Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 136 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία Βοηθών διευθυντών 2017

Μιχάλης Α. Πόλης ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

Από €2403,25 έως €3106,44 κυμαίνονται οι καθαροί μισθοί²   Βοηθών Διευθυντών(ΒΔ)  δημοτικών σχολείων το 2017, ενώ την τριετία 2014 – 2016, πριν την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, οι αντίστοιχοι καθαροί μισθοί των ΒΔ κυμαίνονταν από  €2364,78 έως €3026,14 Η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς έχει αυξήσει τους καθαρούς μισθούς των ΒΔ από €38,47 έως  €80,30. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι καθαροί μισθοί το 2017 είναι από €396,70 έως €611,79 χαμηλότεροι από τους  αντίστοιχους μισθούς του 2011. Αυτό τεκμηριώνεται από την έρευνα μισθοδοσίας του 2011 που είχαμε δημοσιεύσει προ εξαετίας και έδειξε ότι  οι καθαροί μισθοί των ΒΔ το 2ο εξάμηνο του 2011 κυμαίνονταν από €2799,95 έως €3718,23

.Σημειώνουμε με έμφαση ότι βοηθοί διευθυντές που εργάζονται εκτός έδρας δεν δικαιούνται οδοιπορικά, ακόμα και αν το σχολείο τους είναι σε διαφορετική επαρχία από τον τόπο κατοικίας τους. Ούτε δικαιούνται οποιοδήποτε επίδομα εξόδων παραστάσεως   και φιλοξενίας για τις ποικίλες υποχρεώσεις που έχουν σχετικά με την ομαλή λειτουργία του σχολείου τους και  γίνονται  εντός ή εκτός εργάσιμου χρόνου. Επιπλέον κανείς δεν προάγεται σήμερα πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους υπηρεσίας. Αυτό σε συνδυασμό με το πάγωμα των προσαυξήσεων της περιόδου 2012-2016 σημαίνει ότι κανείς βοηθός διευθυντής δεν φτάνει στην κορυφαία μισθοδοσία της θέσης πριν τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας.

Παρουσιάζουμε πιο κάτω συνοπτική περιγραφή της μισθοδοσίας ΒΔ ανά βαθμίδα στην κλίμακα Α11(ii) στην οποία ανελίσσονται:

Αρχική Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €3376,78 σύνολο αποκοπών: €973,53 καθαρός μηνιαίος μισθός: €2403,25

2η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 3513,40 ,σύνολο αποκοπών: €1035,30 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2478,10. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62, καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €74,85.

3η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 3650,02 ,σύνολο αποκοπών: €1100,48 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2549,54. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €71,44.

4η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 3786,65 ,σύνολο αποκοπών: €1167,24 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2619,41. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,63 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €69,87.

5η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 3923,27 ,σύνολο αποκοπών: € 1234,00 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2689,27. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €69,86.

6η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4059,89 ,σύνολο αποκοπών: € 1301,39 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2758,50. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €69,23.

7η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4196,52 ,σύνολο αποκοπών: €1369,59  ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2826,93 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,63 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €68,43.

8η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4333,14 ,σύνολο αποκοπών: €1437,79  ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2895,35 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 ,  καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €68,42.

9η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4469,76 ,σύνολο αποκοπών: €1505,98  ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2963,78 Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €68,43.

10η Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4606,38 ,σύνολο αποκοπών: €1572,15  ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €3034,23 Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €70,45.

11η [κορυφαία ] Βαθμίδα Α11(ii) : Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 4743,00 σύνολο αποκοπών: €1636,56  καθαρός μηνιαίος μισθός: €3106,44 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €136,62 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €72,21.

Σημειώσεις

  1. 1. Η έρευνα παρουσιάζει τη μισθοδοσία ΒΔ που έχουν 1 έως 400 μήνες υπηρεσίας, συνακόλουθα εμπίπτουν στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και  είναι μέλη της ΠΟΕΔ.
  1. 2. Οι αριθμοί που παρατίθενται αναφορικά με τους καθαρούς μισθούς ισχύουν κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ο μισθός αποτελεί το μοναδικό εισόδημα του εκπαιδευτικού.

Β. Δεν έχει ασφάλεια ζωής ή έχει προβεί σε δωρεές με αποδείξεις που διαφοροποιούν το φόρο εισοδήματος προς τα κάτω.

Γ. Δεν έχει συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας ούτε έχει πιστωθεί με ισάριθμες (400) συνδρομές στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών. ΒΔ με περισσότερα από 33 ⅓ έτη υπηρεσίας στο δημόσιο [400 μήνες ] έχουν χαμηλότερο καθαρό μισθό, νοουμένου ότι πληρώνουν 7,8% κοινωνικές ασφαλίσεις έναντι 3,95% των συναδέλφων τους με λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας.

3. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των μισθών, τις αποκοπές και τους   κανονισμούς που ισχύουν γι’ αυτές δίνεται στο Παράρτημα, που περιλαμβάνει δύο αναλυτικούς λεπτομερείς πίνακες για την κλίμακα Α11(ii) καθώς και εκτενείς επεξηγηματικές σημειώσεις.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Σάββατο,
16/06/2018 08:53