Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 216 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Μέρος Β

Προαγωγές διευθυντών 2017 - 18

Έρευνα – Παρουσίαση:

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Μέρος Β: Φαβορί VS αουτσάιντερς

Ποια είναι η διαφοροποίηση των υπηρεσιακών χαρακτηριστικών των δεκαέξι (16) που  θα κληθούν για συνέντευξη για τις τρεις διευθυντικές θέσεις [  οι οποίοι εφεξής θα αποκαλούνται  για τους σκοπούς της έρευνας αυτής προτεινόμενοι ή «φαβορί» ] από τους εξήντα (60)  που δεν θα κληθούν για συνέντευξη; [οι οποίοι εφεξής θα αποκαλούνται μη προτεινόμενοι ή «αουτσάιντερς» ] Με βάση τα έγγραφα της Σ.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα αποκαλυπτικά δεδομένα:

Α. Αρχαιότητα: Φαβορί VS αουτσάιντερς σημειώσατε ένα (1)

 1. 1. Ο μέσος όρος ετών  συνολικής υπηρεσίας  υποψηφίων που βρίσκονται στον κατάλογο των προτεινομένων  ήταν τα 28,55 έτη έναντι μέσου όρου 26,26 ετών των μη προτεινομένων.
 1. 2. Η υπηρεσιακή αρχαιότητα των «φαβορί» κυμαίνεται από 22,97  έως 31,87 έτη. Από την άλλη η υπηρεσιακή αρχαιότητα των αουτσάιντερ  κυμαίνεται από 21,17  έως 36,67 έτη.
 1. 3. Ο μέσος όρος ετών  υπηρεσίας σε θέση ΒΔ, των δεκαέξι (16) προτεινόμενων υποψηφίων  ήταν τα 11,03 έτη, έναντι μέσου όρου 7,57 ετών των μη προτεινομένων. Διαφαίνεται σαφώς ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία χρειάζεται υπηρεσία πέραν της δεκαετίας σε θέση ΒΔ, για να μπορεί κάποιος να κληθεί σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ και κατά συνέπεια να διεκδικήσει  θέση διευθυντή.
 1. 4. Ο μέσος όρος ετών  συνολικής υπηρεσίας στο δημόσιο των δεκαέξι (16) υποψηφίων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει είναι  28,55 έτη. Διαφαίνεται σαφώς ότι η απαιτούμενη υπηρεσία για διεκδίκηση θέσεως διευθυντή πλησιάζει τα τριάντα (30) έτη και σίγουρα θα την υπερβεί τα επόμενα χρόνια, λόγω της σπανιότητας των θέσεων ανέλιξης μέχρι το 2025.
 1. 5. Οι υποψήφιοι «γερνούν» χρόνο με το χρόνο καθώς οι θέσεις είναι σπάνιες και οι διεκδικητές μαζικά υπεράριθμοι. Αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά εφόσον, όποιοι τρεις και να προαχθούν, οι δεκατρείς που θα παραμείνουν «μετεξεταστέοι» θα διεκδικήσουν το 2018-2019 τις όποιες ελάχιστες θέσεις προκύψουν με ένα επιπλέον έτος υπηρεσίας στη ράχη τους.
 1. 6. Εφόσον ο αριθμός των θέσεων διευθυντών που θα προκηρύσσονται την ερχόμενη εξαετία θα συνεχίσει να είναι μονοψήφιος διαφαίνεται ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων πιθανόν να αποχωρήσουν χωρίς προαγωγή.
 1. 7. Διαφαίνεται σαφώς η ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου κινήτρων για πρόωρες αφυπηρετήσεις χωρίς πρόστιμα και penalties στις συντάξεις και στα εφάπαξ για συναδέλφους 55+ ετών. Αυτό θα οδηγήσει σε ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης, ευκαιρίες ανέλιξης για τους νεότερους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα ευκαιρίες διορισμού για τους ανέργους μας που έχουν κλείσει ήδη δέκα χρόνια στην ανεργία και την υποαπασχόληση.

