Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 219 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές εκπαιδευτικών Δημοτικής μέρος Δ

Έρευνα – Παρουσίαση:

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Μέρος Δ: «Προτεινόμενοι και Μη» στο κυνήγι της πρώτης προαγωγής

Ποια είναι η διαφοροποίηση των υπηρεσιακών χαρακτηριστικών των δεκαεπτά (17) που  θα διεκδικήσουν μέσω της συνέντευξης τις πέντε (5) θέσεις ΒΔ από τους εξήντα οκτώ (68)  που δεν θα κληθούν για συνέντευξη και αποκλείονται προκαταβολικά;

Α. Αρχαιότητα: Προτεινόμενοι VS Μη προτεινόμενοι σημειώσατε ένα (1)

 1. Ο μέσος όρος ετών  συνολικής υπηρεσίας  υποψηφίων ΒΔ  στον κατάλογο των προτεινομένων  είναι 23,93 έτη έναντι μέσου όρου 20,93 ετών των μη προτεινομένων. Ο χρόνος αναμονής για την πρώτη προαγωγή πλησιάζει το ένα τέταρτο του αιώνα.

 2. Η επικρατούσα τιμή υπηρεσιακής αρχαιότητας των προτεινομένων είναι τα 24,17 έτη αφού δεκαπέντε από τους δεκαεπτά έχουν αυτή την αρχαιότητα και μόνο δύο (2) έχουν αρχαιότητα 22,17 έτη.

3. Οι υποψήφιοι «γερνούν» χρόνο με το χρόνο καθώς οι θέσεις είναι σπάνιες και οι διεκδικητές υπέρ-πολλαπλάσιοι. Αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά εφόσον, όποιοι πέντε και να προαχθούν, οι ογδόντα που θα παραμείνουν «ανεξεταστέοι» θα διεκδικήσουν το 2018-2019 τις όποιες ελάχιστες θέσεις προκύψουν με ένα επιπλέον έτος υπηρεσίας στη ράχη τους.

4. Εφόσον ο αριθμός των θέσεων ΒΔ που θα προκηρύσσονται την ερχόμενη εξαετία θα συνεχίσει να είναι μονοψήφιος διαφαίνεται ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων θα πάρουν την πρώτη τους προαγωγή μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους υπηρεσίας τους, όταν αρχίσουν  μαζικές αφυπηρετήσεις μετά το 2025.

5. Διαφαίνεται σαφώς η ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου κινήτρων για πρόωρες αφυπηρετήσεις χωρίς penalties στις συντάξεις και στα εφάπαξ για συναδέλφους 55+ ετών. Αυτό θα οδηγήσει σε ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης δίνοντας ευκαιρίες ανέλιξης σε νεότερους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα ευκαιρίες διορισμού για τους αδιόριστους, που έχουν κλείσει ήδη δέκα χρόνια στην ανεργία και την υποαπασχόληση.

Β. Αξία και συνολική βαθμολογία: Προτεινόμενοι VS μη προτεινόμενοι σημειώσατε ένα (1)

1. Το 76,47% των προτεινομένων (13/17) έχουν εκατό ενενήντα (190) μονάδες αξίας και το 23,57% (4/17) 189,80 μονάδες, μόλις 0,20 μονάδες πιο κάτω.

Στους μη προτεινόμενους οι μονάδες αξίας κυμαίνονται μεταξύ 182,50 - 190 . Το ποσοστό μη προτεινομένων με αξία 190 μονάδες είναι μόλις 22,39%.

2. Από τους  προτεινόμενους , ο 1ος έχει συνολική βαθμολογία στους τρεις¹ τομείς αξιολόγησης 219,34 μονάδες, ο 2ος 217,34 μονάδες και ο 17ος 216,97. Η ΕΕΥ δικαιούται να δώσει στον κάθε υποψήφιο από 0,5 έως 5 μονάδες. Η διαφορά μεταξύ δευτέρου και τελευταίου είναι 1,37 μονάδες. Με εξαίρεση τον πρώτο υποψήφιο που έχει μια σχετική ασφάλεια, υπάρχει απόλυτη κυριαρχία της ΕΕΥ να παρακάμψει τη σειρά του καταλόγου και να προαγάγει εκείνους που θέλει.

3. Από τους  μη προτεινόμενους   ο 1ος έχει συνολική βαθμολογία 216,92 μονάδες και ο τελευταίος  200,33. Είναι φανερό ότι, ιδίως στο τέλος του καταλόγου, οι υποψηφιότητες είναι διερευνητικές. Με απλά λόγια κάποιοι κάνουν αιτήσεις διεκδίκησης θέσης ΒΔ για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να δουν που βρίσκονται. 

