Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 203 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Επιλεκτικός εκσυγχρονισμός

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Στο κεφάλαιο 7 των γενικών οδηγιών της βασικής εγκυκλίου¹  του σχολικού έτους 2017-2018 καταγράφεται ο διδακτικός χρόνος διευθυντών σχολείων με 3 έως 10 δασκάλους. Αρχίζει με 21 περιόδους για διευθυντές τριθέσιων σχολείων, 19 περιόδους για διευθυντές με 4 εκπαιδευτικούς, 17 περιόδους για διευθυντές πενταθέσιων σχολείων και καταλήγει σε έντεκα περιόδους για διευθυντές με δέκα ή περισσότερους δασκάλους. Η εγκύκλιος επαναλαμβάνεται πανομοιότυπη εδώ και 25 τουλάχιστον χρόνια.

Για διευθυντές   σχολείων με 20 ή 30 ή 40 εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει καμιά επιπλέον μείωση διδακτικού χρόνου σε σχέση με διευθυντές σχολείων με 10 δασκάλους. Αυτό είναι εμφανώς παράλογο γιατί αν έχεις 40 δασκάλους θα κάνεις κατά μέσο όρο τετραπλάσιες εκθέσεις από το διευθυντή με 10 δασκάλους, θα ελέγξεις τετραπλάσιους διδακτικούς προγραμματισμούς, θα κάνεις τετραπλάσιες επισκέψεις σε τάξεις, οι εγγραφές μαθητών θα είναι τετραπλάσιες, τα παράπονα και τα αιτήματα που θα εξετάσεις θα είναι τετραπλάσια, οι άδειες το ίδιο,το πρόγραμμα ενός σχολείου με 18 τάξεις είναι πολύ πιο δύσκολο από το πρόγραμμα ενός εξατάξιου  και γενικά όλα τα καθήκοντα σου θα είναι τετραπλάσια σε σχέση με τα καθήκοντα ενός διευθυντή με 10 δασκάλους.

Η αντίφαση είναι εμφανής αλλά και εξηγήσιμη. Από την μια η εγκύκλιος αναγνωρίζει την εύλογη γενική αρχή ότι « όσο περισσότερο είναι το διδακτικό προσωπικό ενός σχολείου τόσο μικρότερος πρέπει να είναι ο διδακτικός χρόνος του διευθυντή» . Από την άλλη όμως δεν εφαρμόζει την αρχή αυτή για σχολεία με περισσότερους από δέκα δασκάλους. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η εξήγηση είναι απλή. Τη δεκαετία του 1980, όταν ρυθμίστηκε με εγκύκλιο ο διδακτικός χρόνος των διευθυντών, το μεγαλύτερο σχολείο δεν είχε περισσότερους από δώδεκα δασκάλους. Αυτό γιατί κάθε τάξη είχε μέχρι 35 παιδιά, αντί μέχρι 25 που είναι σήμερα και κάθε δάσκαλος εργαζόταν  34 περιόδους εβδομαδιαίως αντί 25 έως 29 που εργάζεται σήμερα. Επιπλέον δεν υπήρχε στα δημοτικά σχολεία επιπλέον προσωπικό για την Ειδική Εκπαίδευση. Έτσι ακόμα και ένα σχολείο με 350 μαθητές δεν θα είχε το 1980 περισσότερο από 12 άτομα διδακτικό προσωπικό. Σήμερα ένα σχολείο του ιδίου μεγέθους έχει προσωπικό έως 30 άτομα!

Επειδή το Υπουργείο επαγγέλλεται τον εκσυγχρονισμό έχουμε να πούμε ότι ο εκσυγχρονισμός δεν αφορά μόνο την επαγγελματική μάθηση, και τον τρόπο διορισμού και προαγωγής των εκπαιδευτικών. Πρωτίστως πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος αξιοποίησης των στελεχών πάνω στα οποία στηρίζεται η λειτουργία των σχολείων μας που είναι οι διευθυντές. Για εξ-ορθολογισμό  της κατάστασης προτείνω:

  1. Την αναβάθμιση του αναγκαίου αριθμού  εκ των υπαρχόντων βοηθών διευθυντών σε βοηθούς διευθυντές Α κλίμακας Α12 με διδακτικό χρόνο 10 περιόδων εβδομαδιαίως στους οποίους να ανατεθεί η διοίκηση σχολείων μέχρι 99 μαθητές.
  1. Οι κάτοχοι οργανικής θέσης διευθυντή να μετονομαστούν σε διευθυντές Β και να διοικούν σχολεία από 100 έως 199 μαθητές. Η κλίμακα μισθοδοσίας τους να παραμείνει η Α12 (ii) και ο διδακτικός τους χρόνος να είναι 5 περίοδοι εβδομαδιαίως.
  1. Την αναβάθμιση του αναγκαίου αριθμού  εκ των υπαρχόντων θέσεων διευθυντών σε  διευθυντές Α κλίμακας Α13 με μηδενικό διδακτικό χρόνο στους οποίους να ανατεθεί η διοίκηση σχολείων με 200 ή περισσότερους μαθητές.

Ελπίζω ότι επιτέλους τα εύλογα αυτά αιτήματα να προωθηθούν γιατί στο τέλος της ημέρας το Υπουργείο θα δυσκολεύεται να βρει διευθυντές για τα μεγάλα σχολεία.

Σημειώσεις

  1. Ypp6128, 03/08/2017
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00