Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 324 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα εκπαιδευτικών για υπηρεσία ως τις 31 12 2012

Μιχάλης Α. Πόλης, μέλος Δ.Σ. ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν μόνιμη θέση στην δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πριν ή κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα με βάση τους νόμους που ίσχυαν πριν το μνημόνιο για την υπηρεσία τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, ενώ τα αντίστοιχα δικαιώματα που θεμελιώνουν για υπηρεσία μετά το χρονικό αυτό ορόσημο είναι εμφανώς μειωμένα. Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την 31/12/2012 θα αναφέρονται με την ορολογία σύνταξη Α και εφάπαξ Α.

Ύψος σύνταξης Α και εφάπαξ Α:

 1. 1. Σύνταξη Α: ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του εκπαιδευτικού¹ κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του ως τις 31/12/2012·
 1. 2. Εφάπαξ Α:  ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη Α πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3).

Επεξηγήσεις

 1. 1. Σύνταξη Α = Μήνες υπηρεσίας στο δημόσιο ως τις 31/12/2012 επί τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτηση και όλο δια οκτακόσια (800)
 1. 2. Εφάπαξ Α = μηνιαία σύνταξη Α επί πενήντα έξι² (56)
 1. 3. Το εφάπαξ για υπηρεσία ως τις 31/12/2012 δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
 1. 4. Ο αριθμός των μηνών υπηρεσίας ως τις 31/12/2012 έχει κλειδώσει αμετάκλητα και δεν μπορεί να αυξηθεί.
 1. 5. Ο μέγιστος αριθμός μηνών υπηρεσίας που μπορεί να κλειδώσει ένας εκπαιδευτικός ως τις 31/12/2012 είναι τετρακόσιοι (400)
 1. 6. Τετρακόσιους μήνες υπηρεσίας, για τους σκοπούς της σύνταξης Α και του εφάπαξ Α,  θεμελιώνουν μόνο όσοι διορίστηκαν στο δημόσιοι πριν ή κατά την 1/9/ 1979.
 1. 7. Αν και ο αριθμός μηνών υπηρεσίας ως το 2012 έχει κλειδώσει, το ύψος της  σύνταξης Α δεν έχει κλειδώσει και μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ιδίως για εκπαιδευτικούς που δεν βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας τους.
 1. 8. Η σύνταξη Α και το εφάπαξ Α που θεμελιώνουμε αυξάνονται κατά τα αντίστοιχα ποσοστά, όταν προστίθεται στο μισθό μας γενικές αυξήσεις μισθών ή/και τιμαριθμικό επίδομα.
 1. 9. Κάθε μήνας υπηρεσίας ως τις 31/12/2012 θεμελιώνει περισσότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σχέση με τα αντίστοιχα δικαιώματα που θεμελιώνει ένας μήνας υπηρεσίας υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή.
 1. 10. Το ύψος της σύνταξης Α, για υπηρεσία ως τις 31/12/2012, θα οριστικοποιηθεί στην ημερομηνία αφυπηρέτησης με βάση τον τελευταίο μισθό που θα πάρει ο εκπαιδευτικός τον μήνα πριν την αφυπηρέτηση του. Δεν συμφέρει σε κάποιο που δεν είναι  στην κορυφή της κλίμακας του ή έχει προαχθεί πρόσφατα να αφυπηρετήσει.
 1. 11. Η ελάχιστη ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης Α, είναι ο μήνας που ακολουθεί τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας³.
 1. 12. Η σύνταξη Α όπως και το εφάπαξ Α δεν υπόκεινται σε αναλογιστικές μειώσεις λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης.
 1. 13. Το εφάπαξ Α καταβάλλεται στον εκπαιδευτικό αμέσως μετά⁴ την αφυπηρέτηση του.

Σημειώσεις

 1. 1. "Συντάξιμες απολαβές για σκοπούς της σύνταξης Α" σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό συν τις ετήσιες γενικές αυξήσεις  και το αντίστοιχο τιμαριθ­μικό επίδομα που καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του , αλλά δεν περιλαμβάνει το δέκατο τρίτο μισθό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή άλλες απολαβές όπως μισθοδοσία Ολοήμερου Σχολείου, οδοιπορικά κλπ.
 1. 2. Εφάπαξ Α:  ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη Α ( δώδεκα φορές τη μηνιαία σύνταξη ) πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). Άρα εφάπαξ Α = ( 12 Χ 14 ) : 3 = 56 μηνιαίες συντάξεις Α.
 1. 3. Ν. 216(Ι)/2012, άρθρο 10. –(3) (Β): «η σύνταξη, η οποία κερδήθηκε για την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, αρχίζει να καταβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου ή Κανονισμών σχετικά με την ηλικία έναρξης καταβολής σύνταξης».
 1. 4. Ν. 216(Ι)/2012, άρθρο 10. –(3) (α): «Το εφάπαξ ποσό, το οποίο κερδήθηκε για την υπηρεσία του υπαλλήλου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, καταβάλλεται αμέσως κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης αυτού»∙
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Δευτέρα,
25/03/2019 06:50