Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 100 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προτεινόμενο ΝΣΑ: Ψυχοφθόρα και Γραφειοκρατικό το προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Το ΝΣΑ  αυξάνει τρομερά τον απαιτούμενο όγκο εργασίας για  αριθμητική αξιολόγηση σε σύγκριση με το Υφιστάμενο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΥΣΑ). Η διαδικασία αξιολόγησης για σκοπούς μονιμοποίησης, προαγωγής ή για να κριθεί η επάρκεια του εκπαιδευτικού στην τάξη θα γίνει εξαιρετικά επίπονη, ψυχοφθόρα,  επίμοχθη και γραφειοκρατική τόσο για αξιολογητές όσο και για αξιολογούμενους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί από το βαθμό του Β. διευθυντή και άνω, θα μεταβληθούν σε αξιολογητές των συναδέλφων τους σε ένα  παιγνίδι εξευρέσεως αποδιοπομπαίων τράγων, κατά το οποίο όλοι θα είναι ταυτόχρονα θηρευτές και θηράματα, σε ένα άγριο αγώνα που θα κρίνει, σε ετήσια βάση, ποιοι θα παραμείνουν στην υπηρεσία και στο payroll.

Οι ακόλουθες επιβαρύνσεις προκύπτουν εκ του ΝΣΑ.

1.       Το ΝΣΑ επιβάλλει αριθμητική αξιολόγηση σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κάθε δεύτερη χρονιά¹, ενώ στο ΥΣΑ οι εκπαιδευτικοί με 25+  έτη υπηρεσίας έχουν αριθμητική αξιολόγηση κάθε τρίτη χρονιά. Το ΝΣΑ απαξιώνει την πείρα των παλαίμαχων εκπαιδευτικών και επιβαρύνει τους αξιολογητές με επιπρόσθετο έργο.

2.       Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί θα έχουν οκτώ επιθεωρήσεις κάθε χρόνο πέντε για αριθμητική αξιολόγηση² και τρεις για διαμορφωτική. Τους συμβασιούχους θα επιθεωρούν τρεις φορές ο βοηθός διευθυντής², δύο φορές ο διευθυντής, από μια φορά ξεχωριστά οι δύο  επιθεωρητές και μια φορά ο διευθυντής και οι δύο επιθεωρητές μαζί. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε συμβασιούχο θα συμπληρώνονται  συνολικά 10  έντυπα παρακολούθησης αξιολόγησης διδασκαλίας ετήσια. Κάθε 4 εβδομάδες ο συμβασιούχος θα έχει μια επιθεώρηση και μια αναστοχαστική συζήτηση με ερώτημα την ανανέωση του συμβολαίου του ή την απόλυση.

3.       Η αξιολόγηση του διευθυντή θα γίνεται από κλιμάκιο τριών επιθεωρητών  κάθε δεύτερη χρονιά³ αντί κάθε τρίτη χρόνια που επιβάλλει το ΥΣΑ. Ο αριθμός των αξιολογήσεων των διευθυντών θα αυξηθούν κατά 50%.

4.       Σήμερα όσοι μόνιμοι αξιολογούνται έχουν 2-3 επιθεωρήσεις το χρόνο από ένα επιθεωρητή ενώ με το ΝΣΑ θα έχουν τουλάχιστον πέντε⁴ επιθεωρήσεις ετήσια από 2επιθεωρητές και το διευθυντή του σε ρόλο επιθεωρητή. Σε μια από τις 5 επιθεωρήσεις τον αξιολογούμενο θα τον αξιολογούν  και οι τρεις αξιολογητές μαζί⁴.

5.       Με βάση την προηγούμενη παράγραφο προκύπτει ότι κάθε μόνιμος εκπαιδευτικός με αριθμητική αξιολόγηση, θα υποβάλλεται κατά μέσο όρο σε  μια επιθεώρηση κάθε 7 εργάσιμες εβδομάδες, για να κριθεί η επάρκεια και άρα η δυνατότητα του να διεκδικήσει θέση προαγωγής ή η ανεπάρκεια του που θα τον οδηγήσει μετά από έξι μήνες στήριξη στην απόλυση. Η μονιμότητα  τελικά δεν θα είναι και τόσο μόνιμη.

