Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 196 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Περίοδος ισχνών αγελάγων για προαγωγή στη δημοτική εκπαίδευση

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Ερευνώντας τους πίνακες των μονάδων μετάθεσης που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας βρίσκεις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που οδηγούν σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  1. Καταμέτρησα τρακόσιους εφτά (307) διευθυντές δημοτικών σχολείων.
  1. Εκ’ των τριακόσιων εφτά (307) οι διακόσιοι τριάντα εφτά (237) ή ποσοστό 77,2% πήραν την προαγωγή τους την πενταετία 2009 – 2013.
  1. Καταμέτρησα εβδομήντα ένα (71) διευθυντές με προαγωγή το έτος 2011 και ογδόντα εννιά (89) το έτος 2012, δηλαδή πέραν των μισών διευθυντών πήραν την προαγωγή τους τη «χρυσή» διετία 2011-2012.
  1. Την περίοδο 2014 – 2017 προήχθησαν σε θέση διευθυντή μόλις τριάντα εφτά (37) άτομα δηλαδή λιγότερα από δέκα (10) άτομα κατ’ έτος.
  1. Οι παλαιότεροι διευθυντές, δηλαδή όσοι προήχθησαν την περίοδο 2005 – 2009 είναι μόλις 33. Η πληροφορία αυτή δείχνει ότι υπάρχουν πολύ λίγοι για να αφυπηρετήσουν τα επόμενα χρόνια.
  1. Οι προαχθέντες την περίοδο 2009 – 2013 στην πλειοψηφία τους θα κρατούν τις θέσεις ανέλιξης μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Ακολουθούν πολλά χρόνια «ισχνών αγελάδων» με δυσμενείς συνέπειες για πολλούς.
  1. Οι δυσμενείς συνέπειες για τους  υφιστάμενους διευθυντές των δεδομένων των παραγράφων 5 - 6 εντοπίζονται στο γεγονός ότι θα υποχρεωθούν σε μεγάλη ηλικία σε μακρινές μεταθέσεις εφόσον δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός  νεοπροαχθέντων  για να καλύψουν τις δυσμενείς θέσεις.
  1. Οι δυσμενείς συνέπειες για τους  υφιστάμενους βοηθούς διευθυντές με 23-28 έτη υπηρεσίας των παραγράφων 5 – 6, εντοπίζονται στο γεγονός ότι δεν θα έχουν σημαντικές  ευκαιρίες προαγωγής πριν να φτάσουν στα 33 -35 χρόνια υπηρεσίας. Συνακόλουθα θα καθυστερήσουν σημαντικά οι προαγωγές των απλών δασκάλων σε θέση βοηθού διευθυντή.
  1. Σε περίπτωση αλλαγής του συστήματος αξιολόγησης των δασκάλων με υποβάθμιση του κριτηρίου της αρχαιότητας τότε τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 πιθανόν να μην προαχθούν ποτέ, εφόσον η συσσώρευση αρχαιότητας λόγω της σπανιότητας των προαγωγών της περιόδου 2015-2025 δεν θα τους δώσει σημαντικό όφελος σε μονάδες ανέλιξης.

Συμπεράσματα

Η πυραμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης  είναι μπλοκαρισμένη την περίοδο 2015 -2025 και οι ευκαιρίες ανέλιξης όσων δεν πρόλαβαν να προαχθούν τη χρυσή τετραετία 2010-2013 είναι μικρές ανεξάρτητα από τις βαθμολογίες και τα προσόντα τους. Για να ξεμπλοκάρει η πυραμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για πρόωρες αφυπηρετήσεις σε εκπαιδευτικούς 55+ ετών. Τέτοιο κίνητρο είναι η κατάργηση των οικονομικών αντικινήτρων (penalties) σε περιπτώσεις πρόωρων αφυπηρετήσεων. Η διευθέτηση αυτή θα οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων ανέλιξης σε υφιστάμενους αλλά και θέσεων εργασίας  νέους εκπαιδευτικούς.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00