Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 195 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης: Ένα αντιφατικό και προχειρογραμμένο κείμενο

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-17

Η αξιοπιστία ενός  μεταρρυθμιστικού εγγράφου, το οποίο φιλοδοξεί να θεσμοθετήσει επιστημονικά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι συνάρτηση της αυτό-συνέπειας του και της έλλειψης αντιφάσεων. Διαφωνώ με τη φιλοσοφία και τις πρόνοιες του ΝΣΑ, όμως όταν διαβάζεις κάποιες αντιφατικές πρόνοιες του, έχεις το δικαίωμα να κρίνεις τους συγγραφείς του περεταίρω, για προχειρότητα και ανεπάρκεια. Θα παραθέσουμε κάποιες από τις αντιφάσεις αυτές, τις οποίες και θα τεκμηριώσουμε με αναφορές στο κείμενο του ΝΣΑ.

Α. Στη Σελίδα 28, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών λειτουργών, αναφέρεται ότι αυτή έχει μονοετή διάρκεια. Επί λέξει: «Η  διαδικασία αξιολόγησης για μονιμοποίηση των επί δοκιμασία εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην μονιμοποίηση αυτών που κρίνονται επαρκείς και αποτελεσματικοί στο έργο και τα καθήκοντα τους. Παράλληλα λειτουργεί προληπτικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεπάρκειας με τον έγκαιρο εντοπισμό ανεπαρκών εκπαιδευτικών. Η διαδικασία θα έχει μονοετή διάρκεια». Στη σελίδα   129 όμως ο Πίνακας 1 αναφέρει ότι η διαδικασία μονιμοποίησης έχει διετή διάρκεια: Επί λέξει: «Διαδικασία μέσω της οποίας κρίνεται ο μόνιμος επί δοκιμασία εκπαιδευτικός αν είναι επαρκής και κατάλληλος. Η τελική-συνολική βαθμολογία των δύο ετών που υπηρετούσε επί δοκιμασία (Μ.Ο. βαθμολογιών δύο ετών) πρέπει να είναι ίση ή  μεγαλύτερη του 60%».

Τελικά μονοετή ή διετή διάρκεια έχει η διαδικασία μονιμοποίησης; Δεν μπορούσε ο περισπούδαστος συγγραφέας του ΝΣΑ να συμφωνήσει και να πείσει  πρώτα με τον εαυτό του και μετά να πείσει τους άλλους για το σωτήριο για την εκπαίδευση έργο του;

Β. Το Παράρτημα 7.10  περιλαμβάνει συνοπτικούς Πίνακες Παρουσίασης του ΝΣΑ.  Στη σελίδα 136 στον Πίνακα 6, με τίτλο «Αναλυτικός Πίνακας Κριτηρίων και Βαρύτητας τους στη Διαδικασία Προαγωγών» αναφέρει τα ακόλουθα πέντε κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς σειροθέτησης των υποψηφίων για προαγωγή   με την ακόλουθη βαρύτητα:

1. Αξία: μέχρι 75%,  Α = 75% του Μ.Ο. όλων των βαθμολογιών στη θέση

2. Αρχαιότητα στη θέση: μέχρι 8%, Υ = 0,5 μονάδα για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση 16 ετών                                                                  (μετά από τα 16 έτη δεν δίνεται επιπλέον μονάδα)

3. Πρόσθετα προσόντα: μέχρι 5%,  Π =   0 έως και 5

4. Βαθμολογία Φοίτησης στη Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας: μέχρι 10%,  Σ = 10% της Αριθμητικής Αξιολόγησης  φοίτησης  στη ΔΣΕΗ

5. Προσωπική συνέντευξη στην ΕΕΥ μέχρι 2%. Ε = 0,2  έως και 2

Ανώτατη Συνολική  Βαθμολογία = Α+Υ+Π+Σ+Ε = 100%.

Σημείωση: οι υπολογισμοί των κριτηρίων θα γίνεται με ακρίβεια εκατοστών.

