Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 205 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Έρευνα προαγωγών βοηθών διευθυντών 2017

Μέρος Α: Το υπηρεσιακό προφίλ των διεκδικητών

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης ΒΓΓ ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Εισαγωγή

Στις 22/12/2016 η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, των προκήρυξη¹ 9 θέσεων βοηθών διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας .  Με βάση την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μεταξύ των ημερομηνιών 23/12/2016  και 12/1/2017. Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, η ΕΕΥ απέστειλε στην Συμβουλευτική Επιτροπή(ΣΕ) επιστολή² με τα ονόματα των αιτητών. Η ΣΕ αφού μελέτησε τους φακέλους των συναδέλφων συνέταξε Έκθεση³ την οποία απέστειλε στην ΕΕΥ με επιστολή ημερομηνίας 20/01/2017. Η Έκθεση αναφέρει ότι ο τελικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι οκτώ⁴ (8) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων   δύο λεπτομερείς καταλόγους στους οποίους ταξινομούνται οι 102 αιτητές. Κάθε κατάλογος περιείχε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ένα από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία διορισμού σε θέση δασκάλου

Βαθμολογίες  10 τελευταίων χρόνων

Μέσους όρους 2 τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας

Μονάδες αρχαιότητας

Μονάδες προσόντων

Μονάδες θητείας  Εθνικής Φρουράς(ΕΦ) [Άρρενες υποψήφιοι]

Σύνολο  μονάδων.

Στο μέρος αυτό της έρευνας θα κάνουμε στατιστική παρουσίαση  υπηρεσιακών χαρακτηριστικών όπως το φύλο, την αρχαιότητα, τα προσόντα, οι μονάδες θητείας και η διασπορά των βαθμολογιών  των 102 συναδέλφων που έκαναν αίτηση. Θα χρησιμοποιήσουμε  τους στατιστικούς δείκτες της κατανομής συχνότητας, του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης. Με βάση την προαναφερθείσα επεξεργασία θα βγάλουμε συμπεράσματα για το υπηρεσιακό προφίλ του μέσου δάσκαλου που διεκδικεί την πρώτη του προαγωγή το σχολικό έτος 2016-17.

Α. Το υπηρεσιακό προφίλ όσων έκαναν αίτηση για προαγωγή

1.    Αίτηση για προαγωγή έκαναν 102 δάσκαλοι. Αντιστοιχούν δηλαδή 12,75 δάσκαλοι για κάθε προσφερόμενη θέση. Η σπανιότητα των θέσεων είναι εμφανής όπως και οι μικρές πιθανότητες ανέλιξης του κάθε υποψήφιου.

2.    Με βάση τις αιτήσεις, η ΣΕ κατάρτισε τους ακόλουθους δύο καταλόγους:

-      Κατάλογο 24 υποψηφίων που προτείνονται για προαγωγή και θα κληθούν σε συνέντευξη.

-       Κατάλογο 78 υποψηφίων που δεν προτείνονται για προαγωγή και δεν θα κληθούν σε συνέντευξη. Τρεις στους τέσσερις υποψήφιους αποκλείονται από τη διεκδίκηση προαγωγής προκαταβολικά.

3.    Οι μονάδες των 102 υποψηφίων κατά τομέα κυμαίνονταν:

Αξία: 182,50 έως 190.

Αρχαιότητα:  13,42 έως 25,55.

Προσόντα:  0 έως 5.

Μονάδες θητείας ανδρών στην ΕΦ: 0 έως 2,17.

4. Το σύνολο των μονάδων των αιτητών από τους τέσσερις τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (3) κυμαινόταν από 218,5  [1ος ] έως 197 μονάδες [ 102ος ] Η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο ήταν 21,5 μονάδες.

5.    Ο μέσος όρος ετών  υπηρεσίας σε θέση δασκάλου, όσων έκαναν αίτηση για προαγωγή το 2017 ήταν τα 21,53 έτη. Οι υποψήφιοι «γερνούν» χρόνο με το χρόνο καθώς οι θέσεις είναι σπάνιες και οι διεκδικητές πολλοί.

6.    Η τυπική απόκλιση των ετών υπηρεσίας των υποψηφίων ήταν 3,23 έτη δηλαδή η μάζα των υποψηφίων ήταν κατανεμημένη στο διάστημα 18,3 έως 24,76 έτη υπηρεσίας.