6.       Κάθε ένας από τους δύο επιθεωρητές που θα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό, θα τον παρακολουθεί στη τάξη δύο φορές, μια μόνος του και μια από κοινού με τον άλλο επιθεωρητή και τον διευθυντή. Στην κοινή επιθεώρηση, οι τρεις αξιολογητές θα συντάξουν ξεχωριστή έκθεση ο καθένας και θα καταθέσουν ξεχωριστή βαθμολογία.

7.       Συνολικά κατά τις πέντε αξιολογήσεις που θα έχουν ετήσια οι αξιολογούμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα συντάσσονται συνολικά για καθένα από αυτούς 7 εκθέσεις από τους τρεις αξιολόγους.

8.       Το ΝΣΑ αυξάνει,  σε σχέση πάντα με το ΥΣΑ, τον αριθμό των επιθεωρητών που θα επιθεωρούν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό από ένα σε δύο⁵. Επιπλέον υπάρχει και η αύξηση στη συχνότητα των επιθεωρήσεων των παλαιότερων εκπαιδευτικών που τεκμηριώσαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει πρόνοια στο ΝΣΑ για διπλασιασμό του αριθμού των υφιστάμενων επιθεωρητών που θα αναλάβουν το επιπρόσθετο αξιολογικό και γραφειοκρατικό  έργο.

9.       Το ΝΣΑ μετατρέπει τους διευθυντές των σχολείων σε υπέρ- επιθεωρητές⁶. Αυτό γιατί  αναθέτει στο διευθυντή την ευθύνη να επιθεωρεί τον αξιολογούμενο δάσκαλο τρεις φορές το χρόνο, δύο φορές μόνος του και μια φορά από κοινού με τους δύο επιθεωρητές. Σε ένα μεγάλο σχολείο με 30 δασκάλους κατά μέσο όρο οι 15 θα έχουν επιθεώρηση κάθε χρόνο. Έτσι ο διευθυντής αυτός θα πρέπει κατά μέσο όρο να κάνει σαράντα πέντε (45) επιθεωρήσεις το χρόνο, σαράντα πέντε (45) αναστοχαστικές συζητήσεις⁷  με τους αξιολογούμενους και ισάριθμες συντάξεις συνοπτικών πρακτικών⁸ με τα βασικά απορρέοντα,  σαράντα πέντε (45) συμπληρώσεις εντύπων παρακολούθησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας⁹, μελέτη των φακέλων επιτευγμάτων των αξιολογούμενων και 45 καταθέσεις βαθμολογίας¹⁰ στην 100-βάθμια κλίμακα.

10.   Έναντι του τεράστιου επιπλέον γραφειοκρατικού έργου που το ΝΣΑ αναθέτει στους διευθυντές δεν τους δίδει καμιά πίστωση σε διοικητικό χρόνο για διεκπεραίωση όλης αυτής της δαιδαλώδους  εργασίας που περιγράψαμε πιο πάνω. Όλα παραπέμπονται σε μια Οικονομική Μελέτη¹¹ που θα διαμορφωθεί, κύριος είδε πότε, αν και όταν συμφωνηθεί το ΝΣΑ.

11.   Η Βαρύτητα της βαθμολογίας των αξιολογητών θα είναι: Διευθυντής 35%, Α΄ επιθεωρητής: 30%, Β΄ επιθεωρητής: 30% και αυτοαξιολόγηση: 5%. Αποτελεί παραδοξότητα το γεγονός ότι ο διευθυντής θα έχει περισσότερη βαρύτητα  από τον επιθεωρητή στην αξιολόγηση υφισταμένων υπαλλήλων, παρόλο που ο δεύτερος είναι ιεραρχικά ανώτερος του. Επίσης αποτελεί παραδοξότητα ότι, παρόλο που  οι επιθεωρητές  κρίνονται ως κατώτεροι των διευθυντών για σκοπούς βαρύτητας αξιολόγησης, ωστόσο δεν υπόκεινται σε κρίση επάρκειας για σκοπούς απόλυσης σε αντίθεση με τους διευθυντές.