Στις σελίδες 53-56 όμως [ Κεφάλαιο 4.7, διαδικασίες προαγωγών  Για τις θέσεις Βοηθού Διευθυντή, Βοηθού Διευθυντή Α΄, και διευθυντή Σχολικής Διευθυντή]  τα κριτήρια βαθμολογίας δεν είναι  πέντε  άλλα  έξι! Επιπλέον η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να πάρει ο υποψήφιος, με βάση τα έξι κριτήρια  δεν είναι  100% αλλά 101,5%!. Οι αντιφάσεις ολοφάνερες, στοιχειώδεις, κραυγαλέες.

Τα έξι κριτήρια στις σελίδες 53-56 είναι τα ακόλουθα:

1.       Αξία: μέχρι 75%,

2.       Αρχαιότητα στη θέση: μέχρι 8%,

3.       Πρόσθετα προσόντα: μέχρι 5%,

4.       Βαθμολογία Φοίτησης στη Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας: μέχρι 10%,

5.       Προσωπική συνέντευξη στην ΕΕΥ μέχρι 2%

6.       Στρατιωτική Υπηρεσία σε στρατό κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 1,5% [1/24 της μονάδας για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας με ανώτατο όριο τις 1,5 μονάδες, για μια μόνο διαδικασία προαγωγής!]

Όμως 75 + 8 + 5 + 10 + 2 + 1,5 = 101,5 [Ανώτατη Συνολική  Βαθμολογία 101,5%. !!]και όχι 100!  Έχουμε λοιπόν την αντίφαση ότι η ανώτατη βαθμολογία στη σελίδα 53-56 είναι 101,5 ενώ στη σελίδα 136 μόνο 100! Θαυμάστε αυτό-συνέπεια!

Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του ΝΣΑ έκανε copy and paste την αναφορά του  Νόμου 127(Ι)/2015 για τις μονάδες προαγωγής που δίνει η στρατιωτική θητεία, χωρίς να κάνει τον αναγκαίο αριθμητικό έλεγχο τόσο στον κατάλογο των κριτηρίων όσο και στην πρόσθεση των μονάδων για να βγαίνουν συνολικά εκατό (100). Έτσι  στη μια περίπτωση η ανώτατη είναι εκατό (100) και στην άλλη εκατό ένα και μισό (101,5)! Ενώ όμως ο «πάνσοφος» συντάκτης του ΝΣΑ δεν κάνει σωστά μια πρόσθεση που εύκολα μπορεί να την κάνει ένας μαθητής δημοτικού, έχει την απαίτηση από εμάς να βαθμολογούμε την απόδοση των δασκάλων με ζυγαριά ακρίβειας εκατοστού της μονάδας!

Γ. Στο δεύτερο κεφάλαιο του ΝΣΑ, στη σελίδα 8,  που περιγράφει στις βασικές του πτυχές, αναφέρεται με τονισμένα και υπογραμμισμένα γράμματα ότι « όποιος αξιολογεί αξιολογείται» Σε τι αποσκοπεί όμως η αριθμητική αξιολόγηση κατά το συντάκτη του ΝΣΑ; Στο παράρτημα 7.10, πίνακας 1 σελ.130, οριοθετεί την αριθμητική αξιολόγηση  ως «ταυτόχρονη  διαδικασία αριθμητικής αξιολόγησης και κρίσης της επαγγελματικής επάρκειας του εκπαιδευτικού  ώστε να διασφαλίζεται  το δικαίωμα του για παραμονή ή διορισμό στη θέση. Η τελική συνολική βαθμολογία πρέπει να είναι ίση  μεγαλύτερη του 60%». Λογική συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι, με βάση τη φιλοσοφία του ΝΣΑ, όλοι θα περνούν από κρίση επάρκειας. Όμως δεν είναι έτσι. Μόνο οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί είναι αναλώσιμοι.  Η κρίση επάρκειας αφορά μόνο το κατώτερο προσωπικό, από τον αντικαταστάτη ως το διευθυντή. Οι επιθεωρητές και οι ΠΛΕ δεν θα υπόκεινται σε τέτοιες ψυχοφθόρες διαδικασίες με βάση το συντάκτη του ΝΣΑ. Κάποιοι «πουλάνε» αυστηρότητα εκ του ασφαλούς.

