Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 221 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Νηπιαγωγοί: Ένα τρίτο του αιώνα υπηρεσίας ως τη θέση της διευθύντριας

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Εισαγωγή

Στις 12/10/2017 η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) γνωστοποίησε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, μεταξύ άλλων θέσεων, των προκήρυξη¹ τεσσάρων (4) θέσεων διευθυντών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης.  Με βάση την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους ως τις 30/10/2017. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου των αιτήσεων,  η ΕΕΥ απέστειλε σχετική Επιστολή¹ στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ημερομηνίας 31/10/2017. Ως αποτέλεσμα της Επιστολής συγκροτήθηκε τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελούμενη από ένα ΠΛΕ και δύο ΕΔΕ . Η ΣΕ αφού μελέτησε τους φακέλους των είκοσι οκτώ (28) αιτητών συνέταξε Έκθεση την οποία απέστειλε στην ΕΕΥ με επιστολή ημερομηνίας 13/12/2017. Η Έκθεση αναφέρει ότι ο τελικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι επτά (7) λόγω αποπαγοποίησης τριών (3) επιπλέον θέσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην έκθεση υπάρχει μόνο  κατάλογος προτεινομένων με είκοσι επτά² (27) υποψήφιες διευθύντριες, αφού μία αιτήτρια κρίθηκε ότι δεν κατείχε τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα. Ο περιείχε τα ακόλουθα υπηρεσιακά δεδομένα για κάθε ένα από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση:

Αριθμό Προσωπικού Φακέλου

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία προαγωγής σε θέση βοηθού διευθυντή

Βαθμολογίες  δέκα (10) τελευταίων χρόνων

Μέσους όρους δύο (2) τελευταίων βαθμολογιών και δεκαετίας

Σύνολο μονάδων Αξίας

Μονάδες αρχαιότητας

Μονάδες προσόντων

Μονάδες θητείας  Εθνικής Φρουράς(ΕΦ)

Σύνολο  μονάδων.

Στο μέρος αυτό της έρευνας θα κάνουμε στατιστική ανάλυση και  θα βγάλουμε συμπεράσματα για το υπηρεσιακό προφίλ των υποψηφίων διευθυντριών το 2017-18.

Α. Το υπηρεσιακό προφίλ των νηπιαγωγών ΒΔ που έκαναν αίτηση για προαγωγή

 1. 1.Αίτηση για προαγωγή έκαναν είκοσι επτά (27) ΒΔ που είχαν τα προσόντα για διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. Αντιστοιχούν  3,86 υποψήφιες για κάθε προσφερόμενη θέση. Όλες οι προσοντούχες υποψήφιες κλήθηκαν σε συνέντευξη. Συγκριτικά οι υποψήφιοι για αντίστοιχες θέσεις στα δημοτικά σχολεία είναι πολύ περισσότεροι.
 1. 2.Οι μονάδες των  διεκδικητών κατά τομέα κυμαίνονταν:

Αξία: Όλες οι υποψήφιες είχαν 190 μονάδες.

Αρχαιότητα:  Όλες οι υποψήφιες είχαν 3,17 μονάδες, εφόσον έγιναν ΒΔ την 1/9/2014 και μόλις που υπερκάλυπταν τον όρο του σχεδίου υπηρεσίας για τριετή υπηρεσία σε θέση ΒΔ.

Προσόντα: Είκοσι τρεις (23) υποψήφιες μηδέν (0) μονάδες και τέσσερις (4) υποψήφιες τρεις (3) μονάδες.

Θητεία στην ΕΦ: Καμμιά υποψήφια δεν είχε μονάδες ΕΦ.

 1. 3. Το σύνολο των μονάδων των αιτητριών  από τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) κυμαινόταν ως εξής: 

-      Οι πρώτες τέσσερις (4) υποψήφιες ισοψηφούσαν με 196,17 μονάδες

-      Οι υπόλοιπες είκοσι τρεις (23) υποψήφιες πάλι ισοψηφούσαν με 193,17 μονάδες!

