Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 202 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Η νοσηρότητα του διδασκαλικού επαγγέλματος με τη γλώσσα των αριθμών

Έρευνα:  Μιχάλης Α. Πόλης, μέλος  ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Οι δάσκαλοι είναι φιλάσθενοι και αυτό δεν μπορεί να είναι άσχετο με το ψυχοφθόρο επάγγελμα που ασκούν. Σταθερά σε ψηλά επίπεδα βρίσκεται η νοσηρότητα των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από αδιάσειστα αριθμητικά δεδομένα που αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕΥ των ετών 2013 – 2016 και τα οποία θα παρουσιάσουμε στο άρθρο αυτό.

Δείκτης νοσηρότητας έτους (ΔΝΕ)

Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής ορίζουμε το δείκτη νοσηρότητας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια ενός επιλεγμένου έτους ως εξής:

Δείκτης Νοσηρότητας εκπαιδευτικών =  Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας εντός του έτους δια αριθμό εκπαιδευτικών λειτουργών και όλο επί εκατό.    [ 0 < ΔΝΕ ]

Για σκοπούς διευκρινιστικούς  και για άρση οποιοδήποτε παρανοήσεων αναφέρουμε ότι οι αντικαταστάσεις λόγω μητρότητας, για προσωπικούς ή για άλλους λόγους δεν επιμετρούνται στους αριθμούς που θα αναφέρουμε πιο κάτω.

Οι πνεύμονες της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι οι αντικαταστάτες

Από την Έκθεση της ΕΕΥ για το 2016¹ αντλούμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. Το 2016 υπηρετούσαν στη Δημοτική Εκπαίδευση  5732 εκπαιδευτικοί και έγιναν 1690 αντικαταστάσεις για λόγους ασθενείας.
 1. Αντικατάσταση για λόγους ασθενείας γίνεται για ασθένεια που διαρκεί πέραν των τριών εργασίμων ημερών, δηλαδή για ασθένεια διάρκειας 4 ή περισσοτέρων ημερών.
 1. Ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης το 2016 ήταν 29,48. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 100 εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς σχεδόν οι 30 πήραν μια άδεια ασθενείας 4 ή περισσοτέρων ημερών κατ’ έτος για την κάλυψη της οποίας χρειάστηκε να εργαστεί αντικαταστάτης.

Διαχρονικό φαινόμενο

 1. To 2015² ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 27,41 Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο σχολείο με είκοσι εκπαιδευτικούς χρειάστηκε κατά μέσο όρο 4 – 5 αντικαταστάσεις εντός του 2015.
 1. To 2014³ ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 29,75 Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 εκπαιδευτικοί οι 3 υπόφεραν από μια μακροχρόνια ασθένεια κατά τη διάρκεια του έτους.
 1. Ομοίως τo 2013⁴ ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 29,66.

Πιο φιλάσθενοι οι δάσκαλοι από τους καθηγητές

Η σύγκριση του ετήσιου αριθμού αντικαταστάσεων για λόγους ασθενείας μεταξύ μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης είναι αποκαλυπτική:

 1. Το 2016¹ ο ΔΝΕ μέσης εκπαίδευσης ήταν 12,66 έναντι 29,48 στη δημοτική εκπαίδευση. Έγιναν 807 αντικαταστάσεις ασθενείας καθηγητών έναντι 1690 αντικαταστάσεων αρρώστων δασκάλων.
 1. Το 2015² ο ΔΝΕ της μέσης εκπαίδευσης ήταν 10,77 έναντι 27,41 στη δημοτική εκπαίδευση. Έγιναν 683 αντικαταστάσεις  καθηγητών έναντι 1555 αντικαταστάσεων αρρώστων δασκάλων.
 1. Το 2014³ ο ΔΝΕ μέσης εκπαίδευσης ήταν 12,37, ενώ της δημοτικής 29,75 . Έγιναν 776 αντικαταστάσεις  άρρωστων καθηγητών και 1660 αντικαταστάσεις αρρώστων δασκάλων.
 1. Το 2013⁴ ο ΔΝΕ μέσης εκπαίδευσης ήταν 12,72, ενώ της δημοτικής 29,66 . Έγιναν 800 αντικαταστάσεις  άρρωστων καθηγητών και 1638 αντικαταστάσεις αρρώστων δασκάλων.

