Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 248 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Αποκατάσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για υπηρεσία μετά την 1/1/2013

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν μόνιμη θέση την 30η Σεπτεμβρίου 2011¹ εντάσσονται στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων η υπηρεσία μας στη δημόσια εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη:

 1. Υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012²: η υπηρεσία αυτή αποδίδει περισσότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που υπολογίζονται με βάση τους νόμους που ίσχυαν πριν το μνημόνιο.
 1. Υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά³: Αποδίδει μειωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, όπως αυτά καταγράφονται στους μνημονιακούς νόμους.

Μειώσεις συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από 1/1/2013:

 1. Για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας μετά την 1/1/2013³ ο εκπαιδευτικός πιστώνεται με σύνταξη ίση με το ένα οκτακοσιοστό (1/800 ) του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου της υπηρεσίας του αναπροσαρμοσμένων με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική μονάδα των κοινωνικών ασφαλίσεων
 1. Για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας μέχρι την 31/12/2012² ο εκπαιδευτικός πιστώνεται με σύνταξη ίση με το ένα οκτακοσιοστό (1/800 ) των ετήσιων  ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του.
 1. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού, η υπηρεσία μετά την 1/1/2013 αποδίδει συνταξιοδοτικά δικαιώματα μειωμένα κατά 25%.

Περεταίρω μειώσεις συντάξεων (penalties ) λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης

 1. Για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, κανένα πρόστιμο δεν επιβάλλεται.
 1. Για υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 επιβάλλονται μειώσεις 5,70% έως 34% ανάλογα με το πόσο πρόωρη είναι η αφυπηρέτηση.

Μείωση Εφάπαξ φιλοδωρήματος για υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013

 1. Για κάθε μήνα υπηρεσίας μετά την 1/1/2013 θεμελιώνεται εφάπαξ φιλοδώρημα ίσο με πενήντα έξι (56) φορές τη σύνταξη που θεμελιώνεται για τους μήνες αυτούς.
 1. Για κάθε μήνα υπηρεσίας ως τις  31/12/2012 θεμελιώνεται εφάπαξ φιλοδώρημα ίσο με πενήντα έξι (56) φορές τη σύνταξη που θεμελιώνεται για το μήνα αυτό.
 1. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, κάθε μήνας υπηρεσίας κατά ή μετά την 1/1/2013 αποδίδει μειωμένο εφάπαξ κατά 25%.

Περεταίρω μειώσεις εφάπαξ φιλοδωρημάτων (penalties ) λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης

 1. Για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, καμμιά αναλογιστική μείωση  δεν επιβάλλεται στο εφάπαξ λόγω  πρόωρης αφυπηρέτησης
 1. Για υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 επιβάλλονται μειώσεις στα εφάπαξ φιλοδωρήματα 2,90% έως 32,10% ανάλογα με το πόσο πρόωρη είναι η αφυπηρέτηση.
 1. Το εφάπαξ φιλοδώρημα που θεμελιώνεται για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι αφορολόγητο, ενώ το εφάπαξ για υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 υπόκειται σε φόρο εισοδήματος μέχρι 35%⁴.

Όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο πολλά χάνεις

Όσο μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας κάποιου εκπαιδευτικού εμπίπτει στην περίοδο ως τις 31/12/ 2012 τόσο πιο λίγες είναι οι απώλειες του. Όσοι διορίστηκαν πριν ή κατά την 1η Σεπτεμβρίου 1979 δεν υπόκεινται σε μειώσεις λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων γιατί συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας ως τις 31/12/2012. Όσοι διορίστηκαν την δεκαετία του 1980 παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτούς που διορίστηκαν τη δεκαετία του 1990 και όσοι διορίστηκαν τη δεκαετία του 1990 παίρνουν  μεγαλύτερη σύνταξη από αυτούς που διορίστηκαν τη δεκαετία του 2000. Όσο γι’ αυτούς που διορίστηκαν κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 δεν.. παίρνουν τίποτε. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης βιάζεται βάναυσα και επιβάλλεται η αρχή της άνισης μεταχείρισης με βάση το πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό αποτελεί ντροπή για το σύστημα αξιών που πρέπει να διέπει κάθε ευρωπαϊκό κράτος.

Επιτέλους θα πρέπει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να εργαστούν σοβαρά για την άρση όλων αυτών των αδικιών. Συλλογικά ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ Θα πρέπει να αγωνιστούν:

 1. Για πλήρη αποκατάσταση του παλιού συνταξιοδοτικού σχεδίου που ίσχυε πριν το μνημόνιο.
 1. Για κατάργηση των αναλογιστικών μειώσεων σε περίπτωση πρόωρων αφυπηρετήσεων.
 1. Αναγνώριση της περιόδου της θητείας στην Εθνική Φρουρά ως υπηρεσίας για όσους το θέλουν με καταβολή των σχετικών εισφορών από τους ενδιαφερόμενους.
 1. 4. Για τη παροχή κινήτρων σε εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 400 μήνες υπηρεσίας για πρόωρες αφυπηρετήσεις. Το σχέδιο πρόωρων αφυπηρετήσεων θα ανανεώσει το δυναμικό της εκπαίδευσης και θα δώσει ευκαιρίες διορισμού και ανέλιξης στους νεότερους εκπαιδευτικούς.

Αναφορές

 1. Άρθρο 13 Ν. 216(Ι)/2012
 1. Άρθρο 7.-(1) (α)  Ν. 216(Ι)/2012
 1. Άρθρο 7.-(1) (β)  Ν. 216(Ι)/2012
 1. Άρθρο 8 Ν. 216(Ι)/2012
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή,
02/08/2019 16:10