12.   Όσοι πάρουν βαθμολογία μικρότερη του 60%, ανεξάρτητα αν είναι έκτακτοι, συμβασιούχοι, μόνιμοι, β. διευθυντές ή διευθυντές θα απέχουν έξι μήνες από την… απόλυση¹² και την τελεσίδικη διαγραφή τους από τους καταλόγους. Είναι φανερό ότι η μονιμότητα του προσωπικού υπονομεύεται γιατί μπορεί κάποιος να απολυθεί ακόμα και με την σχετικά ψηλή βαθμολογία του 59,99%.

13.   Είναι άξιο απορίας, που υπάρχει αυτή η ζυγαριά ακριβείας που μπορεί να αποτιμήσει την αξία ενός εκπαιδευτικού με προσέγγιση εκατοστού της μονάδας¹³! Οι συντάκτες του σχεδίου  στήνουν σενάρια επί χάρτου παίζοντας με τις ζωές και το ψωμί αθώων εκπαιδευτικών και των παιδιών τους. Βάζουν μια τρομακτική πίεση πάνω σε όλους τους εκπαιδευτικούς, από τον αντικαταστάτη ως το διευθυντή.  Με 60% απόδοση διατηρείς τη δουλειά σου ενώ 59,99% μπαίνεις σε περιπέτειες και πιθανόν μένεις άνεργος. Το ΝΣΑ αφήνει τον εκπαιδευτικό κυριολεκτικά έρμαιο των διαθέσεων των προϊσταμένων του, κουρελιάζει την αξιοπρέπεια του.

Η πόρτα της κόλασης είναι ανοικτή. Θα την διπλό – τριπλό - σφραγίσουμε  ή θα μπούμε μέσα; Αν επιλέξουμε το δεύτερο δεν θα μπορούμε να μεμφθούμε κανένα άλλο παρά τους εαυτούς μας..

Πηγή πληροφοριών

Το άρθρο τεκμηριώνεται με αναφορές στο πρωτότυπο κείμενο ΝΣΑ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paideia-news.com στις 30 Δεκεμβρίου 2016. Ακολουθούν παραπομπές στο κείμενο του ΝΣΑ που επαληθεύουν τα επιχειρήματα μας.

Παραπομπές στο πρωτότυπο κείμενο του ΝΣΑ

1. Θα τυγχάνει της πρώτης αριθμητικής αξιολόγησης τη δεύτερη σχολική χρονιά που ακολουθεί την επικύρωση του μόνιμου διορισμού του και στη συνέχεια ανά διετία. . ΝΣΑ σελ.31/137.

2. Ο συμβασιούχος/εκτακτος εκπαιδευτικός  θα αξιολογείται ετήσια από δύο επιθεωρητές και το διευθυντή της σχολικής μονάδας. ΝΣΑ σελ.49/137. Επίσης: Η συχνότητα επισκέψεων του Παιδαγωγικού Συμβούλου θα καθορίζεται αναλόγως της πορείας εξέλιξης του συμβασιούχου εκπαιδευτικού με ελάχιστο αριθμό επισκέψεων τις τρεις ανά έτος. ΝΣΑ Σελ. 19-20/137

3. Θα τυγχάνει της πρώτης αριθμητικής αξιολόγησης τη δεύτερη σχολική χρονιά που ακολουθεί την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή  και στη συνέχεια ανά διετία. ΝΣΑ σελ.38/137.

4. Οι αξιολογητές θα παρατηρούν  τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως εξής: Ο διευθυντής τουλάχιστον δύο(2) φορές το χρόνο και οι επιθεωρητές μια(1) φορά  το χρόνο έκαστος. Επίσης θα πραγματοποιείται και μια (1) επίσκεψη από κοινού του διευθυντή και των δύο επιθεωρητών. Σε αυτή την επίσκεψη ο κάθε αξιολογητής θα καταθέτει τη δική του βαθμολογία. ΝΣΑ σελ.31/137.