Αίτια της αυξημένης νοσηρότητας των δασκάλων

 1. Το αγχωτικό περιβάλλον εργασίας
 1. Η αύξηση του άγχους λόγω της απειλής ανεργίας που προκύπτει από το ΝΣΔΕ
 1. Η έλλειψη σταθερότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 1. Οι συνεχείς αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και στα διδακτικά βιβλία.
 1. Οι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας
 1. Η αύξηση του φόρτου εργασίας.
 1. Η καταιγίδα των εγκυκλίων.
 1. Η ανάθεση στους δασκάλους όχι μόνο της διδακτικής αλλά και της ευρύτερης προστασίας και ευημερίας των μαθητών.
 1. Η ανάθεση στους δασκάλους αστυνομικών ρόλων. [ Καταγγελία γονιών με παραβατική συμπεριφορά έναντι μαθητών ]
 1. Οι πολλές ώρες διδασκαλίας των δασκάλων, ιδίως των ηλικιωμένων και των διευθυντικών στελεχών,  σε σύγκριση με τους καθηγητές.
 1. Η απείθεια των μαθητών και η παραβατική τους συμπεριφορά.
 1. Οι συχνές καταγγελίες δασκάλων από γονείς.
 1. Η εχθρική συμπεριφορά των ΜΜΕ προς τους εκπαιδευτικούς και η συνακόλουθη εχθρική περιρέουσα ατμόσφαιρα της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς.

Ουδέν κακό αμιγές καλού

Το μόνο θετικό αυτής της καταθλιπτικής αφήγησης είναι ότι οι ασθένειες των εκπαιδευτικών δίνουν την ευκαιρία σε άνεργους συναδέλφους μας να εργαστούν.  Οι αντικαταστάσεις στη Δημοτική εκπαίδευση στοίχισαν το 2016 €3.783.167  ενώ στη Μέση γενική εκπαίδευση €1.962.963 ευρώ. Οι άνεργοι δάσκαλοι έχουν διπλάσιες ευκαιρίες να εργαστούν ως αντικαταστάτες από τους άνεργους καθηγητές. Αν υποθέσουμε ότι ο μισθός ενός προτοδιόριστου είναι 25 000 ετήσια, αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια των εκπαιδευτικών δημοτικής και οι συνακόλουθες αντικαταστάσεις ισοδυναμούν με την εργοδότηση σε ετήσια βάση 150 δασκάλων, ενώ στη μέση εκπαίδευση μόνο 80 καθηγητών.

Πηγές πληροφοριών - σημειώσεις

 1. 1. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2016:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5732, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6373 σελ. 22, πίνακας Α3.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1690, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 807 σελ.  37, Πίνακας Β4

Δείκτης Νοσηρότητας 2016: ( Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό )

Δημοτική Εκπαίδευση: 29,48                    Μέση Εκπαίδευση: 12,66

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 2. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2015:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5674, Εκπαιδευτικοί Μέσης : 6339 σελ. 22, πίνακας Α3.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1555, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 683 σελ.  37, Πίνακας Β4

Δείκτης Νοσηρότητας 2015: ( Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό )

Δημοτική Εκπαίδευση: 27,41                    Μέση Εκπαίδευση: 10,77

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2014:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5579, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6275 σελ. 20, πίνακας Α3.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1660, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 776 σελ.  34, Πίνακας Β4

Δείκτης Νοσηρότητας 2014: ( Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό )

Δημοτική Εκπαίδευση: 29,75                    Μέση Εκπαίδευση: 12,37

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. 4. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2013:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5522, Εκπαιδευτικοί Μέσης : 6287 σελ. 21, πίνακας Α4.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1638, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 800 σελ.  33, Πίνακας Β4

Δείκτης Νοσηρότητας 2013: ( Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό )

Δημοτική Εκπαίδευση: 29,66                     Μέση Εκπαίδευση: 12,72

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
01/10/2019 18:46