Οι Επιθεωρητές και οι Πρώτοι Λειτουργοί υπόκεινται σε αξιολόγηση μόνο για σκοπούς προαγωγής, ενώ οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί έχουν τον μπαμπούλα της απόλυσης σε κάθε αξιολόγηση αφού η βάση τίθεται επίτηδες ψηλά στο 60%, για να υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν θα την περάσουν.

Δ. Ακόμα πιο ψηλά στην κορυφή της πυραμίδας δεν αξιολογούνται καθόλου, ή τουλάχιστον έτσι αφήνεται ρητά να νοηθεί. Στη σελ. 8 αναφέρεται ότι « Οι πρώτοι Λειτουργοί αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο διευθυντής της οικείας διεύθυνσης και ακόμα ένας από τους υπόλοιπους διευθυντές» Τους διευθυντές Τμημάτων και τους Γενικούς Διευθυντές ποιος τους αξιολογεί; Κανένας δεν αναφέρεται στο κείμενο. Αυτοί είναι πολύ ψηλά για να υπόκεινται σε κρίση. Όπως το Θεό, που όταν τον είχαν εγκαλέσει σε δίκη, δεν υπήρχε δικαστής ανώτερος του να τον δικάσει . Κατά τα άλλα, όπως με στόμφο λέει το ΝΣΑ « Όποιος αξιολογεί αξιολογείται». Σελ.8

Ε. Συμμετοχική αξιολόγηση: Το ΝΣΑ σελ.9 λέει ότι κάθε αξιολογούμενος θα έχει τρεις δικαστές [ συγγνώμη αξιολογητές]. Επί λέξει: « Θα αξιολογούν περισσότεροι του ενός αξιολογητές, σε κάθε περίπτωση αξιολογούμενου. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται δηλαδή, από τρεις αξιολογητές». Ποιος όμως ο λόγος της αύξησης του αριθμού των αξιολογητών κατά τους σοφούς συντάκτες του ΝΣΑ; Προφανώς η εγκυρότητα, μέσω της σύνθεσης των διαφορετικών βαθμολογιών. Όπως λέει το ΝΣΑ σελ. 7 « Η κατανομή των βαθμολογιών του κάθε αξιολογητή πρέπει να  καθορίζεται από διαφοροποίηση» Μόλις δύο σελίδες πιο κάτω όμως στη σελ.9 μας λένε ότι «« Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης των βαθμολογιών των αξιολογητών, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μέτρησης, η βαθμολογία που αποκλίνει θα αφαιρείται». Η αντίφαση  ολοφάνερη. Θέλουν και διαφοροποίηση βαθμολογιών και ταυτόχρονα πιέζουν για σύγκλιση βαθμολογιών, μέσω της απειλής για διαφοροποίηση της βαθμολογίας που διαφοροποιείται σημαντικά από τις άλλες δύο.

Θα υπάρχουν τρεις αξιολογητές αλλά η αξιολόγηση τους πρέπει κατά βάση να είναι η ίδια. Οπότε γιατί να στήσουμε όλη αυτή την κολοσσιαία γραφειοκρατική μηχανή αν οι αξιολογητές, ως κουρδισμένα στρατιωτάκια πρέπει να βαθμολογούν περίπου το ίδιο; Για  να τριπλασιάσουμε τον όγκο της γραφειοκρατίας;  Για να ικανοποιηθούν οι ιδεοληψίες κάποιων ανθρώπων που ξέρουν την εκπαίδευση μέσα από το φίλτρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και μόνο;

Στα πλαίσια της έκτασης ενός άρθρου, έχουμε τεκμηριώσει μερικές από τις πλέον φανερές αντιφάσεις του ΝΣΑ. Αν ήμουν στη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα απέσυρα το ΝΣΑ και θα ήμουν προσεκτικότερος για αποφυγή λαθών και αντιφάσεων.

Πηγή πληροφοριών

Το άρθρο τεκμηριώνεται με αναφορές στο πρωτότυπο κείμενο ΝΣΑ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paideia-news.com στις 30 Δεκεμβρίου 2016.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00