣΑ Σελ. 18/137

4. Διαμορφωτική Αξιολόγηση των αντικαταστατών : Θα τον στηρίζει ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος, ο οποίος θα παρακολουθεί τον αντικαταστάτη, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, σε περιόδους που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες.   Σελ. ΝΣΑ 18/137

5. Η συχνότητα επισκέψεων του Παιδαγωγικού Συμβούλου θα καθορίζεται αναλόγως της πορείας εξέλιξης του συμβασιούχου εκπαιδευτικού με ελάχιστο αριθμό επισκέψεων τις τρεις ανά έτος. ΝΣΑ Σελ. 19-20/137

6. Οι αξιολογητές θα παρατηρούν  τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως εξής: Ο διευθυντής τουλάχιστον δύο(2) φορές το χρόνο και οι επιθεωρητές τουλάχιστον μια(1) φορά το  χρόνο έκαστος. Επίσης θα πραγματοποιείται και μια (1) επίσκεψη από κοινού του διευθυντή και των δύο επιθεωρητών. Σε αυτή την επίσκεψη ο κάθε αξιολογητής θα καταθέτει τη δική του βαθμολογία. Όλες οι παρακολουθήσεις διδασκαλίας θα γίνονται σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό. ΝΣΑ Σελ. 36/137

7. Θα έχει την πρώτη του διαμορφωτική αξιολόγηση για σκοπούς στήριξης, την πρώτη χρονιά μετά την επικύρωση του μόνιμου διορισμού του και ακολούθως κάθε δεύτερη χρονιά.. Κατά τα άλλα θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους συμβασιούχους με ελάχιστο αριθμό επισκέψεων τις δύο ανά έτος. ΝΣΑ Σελ. 20/137

8. Για την παρακολούθηση της διδασκαλίας  θα χρησιμοποιείται το έντυπο παρακολούθησης/αξιολόγησης διδασκαλίας. Αντίγραφο του εντύπου θα κοινοποιείται στον αξιολογούμενο ΝΣΑ Σελ. 18/137

9. Η έκθεση ανατροφοδότησης θα περιλαμβάνει α) το έντυπο παρακολούθησης/αξιολόγησης της διδασκαλίας. Β) το έντυπο  παρακολούθησης διεκπεραίωσης διδακτικών καθηκόντων και γ) ανοικτού τύπου σχόλια που θα σχετίζονται με τη γενικότερη δράση του βοηθού διευθυντή στη σχολική μονάδα, το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου επιτευγμάτων και τα λεχθέντα στη διαδικασία συζήτησης/παροχής ανατροφοδότησης ΝΣΑ Σελ. 21/137

10.     Υπεύθυνος για την οργάνωση και διεκπεραίωση δράσεων επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού μιας σχολικής μονάδας θα είναι στην Δημοτική Εκπαίδευση ένας Βοηθός Διευθυντής. ΝΣΑ Σελ.17/137

11. Η οικονομική μελέτη για το κόστος του Σχεδίου θα εκπονηθεί και θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την κατάληξη για την τελική μορφή και πρόνοιες του Σχεδίου. Σε αυτή την μελέτη θα προσδιοριστεί και ο διοικητικός χρόνος που θα παραχωρηθεί σε διευθυντές βοηθούς διευθυντές.. για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τα νέα τους καθήκοντα. ΝΣΑ σελ. 66/137

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00