 1. 4. Με δεδομένη την εξουσία της ΕΕΥ να δώσει 0,5 έως 5 μονάδες για τη συνέντευξη, μόνο οι τέσσερις υποψήφιες με μάστερ είχαν μια σχετική ασφάλεια, ενώ οι υπόλοιπες ήταν πλήρως εξαρτώμενες από την απόδοση τους στη συνέντευξη.
 1. 5. Το 100% των υποψηφίων ήταν γυναίκες.
 1. 6. Από τις είκοσι επτά (27) υποψήφιες,  οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή 85,19%,  είχαν μόνο  βασικά προσόντα και οι τέσσερις (4)  ή ποσοστό 14,81% μάστερ. Δεν υπάρχει στους νηπιαγωγούς ο πληθωρισμός των μεταπτυχιακών που παρατηρήθηκε στους δασκάλους.
 1. 7. Η μέση υπηρεσία των υποψηφίων διευθυντριών³ νηπιαγωγείων ήταν 34,05 έτη, από τα οποία τα οποία τα 3,17 σε θέση ΒΔ. Η προαγωγή για τους νηπιαγωγούς έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία από τους δασκάλους.
 1. 8. Η μέση υπηρεσία των επτά (7) προαχθέντων³ είναι, την 01/09/2018 ημέρα ενεργοποίησης της προαγωγής τους, είναι 32,97 έτη. Από την άλλη η μέση υπηρεσία των είκοσι (20) μη προαχθέντων 34,43 έτη. Είναι φανερό ότι η αρχαιότητα δεν είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, εφόσον οι μη προαχθέντες έχουν μεγαλύτερη υπηρεσιακή αρχαιότητα.
 1. 9. Η προαξιμότητα⁴ των υποψηφίων διευθυντριών σε σχέση με τα προσόντα τους είναι:

-      Υποψήφιες με μάστερ: Προαξιμότητα 100% [ ( 4/4) Χ 100 ]

-      Υποψήφιες με βασικά προσόντα: Προαξιμότητα 13,04% [ ( 3/23) Χ 100 ]

Η κατοχή του μάστερ, οριοθέτησε εξαπλάσια πιθανότητα προαγωγής σε σχέση με τους κατόχους βασικών προσόντων. Ακόμα και με το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης ο κυρίαρχος παράγοντας είναι τα προσόντα και όχι η αρχαιότητα, όπως διαδίδουν τα «παπαγαλάκια» του συστήματος.

Σημειώσεις

 1. 1. Αρ. Φακ. 15.21.003.007.001.006, ημερομηνίας 31/10/2017 με θέμα: Κατάλογος αιτητών για επτά (7) θέσεις διευθυντών Προδημοτικής.
 1. 2. Η αιτήτρια που δεν μπήκε στον κατάλογο δεν είχε συμπληρώσει τρία (3) έτη σε θέση ΒΔ.
 1. 3. Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΕΥ, μονάδες μετάθεσης.
 1. 4. Ο στατιστικός δείκτης της προαξιμότητας μιας ομάδας ισούται με το πηλίκο των υποψηφίων προς τους προαχθέντες της ομάδας και όλο επί εκατό (100).
 1. 5. Προήχθησαν και οι τέσσερις υποψήφιες με μάστερ και τρεις από τις υπόλοιπες με βασικά προσόντα
 1. 6. Ο κατάλογος των προτεινομένων περιλαμβάνει τριπλάσιους υποψηφίους από τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν. Καλούνται επίσης όσοι ισοψηφούν με τον τελευταίο υποψήφιο. Στην περίπτωση μας οι υποψήφιοι με αριθμό 5 έως 27 ισοψηφούσαν.

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

 1. 1. Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 12/10/2017, με τίτλο Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.
 1. 2. Ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2017 και αρ. Φακ. 15.21.003.003.001.004
 1. 3. Αρ. Φακ.15.21.21.13/2 Πρακτικά της Συνεδρίας της Σ.Ε. που στάλθηκαν στην ΕΕΥ με θέμα «Έκθεση για την πλήρωση επτά (7) θέσεων  Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.[ Προδημοτική Εκπαίδευση ]
 1. 4. Ανακοίνωση της ΕΕΥ με τα ονόματα των επτά (7) προαχθέντων ημερομηνίας 25/01/2018.

Συντομογραφίες

 1. 1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής
 1. 2. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης )
 1. 3. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης
 1. 4. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 1. 5. ΕΦ : Εθνική Φρουρά
 1. 6. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
 1. 7. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00