7. Από τους  102 διεκδικητές θέσης βοηθού διευθυντή,  οι 21 ήταν  άντρες (20,59%) και οι   81 γυναίκες.(79,42%) Για κάθε 1 άντρα  αντιστοιχούσαν  σχεδόν τέσσερις γυναίκες. [ Ακριβής αναλογία: Ένας άντρας προς 3,86 γυναίκες]

8.    Από τους 102 διεκδικητές οι 15, δηλαδή 14,71% είχαν μόνο  βασικά προσόντα διορισμού σε θέση δασκάλου. Παρόλη την υπεροχή τους σε υπηρεσιακή αρχαιότητα κανένας από αυτούς δεν θα κληθεί σε συνέντευξη, αφού δεν είναι στον κατάλογο προτεινομένων. Ο πληθωρισμός  των μεταπτυχιακών  καθιστά αδύνατη τη διεκδίκηση θέσης προαγωγής από κάτοχους βασικών προσόντων. Είναι μύθος ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης έχει ως βασικό συντελεστή ανέλιξης την αρχαιότητα. Αν συνέβαινε αυτό δεν θα υπήρχε τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ των δασκάλων για απόκτηση μάστερ και διδακτορικών.

9. Από τους 102 διεκδικητές οι 74 είχαν μάστερ ( 72,55%) και οι 11 διδακτορικό (10,78%). Ένας είχε δεύτερο πτυχίο  και ένας μονοετή μετεκπαίδευση. Συνολικά  85,29% των υποψηφίων είχαν προσόντα πέραν των βασικών.(87/102)

10.  56 από τα 74 μάστερ ( 75,68%) ανήκαν σε γυναίκες και 18 σε άνδρες ( 24,32%).

11. Από τις 81 γυναίκες οι 12 είχαν μόνο βασικά προσόντα (14,81%) οι 56 είχαν μάστερ ( 69,14%), οι 11 είχαν διδακτορικό (13,58%), μια είχε  δεύτερο πτυχίο και μια μονοετή μετεκπαίδευση. Το ποσοστό των γυναικών με προσόντα πέραν των βασικών ήταν 85,19%. (69/81)

12. Από τους 21 άντρες οι 3 είχαν βασικά προσόντα (14,29%) και  οι 18  μάστερ ( 85,71%) .Το ποσοστό των αντρών με προσόντα πέραν των βασικών είναι  85,71% (18/21) περίπου το ίδιο με αυτό των γυναικών.

13. Όλοι οι κάτοχοι διδακτορικών είναι γυναίκες.

14.  Από τους 21 άντρες  οι 18 πιστώνονται με μονάδες υπηρεσίας στην ΕΦ⁵.

15. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα ανά κατηγορία προσόντων είναι:

Διδακτορικό: 18,65 έτη

Μάστερ: 21,62 έτη

Βασικά προσόντα: 23,16 έτη.

Είναι φανερό ότι όσο περισσότερα προσόντα έχει ο υποψήφιος, τόσο νωρίτερα μπαίνει στη διαδικασία προαγωγών.

16. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα με βάση το φύλο είναι:

Άντρες: 20,36 έτη.

Άντρες με υπηρεσία στην ΕΦ: 20,03 έτη

Γυναίκες: 21,83 έτη

Στην υπό εξέταση διαδικασία, οι άντρες φαινομενικά μπαίνουν στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης προαγωγής 1,8 έτη νωρίτερα, πλην όμως αν συνυπολογίσουμε την καθυστέρηση διορισμού λόγω στρατιωτικής θητείας δεν υπάρχει χρονική υπεροχή του ισχυρού φύλου.

Πώς διαφοροποιούνται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά όσων θα κληθούν σε συνέντευξη από αυτούς που δεν θα κληθούν; Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί στο δεύτερο μέρος της έρευνας που ακολουθεί προσεχώς.

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

1.    Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 22/12/2016, με τίτλο Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.

2.    Ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2017 και αρ. Φακ. 15.21.003.004.001.004

3.    Αρ. Φακ.15.21.21.2/6 Επιστολή της Σ.Ε. προς την ΕΕΥ με θέμα «Έκθεση για την πλήρωση των θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4.    Η μείωση των θέσεων από 9 σε 8 οφείλεται στη μη πλήρωση της θέσης επιθεωρητή της μουσικής και τη συνακόλουθη μη κένωση μιας θέσης διευθυντή και μιας θέσης βοηθού διευθυντή.

5.    Οι 14 εξ αυτών πιστώνονται με 2,17 μονάδες και οι 4 με 8 μονάδες ΕΦ. Πηγή: Έκθεση ΣΕ σελ. 7

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
01/10/2019 18:46