Γ: Φύλο προτεινομένων και μη: Άντρες VS γυναίκες σημειώσατε Χ2 

 1. Το 82,35% των προτεινομένων για θέση ΒΔ είναι γυναίκες (14/17), ενώ το ποσοστό των ανδρών είναι 17,65%.(3/17)

2. Στους μη προτεινόμενους τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: Άντρες:19,12%,(13/68) γυναίκες: 80,88%.(55/68)

3.Τα προσόντα των προτεινομένων υποψηφίων ΒΔ διαφοροποιούνται, ανάλογα με το φύλο ως εξής:

 • Άντρες με μάστερ ή δοκτοράτο: 66,7% (2/3)
 • Γυναίκες με μάστερ ή δοκτοράτο: 100%(14/14)
 • Άντρες με βασικά προσόντα ή μονοετή μετεκπαίδευση: 33,3% (1/3)
 • Γυναίκες με βασικά προσόντα ή μονοετή μετεκπαίδευση: 0% (0/14)

Οι γυναίκες πάνε στη μάχη των συνεντεύξεων με περισσότερα προσόντα.

4.Τα προσόντα των μη προτεινομένων υποψηφίων ΒΔ  ανάλογα με το φύλο τους είναι:

 • Άντρες με μάστερ ή διδακτορικό: 92,31% (12/13)
 • Άντρες με μάστερ: 84,61% (11/13)
 • Άντρες με διδακτορικό: 7,69% (1/13)
 • Γυναίκες με μάστερ ή δοκτοράτο: 90,91%(50/55)
 • Γυναίκες με μάστερ: 70,91% (39/55)
 • Γυναίκες με διδακτορικό: 20% (11/55)
 • Άντρες με βασικά προσόντα : 7,69% (1/13)
 • Γυναίκες με βασικά προσόντα: 9,09% (5/55)
 • 5. Οι μη προτεινόμενες γυναίκες έχουν τριπλάσιο ποσοστό διδακτορικών από τους μη προτεινόμενους άντρες.
 • 6. Ελάχιστοι πλέον πάνε στο κυνήγι της προαγωγής με βασικά μόνο προσόντα.
 • 7. Και ένα ουσιαστικό ερώτημα που απαντάται αβίαστα: Πώς εξηγείται η «επιδημία» των μεταπτυχιακών, αν  οι ισχυρισμοί των επιδόξων αναθεωρητών του συστήματος αξιολόγησης «για κυριαρχία του κριτηρίου της αρχαιότητας στις προαγωγές ευσταθούν;
 • 8. Η αρχαιότητα των προτεινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα προτεινομένων ανδρών: 23,5 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα προτεινομένων γυναικών: 24,03 έτη
 • 9. Η αρχαιότητα των μη προτεινομένων, διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο τους ως εξής:
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων ανδρών: 20,34 έτη
 • Μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα μη προτεινομένων γυναικών: 21,07 έτη

10.  Το πλεονέκτημα των ανδρών στην υπηρεσιακή αρχαιότητα είναι φαινομενικό, εφόσον προκύπτει από τις μονάδες ΕΦ που πιστώνονται όσοι υπηρέτησαν στο στρατό. Ως γνωστό η στρατιωτική θητεία καθυστέρησε το διορισμό των συγκεκριμένων ανδρών εκπαιδευτικών  κατά 1 έως 2 έτη!

Δ: Προσόντα: Φαβορί VS αουτσάιντερς σημειώσατε 2

1. Τα προσόντα των προτεινόμενων σε θέση ΒΔ, ανά κατηγορία προσόντος είναι τα ακόλουθα:

 • Βασικά προσόντα (πρώτο πτυχίο ): 0% (0/17)
 • Μονοετής μετεκπαίδευση: 5,88% (1/17)
 • Μάστερ: 88,24% (15/17)
 • Διδακτορικό: 5,88% (1/17)
 • 2. Τα προσόντα των μη προτεινόμενων σε θέση ΒΔ, ανά κατηγορία προσόντος είναι τα ακόλουθα:
 • Βασικά προσόντα (πρώτο πτυχίο ): 8,82% (6/68)
 • Μάστερ: 73,53% (50/68)
 • Διδακτορικό: 17,65% (12/68)
 • 3. Οι προτεινόμενοι  έχουν υψηλότερο ποσοστό μάστερ ενώ οι μη προτεινόμενοι έχουν περισσότερα διδακτορικά. Όσο πιο νέος υπηρεσιακά ο υποψήφιος τόσο πιο πολλά προσόντα έχει.
 • 4. Πώς διαφοροποιείται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των μη προτεινομένων, ανάλογα με το φύλο και τα προσόντα τους;
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των έξι (6) μη προτεινομένων με βασικά προσόντα είναι 23,1  έτη.
 • Η μέση αρχαιότητα των πέντε (5) μη προτεινομένων γυναικών με βασικά προσόντα είναι 22,69  έτη.
 • Ο μοναδικός μη προτεινόμενος σε θέση ΒΔ άντρας δάσκαλος με βασικά προσόντα έχει υπηρεσία 25,17 έτη
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των τριάντα εννιά (39) μη προτεινομένων γυναικών κατόχων μάστερ είναι 21,37 έτη.
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των έντεκα (11) μη προτεινομένων ανδρών με μάστερ είναι 19,84 έτη.
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των πενήντα (50) μη προτεινομένων με μάστερ, ανεξαρτήτως του φύλου τους, είναι 20,99 έτη.
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των ένδεκα (11) μη προτεινομένων γυναικών με διδακτορικό είναι 19,46 έτη.
 • Ο μοναδικός μη προτεινόμενος σε θέση ΒΔ άντρας δάσκαλος με διδακτορικό έχει υπηρεσία 21,08 έτη
 • Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των δώδεκα (12) μη προτεινομένων με διδακτορικό είναι 19,59 έτη.
 1. Συμπεράσματα
 • Οι μη προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν  περισσότερα προσόντα από τους προτεινόμενους.
 • 1. Το ποσοστό των διδακτορικών είναι τριπλάσιο στους μη προτεινόμενους από τους προτεινόμενους.
 • 2. Το ποσοστό  προτεινομένων και μη χωρίς επιπρόσθετα προσόντα είναι μονοψήφιο. Προαγωγή με πρώτο πτυχίο καθίσταται σταδιακά είναι πλέον αδύνατη. Κανένας διεκδικητής με βασικά προσόντα δεν θα κληθεί από την ΕΕΥ σε συνέντευξη.
 • 3. Οι προτεινόμενοι για θέση ΒΔ στηρίζουν τις ελπίδες τους για προαγωγή στο μάστερ, οι πλέον φιλόδοξοι όμως μη προτεινόμενοι  επενδύουν  για τη μελλοντική προαγωγή τους, ως άσσο στο μανίκι, το διδακτορικό.