5. Ο υποψήφιος  θα αξιολογείται από δύο επιθεωρητές και το διευθυντή της σχολικής μονάδας. ΝΣΑ σελ.36/137.

6. Η βαθμολογία του μόνιμου   εκπαιδευτικού θα υπολογίζεται ως εξής: διευθυντής: 35%, 1ος επιθεωρητής 30%, 2ος επιθεωρητής 30%, αυτοαξιολόγηση 5%. ΝΣΑ σελ.33/137.

7. Μετά την παρακολούθηση θα ακολουθήσει αναστοχαστική συζήτηση μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή στη βάση του εντύπου παρακολούθησης/αξιολόγησης διδασκαλίας. ΝΣΑ σελ.31/137.

8. Στη βάση της συζητήσης θα συντάσσεται συνοπτικό πρακτικό με τα βασικά απορρέοντα το οποίο θα ενσωματώνεται σε ειδικό πεδίο του εντύπου παρακολούθησης. ΝΣΑ σελ.31-32/137.

9. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν τον αξιολογούμενο λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που συνέλεξαν από α) τα έντυπα παρακολούθησης/αξιολόγησης διδασκαλίας. Β) την παρακολούθηση της γενικότερης δράσης του αξιολογούμενου στη σχολική μονάδα και γ) το φάκελο επιτευγμάτων και θα συμπληρώνουν το έντυπο Αριθμητικής αξιολόγησης μόνιμου εκπαιδευτικού  για σκοπούς προαγωγής ΝΣΑ σελ.32/137

10. Η αξιολόγηση της απόδοσης του υποψήφιου, για καθένα από τα πιο πάνω κριτήρια, γίνεται με αριθμητική κλίμακα βαθμολογίας από το 1 μέχρι το 100…Οι αξιολογητές θα ενημερώνουν την πλατφόρμα καταχώρησης βαθμολογιών. ΝΣΑ σελ.32/137

11. Η οικονομική μελέτη για το κόστος του Σχεδίου θα εκπονηθεί και θα κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την κατάληξη για την τελική μορφή και πρόνοιες του Σχεδίου. Σε αυτή την μελέτη θα προσδιοριστεί και ο διοικητικός χρόνος που θα παραχωρηθεί σε διευθυντές βοηθούς διευθυντές.. για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τα νέα τους καθήκοντα. ΝΣΑ σελ. 66/137

12. Σε περίπτωση που στη διαδικασία αριθμητικής αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής η τελική/συνολική  βαθμολογία του εκπαιδευτικού/ βοηθού διευθυντή/ διευθυντή/ είναι μικρότερη του 60% τότε ο αξιολογούμενος κρίνεται ανεπαρκής και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία στήριξης, μέσω ατομικού προγράμματος και στα πρότυπα της διαδικασίας της διαμορφωτικής αξιολόγησης και στη συνέχεια αν και πάλι κριθεί ανεπαρκής ακολουθεί η διαδικασία για απόλυση του και διαγραφή του από τον κατάλογο διοριστέων ή/και διορισίμων της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. ΝΣΑ σελ.51/137

13.     Με την εφαρμογή του ΝΣΑ, οι δύο τελευταίες υφιστάμενες βαθμολογίες στη θέση, σε κλίμακα 4-40, θα συνυπολογίζονται για σκοπούς προαγωγής, στη διαμόρφωση του κριτηρίου «Αξία» με τις αριθμητικές βαθμολογίες που θα προκύψουν από τις πρόνοιες του ΝΣΑ, ως εξής:

ι Θα μετατραπούν σε βαθμολογίες με κλίμακα 10 – 100, με ακρίβεια εκατοστού

ιι Οι παραπάνω βαθμολογίες θα συνυπολογιστούν με τις αριθμητικές βαθμολογίες που θα προκύψουν, με βάση τις πρόνοιες του ΝΣΑ, για υπολογισμό του μέσου όρου, με ακρίβεια εκατοστού, όλων των βαθμολογιών στη θέση ΝΣΑ σελ.64/137

Συντομογραφίες

ΥΣΑ = Υφιστάμενο Σχέδιο Αξιολόγησης (Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών, (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976.

ΝΣΑ = Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10