Β. Αξία και συνολική βαθμολογία: Φαβορί VS αουτσάιντερς σημειώσατε Χ

 1. 1. Άπαντες οι προτεινόμενοι υποψήφιοι έχουν εκατό ενενήντα (190) μονάδες αξίας. Το ίδιο ισχύει και για τους μη προτεινόμενους, πλην ενός που έχει αποτιμημένη αξία 189,75 μονάδες.
 1. 2. Από τους  προτεινόμενους , ο 1ος έχει συνολική βαθμολογία 204,17 μονάδες και ο 16ος 203,17. Η ΕΕΥ δικαιούται να δώσει στον κάθε υποψήφιο από 0,5 έως 5 μονάδες. Το συμπέρασμα προφανές. Η στενή διαφορά της μιας (1) μονάδας μεταξύ των δεκαέξι μονομάχων δείχνει την απόλυτη κυριαρχία της ΕΕΥ να παρακάμψει τη σειρά του καταλόγου και να προαγάγει εκείνους που θέλει.
 1. 3. Από τους  μη προτεινόμενους  , ο 1ος έχει συνολική βαθμολογία 203,08 μονάδες και ο τελευταίος  197,17.

Γ: Φύλο προτεινομένων και μη: Άντρες VS γυναίκες σημειώσατε Χ2

 1. 1. Το 81,75% των προτεινομένων για θέση διευθυντή είναι γυναίκες (13/16), ενώ το ποσοστό των ανδρών είναι 18,75%.(3/16) Στους μη προτεινόμενους τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: Άντρες:28,33%,(17/60) γυναίκες: 71,67%.(43/60)
 1. 2. Τα προσόντα των προτεινομένων υποψηφίων διευθυντών διαφοροποιούνται, ανάλογα με το φύλο ως εξής:
 • Άντρες με μάστερ ή δοκτοράτο: 66,7% (2/3)
 • Γυναίκες με μάστερ ή δοκτοράτο: 61,54%(8/13)
 • Άντρες με βασικά προσόντα: 33,3% (1/3)
 • Γυναίκες με βασικά προσόντα: 38,46% (5/13)
 1. 3. Τα προσόντα των μη προτεινομένων υποψηφίων διευθυντών διαφοροποιούνται, ανάλογα με το φύλο ως εξής:
 • Άντρες με μάστερ ή δοκτοράτο: 82,35% (14/17)
 • Γυναίκες με μάστερ ή δοκτοράτο: 83,72%(36/43)
 • Άντρες με βασικά προσόντα ή δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση: 17,65% (3/17)
 • Γυναίκες με βασικά προσόντα ή δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση: 16,28% (7/43)
 1. 4. Διαφαίνεται σαφώς εκ των δεδομένων των παραγράφων (2) και (3) η ελαφριά υπεροχή των ανδρών υποψηφίων σε ακαδημαϊκά προσόντα.
 1. 5. Η αρχαιότητα των προτεινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα προτεινομένων ανδρών: 26,44 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα προτεινομένων γυναικών: 29,04 έτη
 1. 6. Η αρχαιότητα των μη προτεινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων ανδρών: 24,76 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων γυναικών: 26,86 έτη
 1. 7. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση ΒΔ των προτεινομένων , διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση ΒΔ προτεινομένων ανδρών: 9,17 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση ΒΔ προτεινομένων γυναικών: 11,46 έτη
 1. 8. Η αρχαιότητα των μη προτεινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων ανδρών σε θέση ΒΔ: 6,7 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων γυναικών σε θέση ΒΔ: 7,92 έτη
 1. 9. Η το πλεονέκτημα των ανδρών στην υπηρεσιακή αρχαιότητα είναι φαινομενικό, εφόσον προκύπτει από τις μονάδες ΕΦ που οι πλείστοι πιστώνονται για την υπηρεσία τους στο στρατό. Ως γνωστό η στρατιωτική θητεία καθυστέρησε το διορισμό των συγκεκριμένων ανδρών εκπαιδευτικών  την περίοδο 1986-1995 μέχρι και 29 μήνες!

Δ: Προσόντα: Φαβορί VS αουτσάιντερς σημειώσατε 2

 1. 1. Τα προσόντα των προτεινόμενων σε θέση διευθυντή, ανά κατηγορία προσόντος είναι τα ακόλουθα:
 • Βασικά προσόντα (πρώτο πτυχίο ): 37,5% (6/16)
 • Μάστερ: 56,25% (9/16)
 • Διδακτορικό: 6,25% (1/16)
 1. 2. Τα προσόντα των προτεινομένων  συνδέονται με την αρχαιότητα τους με βάση τον κανόνα « όσο περισσότερα προσόντα έχει ένας προτεινόμενος υποψήφιος τόσο μικρότερη είναι η υπηρεσιακή του αρχαιότητα».