4. Ο ανταγωνισμός στους νεότερους δασκάλους είναι τόσο οξύς και τα μάστερ τόσα πολλά που η αξία τους έχει ξεφτίσει. Πλέον μόνο το διδακτορικό θεωρείται ότι μπορεί να δώσει το πλεονέκτημα για σχετικά γρήγορη προαγωγή στα επόμενα χρόνια.

Ε. Μονάδες ΕΦ προτεινομένων και μη ανδρών

1.  Και οι τρεις (3) προτεινόμενοι άντρες υποψήφιοι ΒΔ πιστώνονται 2,17 μονάδες² για υπηρεσία είκοσι έξι (26) μηνών στην ΕΦ.

2.  Από τους δεκατρείς (13) μη προτεινόμενους άντρες υποψήφιους ΒΔ πιστώνονται με μονάδες ΕΦ   οι έντεκα. [ Ποσοστό 84,62% ]

3. Από τους ένδεκα (11) μη προτεινόμενους που αναφέρονται στην παράγραφο (2) οι εννιά (9) πιστώνονται με 2,17 μονάδες, ένας υπηρέτησε δεκατρείς (13) μήνες και πιστώνεται 1,08 μονάδες και ένας εννιά μήνες και πιστώνεται 0,75 μονάδες.

4. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των έντεκα (11) μη προτεινομένων άντρων με μονάδες ΕΦ είναι 19,65 έτη, έναντι μέσης υπηρεσίας 20,34 ετών του συνόλου των μη προτεινομένων ανδρών.

Οι μονάδες θητείας αναπληρώνουν τη μειωμένη αρχαιότητα που έχουν όσοι υπηρέτησαν στην ΕΦ λόγω της συνακόλουθης καθυστέρησης στο διορισμό τους.

Επίμετρο

Η προαγωγή σε θέση ΒΔ είναι το πρώτο βήμα για επαγγελματική καταξίωση του δασκάλου. Έρχεται πλέον πολύ αργά, αφού σήμερα (2018) χρειάζεται περίπου ένα τέταρτο του αιώνα υπηρεσιακή αρχαιότητα για να φτάσει κάποιος μέχρι την αβέβαιη διαδικασία των συνεντεύξεων ενώπιον της ΕΕΥ. Είναι αξιοσημείωτο πόσο χρόνο και χρήμα δαπανά ένας μέσος δάσκαλος για να αποκτήσει τα τυπικά προσόντα που θα τον οδηγήσουν, μετά από είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας στην πρώτη προαγωγή. Πρόκειται για «επένδυση γοήτρου» που όπως θα διαπιστώσουν όσοι προαχθούν, θα έχει ελάχιστο οικονομικό όφελος και πιθανώς λόγω της μακρινής μετάθεσης και των αυξημένων καθηκόντων, θα κάνει την καθημερινότητα τους δυσκολότερη.

Σημειώσεις

1. Οι τρεις τομείς αξιολόγησης είναι η αρχαιότητα, η αξία και τα προσόντα. Οι μονάδες για υπηρεσία στην ΕΦ είναι επιπρόσθετες. 

 2. Όσοι προαχθούν με τη χρήση των μονάδων ΕΦ ως Β. διευθυντές δεν δικαιούνται μονάδες ΕΦ όταν θα διεκδικούν την επόμενη προαγωγή τους ως διευθυντές. Οι μονάδες ΕΦ πιστώνονται εφάπαξ και εναπόκειται στον υποψήφιο αν θα τις χρησιμοποιήσει στην πρώτη ή στη δεύτερη προαγωγή του. 

Βιβλιογραφία – Πηγές Πληροφοριών

Όπως έχει καταγραφεί και παρουσιαστεί στο Α μέρος της έρευνας

Συντομογραφίες

1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής

2. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης )

3. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

4. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

5. ΕΦ : Εθνική Φρουρά

6. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

7. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00