Έτσι έχουμε:

 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των έξι (6) προτεινομένων με βασικά προσόντα προσεγγίζει τα 31 έτη. [ κατ’ ακρίβεια: 30,84 έτη ] Από τα έτη αυτά οι παλαίμαχοι αυτοί συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει κατά μέσο όρο πέραν των δεκατριών (13) ετών ως Β.Δ. [ Ακριβής τιμή 13,13 έτη ]
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των εννιά (9) προτεινομένων με μάστερ είναι 27,65 έτη.  Οι «μαστεράδες» έχουν υπηρετήσει κατά μέσο όρο  10,17 έτη ως Β.Δ.
 • Ο ένας και μοναδικός προτεινόμενος  με διδακτορικό έχει συνολική υπηρεσία 22,97 έτη από τα οποία 6,17 έτη σε θέση Β.Δ.
 1. 3. Τα προσόντα των μη προτεινόμενων σε θέση διευθυντή, ανά κατηγορία προσόντος είναι τα ακόλουθα:
 • Βασικά προσόντα (πρώτο πτυχίο ): 15% (9/60)
 • Δεύτερο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση: 1,67% (1/60)
 • Μάστερ: 65% (39/60)
 • Διδακτορικό: 18,33% (11/60)
 1. 4. Τα προσόντα των μη προτεινομένων  συνδέονται με την αρχαιότητα τους με βάση τον κανόνα « όσο περισσότερα προσόντα έχει ένας μη προτεινόμενος υποψήφιος τόσο πιο γρήγορα κάνει αίτηση για προαγωγή».

Έχουμε:

 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των εννιά (9) μη προτεινομένων με βασικά προσόντα είναι 28,51  έτη από τα οποία κατά μέσο όρο τα 10,52 έτη ως Β.Δ.
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των τριάντα εννιά (39) μη προτεινομένων με μάστερ είναι 26,48 έτη.  Από τα έτη αυτά οι αποτυχόντες «μαστεράδες» έχουν υπηρετήσει κατά μέσο όρο  7,57 έτη ως Β.Δ.
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των έντεκα (11) μη προτεινομένων με διδακτορικό είναι 23,82 έτη.  Από τα έτη αυτά οι αποτυχόντες διδάκτορες» έχουν υπηρετήσει κατά μέσο όρο  5,99 έτη ως Β.Δ.
 1. 5. Συμπεράσματα
 • Οι μη προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από τους προτεινόμενους.
 • Το ποσοστό των διδακτορικών είναι τριπλάσιο στους μη προτεινόμενους από τους προτεινόμενους.
 • Το ποσοστό των προτεινομένων που δεν έχουν πρόσθετα προσόντα (37,5%)είναι υπέρ-διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των μη προτεινομένων με βασικά προσόντα. (18,33%)
 • Οι προτεινόμενοι στηρίζουν τις ελπίδες τους για προαγωγή στο μάστερ, οι μη προτεινόμενοι όμως επενδύουν  για το μέλλον ως άσσο στο μανίκι τους το διδακτορικό.
 • Ο ανταγωνισμός στους νεότερους δασκάλους είναι τόσο οξύς και τα μάστερ τόσα πολλά που η αξία τους έχει ξεφτίσει. Πλέον μόνο το διδακτορικό θεωρείται ότι μπορεί να δώσει το πλεονέκτημα για σχετικά γρήγορη προαγωγή στα επόμενα χρόνια.
 • Από την άλλη όσοι έχουν μόνο βασικά προσόντα τείνουν να αποκλειστούν ολοκληρωτικά από τη διεκδίκηση προαγωγής με την πάροδο των ετών.

Επίμετρο

Η προαγωγή σε θέση διευθυντή είναι συνώνυμη με την επαγγελματική καταξίωση για ένα δάσκαλο «μέσου βεληνεκούς». Είναι αξιοσημείωτο πόσο χρόνο και χρήμα δαπανά ένας μέσος δάσκαλος για να αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που θα τον οδηγήσουν, μετά από τριάντα έτη υπηρεσίας στη διευθυντική θέση. Πρόκειται για «επένδυση γοήτρου» που χρόνο με το χρόνο γίνεται πλέον ακριβή και χρονοβόρα.

Βιβλιογραφία – Πηγές Πληροφοριών

Όπως έχει καταγραφεί και παρουσιαστεί στο Α μέρος της έρευνας

Συντομογραφίες

 1. 1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής
 1. 2. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης )
 1. 3. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης
 1. 4. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 1. 5. ΕΦ : Εθνική Φρουρά
 1. 6. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
 1. 7. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00